Dział Zarządzania Dokumentacją - Archiwum Zakładowe - Porządkowanie akt

Sposoby porządkowania dokumentacji w celu jej przekazania do archiwum zakładowego szczegółowo reguluje §24 Instrukcji Kancelaryjnej oraz §8-§9 Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego