Dział Zarządzania Dokumentacją - Archiwum Zakładowe - Przekazywanie akt do archiwum

Zasady przekazywania akt do archiwum zakładowego reguluje §23, §25, §26 Instrukcji kancelaryjnej oraz §7, §11 Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego