Dział Zarządzania Dokumentacją - Instrukcja archiwalna

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego stanowiąca załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/XIII R/2004 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Akademii Medycznej we Wrocławiu i jednolitego rzeczowego wykazu akt