Dział Zarządzania Dokumentacją - Instrukcja kancelaryjna

Instrukcja Kancelaryjna stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/XIII R/2004 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Akademii Medycznej we Wrocławiu i jednolitego rzeczowego wykazu akt.