Dział Zarządzania Dokumentacją - Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 287/XVI R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2020 r. wprowadzającego jednolity rzeczowy wykaz akt w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Akademii Medycznej we Wrocławiu i jednolitego rzeczowego wykazu akt