Dział Zarządzania Dokumentacją - Kancelaria Ogólna - Usługi kurierskie

Zasady korzystania z usług kurierskich reguluje Zarządzenie nr 10/ZK/2018 Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zasad korzystania z usług kurierskich w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Poniższy link przekieruje Państwa do strony logowania, gdzie za pomocą Centralnego Systemu Autoryzacji, będzie można wypełnić formularz zamówienia usługi kurierskiej.
W razie pytań proszę o kontakt z Działem Zarządzania Dokumentacją: kancelaria@umed.wroc.pl  lub tel.: 71 784 10 75