Dział Zarządzania Dokumentacją - pracownicy

Kancelaria Ogólna - pracownicy

Samodzielni referenci
Katarzyna Mierzwińska
e-mail: katarzyna.mierzwinska@umed.wroc.pl

Anna Pasieczna
e-mail: anna.pasieczna@umed.wroc.pl

Joanna Podgórska
e-mail: joanna.podgorska@umed.wroc.pl

tel.: 71 784 10 74-75
faks: 71 784 01 08
e-mail: kancelaria@umed.wroc.pl

Archiwum Zakładowe – pracownicy
Starszy specjalista
mgr Jerzy Chmielnicki
tel.: 71 337 50 39
e-mail: jerzy.chmielnicki@umed.wroc.pl

Specjalista ds. Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
mgr Beata Koziara
tel.: 71 346 14 89
e-mail: beata.koziara@umed.wroc.pl

Samodzielni referenci
Beata Opala-Dąbrowska
tel.: 71 371 85 56
e-mail: beata.opala-dabrowska@umed.wroc.pl

Maja Tomanik
tel.: 71 346 13 58
e-mail: maja.tomanik@umed.wroc.pl

06.12.2018