Dział ds. Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi

e-mail: RPZ@umw.edu.pl