Contact

udostępnianie informacji publicznej

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
wyb. Ludwika Pasteura 1, 50-367 Wrocław

NIP 896-000-57-79
KOD SWIFT: WBKPPLPP
Konto: Santander Bank Polska S.A.
4 Oddział we Wrocławiu
PL35 1500 1793 1217 9000 9997 0000

Biuro Rektora
tel. 71 784 10 01
email: rektor@umw.edu.pl


Biuro Dyrektora Generalnego
ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
e-mail: dg@umw.edu.pl
tel. 71 784 10 02


Biuro Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów
ul. Jana Mikulicza-Radeckiego 4A
50-345 Wrocław
tel. 71 784 17 26
e-mail: rekrutacjaumw@umw.edu.pl


Dziekanat Wydziału Lekarskiego
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5,
50-345 Wrocław
email: dl@umw.edu.pl
tel. 71 784 17 01
 

Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
ul. Krakowska 26
50 - 425 Wrocław
email: ds@umw.edu.pl
tel. 71 784 01 18


Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
ul. Borowska 211
50-556 Wrocław
email: farmacja@umw.edu.pl
tel. 71 784 02 01


Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
ul. K. Bartla 5,
51-618 Wrocław
email: wnoz@umw.edu.pl 
tel.: 71 784 18 04


Dział Komunikacji i Marketingu
ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
email: komunikacja@umw.edu.pl 
tel.: 71 784 12 07