Zakład Zdrowia Publicznego

ul. Bujwida 44

.

e-mail: WZ-26-1@umw.edu.pl

p.o. kierownika 
dr Dagmara Gaweł-Dąbrowska

p.o. kierownika dr Dagmara Gaweł-Dąbrowska (wizytówka) e-mail: dagmara.gawel-dabrowska@umw.edu.pl Konsultacje: poniedziałek i środa 11-12:30 w Katedrze Zdrowia Populacyjnego, ul. Bujwida 44.

mgr inż. Dorota Kiedik - adiunkt dydaktyczny
e-mail: dorota.kiedik@umw.edu.pl

prof. dr hab. Andrzej Fal
e-mail: andrzej.fal@umw.edu.pl

dr Barbara Grabowska
e-mail: barbara.grabowska@umw.edu.pl
Konsultacje: poniedziałek 11.00-12.30 pok 219 ul Bartla 5 lub MS Teams

dr Jolanta Grzebieluch
e-mail: jolanta.grzebieluch@umw.edu.pl
Konsultacje: środa 12.30-13.30 pok 222 ul Bartla 5 lub MS Teams

dr Janina Kulińska
e-mail: janina.kulinska@umw.edu.pl
Konsultacje: piątek 13.45-15.15 pok 222 ul Bartla 5 lub MS Teams

dr Iwona Mazur

e-mail: iwona.mazur@umw.edu.pl

Konsultacje: wtorek 17.15-18.15 pok 310 ul Bartla 5 lub MS Teams

dr Łukasz Rypicz
e-mail: lukasz.rypicz@umw.edu.pl
Konsultacje: środa 16-17 pok 214 ul Bartla 5 lub MS Teams

dr Izabela Witczak
e-mail: izabela.witczak@umw.edu.pl

mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska

e-mail: mariola.dwornikowska-dabrowska@umw.edu.pl

Konsultacje: piątek, 11.00- 12.00, Katedra Zdrowia Populacyjnego, ul. Bujwida 44, pok. nr 7

mgr Magdalena Matuszewska
e-mail: magdalena.matuszewska@umw.edu.pl

Sylabusy dostępne pod linkiem

https://sylabusy.umw.edu.pl/pl

Główne kierunki badań dotyczą ekonomii, zarządzania, ekonomiki, prawa, zdrowia publicznego

Zakres prowadzonych badań wynika przede wszystkim z zainteresowań pracowników Zakładu oraz ma ścisły związek z tematyką przedmiotów przez nich wykładanych.
Prace związane są z tematyką optymalizacją organizacyjną rozwiązań w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnym, modelowaniem zjawisk społecznych, jakością i ekonomiką zdrowia, oceną działalności podmiotów leczniczych w ujęciu wielowymiarowym oraz wykorzystaniem technik i narzędzi z zakresu zarządzania i marketingu w ochronie zdrowia.

W zakładzie powstała publikacja pod red. Izabeli Witczak i Łukasza Rypicza

Publikacje w roku 2021
 1. The strategies to support the COVID-19 vaccination with evidence-based communication and tackling misinformation. [AUT. KORESP.] PIOTR RZYMSKI, [AUT.] LESZEK BORKOWSKI, MARCIN DRĄG, ROBERT FLISIAK, JACEK JEMIELITY, JACEK KRAJEWSKI, AGNIESZKA MASTALERZ-MIGAS, ANDRZEJ MATYJA, KRZYSZTOF PYRĆ, KRZYSZTOF SIMON, MICHAŁ SUTKOWSKI, JACEK WYSOCKI, JOANNA ZAJKOWSKA, [AUT. KORESP.] ANDRZEJ FAL. Vaccines 2021 Vol.9 no.2 art.109 [9 s.], ryc., bibliogr. 62 poz., summ. DOI: 10.3390/vaccines9020109
 2. A new approach to the prevention of nursing care rationing: cross-sectional study on positive orientation. [AUT. KORESP.] IZABELLA UCHMANOWICZ, [AUT.] IZABELA WITCZAK, ŁUKASZ RYPICZ, REMIGIUSZ SZCZEPANOWSKI, MARIUSZ PAŃCZYK, ALICJA WIŚNICKA, RAUL CORDEIRO. J.Nurs.Manag. 2021 Vol.29 no.2 s.317-325, tab., bibliogr., summ. DOI: 10.1111/jonm.13156
 3.     Factors affecting work ability index among polish nurses working in hospitals - a prospective observational survey. [AUT. KORESP.] ŁUKASZ RYPICZ, [AUT.] IZABELA WITCZAK, JOANNA ROSIŃCZUK, PIOTR KARNIEJ, ANNA KOŁCZ. J.Nurs.Manag. 2021 Vol.29 no.3 s.468-476, tab., bibliogr. 42 poz., summ. DOI: 10.1111/jonm.13192
 4.     Seasonal influenza and low flu vaccination coverage as important factors modifying the costs and availability of hospital services in Poland: a retrospective comparative study. [AUT. KORESP.] ROBERT SUSŁO, [AUT.] PIOTR POBROTYN, LIDIA BRYDAK, ŁUKASZ RYPICZ, URSZULA GRATA-BORKOWSKA, JAROSŁAW DROBNIK. Int.J.Environ.Res.Public Health 2021 Vol.18 no.10 art.5173 [15 s.], ryc., tab., bibliogr. 31 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph18105173
 5.     Rationing of nursing care and patient safety. [AUT.] IZABELA WITCZAK, ŁUKASZ RYPICZ, PIOTR KARNIEJ, AGNIESZKA MŁYNARSKA, GRZEGORZ KUBIELAS, [AUT. KORESP.] IZABELLA UCHMANOWICZ. Front.Psychol. 2021 Vol.12 art.676970 [12 s.], tab., bibliogr., summ. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.676970
 6.     Patient safety in the process of pharmacotherapy carried out by nurses - a Polish-Slovak prospective observational study. [AUT.] IZABELA WITCZAK, [AUT. KORESP.] ŁUKASZ RYPICZ, [AUT.] MARIA SUPINOVA, ELENA JANICZEKOVA, PIOTR POBROTYN, AGNIESZKA MŁYNARSKA, OLGA FEDOROWICZ. Int.J.Environ.Res.Public Health 2021 Vol.18 no.19 art.10066 [12 s.], tab., bibliogr. 23 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph181910066
 7.     Satisfaction with life, satisfaction with job, and the level of care rationing among polish nurses - a cross-sectional study. [AUT.] ALEKSANDRA KOŁTUNIUK, IZABELA WITCZAK, [AUT. KORESP.] AGNIESZKA MŁYNARSKA, [AUT.] KAROLINA CZAJOR, IZABELLA UCHMANOWICZ. Front.Psychol. 2021 Vol.12 art.734789 [9 s.], tab., bibliogr., summ. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.734789
 8.     From learning “Doing the work of a paramedic” to “Being a paramedic” - the results of research on students of the last year of Wroclaw Medical University. [AUT.] BARBARA CHOMĄTOWSKA, JOLANTA GRZEBIELUCH, IWONA JANIAK-REJNO, DOROTA KIEDIK, AGNIESZKA ŻARCZYŃSKA-DOBIESZ. Ann.UMCS - Sectio H: Oeconomia 2021 Vol.55 no.2 s.33-48, ryc., tab., summ. DOI: 10.17951/h.2021.55.2.33-48
 9.     Diagnostyka i leczenie wybranych infekcji oraz stanów zapalnych dróg oddechowych. Wytyczne dla lekarzy POZ. [AUT. KORESP.] ANDRZEJ M. FAL, [AUT.] MATEUSZ BABICKI, ELIZA BROŻEK-MĄDRY, PAWEŁ DOBRZYŃSKI, EWA JAŹWIŃSKA-TARNAWSKA, PIOTR KARNIEJ, ERNEST KUCHAR, AGNIESZKA MASTALERZ-MIGAS, PIOTR RZYMSKI, ANNA WIELA-HOJEŃSKA. Lekarz POZ 2021 T.7 nr 5 s.323-351, ryc., tab., bibliogr, Publikacja w czasopiśmie spoza listy MNiSW.
 10.     Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność. Wersja II (2 lutego 2021 r.). [AUT.] LESZEK BORKOWSKI, MARCIN DRĄG, ANDRZEJ M. FAL, ROBERT FLISIAK, JACEK JEMIELITY, JACEK KRAJEWSKI, AGNIESZKA MASTALERZ-MIGAS, ANDRZEJ MATYJA, KRZYSZTOF PYRĆ, PIOTR RZYMSKI, MICHAŁ SUTKOWSKI, KRZYSZTOF SIMON, JACEK WYSOCKI, JOANNA ZAJKOWSKA. Warszawa 2021, 28 s., bibliogr, Publikacja w ramach inicjatywy "Nauka przeciw pandemii".
 11.     Przedstawiciele pokolenia Z jako przyszli pracownicy sektora ochrony zdrowia - wyniki badania studentów ostatniego roku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Representatives of generation Z as future employees in the healthcare sector - the results of a survey of the final year students of Wroclaw Medical University). [AUT.] BARBARA CHOMĄTOWSKA, JOLANTA GRZEBIELUCH, IWONA JANIAK-REJNO, DOROTA KIEDIK, AGNIESZKA ŻARCZYŃSKA-DOBIESZ. W: Uwarunkowania sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej. Gdańsk 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.73-96, ryc., tab., bibliogr., streszcz., summ, 978-83-8206-250-2.
 12.     Bezpieczeństwo pacjenta w procesie farmakoterapii. [RED.] IZABELA WITCZAK, ŁUKASZ RYPICZ. Wrocław 2021, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 154, [1] s.
 13.     Błędy w procesie farmakoterapii i ich znaczenie dla systemu opieki zdrowotnej. [AUT.] IZABELA WITCZAK, ŁUKASZ RYPICZ. W: Bezpieczeństwo pacjenta w procesie farmakoterapii Wrocław 2021, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, s.33-46, ryc., tab., bibliogr. 23 poz.
 14.     Measuring resilience across participating regions in the UPRIGHT EU Horizon 2020 project: factor structure and psychometric properties of the resilience scale for adolescents. [AUT. KORESP.] FREDERICK ANYAN, [AUT.] ROXANNA MOROTE, CARLOTA LAS HAYAS, SILVIA GABRIELLI, IWONA MAZUR, DORA GUDRUN GUDMUNDSDOTTIR, NEREA GONZALEZ, ANNA KRÓLICKA-DERĘGOWSKA, ANTONI ZWIEFKA, ANNA S. OLAFSDOTTIR, ODIN HJEMDAL. Front.Psychol. 2021 Vol.12 art.629357 [12 s.], tab., bibliogr., summ. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.629357
 15.     Unknown enemy and psychopathological responses: a cross-sectional nationwide study assessing the knowledge about COVID-19. [AUT. KORESP.] JULIAN MACIASZEK, [AUT.] MARTA LENART, BŁAŻEJ MISIAK, JOLANTA GRZEBIELUCH, PAWEŁ GAWŁOWSKI, MARTA CIUŁKOWICZ, DOROTA ŁUC, DOROTA SZCZEŚNIAK, JOANNA RYMASZEWSKA. Front.Psychiatr. 2021 Vol.12 art.704558 [9 s.], tab., bibliogr. 73 poz., summ. DOI: 10.3389/fpsyt.2021.704558
 16.     Selected unfair business practices in the time of COVID-19 pandemic. [AUT.] IWONA MAZUR, ZOFIA M. MAZUR, [AUT. KORESP.] JOANNA A. JOŃCZYK. J.Health Stud.Med. 2021 no.3 s.63-76, bibliogr. 18 poz., summ. DOI: 10.36145/JHSM2021.16
 17.     Interwencje szkolne. Jakie oddziaływania profilaktyczne u dzieci i młodzieży. [AUT.] IWONA MAZUR. W: 46 Zjazd Psychiatrów Polskich "Psychiatria w obliczu zmian". Szczecin, 24-26 czerwca 2021. Streszczenia wykładów Szczecin 2021, s.97.
 18.     Elderly patient care: a new reality of the SARS-CoV-2 pandemic. [AUT. KORESP.] BEATA JANKOWSKA-POLAŃSKA, [AUT.] KATHIE SARZYŃSKA, ALEKSANDRA PYTEL, DAMIAN IZBIAŃSKI, DAGMARA GAWEŁ-DĄBROWSKA, BRYGIDA KNYSZ. Aging Dis. 2021 Vol.12 no.7 s.1554-1566, ryc., tab., bibliogr. 32 poz., summ. DOI: 10.14336/AD.2021.0222
 19.     Obesity and chosen non-communicable diseases in PURE Poland cohort study. [AUT.] KATARZYNA ZATOŃSKA, PIOTR PSIKUS, [AUT. KORESP.] ALICJA BASIAK-RASAŁA, [AUT.] ZUZANNA STĘPNICKA, DAGMARA GAWEŁ-DĄBROWSKA, MARIA WOŁYNIEC, JULIA GIBKA, ANDRZEJ SZUBA, KATARZYNA POŁTYN-ZARADNA. Int.J.Environ.Res.Public Health 2021 Vol.18 no.5 art.2701 [10 s.], ryc., tab., bibliogr. 39 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph1805270