Informacja dla studentów rozpoczynających I rok

Informacja dla studentów rozpoczynających I rok

Kandydaci przyjęci na I rok studiów Wydziału Farmaceutycznego

Uprzejmie informuję, że kandydaci przyjęci na I rok studiów na Wydziale Farmacji obowiązani są poddać się nieodpłatnym badaniom lekarskim, obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciwko WZW typu B oraz odbyć nieodpłatne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy wykonywane będą w placówkach wyłonionych w wyniku konkursu ofert przeprowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu. Badania lekarskie zakresu medycyny pracy oraz zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B należy przynieść na spotkanie organizacyjne (informacja poniżej) lub donieść do Dziekanatu najpóźniej  w terminie do 14 października 2022 roku.

Szkolenie z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zostanie przeprowadzone w dniach 24-25 października 2022 w formie online i potrwa ok. 4 godziny. Zakończone zostanie testem, który każdy student ma  obowiązek zaliczyć. Aby zaliczyć należy odpowiedzieć poprawnie na 80% pytań. Możesz test przewijać, wracać do poprzednich pytań i slajdów. Aby podejść do testu należy wcześniej założyć adres e-mail z domeną student.umw.edu.pl, ponieważ na tę skrzynkę zostanie przesłany link aktywacyjny do szkolenia.

Opłata za legitymację w wysokości 22.00 zł  (zgodnie z zarządzeniem 191/XV R/2019 ze zm. Rektora UM z dnia 22 listopada 2019 r.)  należy wnieść na indywidualne konto studenta (§ 4 umowy) w terminie do 30 września.

Legitymacje studencką po uiszczeniu opłaty będzie można odebrać w Dziekanacie od dnia              3 października 2022r.

Spotkania organizacyjne na których będzie podpisywana umowa dla studentów pierwszych lat planowane są:

I -szy rok Farmacji27 września 2022r. o godzinie 10.00 w sali im L. Kuczyńskiego (I p.)

                                   ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

I-szy rok Analityki Medycznej26 września 2022r. o godzinie 12.30 w sali                                                                im L. Kuczyńskiego (I p.) ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

I-szy rok Dietetyki Io  – 26 września 2022r. o godzinie 12.30 w sali im L. Kuczyńskiego                                               (I p.) ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

I – szy rok Dietetyki IIo - 26 września 2022r. o godzinie 10.00 w sali im L. Kuczyńskiego                                             (I p.) ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław