Logopedia Kliniczna (Studium Kształcenia Podyplomowego WNoZ)

Logopedia Kliniczna

po. Kierownika  Studiów Podyplomowych Logopedia Kliniczna 

dr Luba Ślósarz

tel.71-784-18-57

e-mail: luba.slosarz@umw.edu.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych

mgr Anna Pacula
tel.: +48 71 784 18 57
e-mail: anna.pacula@umw.edu.pl
Urszula Stachowiak
tel.: +48 71 784 28 07 
e-mail: urszula.stachowiak@umw.edu.pl

 

Harmonogram zajec Logopedia Kliniczna , edycja XIV