Wykaz koordynatorów

Koordynator Uczelniany

mgr Sława Ksenycz (do 31.12.2021)

Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Chałubińskiego 6a
50-368 Wrocław
tel. +48 71 784 16 85
e-mail: slawa.ksenycz@umw.edu.pl

Koordynatorzy Wydziałowi:

Wydział Lekarski

mgr Adrianna Nowicka – Czudak - studenci wyjeżdżający

Zakład Fizjologii
ul. Chałubińskiego 10
50-368 Wrocław
tel. +48 71 784 14 25
e-mail: adrianna.nowicka@umw.edu.pl

dr Zygmunt Domagała - studenci przyjeżdżający

Zakład Anatomii Prawidłowej
ul. Chałubińskiego 6a
50-368 Wrocław
tel. +48 71 784 13 31
e-mail: zygmunt.domagala@umw.edu.pl

Koordynatorzy pełnią dyżur na ul. T. Chałubińskiego 6a, numer telefonu +48 71 784 13 53 w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 11-14.
 

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

dr Irena Duś-Ilnicka

Zakład Periodontologii
ul. Krakowska 26
50-425 Wrocław
telefon: +48 71 784 03 81
e-mail: irena.dus-ilnicka@umed.wroc.pl
 

Wydział Farmaceutyczny

dr Ewa Żurawska-Płaksej

Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej
ul. Borowska 211
50-556 Wrocław
telefon: +48 71 784 04 68
e-mail: ewa.zurawska-plaksej@umed.wroc.pl

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

dr Łukasz Rypicz

Zakład Ekonomiki i Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. K. Bartla 5
51-618 Wrocław
telefon: +71 784 18 16
e-mail: lukasz.rypicz@umed.wroc.pl