Program PO WER: dofinansowanie z funduszy PO WER przeznaczone jest dla studentów programu Erasmus+ znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz dla studentów z niepełnosprawnością.
Więcej o programie: http://erasmusplus.org.pl/power/
 
Rok akademicki 2017/2018
Warunki: dodatek socjalny
Warunki: niepełnosprawność
Stawki wsparcia indywidualnego

Rok akademicki 2018/2019

Warunki: dodatek socjalny
Warunki: niepełnosprawność
Stawki wsparcia indywidualnego

Rok akademicki 2019/2020

Warunki: dodatek socjalny
Warunki: niepełnosprawność
Stawki wsparcia indywidualnego

Rok akademicki 2020/2021

Warunki: dodatek socjalny
Warunki: niepełnosprawność
Stawki wsparcia indywidualnego

Rok akademicki 2021/2022

Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach: dodatek do indywidualnego wsparcia w wysokości 250 EUR na miesiąc z programu Erasmus+.
Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami (znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością)
Wniosek uczestnika z orzeczoną niepełnosprawnością