Logowanie do systemu EZD PUW

Logowanie do wersji produkcyjnej - https://ezd.umw.edu.pl/logon.aspx

W celu zalogowania się do systemu należy podać login i hasło takie samo jak do poczty pracowniczej.

W celach szkoleniowych pracownicy mogą korzystać również z wersji testowej systemu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości z wykonaniem konkretnej czynności w systemie produkcyjnym należy w pierwszej kolejności spróbować wykonać daną operację na instancji testowej.

Logowanie do wersji testowej - https://ezd-test.umed.wroc.pl/logon.aspx

Zalecane przeglądarki:

  1. Chrome
  2. Firefox
  3. Microsoft Edge

Wymagania aplikacji Ezd:
- zainstalowana JAVA https://java.com/pl/download/manual.jsp
- Dodatek Addin https://pomoc.umw.edu.pl/wiki/images/3/3c/Ezd.AddIn.3.102.2.2.msi