Szkolenia z obsługi systemu EZD PUW

Osoby zainteresowanie odbyciem szkolenia z obsługi systemu EZD PUW proszone są o kontakt mailowy na adres ezd@umw.edu.pl bądź telefonicznie 71 346 14 89, 71 337 38 93.

Czas szkolenia: około 3 godzin.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

 1. Ogólne przedstawienie systemu EZD –logowanie do systemu, omówienie strony głównej.
 2. Operacje dotyczące działań w koszulkach/sprawach – tworzenie koszulek, dodawanie załączników, uzupełnianie metadanych.
 3. Operacje między koszulkami – przekazywanie, udostępnianie, dodawanie wkładu własnego, zatwierdzanie udostępnienia, ustawianie grup dystrybucyjnych, ustawianie szablonów obiegu, zwrot do nadawcy.
 4. Rejestracja przesyłek wpływających.
 5. Monit i akceptacja pism oraz wydruki historii ich akceptacji.
 6. Rejestracja spraw w spisach spraw oraz przyporządkowanie do klasy z wykazu akt w przypadku dokumentacji niestanowiącej akt sprawy.
 7. Zakończenie i wznowienie koszulki/sprawy.
 8. Ustawianie powiadomień w koszulkach.
 9. Ustawianie zastępstwa.
 10. Dodawanie Etykiet.
 11. Wyszukiwanie pism.
 12. Informacje o etapach wdrożenia systemu EZD w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Szkolenie dostarcza niezbędnych informacji o działaniu systemu oraz jego funkcjonalnościach.