Miesięcznik informacyjny AM we Wrocławiu, rok IX, nr 3 (73), grudzień 2002

Rozmiar: 6342 bajtówZ okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2003 pragnę złożyć pracownikom, studentom Akademii Medycznej we Wrocławiu i pracownikom szpitali klinicznych, ich rodzinom i bliskim najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Przed nami jedno z najradośniejszych świąt mocno osadzone w polskiej tradycji - Święta Bożego Narodzenia, a także Nowy Rok, który zawsze niesie nadzieję na lepszą przyszłość, na poprawę bytu.
Życzę, aby szczególny klimat tych dni stał się Państwa udziałem, abyśmy byli dla siebie bardziej serdeczni, przyjaźni i tolerancyjni.
Życzę wypoczynku w miłym, rodzinnym gronie, w atmosferze radości i spokoju, spełnienia w Nowym Roku wszystkich najskrytszych marzeń i pragnień, planów związanych zarówno z wykonywaną pracą zawodową, jak i z życiem osobistym.

RektorSpis treści numeru

Sytuacja finansowa szpitali klinicznych
Punktacja działalności naukowej jednostek za 2001 rok
Zarządzenie w sprawie powołania stałych komisji senackich
Stanowisko Senatu w sprawie przestrzegania zasad rzetelności naukowej w publikacjach
Uchwały Konferencji Rektorów z dn. 7 listopada
Akademicki Szpital Kliniczny miarą oceny władz uczelni
Fundacja Akademii Medycznej
Kopia zapasowa
VIII Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej
Międzyuczelniane Studia Podyplomowe
Aparatura, Pomiary, Informacja Medyczna

Literatura jako sojusznik medycyny i antidotum na jej dehumanizację
Sukcesy Sportowe Wrocławskiej Akademii Medycznej
Studium Medycyny Molekularnej
Statuetka okolicznościowa ISO 9001 Kalendarium
Życzenia od RedakcjiSytuacja finansowa szpitali klinicznych


Sytuacja finansowa SPSK nr 1 we Wrocławiu


Z dwunastu klinik działających w SPSK Nr 1, po 3 latach i 10. miesiącach samodzielności w ramach nowego systemu, łącznie dodatni wynik finansowy ma tylko jedna klinika - Klinika Chirurgii Serca (+ 2 212 174 zł). W 1999 r. wszystkie kliniki SPSK Nr 1 miały ujemny wynik finansowy. Dodatni wynik finansowy w 2000 r. miała jedynie Klinika Chirurgii Serca (+ 308 296 zł). Od 2001 r. dodatni wynik finansowy miały kliniki: Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Klinika Kardiologii i Klinika Chirurgii Serca. W 2001 r. znacznie zredukowała ujemny wynik finansowy Klinika Otolaryngologii (- 55 261 zł). W 2002 r. po 10. miesiącach znacznie zredukowała ujemny wynik finansowy Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego (- 5180 zł) oraz nadal Klinika Otolaryngologii (- 14 771 zł) ). Wyraźnie mniejszy ujemny wynik finansowy odnotowały też kliniki: Klinika Dermatologii i Wenerologii oraz Klinika Ginekologii i Położnictwa. Największymi dłużnikami za miniony okres w skali Szpitala są 3 kliniki: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii (- 24 894 148 zł), Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej (- 12 885 953 zł) oraz Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych (- 9 947 123 zł). Łącznie te 3 kliniki powodują zadłużenie rzędu 47 mln zł. Przewidywana restrukturyzacja musi odnieść się do tych wyników finansowych, pomimo znanego nam, ewidentnego niedoszacowania procedur medycznych. W SPSK Nr 3 wszystkie kliniki w 1999 i w 2000 r. łącznie miały ujemny wynik finansowy. W 2001 r. dodatni wynik finansowy miały Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii oraz Klinika Gastroenterologii. Dodatni wynik finansowy utrzymuje w 2002 r. jedynie Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii. Na stałym poziomie utrzymuje ujemny wynik finansowy Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, niepokojący jest znaczny wzrost długu Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej. Najwięk-szymi dłużnikami w skali Szpitala są kliniki chirurgiczne: Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej - ponad 6 mln zł oraz Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej - około 5,5 mln zł. W SPSK Nr 5 od początku na dużym plusie jest Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, łącznie 9 792 723 zł. Jedynie Klinika Neonatologii w 1999 r. i 2001 r. miała dodatni wynik finansowy, a także Klinika Rozrodczości i Położnictwa, która miała dodatni wynik finansowy w 2001 r. Największym dłużnikiem w Szpitalu jest Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego, prawie 9 mln zł, na drugim miejscu Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki prawie 7,5 mln zł oraz Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii, ponad 5 mln zł. W SPZOZ DSK w 1999 r. dodatni wynik finanso-wy miała jedynie Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej (+ 1 881 547,55 zł). W 2000 r. dodatni wynik finansowy posiadała jedynie Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego (+ 20 703,55 zł). Od 2001 r. dodatni wynik finansowy utrzymuje tylko Klinika Pediatrii i Gastroenterologii. W 2002 r. ponownie dodatni wynik finansowy uzyskała Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz po raz pierwszy Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego. Największymi dłużnikami Szpitala są: Klinika Chi-rurgii i Urologii Dziecięcej (- 8 361 818,79 zł ), Klini-ka Endokrynologii Wieku Rozwojowego (- 4 444 666,08 zł) oraz Klinika Nefrologii Pedia-trycznej (- 3 433 251,74 zł). Łącznie dodatni wynik finansowy ma jedynie Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej (+ 974 273,83 zł). W obliczu tworzenia z klinik wchodzących w skład dotychczasowych SPSK Nr 3, SPSK Nr 5 i SPZOZ DSK - Akademickiego Szpitala Klinicznego, zwraca uwagę bardzo wysoki ujemny wynik finansowy klinik chirurgicznych wchodzących w jego skład, łącznie około 36 mln zł. Przewidywana restrukturyzacja musi odnieść się do tych wyników finansowych, zwłaszcza klinik chirurgicznych, pomimo znanego nam, ewidentnego niedoszacowania procedur chirurgicznych przez Dolnośląską Regionalną Kasę Chorych.

Sytuacja finansowa SPZOZ Dziecięcego Szpitala Klinicznego

LataPrzychodyKosztyWynik finansowy
199932 404 257,7132 341 684,72+62 572,99
200030 694 339,1238 134 734,39-7 440 395,27
200137 570 874,1249 349 737,30-11 778 863,18
III kwartały 200231 107 600,0034 177 400,00-3 069 800,00
Ogółem131 777 070,95154 003 556,41-22 226 485,46 *


Sytuacja finansowa SPSK Nr 1 we Wrocławiu

LataPrzychodyKosztyWynik finansowy
199954 011 710,1171 076 018,46-17 064 308,35
200052 683 938,8874 929 799,42-22 245 860,54
200163 773 144,9281 142 162,79-17 369 017,87
III kwartały 200241 917 100,0055 279 100,00-13 362 000,00
Ogółem212 385 893,91282 427 080,67-70 041 186,76 *


Sytuacja finansowa SPSK Nr 3 we Wrocławiu

LataPrzychodyKosztyWynik finansowy
199914 457 230,8918 025 864,29-3 568 633,40
200015 718 890,3320 866 899,41-5 148 009,8
200119 276 824,8421 676 573,87-2 399 749,03
III kwartały 200213 590 459,0015 450 842,00-1 960 383,00
Ogółem63 043 405,0676 020 179,57-13 076 775,23 *


Sytuacja finansowa SPSK Nr 5 we Wrocławiu


LataPrzychodyKosztyWynik finansowy
199934 611 768,6034 530 240,87+81 527,73
200034 732 412,9744 146 710,43-9 414 297,46
200145 350 483,5152 414 774,56-7 064 291,06
III kwartały 200232 796 400,0036 752 400,00-3 956 000,00
Ogółem147 491 065,08167 844 125,85-20 353 060,79 *

* Wyniki finansowe ogółem mogą ulegać zmianie w zależności od windykacji należności
z kas chorych, częściowej spłaty zobowiązań, jak też w wyniku zajęć komorniczych.

Sytuacja finansowa klinik w poszczególnych szpitalach klinicznych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
KlinikaKosztyPrzychodyWynik finansowy
Chorób Wewnętrznych i Zawodowych
19992 356 3311 458 832-897 499
20002 517 5321 021 286-1 496 246
20012 651 4781 506 449-1 145 029
10 m-cy 20022 186 9292 181 749-5 180
Ogółem9 712 2706 168 316-3 543 954
Endokrynologii i Diabetologii
19992 617 8311 690 828-927 003
20003 038 6741 734 309-1 304 366
20012 615 6763 202 376+586 700
10 m-cy 20022 167 6182 470 700+303 082
Ogółem10 439 7999 098 213-1 341 587
Kardiologii
19993 445 4972 682 771-762 726
20002 902 5982 312 687-589 911
20013 204 3183 346 773+142 455
10 m-cy 20022 600 7262 659 372+58 645
Ogółem12 153 13911 001 603-1 151 537
Hematologii i Chorób Rozrostowych
19995 034 7934 219 484-815 309
20009 017 8444 834 697-4 183 147
20017 841 1306 216 422-1 624 708
10 m-cy 20026 614 9523 290 992-3 323 959
Ogółem28 508 71918 561 595-9 947 123
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
199913 204 0517 751 391-5 452 660
200012 988 9265 393 393-7 595 533
200111 275 3664 444 795-6 830 571
10 m-cy 20028 844 5603 829 176-5 015 384
Ogółem46 312 90321 418 755-24 894 148
Chirurgii Serca
19999 285 1868 618 766-666 420
200012 811 72113 120 017+308 296
200113 981 74814 345 896+364 148
10 m-cy 20029 766 12111 972 271+2 206 150
Ogółem45 844 77648 056 950+2 212 174
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
19998 082 9253 307 576-4 775 349
20006 635 1102 872 507-3 762 603
20016 288 9643 716 696-2 572 268
10 m-cy 20024 697 5792 921 846-1 775 733
Ogółem25 704 57812 818 625-12 885 953
Dermatologii i Wenerologii
19994 021 2262 620 668-1 400 558
20003 036 0991 968 683-1 067 416
20013 285 9422 701 935-584 007
10 m-cy 20022 677 2102 333 139-344 071
Ogółem13 020 4779 624 425-3 396 052
Ginekologii i Położnictwa
19999 075 1537 973 298-1 101 855
20008 043 2326 052 149-1 991 084
20018 628 9806 886 876-1 742 104
10 m-cy 20026 674 8546 106 583-568 271
Ogółem32 422 21927 018 906-5 403 314
Otolaryngologii
19993 660 3462 451 907-1 208 439
20002 954 9012 367 289-587 612
20013 358 1673 302 906-55 261
10 m-cy 20022 578 4392 563 668-14 771
Ogółem12 551 85310 685 770-1 866 083
Okulistyki
19993 899 7533 689 519-210 234
20003 353 5332 590 119-763 414
20013 798 2153 524 115-274 100
10 m-cy 20023 124 5892 763 281-361 309
Ogółem14 176 09012 567 034-1 609 057
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
19993 332 2832 608 638-723 645
20003 117 4811 695 663-1 421 819
20013 076 9002 181 020-895 880
10 m-cy 20022 396 9291 297 432-1 099 497
Ogółem11 923 5937 782 753-4 140 841


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 3
KlinikaKosztyPrzychodyWynik finansowy
Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
19992 808 183,942 460 093,35-348 090,59
20002 712 595,921 705 272,26-1 007 323,66
20013 277 570,693 615 185,29+337 614,60
10 m-cy 20022 783 987,213 425 544,96+641 557,75
Ogółem11 582 337,7611 206 095,86-376 241,90
Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej
19993 399 222,671 630 646,91-1 768 575,76
20003 817 094,712 228 746,95-1 588 347,76
20014 320 937,792 912 506,20-1 408 431,59
10 m-cy 20023 718 623,752 284 150,56-1 434 473,19
Ogółem15 255 878,929 056 050,62-6 199 828,30
Chirurgii Naczyniowej
19996 404 211,745 421 269,74-982 942,00
20008 382 266,856 995 456,50-1 386 810,35
20018 927 172,687 566 329,48-1 360 843,20
10 m-cy 20025 520 114,893 785 311,55-1 734 803,06
Ogółem29 233 766,1623 768 367,27-5 465 398,61
Gastroenterologii
19992 412 687,152 142 885,32-269 801,83
20002 481 884,001 603 715,13-878 168,87
20013 041 673,963 411 915,01+370 241,05
10 m-cy 20022 452 440,372 310 134,55-142 305,82
Ogółem10 390 685,489 468 650,01-920 035,47


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5
KlinikaKosztyPrzychodyWynik finansowy
Chorób Wewnętrznych i Alergologii
19994 530 9554 500 336-30 619
20005 331 7163 199 137-2 132 580
20015 618 7784 099 741-1 519 037
10 m-cy 20024 657 1722 656 353-2 000 818
Ogółem20 138 62114 455 567-5 683 054
Chirurgii Przewodu Pokarmowego
19994 325 2103 302 087-1 023 123
20004 952 6252 005 488-2 947 136
20015 517 4173 132 728-2 384 690
10 m-cy 20024 501 7342 142 576-2 359 158
Ogółem19 296 98610 582 879-8 714 107
Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
19994 161 7763 424 339-737 437
20004 310 1791 873 068-2 437 111
20014 853 0012 536 630-2 316 371
10 m-cy 20023 833 8271 955 836-1 877 991
Ogółem17 158 7839 789 873-7 368 910
Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej
19999 350 65511 851 031+2 500 376
200013 680 88115 121 805+1 440 925
200117 238 05719 691 741+2 453 684
10 m-cy 200213 567 83516 965 573+3 397 738
Ogółem53 837 42863 630 150+9 792 723
Rozrodczości i Położnictwa
19993 408 4253 042 817-365 608
20004 296 5053 209 754-1 086 752
20014 998 2855 110 072+111 787
10 m-cy 20024 175 4813 767 830-407 651
Ogółem16 878 69615 130 473-1 748 224
Ginekologii
19993 454 5802 927 659-526 921
20003 506 2502 550 822-955 428
20013 699 8762 970 659-729 217
10 m-cy 20023 425 3692 849 386-575 983
Ogółem14 086 07511 298 526-2 787 549
Neonatologii
19993 187 6423 259 011+71 369
20003 345 0443 109 381-235 662
20013 754 0754 026 238+272 162
10 m-cy 20023 140 9332 927 848-213 085
Ogółem13 427 69413 322 478-105 261


SPZOZ Dziecięcy Szpital Kliniczny
KlinikaKosztyPrzychodyWynik finansowy
Pediatrii, Alergologii i Kardiologii
19993 628 474,053 021 849,24-606 624,81
20003 510 989,332 626 827,88-884 161,45
20013 862 127,354 020 935,40+158 808,05
10 m-cy 20023 086 971,002 918 985,30-167 985,70
Ogółem14 088 561,7312 588 597,82-1 499 963,91
Endokrynologii Wieku Rozwojowego
19992 421 405,081 578 653,59-842 751,49
20003 794 980,323 815 683,87+20 703,55
20016 188 042,183 236 868,48-2 951 173,70
10 m-cy 20025 411 385,254 739 940,81-671 444,44
Ogółem17 815 812,8313 371 146,75-4 444 666,08
Pediatrii i Gastroenterologii
19992 705 424,792 374 249,56-331 175,23
20002 697 537,132 164 363,94-533 173,19
20013 145 259,503 551 638,84+406 379,34
10 m-cy 20022 734 045,632 846 114,99+112 069,36
Ogółem11 282 267,0510 936 367,33-345 899,72
Nefrologii Pediatrycznej
19993 336 455,502 582 059,02-754 396,48
20003 976 165,582 924 563,72-1 051 601,86
20014 207 853,233 367 096,51-840 756,72
10 m-cy 20023 146 410,862 359 914,18-786 496,68
Ogółem14 666 885,1711 233 633,43-3 433 251,74
Intensywnej Terapii Dziecięcej
1999
2000
2001
10 m-cy 20022 517 002,051 152 916,93-1 364 085,12
Ogółem2 517 002,051 152 916,93-1 364 085,12
Onkologii i Hematologii Dziecięcej
199911 506 006,8613 387 554,41+1 881 547,55
200014 933 660,8713 501 696,14-1 431 964,73
200117 852 444,0116 881 478,53-970 965,48
10 m-cy 200215 235 458,5116 731 115,00+1 495 656,49
Ogółem59 527 570,2560 501 844,08+974 273,83
Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego
19991 510 627,431 176 192,32-334 435,11
20001 608 804,65993 596,16-615 208,49
20012 153 546,071 710 809,75-442 736,32
10 m-cy 20022 074 601,381 921 085,43-153 515,95
Ogółem7 347 579,535 801 683,66-1 545 895,87
Chirurgii i Urologii Dziecięcej
19994 949 552,194 421 871,01-527 681,18
20005 364 151,602 880 894,79-2 483 256,81
20016 396 832,023 562 033,87-2 834 798,15
10 m-cy 20024 899 883,382 383 800,73-2 516 082,65
Ogółem21 610 419,1913 248 600,40-8 361 818,79

POWRÓTPunktacja działalności naukowej jednostek za 2001 rok

 

Szanowni Państwo,
Jestem pewien, że publikację kolejnego rankingu osiągnięć naukowych jednostek naszej Uczelni przeczytacie Państwo z dużym zainteresowaniem. Każdy z nas jest przecież ciekaw, jak osiągnięcia jego zespołu mają się w stosunku do dokonań innych Katedr i Zakładów.
Cieszy, że hierarchia w rankingu nie jest całkowicie zastygła. W 2001 roku nastąpiły dość liczne awanse z dalszych pozycji do czołówki, no i oczywiście przesunięcia w dół. Jako pozytywne zjawisko należy odnotować rosnącą liczbę punktów uzyskanych przez trzy czołowe pod względem naukowym Wydziały Uczelni: Lekarski, Lekarski Kształcenia Podyplomowego i Farmacji. Postęp zaznaczył się również na Wydziałach: Lekarsko-Stomatologicznym i Zdrowia Publicznego.
Przypomnę, że ranking uczelniany prowadzony jest według kryteriów przyjętych przez Komitet Badań Naukowych.
Gratuluję czołowych pozycji i awansów, a tym którzy obniżyli loty życzę powrotu na wyższe miejsca.
Z wyrazami szacunku
Prorektor ds. Nauki
Prof. dr hab. Marian Klinger

Ranking według liczby punktów przypadających na jednostkę

WYDZIAŁ LEKARSKI
Lp.Jednostka organizacyjnaPunktacjaLiczba
prac.
Pkt. na
prac.
1.Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii346,082215,73
2.Katedra i Zakład Histologii i Embriologii228,941515,26
3.Katedra i Zakład Mikrobiologii193,30296,67
4.Katedra i Zakład Biofizyki162,131114,74
5.Zakład Reumatologii153,53625,59
6.Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej151,58178,92
7.I Katedra Pediatrii i Klinika Alergologii oraz Kardiologii Dziecięcej117,06148,36
8.II Katedra i Klinika Ginekologii116,78129,73
9.Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii115,54176,80
10.Katedra i Zakład Fizjologii110,261110,02
11.Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich108,40715,49
12.Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego107,70166,73
13.II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia105,94813,24
14.Katedra i Klinika Rozrodczości i Położnictwa101,55714,51
15.Katedra i Zakład Patofizjologii99,59166,22
16.Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej97,03234,22
17.II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej94,13910,46
18.Klinika Neonatologii93,55615,59
19.Katedra i Zakład Medycyny Sądowej80,93108,09
20.Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej78,09515,62
21.Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof73,3098,14
22.Katedra i Zakład Farmakologii65,30115,94
23.I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa61,96173,64
24.Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej52,73124,39
25.Katedra Propedeutyki Pediatrii i Klinika Immunologii Wieku Rozwojowego46,9095,21
26.I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologii38,2594,25
27.Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii31,0093,44
28.Katedra i Zakład Higieny28,1464,69
29.Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej24,7883,10
30.Zakład Genetyki18,7172,67
  3103,18358 
 Średnia na Wydziale na 1 pracownika - 8,67   


WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY
Lp.Jednostka organizacyjnaPunktacjaLiczba
prac.
Pkt. na
prac.
1.Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej106,49195,60
2.Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej82,21117,47
3.Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej40,88261,57
4.Katedra i Zakład Periodontologii40,50410,13
5.Katedra i Zakład Ortodoncji10,4471,49
6.Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej9,01100,90
  289,5377 
 Średnia na Wydziale na 1 pracownika - 3,76   

WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
Lp.Jednostka organizacyjnaPunktacjaLiczba
prac.
Pkt. na
prac.
1.Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii354,961622,19
2.Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku323,801521,59
3.Katedra i Klinika Psychiatrii256,152012,81
4.Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii207,191811,51
5.Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej187,591512,51
6.Katedra i Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej176,261412,59
7.Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej170,311017,03
8.Katedra i Klinika Kardiologii167,211213,93
9.Katedra i Klinika Gastroenterologii140,311310,79
10.Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych132,251112,02
11.Katedra i Klinika Otolaryngologii124,29177,31
12.Katedra i Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego116,43716,63
13.Katedra i Klinika Chirurgii Serca116,06129,67
14.Katedra i Zakład Radiologii101,53185,64
15.Katedra i Klinika Neurologii101,31175,96
16.Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej95,13146,80
17.Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej81,6899,08
18.Katedra i Klinika Okulistyki79,46155,30
19.Katedra Onkologii i Klinika Ginekologii Onkologicznej68,44135,26
20.Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego67,96135,23
21.Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej67,8688,48
22.Katedra i Klinika Chorób Płuc66,75116,07
23.Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu65,5097,28
24.Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii60,1996,69
25.Katedra i Klinika Urologii59,0887,39
26.Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej57,43414,36
27.Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów53,7077,67
28.Katedra i Klinika Neurochirurgii40,5385,07
29.Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego23,5682,95
30.Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki22,6692,52
31.Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej13,0034,33
  3 598,58363 
 Średnia na Wydziale na 1 pracownika - 9,91   

WYDZIAŁ FARMACJI
Lp.Jednostka organizacyjnaPunktacjaLiczba
prac.
Pkt. na
prac.
1.Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej128,631012,86
2.Katedra i Zakład Farmakognozji91,00811,38
3.Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych80,38810,05
4.Katedra i Zakład Chemii Organicznej77,40107,74
5.Katedra i Zakład Bromatologii74,25612,38
6.Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej65,5697,28
7.Katedra i Zakład Analityki Medycznej60,8178,69
8.Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej51,5986,45
9.Katedra i Zakład Chemii Fizycznej51,40114,67
10.Zakład Farmacji Aptecznej41,0094,56
11.Zakład Technologii Postaci Leków40,0675,72
12.Katedra i Zakład Chemii Analitycznej40,0085,00
13.Katedra i Zakład Technologii Leków39,0075,57
14.Katedra i Zakład Chemii Leków38,06113,46
15.Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej30,9074,41
16.Katedra i Zakład Toksykologii29,9856,00
17.Ogród Roślin Leczniczych5,9041,48
  945,92135 
 Średnia na Wydziale na 1 pracownika - 7,01   

WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO
Lp.Jednostka organizacyjnaPunktacjaLiczba
prac.
Pkt. na
prac.
1.Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego104,69911,63
2.Zakład Rehabilitacji33,63133,63
3.Zakład Pielęgniarstwa Społecznego13,4343,36
4.Zakład Balneologii10,00110,00
5.Zakład Pedagogiki2,0012,00
6.Zakład Organizacji i Zarządzania-4 
7.Zakład Gerontologii-1 
  163,7521 
 Średnia na Wydziale na 1 pracownika - 7,80   

Średnia w Uczelni na 1 pracownika - 8,49

Ranking według liczby punktów przypadających na pracownika

WYDZIAŁ LEKARSKI
Lp.Jednostka organizacyjnaPunktacjaLiczba
prac.
Pkt. na
prac.
1.Zakład Reumatologii153,53625,59
2.Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii346,082215,73
3.Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej78,09515,62
4.Klinika Neonatologii93,55615,59
5.Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich108,40715,49
6.Katedra i Zakład Histologii i Embriologii228,941515,26
7.Katedra i Zakład Biofizyki162,131114,74
8.Katedra i Klinika Rozrodczości i Położnictwa101,55714,51
9.II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia105,94813,24
10.II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej94,13910,46
11.Katedra i Zakład Fizjologii110,261110,02
12.II Katedra i Klinika Ginekologii116,78129,73
13.Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej151,58178,92
14.I Katedra Pediatrii i Klinika Alergologii oraz Kardiologii Dziecięcej117,06148,36
15.Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof73,3098,14
16.Katedra i Zakład Medycyny Sądowej80,93108,09
17.Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii115,54176,80
18.Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego107,70166,73
19.Katedra i Zakład Mikrobiologii193,30296,67
20.Katedra i Zakład Patofizjologii99,59166,22
21.Katedra i Zakład Farmakologii65,30115,94
22.Katedra Propedeutyki Pediatrii i Klinika Immunologii Wieku Rozwojowego46,9095,21
23.Katedra i Zakład Higieny28,1464,69
24.Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej52,73124,39
25.I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologii38,2594,25
26.Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej97,03234,22
27.I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa61,96173,64
28.Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii31,0093,44
29.Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej24,7883,10
30.Zakład Genetyki18,7172,67
3103,18358 
 Średnia na Wydziale na 1 pracownika - 8,67   


WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY
Lp.Jednostka organizacyjnaPunktacjaLiczba
prac.
Pkt. na
prac.
1.Katedra i Zakład Periodontologii40,50410,13
2.Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej82,21117,47
3.Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej106,49195,60
4.Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej40,88261,57
5.Katedra i Zakład Ortodoncji10,4471,49
6.Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej9,0110 
  289,5377 
 Średnia na Wydziale na 1 pracownika - 3,76   

WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
Lp.Jednostka organizacyjnaPunktacjaLiczba
prac.
Pkt. na
prac.
1.Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii354,961622,19
2.Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku323,801521,59
3.Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej170,311017,03
4.Katedra i Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego116,43716,63
5.Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej57,43414,36
6.Katedra i Klinika Kardiologii167,211213,93
7.Katedra i Klinika Psychiatrii256,152012,81
8.Katedra i Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej176,261412,59
9.Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej187,591512,51
10.Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych132,251112,02
11.Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii207,191811,51
12.Katedra i Klinika Gastroenterologii140,311310,79
13.Katedra i Klinika Chirurgii Serca116,06129,67
14.Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej81,6899,08
15.Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej67,8688,48
16.Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów53,7077,67
17.Katedra i Klinika Urologii59,0887,39
18.Katedra i Klinika Otolaryngologii124,29177,31
19.Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu65,5097,28
20.Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej95,13146,80
21.Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii60,1996,69
22.Katedra i Klinika Chorób Płuc66,75116,07
23.Katedra i Klinika Neurologii101,31175,96
24.Katedra i Zakład Radiologii101,53185,64
25.Katedra i Klinika Okulistyki79,46155,30
26.Katedra Onkologii i Klinika Ginekologii Onkologicznej68,44135,26
27.Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego67,96135,23
28.Katedra i Klinika Neurochirurgii40,5385,07
29.Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej13,0034,33
30.Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego23,5682,95
31.Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki22,6692,52
  3 598,58363 
 Średnia na Wydziale na 1 pracownika - 9,91   

WYDZIAŁ FARMACJI
Lp.Jednostka organizacyjnaPunktacjaLiczba
prac.
Pkt. na
prac.
1.Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej128,631012,86
2.Katedra i Zakład Bromatologii74,25612,38
3.Katedra i Zakład Farmakognozji91,00811,38
4.Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych80,38810,05
5.Katedra i Zakład Analityki Medycznej60,8178,69
6.Katedra i Zakład Chemii Organicznej77,40107,74
7.Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej65,5697,28
8.Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej51,5986,45
9.Katedra i Zakład Toksykologii29,9856,00
10.Zakład Technologii Postaci Leków40,0675,72
11.Katedra i Zakład Technologii Leków39,0075,57
12.Katedra i Zakład Chemii Analitycznej40,0085,00
13.Katedra i Zakład Chemii Fizycznej51,40114,67
14.Zakład Farmacji Aptecznej41,0094,56
15.Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej30,9074,41
16.Katedra i Zakład Chemii Leków38,06113,46
17.Ogród Roślin Leczniczych5,9041,48
  945,92135 
 Średnia na Wydziale na 1 pracownika - 7,01   

WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO
Lp.Jednostka organizacyjnaPunktacjaLiczba
prac.
Pkt. na
prac.
1.Zakład Rehabilitacji33,63133,63
2.Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego104,69911,63
3.Zakład Balneologii10,00110,00
4.Zakład Pielęgniarstwa Społecznego13,4343,36
5.Zakład Pedagogiki2,0012,00
6.Zakład Organizacji i Zarządzania-4 
7.Zakład Gerontologii-1 
  163,7521 
 Średnia na Wydziale na 1 pracownika - 7,80   


Średnia w Uczelni na 1 pracownika - 8,49


POWRÓTZarządzenie nr 54/XIII R/2002 Rektora AM we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie powołania stałych komisji senackich


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) oraz § 21 i 22 statutu Akademii Medycznej zarządzam co następuje:
§ 1
Senat Akademii Medycznej w dniu 28 października 2002 r. powołał następujące stałe komisje senackie:
1. Senacka Komisja Badań Naukowych
2. Senacka Komisja Rozwoju Naukowo-Dydaktycznej
3. Senacka Komisja Dydaktyki i Wychowania
4. Senacka Komisja Finansowo-Budżetowa
5. Senacka Komisja Wydawnicza
6. Senacka Komisja Odznaczeń
7. Senacka Komisja Remontów Kapitalnych i Inwestycji
8. Senacka Komisja Arbitrażowa
9. Senacka Komisja Statutowa

1. Senacka Komisja Badań Naukowych
Przewodniczący

prof. dr hab. Marian Klinger
Członkowie:
dr Michał Bartoszkiewicz
dr Marek Bolanowski
dr hab. Wiesław Gaweł, prof. nadzw.
dr Kazimierz Gąsiorowski
prof. dr hab. Antonina Harłozińska-Szmyrka
prof. dr hab. Franciszek Iwańczak
dr hab. Marek Jutel
prof. dr hab. Jerzy Kołodziej
mgr Elżbieta Kwaśnik
prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski
prof. dr hab. Andrzej Kübler
prof. dr hab. Wanda Lubczyńska-Kowalska
dr Oktawia Mazanowska
dr hab. Jerzy Mozrzymas
prof. dr hab. Janusz Pluta
prof. dr hab. Ryszard Podemski
dr Marzenna Podhorska-Okołów
dr Beata Pregiel
dr hab. Anna Skoczyńska
dr Grzegorz Terlecki
dr Jacek Toporski
dr Halina Wojnowska-Dawiskiba
prof. dr hab. Mieczysław Woźniak
prof. dr hab. Marek Ziętek
dr hab. Piotr Ziółkowski
stud. Artur Owczarek
prof. dr hab. Stanisław Jankowski - NSZZ "Solidarność"
dr Jerzy Karwacki - NSZZ "Solidarność 80"
prof. dr hab. Krystyna Sawicz-Birkowska - ZNP
2. Senacka Komisja Rozwoju Naukowo-Dydaktycznej
Przewodniczący

prof. dr hab. Marian Klinger
Członkowie:
prof. dr hab. Rajmund Adamiec
dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz
dr Krystian Blok
prof. dr hab. Ludmiła Borodulin-Nadzieja
dr Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
dr Jan Cader
dr Jacek Daroszewski
prof. dr hab. Renata Jankowska
prof. dr hab. Urszula Kaczmarek
dr Krzysztof Kałwak
dr hab. Jakub Kuźniar, prof. nadzw.
prof. dr hab. Andrzej Kübler
dr Alicja Noculak-Palczewska
prof. dr hab. Krystyna Orzechowska-Juzwenko
dr hab. Bernard Panaszek, prof. nadzw.
dr Bogusław Paradowski
prof. dr hab. Janusz Pluta
prof. dr hab. Wiesław Prusek
prof. dr hab. Helena Śladowska
dr Grażyna Szybejko-Machaj
prof. dr hab. Piotr Szyber
dr hab. Jan Wnukiewicz
dr hab. Dariusz Wołowiec
mgr Maria Zagrodnik
Grażyna Zaremba
prof. dr hab. Marek Ziętek
prof. dr hab. Danuta Zwolińska
stud. Agnieszka Gut
stud. Ewa Lizurek
prof. dr hab. Stanisław Jankowski - NSZZ "Solidarność"
dr Krystyna Ciesielska - NSZZ "Solidarność 80"
dr Stanisław Pawłowski - ZNP
3. Senacka Komisja Dydaktyki i Wychowania
Przewodniczący

prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak
Członkowie:
dr hab. Jerzy Błaszczuk
dr hab. Krzysztof Grabowski, prof. nadzw.
dr hab. Michał Jeleń, prof. nadzw.
dr hab. Tomasz Konopka
prof. dr hab. Aleksander Alfons Kubis
dr Alicja Noculak-Palczewska
dr hab. Bernard Panaszek, prof. nadzw.
prof. dr hab. Janusz Patkowski
prof. dr hab. Andrzej Steciwko
dr Eleonora Urban
prof. dr hab. Ludmiła Waszkiewicz
dr hab. Jan Wnukiewicz
dr Marek Woytoń
mgr Maria Zagrodnik
stud. Agnieszka Gut
stud. Wojciech Homola
stud. Ewa Lizurek
stud. Artur Owczarek
mgr inż. Krystyna Laszki-Szcząchor - NSZZ "Solidarność"
dr Jerzy Karwacki - NSZZ "Solidarność 80"
dr hab. Marian Gryboś - ZNP
4. Senacka Komisja Finansowo-Budżetowa
Przewodniczący

dr hab. Dariusz Wołowiec
Członkowie:
prof. dr hab. Eugeniusz Baran
dr Bogusław Beck
mgr Krystyna Dziedziul
prof. dr hab. Urszula Kaczmarek
dr hab. Bernard Panaszek, prof. nadzw.
mgr Renata Sławińska
dr Grażyna Szybejko-Machaj
prof. dr hab. Piotr Szyber
dr hab. Jolanta Świątek-Kozłowska, prof. nadzw.
mgr Elżbieta Urban
dr hab. Jan Wnukiewicz
stud. Artur Owczarek
Małgorzata Okończyk - NSZZ "Solidarność"
dr Jerzy Karwacki - NSZZ "Solidarność 80"
dr Lesław Sozański - ZNP
5. Senacka Komisja Wydawnicza
Przewodniczący

dr hab. Leszek Paradowski prof. nadzw.
Członkowie:
dr Anna Brzecka
dr hab. Janusz Dawiskiba, prof. nadzw.
dr hab. Kazimierz Gąsiorowski
prof. dr hab. Antonina Harłozińska-Szmyrka
prof. dr hab. Andrzej Kiejna
dr Maria Knapik-Kordecka
dr hab. Tomasz Konopka
lek. Dorota Ksiądzyna
prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski
mgr Urszula Mądrzak
dr Eleonora Mess
dr hab. Krystyna Michalak, prof. nadzw.
dr Danuta Nowakowska
prof. dr hab. Ryszard Podemski
dr Maciej Przestalski
dr Maria Rybak
prof. dr hab. Krzysztof Simon
prof. dr hab. Andrzej Steciwko
prof. dr hab. Maria Warwas
dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok, prof. nadzw.
stud. Bogusław Koteluk
mgr inż. Paweł Golusik - NSZZ "Solidarność"
dr Andrzej Wilczyński - NSZZ "Solidarność 80"
dr hab. Marta Strutyńska-Karpińska - ZNP
6. Senacka Komisja Odznaczeń
Przewodniczący

prof. dr hab. Franciszek Iwańczak
Członkowie:
dr Jan Cader
prof. dr hab. Urszula Kaczmarek
prof. dr hab. Jan Pellar
dr hab. Zbigniew Rykowski, doc.
Krystyna Wota
mgr Maria Zagrodnik
stud. Małgorzata Haręża
dr Stanisława Plińska - NSZZ "Solidarność"
dr Roman Wojakiewicz - NSZZ "Solidarność 80"
dr Janusz Fastyn - ZNP
7. Senacka Komisja Remontów Kapitalnych i Inwestycji
Przewodniczący

prof. dr hab. Rajmund Adamiec
Członkowie:
mgr Jacek Czajka
dr Olaf Gubrynowicz
dr hab. Michał Jeleń, prof. nadzw.
mgr Ewa Kuriata
dr hab. Wiesław Kurlej
dr hab. Dariusz Patrzałek, prof. nadzw.
dr hab. Stanisław Pielka, prof. nadzw.
prof. dr hab. Emil Ratajczak
dr inż. Lesław Rusiecki
dr Lesław Sozański
dr hab. Jacek Szepietowski
prof. dr hab. Marek Ziętek
stud. Krystyna Wynnyczak
Zbigniew Żółkiewicz - NSZZ "Solidarność"
Ewa Płóciennik - NSZZ "Solidarność 80"
Ryszard Szponer - ZNP
8. Senacka Komisja Arbitrażowa
Przewodniczący

prof. dr hab. Mieczysław Woźniak
Członkowie
mgr Beata Bejda
dr hab. Kazimierz Gąsiorowski
dr Olaf Gubrynowicz
dr Henryk Kaczkowski
dr hab. Danuta Kwiatkowska, prof. nadzw.
prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak
prof. dr hab. Zygmunt Zdrojewicz
stud. Wojciech Homola
dr inż. Bogusław Fuglewicz - NSZZ "Solidar-ność"
dr Bogusław Jankowski - NSZZ "Solidarność 80"
dr hab. Jerzy Błaszczuk, prof. nadzw. - ZNP
9. Senacka Komisja Statutowa
Przewodniczący

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
Członkowie:
dr Bogusław Beck
dr Krystian Blok
dr hab. Tomasz Konopka
prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski
dr Henryk Owczarek
mgr Artur Parafiński
dr hab. Krystyna Pawlas, prof. nadzw.
dr inż. Lesław Rusiecki
mgr inż. Teresa Sobierajska
dr hab. Jacek Szepietowski
prof. dr hab. Piotr Szyber
stud. Jakub Janik
dr Ewa Mróz - NSZZ "Solidarność"
dr Andrzej Wilczyński - NSZZ "Solidarność 80"
dr Tatiana Szymczak - ZNP

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rektor AM
dr hab. Leszek Paradowski prof. nadzw.POWRÓT
Stanowisko Senatu w sprawie przestrzegania zasad rzetelności naukowej w publikacjach podjęte na posiedzeniu 25 listopada 2002 r.


Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu zobowiązuje do ścisłego przestrzegania zasad rzetelnego publikowania wyników rozpraw doktorskich, zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem z dnia 25 marca 2002 r.
Przypomina się, że rozprawa doktorska powinna w rozumieniu ustawy o tytule i stopniach naukowych stanowić oryginalne rozwiązanie przez autora zagadnienia naukowego oraz wykazywać jego umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
Jako zasadę należy przyjąć, że doktorantowi przypada pozycja pierwszego autora w publikacjach zawierających wyniki, które uzyskano w toku wykonywania pracy. Zespół autorski może być uzupełniony o promotora ze względu na jego znaczący udział w stworzeniu koncepcji badań, interpretacji i przygotowaniu publikacji oraz ewentualnie o inne osoby, które wniosły istotny wkład do prowadzenia badań.
Rozprawę doktorską według zapisu ustawowego może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata, spełniający podane wcześniej warunki. Pozycja doktoranta w zespole autorskim publikacji powinna wówczas odzwierciedlać znaczenie badań wykonanych przez niego w toku pracy, dla zrealizowania całego projektu.
Dla stworzenia warunków ułatwiających rzetelne prowadzenie badań naukowych służących przygotowaniu rozpraw doktorskich postuluje się stworzenie w konkursie projektów w ramach prac własnych Uczelni specjalnej kategorii projektów promotorskich. Zespół autorski takiego projektu powinni w zasadzie tworzyć wyłącznie promotor i doktorant, a ewentualny udział innych osób powinien wynikać z rzeczywistego uczestnictwa w prowadzeniu badań i mieć charakter pomocniczy.
W celu podniesienia jakości rozpraw doktorskich zaleca się jak najczęstsze poddawanie uzyskanych wyników kryteriom wymagających, niezależnych ocen poprzez publikowanie w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych jeszcze przed ostateczną redakcją rozprawy .
"Obowiązek przestrzegania rzetelności naukowej dotyczy wszystkich prac kierowanych do druku. Należy dochowywać zasady, że minimalnym kryterium współautorstwa stanowi udział w stworzeniu koncepcji badań, ich przeprowadzeniu, interpretacji lub przygotowaniu publikacji w obszarze specjalności współautora co najmniej w takiej części, która wystarcza do tego aby podjął on za nią publiczną odpowiedzialność". Gdy występuje kilku autorów publikacji, jeden z nich (za zgoda pozostałych) formalnie akceptuje odpowiedzialność za całość publikacji. Niedopuszczalne są tzw. współautorstwa honorowe z tytułu kierowania instytucją, zasług w wykształceniu wykonawców badań i starań o pozyskanie funduszy na ich przeprowadzenie.
Szczególnym przejawem nierzetelności naukowej, wymagającym zdecydowanego napiętnowania jest plagtorstwo, (?) polegający na przywłaszczaniu idei, metod i wyników, będących dokonaniem innej osoby oraz na przepisywaniu fragmentów wcześniejszych prac i wykorzystywaniu tych samych wyników w różnych publikacjach.

Źródła:
1. Polska Akademia Nauk, Komitet Etyki w Nauce: "Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych", wyd. 3 Warszawa 2001.
2. Komitet Badań Naukowych, Zespół ds. Etyki w Nauce, stanowisko z 16 listopada 2000.


POWRÓT
Uchwały Konferencji Rektorów z dn. 7 listopada


UCHWAŁA NR 5/02-05
Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie uregulowania kwestii prowadzenia kształcenia w zawodach medycznych na poziomie wyższym


Rektorzy uczelni medycznych w Polsce oczekują przekazania do budżetów uczelni środków pozostających w gestii Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, w celu prowadzenia kształcenia licencjackiego w zawodach medycznych (pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów i in.).
MENiS dotowało w tym zakresie średnie szkoły medyczne i mimo przejęcia zadań przez uczelnie resortu zdrowia, nie dokonano przesunięcia tych środków między resortami.
Sprostanie konieczności dostosowania systemu kształcenia w tym zakresie do standardów Unii Europejskiej pociąga za sobą znaczące koszty, na które nie mamy pokrycia.
Przejmowane obowiązki wymagają także poprawy bazy lokalowej naszych Uczelni. Dlatego też oczekujemy wsparcia w staraniach o przejmowanie niektórych obiektów, będących dotychczas siedzibą szkół pielęgniarskich.
Ze względu na konieczność ogłoszenia kierunków i zasad naboru dla kandydatów do naszych Uczelni przed końcem roku kalendarzowego rozstrzygnięcie tego problemu staje się niezwykle pilne.
Przewodniczący KRUM
Prof. dr hab. Maciej Latalski

UCHWAŁA NR 8/02-05
Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie Uchwały Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich


Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych ze zdziwieniem przyjmuje Uchwałę nr 89 Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 22 października 2002 roku w sprawie utworzenia Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego
Stoimy na stanowisku, że uchwała powyższa stanowi ingerencję w autonomię uczelni medycznych.
Stanowisko to nie znajduje prawnego umocowania w obowiązującym ustawodawstwie polskim.
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że historycznie rzecz biorąc "uniwersalność" uniwersytetu odnosiła się do universum jako wspólnoty, korporacji uczących i uczonych (tzn. profesorów i studentów).
Przewodniczący KRUM
Prof. dr hab. Maciej Latalski

STANOWISKO
Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych w sprawie nazewnictwa tychże Uczelni


Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych postanawia pozostawić sprawę zmian nazwy akademii medycznych na uniwersytety medyczne do rozważenia Senatom naszych Uczelni.
Wskazane jest, aby w ustawodawstwie polskim jasno zostały określone wymogi stawiane uczelniom wyższym - uniwersytetom bez delegacji do aktów niższego rzędu (opinii, wykładni itp.).
O zmianę nazwy dla akademii medycznych może zabiegać Ministerstwo Zdrowia, uwzględniając jednocześnie wszystkie te uczelnie.
W tłumaczeniach zagranicznych uczelnie nasze winny używać nazwy Medical University.

Przewodniczący KRUM
Prof. dr hab. Maciej Latalski


POWRÓT
Akademicki Szpital Kliniczny miarą oceny władz uczelni


Rok akademicki 2002/2003 zaczął się niezwykle pomyślnie dla uczelni medycznych. Powstanie Akademickiego Szpitala Klinicznego stało się faktem. W swojej wypowiedzi nie będę poruszał spraw techniczno-organizacyjnych, związanych z tworzeniem szpitala. Tym razem przepisy prawne są w miarę klarowne. Ze sławetnej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej został wyłączony rozdział 2a "Szpitale Kliniczne". Powstała zupełnie nowa jednostka tworzona przez senat uczelni medycznej (uniwersytet) - akademicki szpital kliniczny.
Nowość prawną stanowi sposób powołania szpitala - jako zakładu opieki zdrowotnej - przez uczelnie medyczne. Przywilej ten dotychczas przysługiwał organom władzy - ministrowi zdrowia oraz samorządom. Uregulowanie powyższe będzie przyczynkiem do dyskusji teoretyków prawa na temat zupełnie nowego usytuowania uczelni medycznej w systemie uczelni wyższych. Na marginesie, dzięki takiej regulacji, staje się wreszcie klarowny trzeci człon statutowych zadań nauczyciela medycznego - lecznictwo. Nowo powstała jednostka musi mieć w swej nazwie przymiotnik "kliniczny" lub "uniwersytecki". Unormowanie to nie budzi żadnych wątpliwości w zakresie odrębności stosunku pracy nauczyciela medycznego wobec innych nauczycieli wyższych uczelni.
Najwyższy czas, aby wprowadzić lecznictwo do przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym (lub opracować ustawę wyłącznie dla wyższego szkolnictwa medycznego). Realizacji tego postulatu sprzyja okoliczność, iż aktualnie trwają prace nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym.
W ślad za tym unormowaniem musi być wprowadzona zmiana tabeli zaszeregowań, stanowisk itp., muszą być zlikwidowane upokarzające dla klinicystów umowy z tytułu lecznictwa w dotychczasowych szpitalach klinicznych. Duży wpływ na możliwość wprowadzenia tych umów, moim zdaniem, mają Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych, związki zawodowe, Zespół Doradczy przy Ministrze Zdrowia oraz posłowie. Sprawy tej nie można przegrać!
Czego osobiście obawiam się w związku z powołaniem Akademickiego Szpitala Klinicznego? Przede wszystkim partykularnych interesów poszczególnych grup pracowniczych w ramach AM oraz szpitali klinicznych.
Układ uczelnia i istniejący szpital kliniczny jest najbardziej delikatnym tematem w ramach tworzenia Akademickiego Szpitala Klinicznego. Pracownicy szpitali obawiają się, że w nowym szpitalu przy obsadzie stanowisk zostaną potraktowani jako petenci drugiej kategorii. Z czego wynikają te obawy? Przede wszystkim z dominującej roli Władz Uczelni w organizowaniu szpitala. Uzasadnieniem tego stanowiska był także aktualny układ prawny. Zarówno Uczelnia, jak też Szpital były dwoma samodzielnymi podmiotami prawnymi. Obecnie pozostał jeden - ten silniejszy. W tym stanie powstaje pytanie: co robić? Recepty jak postępować - dać nie można. W zaistniałej sytuacji szczególna rola przypadnie organizacjom pracowniczym, a w szczególności związkom zawodowym. Pracownicy głównie od nich powinni oczekiwać obrony, bo postępowania sądowe nie będą miały większego znaczenia.
Nowy układ nie może być zarzewiem sprzecznych interesów istniejących grup pracowniczych i organizacyjnych. Będzie to również swoisty egzamin dla demokratycznych reguł gry, które stanowi dobro ogółu wyrażające się dobrem Uczelni i interesem pacjenta. Nie da się uniknąć cięć i to w większości grup zawodowych, gdyż wszystkich stanowisk zachować się nie uda. Jaką zachować miarę, żeby zredukować pewną grupę pracowników (w tym nawet i dobrych), aby zatrzymać najlepszych? Pracować chce każdy, w każdym drzemie przekonanie, że jeżeli ktoś musi odejść to nie ja, lecz kolega. Kto ma taką selekcję przeprowadzać, czy uda się togo dokonać we własnych ramach? Raczej nie. Wzajemne powiązania są silniejsze niż nawet najbardziej racjonalne argumenty przemawiające za dobrem ogółu. Istnieje ogólne przekonanie, że wybierając władzę oczekujemy od niej, że będzie nas bronić, a nie pozbawiać chleba, do tego z masłem, a dla niektórych nawet z masłem i szynką. Powyższe stanowi prawdziwy punkt zapalny na linii uczelnia medyczna - szpital kliniczny. Lekarze kliniczni są w całości związani z procesem leczenia, a lekarze akademiccy w ramach umowy usługowej - w ograniczonym zakresie. Różnice są widoczne gołym okiem i stanowią zarzewie konfliktów. Prawo jest wyraźnie po stronie uczelni, ale rozwiązania nie mogą być dyktatem silniejszego. Rozwiązania będą wymagały dużych umiejętności i dobrej woli obu stron.
Przykładem jak trzeba prowadzić selekcję może być nowo powołany Uniwersytet Medyczny w Łodzi, powstały z dwóch uczelni medycznych: cywilnej i wojskowej. Inne były zamierzenia, a inna okazała się rzeczywistość. Z części klinik i pracowników trzeba było zrezygnować. Zaczęły się protesty, wystąpienia, nagłaśnianie wewnątrz i na zewnątrz. W tym przypadku jednak sytuacja była wygodniejsza dla władz nowo powołanego Uniwersytetu, gdyż za nową organizacją stał Minister i nim można było się zasłonić.
Uważam, że likwidacja jednostek, a także pozostawienie niektórych w nowym Szpitalu Klinicznym, muszą być przeprowadzone w sposób niezwykle rozważny.
Sprawą o kapitalnym znaczeniu - jeżeli nie zasadniczym - dla nowego szpitala będzie określenie liczby łóżek w ramach poszczególnych klinik. Obecnie nie ma jasnych kryteriów mówiących czemu i komu ma służyć nowo powołany Akademicki Szpital Kliniczny. Nastawienie się na masowość usług medycznych może okazać się pewnym zagrożeniem dla szpitala. Uczelnia ma doskonałych fachowców, ale nic nie wskazuje, że będzie miała dostateczne finanse w ramach masówki leczniczej.
Obecna reforma niedawno wprowadzonej reformy - bądźmy szczerzy - to tylko kolejna próba uzdrowienia chorej służby zdrowia. Można ją sprowadzić do schematu: było źle, powinno być lepiej, ale wcale nie musi to oznaczać, że będzie dobrze. Za dużo jest znaków zapytania, a wszystko może się rozbić o pieniądze. Pesymizm swój opieram na doświadczeniach innych krajów, i to dużo bogatszych, które nie mogą poradzić sobie z lecznictwem wysokospecjalistycznym na masową skalę. Wolny rynek dopiero puka do drzwi naszej służby zdrowia. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że proces leczenia nie sprowadza się tylko do specjalistów, chociażby najwyższej klasy, ale to także nowoczesna technika, leki itp., a na to są potrzebne zawsze duże pieniądze. Tego nie zapewni ani trzeci stopień referencyjności, ani najwyższe, ujednolicone w całym kraju stawki za procedury lecznicze i hospitalizacje. W tych warunkach stosowanie w Akademickim Szpitalu polityki zachowawczej (na zasadzie: pozostawiamy wszystkie stanowiska - jakoś to będzie) może być początkiem jego końca, a nie rozwoju.
Nowa sytuacja prawna szpitala wymaga również innego spojrzenia na kliniki na bazie obcej. Osobiście byłbym bardzo ostrożny w ich likwidowaniu. Właśnie w nich widzę możliwości poszerzenia wysokospecjalistycznych usług medycznych przez nauczycieli nieznajdujących miejsca w nowym Akademickim Szpitalu. Temat ten na pewno wymaga odpowiedniego przygotowania. Klinika na bazie obcej bezwzględnie rozliczana wg trzeciego stopnia referencyjności może okazać się dobrym rozwiązaniem.
W dalszym ciągu nie ma również odpowiedzi na pytanie co zrobić z dotychczasowym zadłużeniem. Pozostawienie tego tematu samego sobie może być przysłowiowym "gwoździem do trumny" dla nowego szpitala klinicznego. Chociażby z tych względów należy przyjrzeć się pozostawieniu kilku klinik o takim samym zakresie leczenia, a posiadających co najwyżej inną nazwę. Powyższe może być źródłem konfliktów wewnętrznych, a jak życie uczy, wcale niełatwych do opanowania. Najważniejsza pozostaje jednak ekonomia.
Tym razem naprawdę zaczynają się "schody". Chociażby z tych względów zanosi się na trudną, drugą kadencję Władz Uczelni. Rektor nie może być pozostawiony sam sobie. Ewentualnych potknięć nie będzie można zrzucić na Ministerstwo Zdrowia. Sytuacja resortu wobec szkolnictwa medycznego w nowym układzie prawnym jest raczej dla niego wygodna. W ramach prawa uczelnia jest nie tylko samodzielna, ale i samorządna. Przyszłość pokaże co było możliwe do zrobienia, a czego nie zrobiono. W tym celu należy jeszcze raz przemyśleć dokładnie organizację szpitala klinicznego, ocenić przydatność wszystkich jednostek oraz zatrudnionych w nich ludzi. Koniecznie trzeba wznieść się ponad interesy niektórych nazwisk i dopiero na tej podstawie podjąć najbardziej optymalne rozwiązania organizacyjne. Propozycje organizacyjne Akademickiego Szpitala Klinicznego powinny być przedmiotem szerokiej konsultacji w różnych gremiach przed przystąpieniem do opracowania statutu.
Nie czuję się uprawniony do przedstawienia wzorca modelu organizacyjnego szpitala. Decyzja o nowo powołanym szpitalu jest najtrudniejsza z trudnych dla Władz Uczelni. W skutkach dla Władz można ją porównać do słynnego hamletowskiego powiedzenia "być albo nie być" - stąd tytuł artykułu. Wypowiedź swą traktuję jedynie jako przyczynek do dyskusji nad tym arcyważnym tematem.
Radca Prawny Tadeusz Poborski

POWRÓT
Fundacja Akademii Medycznej


Fundacja Akademii Medycznej obchodzi swoje dziesięciolecie. Poniżej drukujemy dotacje fundacji powyżej 10 000 zł w ostatnich 10 latach. Łącznie przekazano 2 614 000 zł. Środki te umożliwiły zakup wielu urządzeń diagnostycznych w całości lub stanowiły dofinansowanie do zakupów. Szczegółowe sprawozdanie przedstawiono na posiedzeniu Rady Fundacji 12 grudnia 2002 r.

Darowizny przekazane w latach 1993-2001 (kwoty powyżej 10 tys. zł)
Lp.OdbiorcaRodzaj zakupuKwotaRok
1.PSK 1kombajn biochemiczny85 000,001993-1995
2.Klinika Kardiologiidefibrylator20 000,001993-1995
3.AM i PSK 1remonty26 500,001993-1995
4.Bibliotekakomputery16 000,001996
5.Klinika Gastroenterologiigłowica11 000,001996
6.Katedra Mikrobiologiiurządzenie BECTON123 000,001996-1997
7.Klinika GastroenterologiiUSG Aloka50 000,001996-1997
8.Klinika Okulistykikomputery15 000,001996
9.Klinika Nefrologiiaparat do dializy42 000,001997
10.PSK 1USG do szybkiej diagnostyki67 650,001997
11.Klinika Nefrologii"sztuczna nerka"10 000,001997
12.PSK 1leki "powódź"131 704,001997
13.Centrum LaparoskopiiKlinika Chirurgii Dziecięcej100 000,001997*
14.Klinika Dermatologiilaser20 000,001998
15.Klinika Chorób Zakaźnychkomora laminarna10 000,001998
16.Klinika Kardiochirurgiiwózek transportowy20 000,001998
17.Laboratorium PSKanalizator EBIO30 000,001998
18.Katedra Histologiimikroskop fluorescencyjny35 000,001998
19.Katedra Farmakologiimodernizacja52 000,001998
20.Akademia Medycznainauguracja roku akademickiego15 000,001998
21.Katedra Farmakologiirzutnik multimedialny16 210,001999
22.Akademia Medycznakurs onkologii ERASMUS20 000,001999
23.Biblioteka AMMuzeum Farmacji25 000,002000
24.Kl. Chorób Wewn. i Zaw.spektrofotometr absorpcyjny105 000,002000
25.Zakład Medycyny RodzinnejUSG, elektrokardiograf38 600,002000
26.Zakład ReumatologiiUSG76 655,002000
27.Akademia Medyczna50-lecie AM100 000,002000*
28.Biblioteka AMmodernizacja50 000,002000
29.Akademia Medycznadziałalność statutowa10 000,002000
30.Klinika Gastroenterologiigastroskop25 000,002001
31.II Klinika Chirurgiilaparoskop10 000,002001
32.Klinika Okulistykifakoemulsyfikator80 000,002001
33.Katedra Mikrobiologiizabezpieczenie budynku20 000,002001
34.Zakład Reumatologiiczytnik do mikropłytek16 000,002001
35.Zakład Genetykiaparat PCR + wirówka49 500,002001
36.Kl. Chorób Wew. i Zaw.endoksop85 000,002001
37.Akademia Medycznatoga rektorska18 500,002001*
Razem:1 625 519,00
* darowizny celowane przez sponsorów zewnętrznych

Łącznie wypracowany zysk 1993-2001 2 614 000,00
Łączne wydatki bez względu na kwotę 2 454 793,00
Pozostało z 2001 r. 159 207,00
Fundacji życzymy dalszego rozwoju i osiągnięcia jeszcze lepszych wyników finansowych.

POWRÓTKopia zapasowa


Ostatnio miały miejsce na naszej Uczelni wydarzenia, - w skali globalnej w użyciu jest 1300 komputerów - może mniej ważne, jednak o istotnym znaczeniu dla osób, których dotknęły. Kilka komputerów uległo poważnej awarii. Winowajcą były prawdopodobnie zasilacze, być może niektóre egzemplarze nie mogły się pogodzić z eksperymentami, jakie Zakłady Energetyczne prowadzą w związku z przejściem na "unijne" 230 volt napięcia w sieci. Jednak nie o tym chciałem pisać.
W wyniku wypadku uległy uszkodzeniu twarde dyski, a wraz z nimi ich zawartość. Być może dane uda się, choć częściowo odzyskać. Istnieją narzędzia, które pozwalają na dość głęboką ingerencję w strukturę danych zapisanych na twardym dysku, w tym również na ich odtworzenie nie tylko po formatowaniu lub likwidacji partycji, ale także po poważniejszych awariach (np. oprogramowanie firmy Ontrack). Jednak ratowanie danych to ostateczność, gdyż wymaga specjalistycznego oprogramowania, dużej wiedzy i nie zawsze przynosi pożądane efekty. W tym przypadku, tak jak w naszym zawodzie, najważniejsza jest profilaktyka.
Dotarłem wreszcie do sedna. Zostałem zachęcony do napisania krótkiego artykułu o istocie zabezpieczania danych, o wykonywaniu kopii zapasowych. Przy obecnym rozwoju technik komputerowych, w tym oprogramowania, każdy z nas może nawet na poziomie najskromniejszego "pc-ta", służącego do prostej edycji tekstów, korzystać z bardzo złożonych narzędzi. Fachowcy twierdzą, że przeciętny użytkownik narzędzi takich jak edytor tekstu wykorzystuje zaledwie kilka procent możliwości programu. Jednak jestem przekonany, że spora grupa spośród nas wykorzystuje programy w większym zakresie. Jestem pewny, że w trakcie tworzenia bardziej zaawansowanego dokumentu, do którego wklejamy tabele, wykresy, wykonujemy automatyczne indeksy lub spisy treści dochodzi wcześniej lub później do sytuacji, w której uda się nam "zawiesić" komputer. Jeżeli w gorączce pracy, kiedy nie mierzymy biegnącego czasu i zapominamy o zapisaniu dokumentu, a nie mamy włączonej opcji automatycznego zapisu, dojdzie do takiej sytuacji, to czasem kilkugodzinna praca idzie na marne. Producenci programów doskonale o tym wiedzą i ostatnie wersje programów takich jak "Word" wyposażone są w zaawansowane narzędzia odzyskiwania utraconych dokumentów, nawet w przypadku poważnych awarii. Jeśli jednak nie uda się dokumentu odzyskać, to pamiętam z własnych doświadczeń, że niektórych sformułowań i wniosków nie udaje się już w kolejnych wersjach pracy odtworzyć. Warto więc przeprowadzić przed rozpoczęciem pracy wstępną konfigurację programu, ze specjalnym naciskiem na opcje zapisu. W trakcie pracy nad dokumentem nawet nie zauważymy, kiedy program będzie go dokonywał. A po jej zakończeniu należy zawsze wykonać kopię zapasową - najlepiej na dyskietce.
Wykonywanie kopii zapasowych ma o wiele większy wymiar. Dotyczy nie tylko pojedynczych dokumentów, ale całych katalogów, baz danych, wyników obliczeń statystycznych itp. W niektórych przypadkach, kiedy zbiory mają dużą objętość, sensowne jest wykonanie kompresji zbiorów. Programy do kompresji mają dodatkową opcję polegającą na dodawaniu danych naprawczych w przypadku uszkodzenia skompresowanego pliku - warto ją wykorzystać, nieznacznie tylko powiększa plik. Jeszcze kilka lat temu, kiedy poza taśmowymi streamerami do magazynowania danych służyły tylko napędy dyskietek 3,5 calowych, wykonywanie kopii zapasowych nie było łatwe. Obecnie dysponujemy dyskietkami napędów zip lub LS-120, które nie zdobyły dużej popularności, ale przede wszystkim napędami i dyskietkami CD-RW. Pozwalają one, przy bardzo niewielkich kosztach, na jedno lub wielokrotne wykonywanie kopii zapasowych o dużej pojemności. Muszę przyznać, że dla mnie osobiście w pewnym momencie problemem stał się nie brak kopii zapasowych, ale ich nadmiar, a szczególnie kłopoty z odszukaniem właściwej wersji. Moja skromna rada: należy poświęcić trochę czasu na w miarę szczegółowe opisanie każdej kopii zapasowej; programy dają taką możliwość i warto ją wykorzystać. Ułatwia to odszukiwanie właściwej kopii i przede wszystkim oszczędza czas. W przypadku szczególnie istotnych danych niezbędne jest wykonanie nawet dwu lub kilku kopii zbiorów i umieszczenie ich w różnych miejscach. Co z tego, że będziemy mieli kilka kopii, jeżeli będą złożone w jednym miejscu - nie możemy wykluczyć pożaru lub kradzieży, w trakcie których stracimy wszystkie. Nie będę w tym miejscu rozpisywał się szerzej na temat zabezpieczeń stosowanych przy użytkowaniu dużych baz danych finansowych lub laboratoryjnych - tam stosuje się kopie dzienne, tygodniowe, miesięczne, kopie archiwalne w kilku egzemplarzach, kopie taśmowe, kopie codzienne na dyskach CD-R całej zawartości baz itd.
Na koniec kilka słów o tzw. obrazach (image) zawartości dysków twardych. Istnieją programy (jak choćby Drive Image firmy Power Quest), które pozwalają wykonać dokładną kopię zawartości dysku (nie tylko danych, ale i wszystkich programów, sterowników i ustawień). Taką kopię zapisaną na CD-R lub CD-RW, można potem po uruchomieniu komputera z dyskietki startowej, ponownie odtworzyć na sformatowanym twardym dysku. Niekiedy pewne konfiguracje programów, np. do obróbki video, są uciążliwe do poprawnego ustawienia ze względu na liczne sterowniki i plug-iny. Kiedy to się wreszcie uda, to warto wykonać image dysku, bo wgranie nowej, niesprawnej wersji sterownika może uszkodzić konfigurację utworzoną kosztem wielogodzinnej pracy. Wtedy ponowne odtworzenie obrazu dysku zabierze nam zaledwie kilkanaście minut. Nie zawsze bowiem opcje odzyskiwania ostatniej konfiguracji, wszyte w najnowsze systemy operacyjne jak np. Windows XP działają poprawnie.
Jeżeli przedstawione w tym artykule moje doświadczenia związane z utratą danych wydają się niektórym czytelnikom zbyt dowolnie przedstawione, to zapraszam na stronę www.osk.am.wroc.pl/iso.doc, gdzie znajdziecie Państwo sformalizowany dokument przygotowany przez Ośrodek Sieciowo-Komputerowy naszej uczelni, dotyczący nie tylko konieczności, ale i obowiązku wykonywania kopii zapasowych dokumentacji. Proszę się z tym dokumentem zapoznać. Jest on jednym z wielu elementów wprowadzających naszą uczelnię do grupy firm opatrzonych certyfikatem jakości ISO.
Przemysław Kowalski
Rektorska Komisja ds. Komputeryzacji AM

POWRÓTVIII Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa
Terapii Monitorowanej
połączony z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Krystyny Orzechowskiej-JuzwenkoW dniach 23-25.10.2003 r. odbędzie się we Wrocławiu VIII Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Jak leczyć bezpiecznie i skutecznie".
Referaty plenarne, doniesienia oraz plakaty będą obejmowały cztery bloki tematyczne:
1. Optymalizacja leczenia u dzieci i młodzieży;
2. Indywidualizacja farmakoterapii;
3. Farmakogenetyka;
4. Niepożądane działania leków;
5. Varia.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego
prof. dr hab. Krystyna Orzechowska-Juzwenko

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Andrzej Boznański

POWRÓTAkedemia Medyczna we Wrocławiu
oraz
Politechnika Wrocławska

ogłaszają nabór na trzysemestralne Międzyuczelniane Studia Podyplomowe

Aparatura, Pomiary, Informacja Medyczna

Zapraszamy absolwentów wyższych uczelni: lekarzy, pielęgniarki, bioinżynierów, fizyków medycznych, elektroników, informatyków, menedżerów zainteresowanych techniką medyczną. Program studiów, Harmonogram i Regulamin znajdują się na stronie: www.apim.pwr.wroc.pl

Dokumenty (podanie, CV, list motywacyjny, kopia dyplomu ukończenia studiów) przyjmuje do dnia 17 stycznia 2003 sekretariat Zakładu Wydziałowego Miernictwa i Systemów Pomiarowych,
50-317 Wrocław, ul. Prusa 53/55, bud. E-1, pok. 103 d, tel. (0 71) 320 65 80, fax: (0 71) 327 77 27,
e-mail:


Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 25 stycznia 2003.
ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


POWRÓTLiteratura jako sojusznik medycyny
i antidotum na jej dehumanizację

Niespotykany w dziejach rozwój techniki, obok niekwestionowanych korzyści cywilizacyjnych, przyniósł ze sobą też niejedno zagrożenie. W skali ogólnej to przede wszystkim szkody ekologiczne, w medycynie zaś technika i jej postępy do pewnego stopnia podzieliła ustrój na narządy i oddała go w ręce specjalistów. Coraz częściej przypomina się o potrzebie humanizacji, a ściślej biorąc rehumanizacji medycyny. Jest to bardzo rozległy problem, obrosły literaturą. Podawano wiele recept, zapominając o tym, że medycyna jest przede wszystkim nauką biologiczną - oczywiście otwartą na wszelką współpracę. Wiele koncepcji musi pozostać w sferze życzeń, wobec bariery ekonomicznej i ciągłego dylematu wyboru - na co wydać pieniądze i jak wydatkować własną też energię. Potrzeba ratowania życia ludzkiego, czasami przysłowiowe "gaszenie pożarów" nie straciło wiele ze swej ostrości, mimo wzrostu liczbowego kadry lekarskiej i sieci placówek służby zdrowia.
Większość lekarzy jest odbiorcami literatury w różnej postaci, a przecież szczególnie klasyka wyczula wrażliwość, delikatność i piękno. Może mało literatura jest doceniana w samym procesie leczenia.
Nie brak w naszym kraju lekarzy, którzy umiejętnie łączyli pracę lekarską z twórczym zaangażowaniem w działalność literacką. Co więcej - problem doczekał się dowartościowania i dziś coraz częściej mówimy o przedłużeniu działalności lekarskiej w twórczości literackiej niż o nieszkodliwym hobby. Priorytet zachowują jednak zasadnicze usługi zawodowe, które należy wykonać czy się ma na to ochotę, czy nie. Takich przykładów jest wiele zarówno w kraju, jak i w naszym środowisku, a rozwodzenie się nad jednym przypadkiem, może być często nieświadomie połączone z krzywdą dla innych, równie zasłużonych.
W praktyce lekarskiej z upływem lat uczymy się uwzględniania odmienności nie tylko pacjentów, ale też Koleżanek i Kolegów. Warto tu przytoczyć trafne ujęcie z pism Janusza Korczaka: "...Wszak nie każdy lubi pisanie. Jedni lubią grać, jeszcze inni lubią się uczyć na pamięć [...] albo czytać książki, albo pielęgnować kwiaty [...] i wielkim szczęściem jest, że nie wszyscy lubią robić to samo".
Chciałbym przypomnieć o wyjątkowo utalentowanych jednostkach, niepospolitych lekarzach - zarówno w medycynie, jak i w literaturze, gdzie jednak literatura przeważyła i w konsekwencji zdecydowali się na wyłączną działalność literacką. Wśród lekarzy były wybitne osoby, utalentowane w kierunku literackim, które porzuciły karierę zawodową i wybrały sposób zarobkowania na życie piórem. Wybiórczo należy wspomnieć o tych najwybitniejszych.
Francois Rabelias (1434-1553) sławę zdobył nie poprzez prace lekarskie, ale dzięki satyrycznemu dziełu Gargantua i Pantagruel, zaliczanego do najwartościowszych osiągnięć literackich francuskiego renesansu. Dzieje żarłocznych olbrzymów Gargantui i Pantagruela zaczerpnął on ze starych wątków romansowych ludowej tradycji, co stanowiło tylko pewien pretekst do jego rozważań o charakterze moralizującym.
Anton Pawłowicz Czechow (1860-1904) z wykształcenia był lekarzem, a współcześni mu podnosili jego wielką delikatność i troskliwość o chorych, zwracanie uwagi na ich nastrój i stan psychiczny. Zawód lekarza był dla niego również przedmiotem opowiadań o chorych, m.in. nowela "Sala nr 6".
Do dziś podziwiamy tu, niezwykle trafnie opisany przez Czechowa stan psychiczny chorego Gromowa.
Twórczość literacka Artura Conan Doyle'a (1854-1930) - który w 30. roku życia zrezygnował z uprawiania zawodu lekarza - zapisała się klasycznymi, do dziś poczytnymi pozycjami, w literaturze kryminalno-detektywistycznej. Postać Sherlocka Holmesa przyćmiła swą popularnością innych bohaterów, uległa niespokojnej wprost popularności, jak również szerokiej recepcji w Polsce.
Pewną karierę zrobił w powojennym piśmiennictwie polskim Archibald Joseph Cronin (1896-1981) z wykształcenia lekarz, który w 43. roku życia zajął się wyłącznie literaturą. Jego powieść "Cytadela" oparta na motywach autobiograficznych, przedstawiająca krytycznie problemy środowiska lekarskiego (główny bohater dr Shannon), stała się bardzo popularna wśród polskich czytelników - nie tylko lekarzy.
Tadeusz Boy-Żeleński (1874-1941) był bardzo zdolnym i obiecującym lekarzem, który od 34. roku życia całą swą energię poświęcił działalności pisarskiej.
W historii literatury polskiej zapisał się przede wszystkim jako niezwykle płodny tłumacz klasyki francuskiej, publicysta, autor niezapomnianych wierszy satyrycznych "Słówka". Warto przypomnieć, że po zajęciu Lwowa przez wojska niemieckie w 1941 roku został - jako profesor uniwersytetu - aresztowany i zamordowany.
Wspomniane wybiórczo przykłady z historii medycyny i historii literatury to wyjątki, ale medycyna to również rzadka kazuistyka.
A już starożytni podnosili: Exceptio confirmat regulam (Wyjątek potwierdza regułę).
Warto o tym przypomnieć, zwłaszcza że okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku szczególnie skłania do refleksji, wyciszenia, wyłączenia z biegu i pośpiechu...
Zbigniew Domosławski


POWRÓTSukcesy Sportowe Wrocławskiej Akademii MedycznejXXI Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych przechodzą do historii. Mistrzostwa od wielu lat są najważniejszą imprezą sportową dla sekcji działających w Klubach Uczelnianych AZS. Są jednym z celów ich działalności, motorem napędowym pracy trenerskiej, motywacją i inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań sportowych i organizacyjnych podczas rywalizacji w rozgrywkach lig międzyuczelnianych i uczelnianych. Są powodem do chluby dla studentów, zawodników, trenerów, władz klubowych i uczelnianych.
Są także wspaniałą imprezą wzbudzającą wiele emocji, gdzie okrzyki radości i łzy przegranych towarzyszą turniejom, meczom i pojedynkom na wszystkich arenach zmagań studentów-portowców.
Uroczyste podsumowanie edycji, połączone z obchodami 80-lecia istnienia Klubu Uczelnianego AZS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyło się na tej znanej uczelni podczas inauguracji nowego roku akademickiego.

Obecny na uroczystości Prorektor ds. dydaktyki prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak miał wiele powodów do radości, ponieważ Wrocławska Akademia Medyczna została nagrodzona i wyróżniona w kilku klasyfikacjach. Przede wszystkim zajęliśmy II miejsce w Mistrzostwach Szkół Wyższych w swoim typie uczelni, ulegając Akademii Medycznej z Poznania. Mimo iż ze względów finansowych nie wystartowaliśmy we wszystkich dyscyplinach wchodzących do punktacji ogólnej Mistrzostw.
Lp.UczelniaPunktyMiejsce
1.AM Poznań176I
2.AM Wrocław159II
3.CM UJ Kraków149III
4.AM Białystok114IV
5.AM Bydgoszcz105V
6.AM Lublin78VI
7.AM Gdańsk73VII
8.AM Łódź66VIII
9.AM Warszawa60IX
10.PAM Szczecin51X
11.Śl. AM Zabrze17XI
Ponadto organizowane przez Studium WFiS oraz KU AZS Akademickie Mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym uznane zostały za najlepiej zorganizowaną imprezę akademicką w roku 2000/2001, a Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w Pływaniu, również organizowane przez nasze Studium, uznane zostały za najlepsze w całej XXI edycji. Otrzymane wyróżnienie to promocja Wrocławskiej AM w polskim środowisku akademickim, jak również duża satysfakcja dla Studium za docenienie olbrzymiego nakładu dodatkowej pracy na rzecz studentów i środowiska.

W klasyfikacji na najbardziej usportowioną uczelnię w Polsce na 133 sklasyfikowane Szkoły Wyższe zajęliśmy 19 miejsce, zajmując jednocześnie II miejsce w tej klasyfikacji, a obejmującej uczelnie dolnośląskie.
UczelniaPunkty
Politechnika Wrocławska134 pkt.
AM Wrocław106 pkt.
Uniwersytet Wrocławski105 pkt.
Akademia Ekonomiczna Wrocław96 pkt.
WSZ Jelenia Góra68 pkt.
AWF Wrocław59 pkt.
Akademia Rolnicza Wrocław54 pkt.
F.AE Jelenia Góra14 pkt.
WSB Wrocław8 pkt.
PWSZ Legnica6 pkt.
F PWR Wałbrzych5 pkt.
PWSZ Wałbrzych4 pkt.

To niebywały sukces naszych studentów, biorąc pod uwagę możliwości finansowe AE i Uniwersytetu, ilość studentów studiujących na pokonanych uczelniach, jak również warunki i bazę sportową Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu i Akademii Ekonomicznej.
Wszyscy studenci startujący w barwach naszej uczelni wykazali się olbrzymimi umiejętnościami i wielką sportową ambicją, jednak wyróżnić należy tych którzy osiągnęli najwyższe laury.

Sekcja pływacka od wielu lat w ścisłej czołówce Mistrzostw Polski Szkół Wyższych i tym razem wywalczyła złoty medal w klasyfikacji drużynowej kobiet i srebrny wśród mężczyzn, a medale w poszczególnych konkurencjach zdobyli:
Kobiety

 • 100 m styl dowolny III miejsce - Aleksandra Majdzik z czasem 1.08,70
 • 100 m styl klasyczny I miejsce - Diana Krupa 1.25,45; III miejsce - Małgorzata Rzepecka 1.30,07
 • 50 m styl motylkowy III miejsce - Aleksandra Majdzik 0.34,10; IV miejsce - Marzena Gredes 0.35,69
 • 100 m styl grzbietowy I miejsce - Ewa Fit 1.17,37; II miejsce - Magdalena Antonijczuk 1.18,15
 • 50 m styl dowolny II miejsce - Agnieszka Majdzik 0.31,38; III miejsce - Paulina Adamaszek 0.32,13
 • 50 m styl klasyczny I miejsce - Diana Krupa 0.37,35; III miejsce - Małgorzata Rzepecka 0.41,27
 • 50 m styl grzbietowy I miejsce - Magdalena Antonijczuk 0.35,97; II miejsce - Ewa Fit 0.35,97
 • sztafeta 4 × 50 m stylem dowolnym I miejsce Wrocław - 2.06,10
 • sztafeta 4 × 50 m stylem zmiennym I miejsce Wrocław - 2.19,90

Klasyfikacja końcowa kobiet:
 1. AM Wrocław 339 pkt.
 2. AM Warszawa 299 pkt.
 3. AM Łódź 235 pkt.
 4. CM UJ Kraków 228 pkt.
 5. AM Poznań 218 pkt.
 6. AM Białystok 183 pkt.
 7. AM Bydgoszcz 146 pkt.
 8. AM Gdańsk 131 pkt.
 9. PAM Szczecin 28 pkt.
Mężczyźni
 • 100 m stylem dowolnym II - miejsce Wojciech Urban 0.56,99; VI miejsce - Artur Szajerka 1.01,17
 • 100 m stylem klasycznym III miejsce - Jacek Włodarczyk 1.18,92
 • 50 m stylem motylkowym II miejsce - Marcin Kaczmarczyk 0.27,68
 • 100 m stylem grzbietowym II miejsce - Marcin Kaczmarczyk 1.04,46
 • 100 m stylem zmiennym VI miejsce - Artur Szajerka 1.13,15
 • 50 m stylem dowolnym I miejsce - Wojciech Urban 0.25,03
 • 50 m stylem klasycznym IV miejsce - Jacek Włodarczyk 0.35,33
 • 50 m stylem grzbietowym IV miejsce - Tomasz Grzybek 0.32,96
 • sztafeta 4 × 50 m stylem dowolnym II miejsce - Wrocław 1:43,77
 • sztafeta 4 × 50 m stylem zmiennym II miejsce - Wrocław 2:01,78
Klasyfikacja końcowa mężczyźni:
 1. AM Poznań 312 pkt.
 2. AM Wrocław 299 pkt.
 3. CM UJ Kraków 287 pkt.
 4. PAM Szczecin 282 pkt.
 5. AM Białystok 246 pkt.
 6. AM Gdańsk 217 pkt.
 7. AM Łódź 195 pkt.
 8. Śl. AM Zabrze 168 pkt.
 9. AM Bydgoszcz 125 pkt.
 10. AM Warszawa 96 pkt.
Trenerami naszych pływaków są panie: mgr Zofia Wójcik i mgr Joanna Nycz.

Koszykówka kobiet już po raz drugi w kolejnych edycjach zdobyła "Złoty medal" pokonując w finale gospodarzy Mistrzostw AM Poznań po dramatycznym meczu 58:57.
W drodze do finału nasze dziewczyny kolejno pokonały:
 • AM Gdańsk 91:34
 • CM UJ Kraków 91:35
 • PAM Szczecin 74:42
 • AM Łódź 93:34
Barw naszej uczelni broniły (ilość pkt. zdobytych w Turnieju):
1. Magdalena Sokołowska kpt. - 25
2. Lidia Placek - 26
3. Anna Krawczyk - 47
4. Anna Zelmozer - 32
5. Ewelina Kędroń - 7
6. Magdalena Kulisiewicz - 8
7. Alicja Szczepańska - 41
8. Agnieszka Radzięciak - 37
9. Katarzyna Turska - 123
10. Olga Paluszak - 61
Trenerem zwycięskiej drużyny jest pani mgr Teresa Szymankiewicz.

Tenis stołowy kobiet
Nasza drużyna występująca w składzie: Maria Mikulak, Marta Korczyńska, Dorota Strońska zdobyły Mistrzostwo Polski pokonując kolejno:
l AM Bydgoszcz 4:0
l CM UJ Kraków 4:0
l AM Lublin 4:0
l i w meczu finałowym Bydgoszcz 4:1.
Najlepszą zawodniczką Turnieju została Maria Mikulak, trenerem zespołu jest mgr Jerzy Dębski.

Biegi przełajowe
Biegi przełajowe rozgrywane były w Warszawie, udział wzięło ponad 400 studentów z 50 uczelni w kraju.
W punktacji Akademii Medycznych studentki naszej uczelni w składzie:
l Barbara Krukowska
l Jolanta Kochańska
l Aleksandra Mućka
l Małgorzata Rekowska
zajęły I miejsce, natomiast mężczyźni w składzie:
l Mateusz Głód
l Adam Dziedzic
l Hubert Siek
l Łukasz Iskrzycki
l Adrian Smarz
zajęli miejsce III.
Trenerem drużyny jest mgr Sławomir Jenczelewski.

Tenis ziemny
Organizatorem Turnieju byli: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klub Uczelniany AZS Akademii Medycznej, a Turniej odbył się na kortach Stadionu Olimpijskiego. Startowała w nim rekordowa liczba wyższych uczelni - 54 w kategorii mężczyzn i 52 uczelnie - w kategorii kobiet. W klasyfikacji Akademii Medycznych nasze ekipy wywalczyły: kobiety złoty, a mężczyźni brązowy medal.
W skład ekipy wchodzili:
 • Dominika Nawrocka
 • Marianna Lichosik
 • Kamil Zarzycki
 • Marcin Mikulewicz
 • Wojciech Szwedowski
Trenerem ekipy jest mgr Jerzy Dębski.

Piłka siatkowa plażowa
Mistrzostwa rozgrywane w Gdańsku przy bardzo niesprzyjającej pogodzie zakończyły się pełnym sukcesem naszej uczelni, zarówno kobiety, jak i mężczyźni zdobyli złote medale.
Uczelnię reprezentowali:
Kobiety
 • Anna Krawczyk
 • Aleksandra Cymbalska
 • Dagmara Sosna
Mężczyźni
 • Krzysztof Jacyna
 • Michał Leśnikowski
 • Rafał Pustelnik
Trenerami naszych złotych medalistów byli mgr Zbigniew Pawlak i mgr Alojzy Biniek.

Piłka siatkowa
Mistrzostwa rozgrywane były w Krakowie, nasza reprezentacja wystąpiła w składzie:
 • Magdalena Patryarcha
 • Katarzyna Sarnicka
 • Marta Sarnowska
 • Dagmara Sosna
 • Aleksandra Wabik
 • Magdalena Piszczałowska
 • Barbara Andrasik
 • Anna Zaremba
 • Anna Krawczyk
 • Aleksandra Cymbalska
 • Anna Krupa
i zdobyła brązowy medal, pokonując w meczu o III miejsce gospodynie Turnieju CM UJ Kraków 2:0.
Trenerem zespołu jest mgr Zbigniew Pawlak.

Judo
Mimo iż drużynowo nie odnieśliśmy sukcesów, to jednak indywidualnie w wadze 100 kg, nasz student Oskar Jachimczuk był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem tej kategorii i zdobył złoty medal.

Tym razem rzutem na taśmę przegraliśmy rywalizację o pierwsze miejsce wśród Akademii Medycznych, jednakże trudno nie zauważyć progresji naszych wyników. Cztery lata temu zajęliśmy ostatnie XI miejsce, dwa lata temu VII, w tym roku II.
A za dwa lata ...


POWRÓTStudium Medycyny MolekularnejStudium Medycyny Molekularnej
Postgraduate School of Molecular Medicine
Medical University of Warsaw
ul. Żwirki i Wigury 61, PL 02-091 Warszawa

Jego Magnificencja
prof. dr hab. Leszek Paradowski
Rektor
Akademia Medyczna
ul. Pasteura 1, 53-367 Wrocław

Wielce Szanowny Panie Rektorze,

Z wielką radością pragnę powitać Wrocławską Akademię Medyczną w gronie Sygnatariuszy Porozumienia o utworzeniu Studium Medycyny Molekularnej. Jednocześnie pozwalam sobie wyrazić nadzieję na aktywny udział przedstawicieli AM we Wrocławiu w pracach Rady Naukowo-Programowej SMM. Mam też nadzieję, e w przyszłym roku akademickim powitamy w SMM słuchaczy realizujących swoje projekty badawcze w jednostkach naukowych i klinicznych AM we Wrocławiu.
Listem tym pragnę również serdecznie podziękować JM Panu Rektorowi za uświetnienie swoją obecnością uroczystości inauguracji roku akademickiego w SMM, w dniu 30 października br., w Warszawie. [...]
Zgodnie z pkt. nr 3 Aneksu do Porozumienia o utworzeniu SMM, zwracam się do Pana Rektora z uprzejmą prośbą o przekazywanie środków na pokrycie kosztów dwóch stypendiów naukowych dla słuchaczy Studium Medycyny Molekularnej, w łącznej wysokości 3600,00 zł miesięcznie (dwa stypendia po 1800,00 zł) od początku roku akademickiego 2002/2003 na niżej podane konto AM w Warszawie z adnotacją o przeznaczeniu środków na stypendia dla słuchaczy Studium Medycyny Molekularnej:
BPH PBK S.A. 11101037-411030001664
[...]
Z wyrazami głębokiego szacunku i poważania,
Prof. dr hab. Liliana Konarska
Dyrektor Studium Medycyny Molekularnej
Secretary Office: ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
tel. 659 85 71 w. 204, fax 822 53 42,
e-mail: , http://www.smm.edu.pl


POWRÓTStatuetka okolicznościowa
ISO 9001:2001 dla AM


Zobacz Dyplom ISO 9001

Rozmiar: 5738 bajtów


POWRÓTKalendarium14-15 listopada odbyły się centralne uroczystości obchodów 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego.
14 listopada odbyła się we Wrocławiu kolejna Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
15 listopada prof. dr hab. Aleksandra Kubicz otrzymała Nagrodę Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.
18 listopada rektor odebrał w Ministerstwie Gospodarki certyfikaty ISO i IQNet. Wręczono uroczyście 5 certyfikatów o numerach 998-1002. Nasza uczelnia otrzymała certyfikat z numerem 1001.
19 listopada odbyło się plenarne posiedzenie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. W ponad godzinnym wystąpieniu rektor naszej uczelni przedstawił sytuację szpitali klinicznych w Polsce.
22 listopada w sali IMPARTU wręczono dyplomy absolwentom Wydziału Lekarskiego.
25 listopada odbyło się kolejne posiedzenie senatu AM. Senat m.in. dokonał zmian w statucie uczelni.
26 listopada rektor brał udział w promocji Wrocławia jako kandydata na miejsce EXPO 2010. Promocja odbyła się w Brukseli. Delegacji wrocławskiej przewodniczył Wojewoda Wrocławski - Ryszard Nawrat. W centralnej uroczystości promocyjnej wziął udział Marszałek Sejmu - Marek Borowski. Promocję zakończył koncert skrzypcowy Konstantego A. Kulki.
27 listopada rektor spotkał się z grupą bankowców. Tematem kolejnego spotkania był kredyt na budowę NAM.
28 listopada rektor spotkał się z przedstawicielami REHA-MED. Tematem rozmowy była budowa centrum onkologicznego we Wrocławiu.
Regionalny Ośrodek Monitorowania Ochrony Zdrowia we Wrocławiu opublikował biuletyn statystyczny, z którego wynika, że w 2000 roku zachorowało na nowotwory złośliwe 10107 mieszkańców Dolnego Śląska. Wg klasyfikacji ICD-9 2336 osób zachorowało na nowotwory układu pokarmowego i otrzewnej, 2306 osób na nowotwory układu oddechowego, 1353 osoby na nowotwory narządów płciowych, 986 osób na nowotwory piersi, 527 osób na nowotwory kości, tkanki łącznej i skóry, 200 osób na białaczki. Dane te wskazują na konieczność większego zainteresowania wszystkich odpowiedzialnych za profilaktykę, diagnostykę i leczenie najczęściej występujących chorób nowotworowych.
Wg danych nieoficjalnych ośrodek kardiochirurgiczny przy ulicy Kamieńskiego od lutego do 2 grudnia br wykonał 520 operacji kardiochirurgicznych.
5 grudnia w Auli Leopoldyńskiej wręczono dyplomy absolwentom Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego i Wydziału Zdrowia Publicznego. Uczestniczący w uroczystości Wicewojewoda Dolnośląski Wacław Dziendziel wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom uczelni i szpitali klinicznych.
11 grudnia Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży zorganizowała konferencję na temat "Raport o szkolnictwie wyższym - diagnoza stanu i strategia rozwoju". W konferencji wziął udział rektor naszej uczelni.
11 grudnia rektor spotkał się w Warszawie z Sekretarzem Ambasady Niemiec. Poruszono wiele tematów, wśród nich zapotrzebowanie w obu krajach na kadry z wyższym wykształceniem medycznym oraz w zawodach paramedycznych.
12 grudnia w Auli Leopoldyńskiej wręczono dyplomy absolwentom Wydziału Farmacji z Oddziałem Analityki.
12 grudnia obradowała Rada Fundacji Akademii Medycznej. Podsumowano kończący się rok działania Fundacji. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych na wniosek rektora, poparty przez Ministra Zdrowia, przyznała dodatkowo w tym roku 15,5 mln zł na budowę NAM. Środki przyznane uczelni w tym roku wyniosą łącznie 40,3 mln zł.
W przyszłym roku przewiduje się oddanie do użytku zespołu wieloprofilowej poradni specjalistycznej. Trwają intensywne konsultacje z przyszłymi użytkownikami.


"Jest w moim kraju zwyczaj,
że w dzień Wigilii
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy
wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego
łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia
w tym chlebie."(C. K. Norwid)

Łamiąc się opłatkiem
z wszystkimi naszymi
czytelnikami przekazujemy
najserdeczniejsze życzenia
świąteczne i noworoczne.
Redakcja

POWRÓT