Inauguracja Roku Akademickiego dla I roku


Drodzy Studenci I roku - Droga Młodzieży!

Inauguracja nowego roku akademickiego jest Waszym wielkim świętem. Uroczystość i jej piękna oprawa, którą zapewnia barokowy wystrój Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego jest przeznaczona przede wszystkim dla Was. Dla studentów I roku studia stanowią początek nowego, ważnego etapu w życiu. Po trudach nauki i pomyślnym zdaniu niełatwego egzaminu wstępnego otrzymujecie upragniony indeks, stając się z tą chwilą pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej.
Mam nadzieję, że w codziennych trudach żmudnego zdobywania wiedzy towarzyszyć Wam będzie pomoc i opieka ze strony starszych kolegów, a także Waszych nauczycieli, dzięki której szybko przystosujecie się do nowych, jakże zmienionych warunków i bez trudu zasymilujecie się z resztą społeczności naszej uczelni.
Życzę Wam serdecznie, aby pobyt w murach wrocławskiej Alma Mater był dla Was przyjemny, a stworzona życzliwa atmosfera inspirowała do nauki, rozwijała Wasze zdolności, wzbogacała duchowo i intelektualnie.
Stając się studentami osiągnęliście już duży sukces, jednak droga do uzyskania wymarzonego dyplomu jest długa i trudna. Studia w uczelni medycznej wymagają szczególnej pilności i systematyczności. Wierzę, że dokonując wyboru tego rodzaju studiów kierowaliście się powołaniem, chęcią i pragnieniem niesienia chorym ulgi w cierpieniu. Jeżeli tak jest w istocie, to mając tak silną motywację do nauki na pewno z powodzeniem zaliczycie wszystkie kolejne, niełatwe egzaminy. Życzę Wam tego z całego serca.
Mam nadzieję, że Wasze wcześniejsze wyobrażenia o studiach w Akademii Medycznej uzyskają potwierdzenie w codziennej rzeczywistości, że z chęcią i zapałem będziecie przyswajać rozległą wiedzę, a Wasi nauczyciele staną się dla Was prawdziwymi wzorcami, mistrzami i przewodnikami. Być może wielu z Was znajdzie na uczelni nie tylko prawdziwych przyjaciół, ale i swojego partnera na dalszą drogę życia.
Z Waszą nauką wiążą wielkie oczekiwania i nadzieje bliskie Wam osoby, rodzice. Wasz sukces jest w ogromnej mierze ich zasługą i jakże często został okupiony ich osobistymi wyrzeczeniami. Starajcie się nie zawieźć pokładanych w Was nadziei. Liczy na Was także polskie społeczeństwo. Pamiętajcie, że już w niedalekiej przyszłości spocznie na Was odpowiedzialność za stan zdrowia obywateli naszego państwa.
Krajowi potrzebni są gruntownie wykształceni lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni i fizjoterapeuci, a na obecnym, coraz trudniejszym rynku pracy jedynie tacy mogą liczyć na osiągnięcie sukcesu oraz realizację życiowych planów w wybranym zawodzie. Wierzę, że będąc dobrymi studentami sprostacie oczekiwaniom i wzorowo wywiążecie się z nałożonych zadań.
Podejmujecie studia w szczególnym momencie. Jesteście rocznikiem, który I rok studiów zakończy w Polsce, będącej już wówczas pełnoprawnym członkiem Europejskiej Wspólnoty. Musicie mieć świadomość, że osiągnięty wysoki status społeczny wiąże się nierozerwalnie z większymi obowiązkami i odpowiedzialnością. Kondycja zdrowotna społeczeństwa jest zła, a przyczyn tego stanu rzeczy wiele. Szybsze tempo życia, nieustannie towarzyszący nam stres spowodowały nasilenie się szeregu, wcześniej nieznanych i trudnych do wyleczenia chorób cywilizacyjnych. Tym wszystkim problemom będziecie musieli stawić czoła. Pamiętajcie, że obraliście profesję, w której nauka nie kończy się po 5 czy 6 latach studiów. Ogromny postęp wiedzy medycznej sprawia, że zarówno lekarz, jak i farmaceuta czy pielęgniarka muszą się uczyć przez całe życie. Reguły kapitalistycznej gospodarki wolnorynkowej znajdują już zastosowanie na polskim rynku pracy. Wielu odczuło ten fakt bardzo boleśnie. Widmo bezrobocia jest realnym zagrożeniem także dla marnych, nieszanujących swej pracy lekarzy. Coraz silniejsza konkurencja sprawia, że lekarze zaczynają zabiegać, a wręcz walczyć o pacjentów. Ta sama konkurencja powoduje, że jedynie dobry lekarz ma pacjentów, a w ślad za tym zapewniony wysoki poziom życia. Opłaca się więc dziś solidnie uczyć, tym bardziej, że kończąc studia będziecie mieli możliwość podjęcia pracy praktycznie we wszystkich państwach Unii Europejskiej.
Na najbliższą przyszłość z całego serca życzę Wam dużo zdrowia, wytrwałości i powodzenia w nauce, a także radości i satysfakcji z uzyskania upragnionego statusu studenta, studenta naszej Alma Mater.
Prorektor ds. Dydaktyki
Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak

GAUDEAMUS IGITUR


"Gaudeamus igitur" (Weselmy się więc) - to popularna dziś na całym świecie pieśń studencka, może o mniej podniosłym tonie niż nasza rodzina "Gaude Mater Polonia" (por. Gazeta Uczelniana 2001 nr 11/60 s. 9).
Na naszych uczelniach wyższych początek roku akademickiego bywa zwykle inaugurowany hymnem "Gaude Mater Polonia", a na zakończenie uroczystości inauguracyjnych jest odśpiewane studenckie "Gaudeamus". Z uwagi na swoiście studencki charakter bywa śpiewana i na innych obchodach studenckich, nie brakuje jej też na spotkaniach koleżeńskich, najczęściej imieninowych, mimo iż z tą łaciną już różnie dziś bywa, a obowiązkowo intonują ją byli studenci przy okazji spotkań jubileuszowych.
Korzenie "Gaudeamus" wywodzą się z tekstu łacińskiego jeszcze z XIII wieku, w obecnej zaś formie tekst po łacinie napisał wędrowny poeta niemiecki C. W. Kinderleben w 1791 r. Sama melodia jest zapożyczona z pieśni J. G. Günthnera "Blasst uns lusting sein ("Weselmy się bracia") z 1717 r. Została ona też wykorzystana przez J. Brahmsa w jego uroczystej uwerturze akademickiej (1880).
Pełny tekst pieśni "Gaudeamus igitur" składa się z 5 strof, spośród których najczęściej odśpiewuje się dwie strofy - pierwszą i trzecią. Często bywają one powtarzane

Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus!
Post iucundam
iuventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus
...
Vivat Academia!
Vivant Professores!
Vivat membrum quodlibet!
Vivant membrum quaelibet!
Semper sint in flore,

Weselmy się więc
Pókiśmy, młodzi,
Po przyjemnej młodości
Po przykrej starości,
(i tak) przyjmie nas ziemia
...
Niech żyje Uczelnia,
Niech żyją profesorowie,
Niech żyje każdy członek (Uczelni)
Niech żyją wszyscy (jej) członkowie
Wciąż niechaj się odmładzają


W pierwszych latach po II wojnie światowej, które z pewnym "poślizgiem" nawiązywały do tradycji przedwojennych, obozy i inne wakacyjne zgromadzenia młodzieży akademickiej, były rozśpiewane bardziej niż ma to miejsce obecnie. Ich uczestnicy na terenie Dolnego Śląska pochodzili z różnych dzielnic Polski w jej najszerzej pojętych granicach historycznych i geograficznych, ale każdy chciał czymś się pochwalić. Najbardziej zaś popularna stała się polska wersja "Gaudeamus" w bardzo wolnym przekładzie:

Gdy wieczorem marzę sam,
To w mej wyobraźni,
Stają widma młodych lat,
Szczęścia i przyjaźni.
Gwar wesołych młodych dni,
W sercu mym się cieśni
Zda się słyszeć cudny głos
Ukochanej pieśni:
Gaudeamus igitur ...


Często kończyło się na odśpiewaniu dwóch pierwszych wierszy, ale był to jak na owe czasy pewien "fenomen", zasługujący dziś, po przeszło pół wieku, na przypomnienie i bliższą znajomość. Na początku lat pięćdziesiątych w miarę nasilania marksistowskiej ofensywy ideologicznej, "Gaudeamus", stało się, jeśli nie zakazaną, to wysoce niepożądaną piosenką.
Przykładowo w dniu 9 czerwca 1951 roku w czasie absolwentówki mego rocznika studiów, spontanicznie zaintonowaliśmy "gromkie" "Gaudeamus". Obecni wstali, w tym również zakłopotani zaistniałą sytuacją aktywiści partyjni. Milcząco, nie biorąc udziału w śpiewie, a łacinę na pewno znali, czekali zakłopotani aż śpiew ustanie. Z sali jednak nie wyszli, stąd można wnosić, że nie była to piosenka na całkowitym indeksie, ale jak już wspomniałem w wysokim stopniu niepożądana.
"Gaudeamus" wróciło do łask po "odwilży" w roku 1956, do oficjalnego rytuału akademickiego, bo w tym nieoficjalnym funkcjonowało nadal.
Tak to owa początkowo pieśń studentów niemieckich, która stała się hymnem międzynarodowym, ostała się zwycięsko w naszej rzeczywistości akademickiej po dzień dzisiejszy.
Z. DomosławskiNagrody za osiągnięcia naukowe


Podczas tegorocznej inauguracji roku akademickiego, po raz trzeci, wręczone zostaną nagrody specjalne Jego Magnificencji za osiągnięcia naukowe w kategorii prac oryginalnych ogłoszonych w czasopismach o najwyższym współczynniku wpływu.

Nominowane zostały następujące Zespoły:
1. Wojciech Gawron, Lucyna Pośpiech, Krystyna Orendorz-Frączkowska, Anna Noczyńska z Katedry i Kliniki Otolaryngologii, Katedry i Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego,
2. Jakub Gburek z Katedry i Zakładu Biochemii Farmaceutycznej i Współautorzy z zagranicy,
3. Katarzyna Mercik, Ewa D. Żarnowska, Maria Mandat, Jerzy W. Mozrzymas z Katedry i Zakładu Biofizyki,
4. Paweł Sedlaczek, Irena Frydecka, Antonina Harłozińska-Szmyrka z Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej, Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku oraz Współautorzy z zagranicy,
5. Wacław Weyde, Magdalena Krajewska, Waldemar Letachowicz, Marian Klinger z Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej.
W kategorii pracy oryginalnej ogłoszonej w czasopiśmie o najwyższym współczynniku wpływu i wykonanej wspólnie z badaczami z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN nominowane zostały Zespoły:
1. Maria Cisło, Jolanta Hałasa, śp Feliks Wąsik, Piotr Nockowski, Magdalena Prussak, Maria Mańczak, Piotr Kuśnierczyk,
2. Irena Frydecka, Michał Zimecki, Dorota Boćko, Agata Kosmaczewska, Renata Teodorowska, Lidia Ciszak, M. Kruzel, Iwona Włodarska-Polińska, Kazimierz Kuliczkowski, Jan Kornafel,
3. Agata Kosmaczewska, Irena Frydecka, Dorota Boćko, Lidia Ciszak, Renata Teodorowska,
4. Ilona Kryczek, Marian Gryboś, Dorota Dłubek, Aleksandra Klimczak, Jerzy Rabczyński, Andrzej Lange,
5. Jerzy Liebhart, Monika Cembrzyńska-Nowak, M. Bieńkowska, Ewa Liebhart, Rafał Dobek, E. Zaczyńska, Bernard Panaszek, Andrzej Obojski, Józef Małolepszy.

Do nagrody za największą liczbę cytowań uzyskanych w latach 2000-2002 kandydują:
1. prof. Antonina Harłozińska-Szmyrka,
2. prof. Andrzej Kübler,
3. prof. Andrzej Milewicz,
4. dr Marzenna Podhorska-Okołów,
5. prof. Emil Ratajczak.
Nazwiska laureatów tych nagród poznamy w Auli Leopoldyńskiej w dniu 2 października b.r.

Nowym rodzajem wyróżnienia jest nagroda za najlepszy wdrożony projekt wynalazczy, którą otrzymuje Zespół twórców z Akademii Medycznej i Politechniki Wrocławskiej w składzie:
dr Arkadiusz Derkacz,
prof. Krzysztof Abramski,
dr Dariusz Biały,
dr Elżbieta Bereś-Pawlik.
Z serdecznymi gratulacjami dla nominowanych i laureatów
prof. Marian Klinger
Prorektor do Spraw Nauki


INFORMACJA O TYTUŁACH I STOPNIACH NAUKOWYCH
UZYSKANYCH W UCZELNI W LATACH 1999-2002Tytuły profesorskie: 1999: 9; 2000: 1; 2001: 6; 2002: 7
Habilitacje: 1999: 10; 2000: 12; 2001: 8; 2002: 11
Doktoraty: 1999: 89; 2000: 77; 2001: 80; 2002: 68

ZESTAWIENIE ZA LATA 1999-2002
Tytuły profesorskie: 23
Habilitacje: 41
Doktoraty: 314Nagrody za osiągnięcia naukowe - pismo z ministerstwa

Pan.
Prof. dr hab. Leszek Paradowski
Rektor
Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu

Szanowny Panie Rektorze

Uprzejmie informuję, że na wniosek Pana Rektora zostały przyznane - zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym - nagrody za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne następującym nauczycielom akademickim:

Nagroda zespołowa:
1. prof. dr hab. Antonina Harłozińska-Szmyrka, dr hab. med. Julia Krystyna Bar
2. prof. dr hab. Maria M. Sąsiadek, dr n. med. Kamilla Bartusiak, dr n. med. Agnieszka Stembalska-Kozłowska, dr hab. med. Tomasz Kręcicki, dr n. med. Małgorzata Zych
3. prof. dr hab. Maciej Zabel
4. dr hab. med. Jacek Szepietowski, dr n. med. Rafał Białynicki-Birula, dr n. med. Grażyna Szybejko-Machaj, dr hab. med. Maria Cisło
5. prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak, prof. dr hab. Wojciech Kielan, prof. dr hab. Jerzy Rudnicki,
dr med. Adam Skalski, dr med. Jerzy Karwacki, dr med. Jacek Winowski, dr med. Marek Woytoń, prof. dr hab. Bogdan Łazarkiewicz, prof. dr hab. Andrzej Gładysz, dr n. med. Magdalena Milan

Nagroda indywidualna:
1. dr hab. med. Kazimierz Gąsiorowski
2. prof. dr hab. Irena Frydecka
3. dr n. med. Anna Turno-Kręcicka
4. dr n. med. Piotr Dzięgiel
5. dr hab. med. Jerzy Mozrzymas

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Rektora o złożenie w moim imieniu gratulacji nagrodzonemu nauczycielowi akademickiemu i wręczenie dyplomu nagrody Ministra Zdrowia.
Z upoważnienia
Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Ewa Kralkowska


Wykaz usług komercyjnych wykonywanych w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Szpitala Klinicznego Nr 1


Poradnia Dermatologiczna,- porady lekarskie, (lekarz dyżurny),15:00 - 19:00,784-22-89, 784-23-03
Poradnia Chirurgii Plastycznej,- porady lekarskie, drobne zabiegi według cennika,9:00 - 13:00,784-23-14
Oddział Chirurgii Plastycznej,- zabiegi według cennika, czynny wg uzgodnień z lekarzem,784-23-09
Pracownia Krio- i Laseroterapii,- zabiegi według cennika,czwartki 12:30 - 14:00 lub po uzgodnieniu z lekarzem,784-22-94
Pracownia Alergologii i Dermatoz Zawodowych,- badania według cennika,wtorki i czwartki 10:30 - 13:00,784-23-08
Pracownia Mikologiczna,- badania według cennika,9:00 - 12:00,784-23-00
Pracownia Immunologiczna,- badania według cennika,9:00 - 12:00,784-23-10 784-23-13
Pracownia Światłolecznictwa,- zabiegi według cennika,7:30 - 17:30,784-23-06
Gabinet Kosmetyki Lekarskiej,- badania według cennika,po uzgodnieniu z lekarzem,784-22-91 784-23-05


Pisma ministerstwa w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych i świadczeń zdrowotnych dla studentów

Warszawa, 12 czerwca 2003 r.
MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu
Departament Szkolnictwa Wyższego
Al. Szucha 25
Warszawa

W nawiązaniu do przeprowadzonej w dniu dzisiejszym rozmowy telefonicznej w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego absolwentów, studiujących poza miejscem stałego zameldowania, uprzejmie informuję, co następuje:
Studenci objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 23 stycznia. 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zm.) jako osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych z ubezpieczenia zdrowotnego na terenie całego kraju, w placówkach posiadających zawarte umowy z NFZ, z zastrzeżeniem postanowień art. 123 ustawy. Oznacza to, że posiadają oni również prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zarówno w miejscu stałego zamieszkania, jak i w miejscu studiowania, a do zadań NFZ należy zaś właściwie opłacanie świadczeniodawcom kosztów tej opieki.
Jednocześnie należy wskazać, iż jakiekolwiek utrudnianie lub uniemożliwianie dostępu ubezpieczonych do świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego stanowi wykroczenie spenalizowane w art. 175 pkt 5 ustawy i podlega karze grzywny.
p.o. Z-cy DYREKTORA
Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego
Mariusz ŚwierczyńskiWarszawa, 9 lipca 2003 r.
MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
Pani Ewa Sieczek
p.o. Dyrektora Departamentu
Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu

W nawiązaniu do pisma DSW4-4070/Z/1/2/03 z dnia 28 czerwca br. w sprawie finansowania świadczeń zdrowotnych dla studentów, w uzupełnieniu wcześniej przesłanych informacji. Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia informuje, że zgodnie z informacjami Rzecznika Prasowego Narodowego Funduszu Zdrowia Zarząd Funduszu na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2003 r., po rozpatrzeniu problemów dotyczących zasad organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla studentów oraz ubezpieczonych, którzy przebywają poza miejscem stałego zameldowania powyżej 1 miesiąca kalendarzowego w roku, postanowił przyjąć następujące zasady postępowania:
1. Studenci oraz ubezpieczeni, którzy przebywają poza miejscem stałego zameldowania powyżej 1 miesiąca kalendarzowego w roku, zobowiązani są do wypełnienia i zgłoszenia deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu aktualnego pobytu.
2. Złożenie deklaracji uprawnia ww. osoby do korzystania ze świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z właściwymi terytorialnie zasadami.
3. Rozliczenie za udzielone świadczenia odbywa się w wyniku przekazania stawki kapitacyjnej do świadczeniodawcy, u którego znajduje się deklaracja podpisana przez ww. osoby w terminie najpóźniejszym.
W świetle powyższego należy stwierdzić, że decyzje Zarządu NFZ zmierzają w kierunku ostatecznego rozstrzygnięcia problemów organizacyjnych związanych z zapewnieniem opieki medycznej dla studentów zgodnie z oczekiwaniami większości świadczeniodawców.

p.o. DYREKTORA
Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego
Wiesława Kłos


Na budowie NAM pierwsze otwarcieNAM w całej krasie od ulicy Borowskiej
1 października br. w kompleksie Nowej Akademii Medycznej zostanie oddany do użytku pierwszy obiekt - budynek przychodni. Kiedy odwiedziliśmy budowę, trwały gorączkowe prace wykończeniowe wewnątrz pomieszczeń przychodni. Na filarach elewacji montowano marmurowe płyty.Najwięcej do zrobienia zostało w holu przychodni

- W ostatnich miesiącach większość prac skupia się w budynku przychodni - mówi Andrzej Kochan, dyrektor Zarządu Inwestycji AM. - Władze uczelni za główny cel postawiły sobie uruchomienie poradni specjalistycznych, znajdujących się w budynku L oraz przygotowanie budynku J1, w którym będzie się mieściło centralne laboratorium analityczne i biochemiczne oraz diagnostyka obrazowa dla pacjentów przychodni. Termin oddania do użytkowania samej poradni specjalistycznej to 1 października tego roku. Jak mogliście państwo zobaczyć trwają prace wykończeniowe. Ponieważ budynek przychodni nie ma niezależnego wejścia dla pacjentów, wejście do przychodni będzie poprzez budynek H, to jest budynek administracyjny. W związku z tym musimy parter tego budynku przygotować tak, żeby pacjenci mogli przechodzić przez ten budynek. Budynek przychodni składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych oraz podpiwniczenia. Na parterze będą: rejestracja sześciostanowiskowa, poradnie chirurgiczne, poradnia K, poradnia dziecięca, a na piętrze pomieszczenia dla lekarzy rodzinnych oraz poradnie: okulistyczna, neurologiczna, neurochirurgiczna, kardiologiczna, laryngologiczna, hematologiczna i poradnia medycyny pracy.


Miesiąc przed oficjalnym oddaniem przychodni budowę odwiedził Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz

- Dojazd do przychodni jest przewidziany od strony ul. Borowskiej, gotowy jest już parking. Niebawem do przychodni wprowadzą się specjaliści.
- Został już powołany kierownik tej poradni, doktor Jolanta Mielnik, która organizuje poradnię. Część poradni specjalistycznych ma pochodzić z Akademickiego Szpitala Klinicznego, a część z PSK1. Podstawowym problemem są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Poradnie na starej bazie mają te kontrakty, ale powstał problem związany ze zmianą adresu. Poza tym część poradni będzie pozostawiona na starej bazie, czyli będą się znajdować i w dotychczasowych miejscach, i tu w nowej przychodni. Przed nami przetarg na wyposażenie w sprzęt specjalistyczny. Myślę, że już od pierwszego stycznia będziemy wykańczać i uruchamiać budynek J1, w którym znajduje się laboratorium i diagnostyka obrazowa dla poradni. W planach przewidziano równoległe oddanie przychodni i laboratorium. Nie udało się tego zrobić, bowiem wprowadzono za dużo zmian projektowych. Właściwie budynek L i J1 w znacznej części został przeprojektowany. Pierwotnie w budynku L miała mieścić się stacja krwiodawstwa, ponieważ jednak szpital nie może prowadzić stacji krwiodawstwa, dlatego rozszerzono poradnie. Z kolei w budynku J1 nie było diagnostyki obrazowej. Laboratoria były przewidziane na dość dużej powierzchni, a okazało się, że potrzeby są znacznie mniejsze, w związku z tym skoncentrowano laboratorium na jednej kondygnacji. Tegoroczne prace na tych obiektach pochłonęły 20 mln złotych z 35 mln złotych przeznaczonych na budowę NAM w tym roku. Zostaje jeszcze 15, z tego na wyposażenie około 10 mln zł i 5 mln na ostatnie roboty wykończeniowe.
- Można powiedzieć, że pierwszego października nastąpi przełom na budowie. Będziemy przecinać pierwszą wstęgę.
- Myślę, że JM Rektor prawdopodobnie już zaprosił gości na to otwarcie. Nie ma wyjścia.
- A co z pozostałymi obiektami?
- Są optymistyczne plany, bo w projekcie budżetu na 2004 rok jest przewidziana kwota 92 mln złotych. Jak co roku kwota ta ulga zmianie, ale są nadzieje, że będzie ona wyjątkowo wysoka. Ministerstwo chce się skoncentrować na naszej inwestycji. Do zakończenia potrzeba jeszcze co najmniej 400 mln zł. W październiku będę w ministerstwie przedstawiał do akceptacji nowe zbiorcze zestawienie kosztów. Poprzednia wycena opiewa na kwotę 510 mln zł, ale sądzę, że będzie ona musiała wzrosnąć o jakieś 200 mln zł. Są bowiem w kosztach takie elementy, które były wycenione zbyt nisko, np. komputeryzacja. W pierwotnych założeniach techniczno-ekonomicznych było właściwie tylko wycenione okablowanie i terminale stanowiskowe. Dzisiaj po przymiarkach przez firmy specjalistyczne okazuje się, że komputeryzacja całego centrum klinicznego będzie kosztowała blisko milion złotych. Monitoring urządzeń technicznych we wszystkich obiektach, który też był niedoszacowany, może kosztować od 5 do 7 mln zł. Wiele kosztów, które nie były wcześniej przewidziane trzeba przedstawić dysponentowi środków do zatwierdzenia. Za pieniądze, które były przewidziane w zatwierdzonych Założeniach Techniczno-Ekonomicznych nie da się zakończyć tej inwestycji.
- Zatem w którym miejscu jesteśmy po 10. latach budowy?
- Jeżeli chodzi o zaawansowanie finansowe to można je określić na około 30 procent. Wybudowano wszystkie obiekty kubaturowe. Przed nami to, co najwięcej kosztuje - roboty wykończeniowe i wyposażenie. Wszystkie obiekty będą w tym roku pod dachem. Mamy więc przed sobą olbrzymi front robót do realizacji prac wykończeniowych. Czekamy na pieniądze, by w przyszłym roku rozpocząć drugi etap. Rektor zainicjował pomysł, żeby w drugim etapie skoncentrować się na wykonaniu obiektów, które służyłyby klinikom zabiegowym, czyli klinikom, które będą się mieściły w budynku B. Chodzi też o wykończenie pod względem budowlanym bloku operacyjnego, w którym jest 20 sal operacyjnych. Zależy to od środków jakie otrzymamy; jeżeli będzie to kwota rzędu 90 mln zł, to w przyszłym roku uda się nam te obiekty wykończyć i przygotować do wyposażenia. Musi być również skończony budynek anatomii patologicznej i zaplecze techniczne oraz stacja gazów medycznych, no i w jakimś stopniu musi być przygotowana kuchnia oraz stołówka. Musi być również zakończona infrastruktura drogowa. Dojazd od ulicy Borowskiej jest już zrobiony i mamy tymczasowe pozwolenie na wjazd od tej ulicy.
- Oby to wszystko się powiodło.We wnętrzach przychodni trwają prace wykończeniowe


Rozmawiał i fotografował:
Adam Zadrzywilski


Nieoceniona pomoc
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy


Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej pomocy jest możliwe funkcjonowanie kilku, leczących głównie najmniejszych pacjentów, oddziałów i klinik Akademii Medycznej. Dary Jurka Owsiaka trafiły też na oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego oraz do Katedry i Kliniki Nefrologii Pediatrycznej.


Serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy widać na wielu urządzeniach Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej

- Od początku istnienia na nasz oddział spłynęło wiele darów od Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy - mówi dr Marzena Zielińska, kierująca oddziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego. - Zeszłoroczna zbiórka Jurka Owsiaka była dedykowana noworodkom wymagającym zabiegów chirurgicznych, dlatego dary Orkiestry można zauważyć zarówno na bloku operacyjnym, jak i na oddziale intensywnej terapii, gdzie po zabiegu trafiają noworodki.
Zatem dzięki Orkiestrze na bloku operacyjnym pojawiła się bardzo dobra bezcieniowa lampa i stół - inkubator operacyjny, które są w sumie warte blisko 100 tysięcy złotych. Anestezjologia otrzymała nowoczesny aparat do znieczulania, wyposażony - co dla małych pacjentów jest bardzo ważne - w respirator umożliwiający wentylowanie noworodka. Do tego zainstalowano doskonały sprzęt monitorujący, pozwalający na precyzyjne śledzenie wszystkich parametrów życiowych dziecka. Dzięki Orkiestrze sala zabiegowa zyskała kardiomonitor.
Na oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej mają dotrzeć także dwa takie urządzenia wykorzystywane do monitorowania pacjentów podczas transportu między oddziałami. Oddział otrzymał też sześć bardzo precyzyjnych strzykawkowych pomp infuzyjnych oraz dwa respiratory noworodkowe z opcją wentylacji wysokimi częstotliwościami. W drodze jest respirator do wentylacji oscylacyjnej. Oddział ma też bardzo przydatny inkubator otwarty, służący do pielęgnacji noworodka po zabiegu.
- Wartość wszystkich darów, jakie otrzymaliśmy od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dochodzi do miliona złotych - podkreśla dr Zielińska. - To było dla nas bogate "granie". Dzięki tak znaczącej pomocy było możliwe wyposażenie oddziału w dziesięć stanowisk dla naszych pacjentów.
Akcję Jurka Owsiaka, tę sprzed dwóch lat, mile wspomina profesor Danuta Zwolińska z Katedry i Kliniki Nefrologii Pediatrycznej.
- To właśnie dwa lata temu - mówi Pani Profesor - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała dla dzieci chorych na nerki. To był dla naszej kliniki duży zastrzyk nowego sprzętu, za co jesteśmy Owsiakowi bardzo wdzięczni. Dzięki Orkiestrze klinika wzbogaciła się o sześć cyklerów do przewlekłej dializy otrzewnowej. To właśnie te urządzenia sprawiają, że bez większych problemów i uciążliwości dzieci mogą być dializowane w domu. Klinika ma trzy nowe kardiomonitory oraz aparat do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi. Jest aparat do hemodializy. Bardzo przydatne jest komputerowe stanowisko do badań urologicznych, dzięki któremu można ocenić czynność dolnych dróg moczowych. Wprowadzenie tych badań umożliwiło otwarcie w klinice własnej pracowni. Klinika ma też busa, który dowozi pacjentów na zabiegi.
- Każdy sprzęt ma jednak to do siebie, że się zużywa - podkreśla prof. Zwolińska. - Pozostaje nam mieć nadzieję, że Orkiestra wróci do tematu dzieci chorych na nerki. Może wtedy uda się pozyskać dla naszej kliniki pompy infuzyjne czy też będzie możliwa na oddziale hemodializy wymiana uzdatniacza wody, który pracując przez kilkanaście lat miał prawo się zużyć.Trudno odmówić małym pacjentom
najlepszej opieki technicznej

Rozmawiał i fotografował:
A. Zadrzywilski


Otwarcie Oddziału Wzmożonego
Nadzoru Onkologiczno-Hematologicznego


Czwartego września 2003 roku w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Wzmożonego Nadzoru Onkologiczno-Hematologicznego. Oddział został ponownie oddany do użytku po niemal czteroletniej przerwie spowodowanej reorganizacją, związaną z poszerzeniem Oddziału Przeszczepiania Szpiku i Terapii Genowej.
Działalność Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej rozpoczęła się w 1989 roku w momencie przeniesienia Kliniki do nowej siedziby przy ul. Bujwida. Liczył wówczas 4 stanowiska nowocześnie wyposażone i przygotowane do zapewnienia opieki najciężej chorym pacjentom. Kierowany przez doktora Ryszarda Jadacha OIOM stanowił jedyną tego typu placówkę w Polsce.
Dziś, po czteroletniej przerwie, oddział ma przed sobą nieco inne zadania, niż Oddział Intensywnej Terapii. Ma stanowić element kompleksowej opieki nad chorym dzieckiem, biorąc pod uwagę specyfikę leczenia, a przede wszystkim: upośledzenie odporności, ciężki stan ogólny, terapię pogłębiającą istniejące zaburzenia, niepewne rokowanie, dolegliwości bólowe, dysfunkcje narządowe. Poza pacjentami onkologicznymi trafiają tu dzieci chore na głębokie niedokrwistości, skazy krwotoczne i inne schorzenia hematologiczne zagrażające życiu. Do najczęstszych powikłań chemioterapii należą: zespół lizy guza, zapalenie kątnicy, nadciśnienie śródczaszkowe oraz powikłania zakrzepowe. Przebiegają one nierzadko z niewydolnością krążenia, zapaleniem płuc, niewydolnością wielonarządową. Stan ogólny pogarszają towarzyszące chorobie i leczeniu uogólnione zakażenia.
Konieczne jest szybkie rozpoznanie stanu zagrożenia, ciągłe monitorowanie funkcji życiowych pacjenta bez wstrzymania diagnostyki i terapii choroby podstawowej. Dwułóżkowy oddział umożliwia stałą obserwację dziecka w warunkach izolacji, prowadzenie intensywnego leczenia, a w razie potrzeby zapewnia warunki do reanimacji i rozpoczęcia terapii oddechowej, przed przekazaniem pacjenta do Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej.

Uroczyste otwarcie rozpoczęła Pani Profesor Alicja Chybicka, Kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Po powitaniu gości, wśród których byli Arcybiskup Henryk Gulbinowicz, Marszałek Henryk Gołębiewski, Prorektor Akademii Medycznej Profesor Ryszard Andrzejak oraz wielu innych znakomitych gości, przedstawieniu zasad działania oddziału, wysłuchaniu wierszy i piosenek małych pacjentów Kliniki, dokonano przecięcia wstęgi w drzwiach otwieranego oddziału.
Spotkanie zakończyło się w bibliotece kliniki.
Grzegorz Dobaczewski


PRZYPOMINAMY...


Ważne rocznice przypadające w 2004 roku, zachęcając do organizowania okolicznościowych konferencji naukowych
600 rocznica pierwszej publicznej sekcji zwłok w Wiedniu
550 rocznica ogłoszenia w Gdańsku "statutu cechu chirurgów"
400 rocznica wydania przez J. Keplera Astronomiae pars optica
350 rocznica wydania przez Francisa Glissona dzieła na temat wątroby
300 rocznica wydania przez Antonio Maria Valsalve rozprawy Tractatus de aure humana
250 rocznica otrzymania przez kobietę doktora nauk medycznych. Tytuł otrzymała 12.06.1754 roku Dorothea Christiane Erxleben na uniwersytecie w Halle.
200 rocznica:
- wyodrębnienia morfiny przez Friedricha W. A. Sertünera
- Thomas Trotter pijaństwo określa jako chorobę
- ukazania się pierwszego tomu "Teorii jestestw organicznych" autorstwa J. Śniadeckiego
100 rocznica:
- wprowadzenia przez J. Arnetha "morfologii" krwi
- wprowadzenia przez C. Philipa opatrunku bandażowego
- wprowadzenia metody barwienia przez G. Giemsę
- opisu odcinkowego zapalenia jelit przez Antoniego Leśniowskiego (choroba Leśniowskiego-Crohna)
- pierwszego światowego kongresu pielęgniarek
50 rocznica:
- opracowania szczepionki przeciw polio, różyczce
- syntezy oksytocyny
- pierwszej operacji na otwartym sercu ludzkim
- działania wielu polskich towarzystw naukowych: Kardiochirurgii, Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej
25 rocznica - doświadczalnej udanej litotrypsji kamieni nerkowych u zwierząt za pomocą "fali uderzeniowej".
Zachęcamy do przypomnienia również ważnych rocznic z życia uczelni, katedr i zakładów Akademii Medycznej.


W dniu 7 września 2003 r. odbyła się uroczystość odnowienia dyplomu lekarza po 50 latach


Wykaz absolwentów Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej we Wrocławiu,
którzy uzyskali dyplom lekarza w 1953 roku


Jan Bieniek
Ryszard Borenstein
Roman Broj
Maria Ćwiertniewska
Sabina Decowska-Kuc
Maria Degórska-Rydzkowska
Hanna Demczuk-Jedwabny
Jan Doliński
Zofia Duziak-Dąbrowska
Alicja Dziewońska-Kawecka
Józef Gardulski
Zenon Gidlecki
Alfred Gola
Georg Iljew
Tadeusz Jacuński
Dezyderiusz Jaromij
Aleksander Jedwabny
Janina Juchniewicz-Szydło
Jerzy Kajzer
Bogdan Kałuża
Irena Kierśnicka-Itman
Jan Koczenasz
Sabina Kotlarek-Haus
Juliusz Kubisz
Romualda Kubisz
Tadeusz Kubisz
Kazimierz Kucharski
Danuta Kuciel-Konarska
Jacek Kujawski
Konrad Kurowski
Adam Kuźniar
Stefan Kwiatkowski
Stanisław Lewek
Janusz Lubczyński
Marian Machoń
Helena Mędrek
Maria Mętlewicz-Weichert
Juta Michna-Kubicka
Karmena Neuman-Stańkowska
Adam Nowak
Jadwiga Osiecka-Kapica
Tamara Panasik-Żywień
Hanna Płodzyńska
Wiesław Pusz
Kazimierz Radecki
Helena Rosengarten
Andrzej Rotter
Zbigniew Rudkowski
Józef Rybka
Danuta Sadowska-Nowak
Irena Safarzyńska-Rybka
Jadwiga Samsonowicz-Dec
Alicja Schnebaum-Vogel
Krystyna Siarkowska
Stefania Sikorska-Grzelak
Stanisław Skopek
Zofia Skrzypiec-Młynarska
Krystyna Stachurska-Bijerman
Leszek Stasiowski
Ludmiła Styr
Jan Szpilarewicz
Eugenia Tarnowska-Dziduszko
Zdzisława Terej-Kierśnicka
Izabela Tokarska-Dubowy
Zenon Tomczyk
Danuta Tułecka-Piltz
Franciszek Tuszewski
Wacław Wachelko
Lila Warkowicka
Witold Wiatrowski
Jadwiga Wolańska-Kamińska
Marian Wołek
Bogumiła Wysokowska-Ciechura
Józef Zając
Stanisław Zieliński
Bogna Żakowska-Wachelko


Doktorat Honoris CausaNa mocy przyznanych nam przez społeczność akademicką
Akademii Medycznej we Wrocławiu uprawnień,
działając pod auspicjami Rzeczypospolitej Polskiej
My
Leszek Paradowski
doktor habilitowany nauk medycznych, dr honoris causa, profesor,
obecny Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu
Adam Szeląg
doktor habilitowany nauk medycznych, profesor nadzwyczajny,
obecny Dziekan Wydziału Lekarskiego
kierując się pragnieniem dochowania powszechnie przyjętych
i mających długą tradycję w naszym środowisku pięknych zwyczajów
odnawiania i potwierdzania dyplomów i stopni akademickich
stwierdzamy, co następuje:

Marian Wołek

uzyskawszy w roku 1953 na Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej we Wrocławiu dyplom lekarza medycyny
przysiędze Hipokratesa wierności dochował,
niosąc pomoc chorym i potrzebującym,
szacunek i wdzięczność pacjentów zaskarbiając.
Honorując liczne i wielkie zasługi wyżej wymienionej Osoby postanawiamy
przyznany dyplom lekarza medycyny uroczyście po półwieczu odnowić,
dając przykład obecnym i potomnym, jak wiedzę zdobytą spożytkować
dla dobra ogółu należy.
Tenże dokument opatrzony pieczęciami, aby wiadomym było wszem i wobec,
iż ważność jego kwestionowana być nie może, radośnie i wśród laudacji wręczamy składając swe podpisy pod treścią, która publicznie odczytana zostaje.

Adam Szeląg
obecny Dziekan

Leszek Paradowski
obecny Rektor


Wrocław, AD 2003, września 6


MUZEUM KARKONOSKIE W JELENIEJ GÓRZE
(historia Regionu, wątki medyczne)


Region Jeleniogórski, który dla Dolnego Śląska jest tym, czym Zakopiański dla Krakowa - swej prezentacji nie wymaga. Stanowi on prężny ośrodek kulturalny i wydawniczy. Bogatymi zbiorami może wylegitymować się też Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
W jego zbiorach znajdują się prace z następujących działów: szkła, sztuki, etnografii, promocji i reklamy, archeologii i pracowni konserwacji. Szczególnie bogata jest kolekcja wyrobów ze szkła. Warto podnieść, że spośród wielu dziedzin artystycznych na tym terenie, najwyższy poziom osiągnęło hutnictwo i zdobnictwo wyrobów ze szkła.
Rozwojowi tego rodzaju dyscyplin sprzyjał żywiołowy rozwój turystyki, a szczególnie balneologii. Wedle panujących, szczególnie w XIX stuleciu, zwyczajów, wyjątkowym popytem cieszyły się pamiątki przypominające leczenie i pobyt w najbardziej popularnym kurorcie - Cieplicach-Zdroju.
Muzeum Karkonoskie posiada bogatą ekspozycję wyrobów ze szkła, będących dokumentem zarówno tamtych czasów, jak też i upodobań kuracjuszy.
Leczenie u wód cieplickich to oddzielny rozdział, również w historii polskiej medycyny. Na kuracji w Cieplicach przebywała w 1687 r. królowa Maria Kazimiera (Marysieńka) ze swym dworem. Tradycje Sobieskich kontynuował jej syn Jakub, przebywający tu dwukrotnie w 1692 i 1702 r. Często bywały tu wybitne osobistości, jak Hugo Kołłątaj, nie tylko dla podratowania zdrowia, ale też dla przygotowania się do wzmożonej działalności politycznej. Księżna Izabella z Czartoryskich przebywała w Cieplicach w 1816 r., opisując swój pobyt w pamiętniku, po raz pierwszy udostępnionym w całości w tłumaczeniu polskim z języka francuskiego w 1968 r. (Czartoryska Izabella: Dyliżansem przez Śląsk, Ossolineum, Wrocław 1968). Spotkanie u wód w Cieplicach słynnego fizjologa czeskiego Jana Ewangelisty Purkyniego z Wincentem Polem i Kornelem Ujejskim, przedstawicielami Lwowskiego Ossolineum w 1847 r., jest przykładem połączenia wypoczynku ze spotkaniami patriotycznymi w pięknej scenerii Karkonoszy.
W bogatej ekspozycji szkieł Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze nie brakuje motywów medycznych, związanych z Uzdrowiskiem Cieplice, są też wątki patriotyczne, związane z emblematami Orła i Pogoni. Z wątków medycznych na szczególną uwagę zwiedzających zasługuje zespół szkieł, pochodzący z nieistniejącej już dziś kolekcji Wielkopolanina, doktora medycyny, Kazimierza Góry (1789-1853). Doktor Góra urodził się w Kępnie i tamże zmarł (był ożeniony z Konstancją Nerską, 1806-1853). Jako lekarz wojskowy uczestniczył w powstaniu listopadowym, gdzie położył duże zasługi przy zwalczaniu cholery, która w tym czasie była poważnym problem w wojsku. Był też kawalerem orderu "Virtuti Militari". Praktykując jako lekarz w swych rodzinnych stronach w Kępnie, kierował pacjentów na leczenie do uzdrowisk śląskich, szczególnie do Cieplic-Zdroju. Od kuracjuszy w dowód pamięci i wdzięczności otrzymywał jako upominki "Szklanki kryształowe". Kolekcja po jego śmierci była pieczołowicie przechowywana przez rodzinę, lecz w czasie powstania warszawskiego została rozproszona i w dużym stopniu zniszczona. Ocalałe resztki zakupiło Muzeum w Jeleniej Górze.
Można tu obejrzeć puchar (Oznaczony MJG 2887/S) ze szkła przezroczystego z klasycznymi biedermajerowskimi profilami, palmentkami, rombami przeplatanymi delikatnymi niebieskimi i czerwonymi lazurami. Uzupełnieniem tej dekoracji jest owalny medalion z wyrytym napisem: "dr Góra".
Inna cylindryczna szklanica (MJG 2590/S) z rytowanymi na brązowym tle motywami ze śląskich miejscowości i kurortów (Szczawna, Jedliny, Chojnika i Książa), zawiera też dedykację, ale tym razem z błędnie wyrytowanym nazwiskiem "dr Gura".
Inna szklanka z roku 1845 (MJG 2585/S) lazurowana na kolor czerwony, profilowana sześciobocznie z kolistymi medalionami, na których uwidoczniono nieistniejące już pawilony zdrojowe z okolic Wałbrzycha - stanowi ciekawą ikonografię dawnej architektury uzdrowiskowej. Posiada też wyryty napis w języku niemieckim "Zum Andenken für dr Góra".
To tylko wybrane "Polonica" godne obejrzenia wśród tej bogatej ekspozycji. Stanowią one pewien przyczynek do historii medycyny na Śląsku, poza ośrodkiem akademickim we Wrocławiu, a także dokumentują powiązania Śląska z Wielkopolską i innymi dzielnicami Polski w okresie niewoli porozbiorowej.
Zarówno wspomniane wybiórczo "Polonica", jak i pozostałe szkła z najbogatszej kolekcji w Polsce, są na ogół nieznane społeczeństwu dolnośląskiemu. Pobudzają też do refleksji zarówno patriotycznej, jak i filozoficznej, gdzie historia medycyny również wplata swe wątki w dzieje kultury i tradycje regionu. Sprzyja temu okres urlopów i weekendów późnego lata i wczesnej jesieni - kiedy zwykle dopisuje piękna pogoda.
W opracowaniu wykorzystałem pracę pana mgr. Mieczysława Buczyńskiego: "Polonica Śląskie z XVIII i XIX w. w zbiorach Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze" Rocznik Jeleniogórski 1980, tom XVIII. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław 1980, 133-142.
Autor dziękuje też panu Dyrektorowi Muzeum Karkonoskiego mgr. Stanisławowi Fisztowi i panu mgr. Mieczysławowi Buczyńskiemu Kierownikowi Działu Szkła Artystycznego za udzielone wskazówki i adiustację powyższego tekstu.
Z. Domosławski


International Bioethical Conference
The Ethics of Intellectual Property Rights and Patents
April 23-24, 2004, Warsaw

Speakers
- Amir Attaran
, Center for Human Rights Policy, Kennedy School of Government, Harvard University, USA,
Plagues, Pills, Patents and Politics - How does the intellectual property system affect access to essential medicines in developing countries?
- Harvey Bale, Director General
International Federation of Pharmaceutical Manufactureres Association, Geneva, Switzerland
- Audrey R. Chapman, Ph.D.,Co-Director, Science and Intellectual Property in the Public Interest,
Director, Science and Human Rights Program, American Association for the Advancement of Science
- Linda J. Demaine, J.D., Ph.D., APA Congressional Fellow, US Senate, Committee on the Judiciary, Aaron Fellmeth, Miller & Chevalier Chartered, Washington (DC), USA,
Back to the Drawing Board: Reviving the Concept of Invention in Patent Law
- Richard Gold, Centre for Intellectual Property Policy, Mc Gill University, Montreal, Canada
- Delon Human, Secretary General & CEO, World Medical Association
- Juhana E. Idanpaan-Heikkila, Secretary General, Council for International Organizations of Medical Sciences
- Brigitte E.S. Jansen, Director, European Academy for Environment and Economy, Lueneburg, Germany
- Jan Joerden, Prorector, University Viadrina, Frankfurt/Oder, Germany
- Agnieszka Junosza-Jankowska, M.A. Int.Economics, Akonsult - Business Development through Licensing, Rheinfelden, Switzerland,
Making technology broadly available -pro's and con's of licensing programs - Polymerase Chain Reaction amplification technology as example
- European Patent Office (speaker to be announced), Munich, Germany,
Patent Law, Ethics and Biotechnology
- Franz Porzsolt, Department of Clinical Economy, University of Ulm, Germany,
Intellectual property and intellectual responsibility of scientific fraud
- Judit Sandor, Central European University, Budapest,
Duality of the Legal Norms on Genes: Human Rights and Property law
- Alyna C. Smith, Human Genetics Programme, World Health Organization, Geneva,
The ethics of genetic patents: the perspective of the WHO
- Jacek Spławiński, National Institute of Public Health, Warsaw,
The complex paths of ethics: the story of obstetrical forceps
- Zbigniew Szawarski, University of Warsaw, Poland,
Ethics and the "gag clause"
- Daniel Tarschys, Chairman, National Council on Medical Ethics, Ministry of Health and Social Affairs, Stockholm, SWEDEN (to be confirmed)
- Rafal Witek, Witek, Twardowska & Sniezko, Patent Attorneys, Warsaw, Krzysztof Krzyzanowski, Legal Adviser, Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy of Sciences, Wroclaw,
Ethics and Patentability in Biotechnology
- Peteris Zilgalvis, Bioethics Division, Council of Europe
- Franz Josef Zimmer, Grunecker, Kinkeldey Stockmair & Schwanhausser, Munich, Germany,
The immoral gene: does it really exist?

Informację o międzynarodowej konferencji bioetycznej przesłał Prof. A. Górski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Program .jest dostępny na stronie: http://surfer.iitd.pan.wroc.pl/events/patents.html


WYSTAWA POLSKI SZPITAL WOJSKOWY W ZEITHAIN (10.10.1944 - 10.08.1945)


Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu i Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Akademii Medycznej we Wrocławiu zapraszają na wystawę pt.
POLSKI SZPITAL WOJSKOWY W ZEITHAIN (10.10.1944 - 10.08.1945)

Miejsce wystawy Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu Wrocław,
ul. Syrokomli 1, w godz. 13.00-17.00 od poniedziałku do piątku w dniach od 10.10.2003 do 20.10.2003
Komisarz Wystawy: prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Iwankiewicz
Polski Szpital Wojskowy w Zeithain był szpitalem jenieckim (Stalag IV B Zeithain) rannych i chorych po Powstaniu Warszawskim. Organizatorem i komendantem szpitala był płk dr Leon Strehl. W szpitalu było 1029 rannych i chorych, 55 lekarzy, 5 lekarzy stomatologów, 10 studentów medycyny, 5 aptekarzy, 58 pielęgniarek dyplomowanych, 110 sanitariuszek. Szpital miał własne pracownie: Rtg, laboratorium analityczne, aptekę i warsztaty: krawiecki, szewski itd. Był to jedyny tego rodzaju szpital jeniecki. Jedenastu lekarzy i studentów tego szpitala zostało po wojnie profesorami, w tym czterech we Wrocławiu.
W dniach 11-20 września mają miejsce we Wrocławiu, a w październiku w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich prezentacje Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2003 z tradycyjnie już znaczącym udziałem naszej Uczelni. Program Festiwalu jest dostępny na stronie www.festiwal.wroc.pl oraz - w formie broszury - w punktach informacyjnych Festiwalu, natomiast program prezentacji uczelnianych AM znaleźć można na naszej stronie internetowej www.am.wroc.pl.


KALENDARIUM


11 czerwca Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego jednomyślnie pozytywnie zaopiniowało wniosek o przyznanie Wydziałowi Lekarsko-Stomatologicznemu naszej uczelni uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych w dyscyplinie "stomatologia".
26 czerwca rektor spotkał się z kierownictwem związków zawodowych SPSK nr 1. Tematem spotkania była sytuacja finansowa szpitala, który po głębokiej zapaści w pierwszym kwartale powoli odzyskuje równowagę finansową. Szpital zmniejszył swoje zadłużenie w stosunku do pracowników szpitala. Zdarzają się jednak trudności w funkcjonowaniu niektórych klinik, spowodowane brakiem środków finansowych na zakup sprzętu.
Tego samego dnia rektor spotkał się z Komisją Zakładową Związku Nauczycielstwa Polskiego Szkoły Wyzsze i Nauka w AM i PSK. Związkowców interesowały problemy uczelni oraz różnice w płacach występujące w trzech połączonych szpitalach klinicznych.
30 czerwca rektor spotkał się z kierownictwem Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność", z którym omawiano m.in. problem podwyżek dla pracowników uczelni, działalność fundacji "Pro homine" oraz zagrożenia dla uczelni wynikające z trudnej sytuacji w szpitalach klinicznych.
1 lipca rektor i prorektor ds. nauki spotkali się z kierownikami klinik przy ulicy Dyrekcyjnej. Rektor wyraził głębokie niezadowolenie z powodu nieuruchomienia działalności nowej kliniki, powołanej przez uczelnię. Rektor zobowiązał ustnie Dyrektora ASK i Kierownika Katedry do uruchomienia nowej kliniki w pierwszej dekadzie lipca.
1 lipca rozpoczęły się egzaminy wstępne na naszą uczelnię. Największym zainteresowaniem kandydatów cieszy się fizjoterapia (10 kandydatów na jedno miejsce) i farmacja (6 kandydatów na jedno miejsce). Liczba kandydatów na studia stomatologiczne jest większa o jedną osobę w porównaniu z rokiem poprzednim, na studia lekarskie - na tym samym poziomie. Będą wolne miejsca na niektóre kierunki studiów na Wydziale Zdrowia Publicznego. Bez egzaminu wstępnego zostanie przyjętych 4 laureatów olimpiad na studia lekarskie oraz jedna osoba na Wydział Farmacji.
2 lipca rektor spotkał się w Oleśnicy z Panem Zbigniewem Potyrałą - Starostą Powiatu, z którym omawiano plany działalności ośrodka badań epidemiologicznych, powołanego wspólnie przez Starostwo i uczelnię. Z zadowoleniem przyjęto do wiadomości fakt, że pojawiły się już pierwsze publikacje zawierające wyniki badań na terenie powiatu oleśnickiego. Rektorowi towarzyszyła Pani dr hab. Krystyna Pawlas - Pełnomocnik Rektora ds. Ośrodka Badań Epidemiologicznych w Oleśnicy.
7 lipca rektor spotkał się z Panem Witoldem Krochmalem, burmistrzem Wołowa, byłym Wojewodą Dolnośląskim. Tematem spotkania był udział uczelni w realizacji programów unijnych.
9 lipca na pracowników uczelni spadł "deszcz nagród" przyznanych przez Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Pan Minister przyznał 5 nagród indywidualnych i 5 zespołowych. Łącznie zostało wyróżnionych 27 osób. Serdecznie gratulujemy! Listę nagrodzonych drukujemy oddzielnie.
10 lipca Pan Stanisław Łopatowski, Wojewoda Dolnośląski wizytował budowę NAM. Pana Wojewodę interesowały plany finansowe inwestycji w 2004 roku oraz aktualny stopień zaawansowania inwestycji, w szczególności przygotowania do uruchomienia w październiku br. zespołu przychodni i poradni przy ulicy Borowskiej. Wojewodzie towarzyszył rektor, dyrektor administracyjny AM oraz dyrektor budowy NAM. (fot. P. Golusik)
10 lipca rektor przyjął Panią redaktor Annę Kuchment z amerykańskiej redakcji "Newsweeka". Dziennikarka złożyła kilkudniową wizytę w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej w związku z przygotowywaną książką na temat bakteriofagów. Badania nad wykorzystaniem tych drobnoustrojów zostały zintensyfikowane przez prof. dr. Andrzeja Górskiego, po objęciu przez niego kierownictwa instytutu.
11 lipca rektor spotkał się z Panem Piotrem Dziadkiem - Dyrektorem Okręgu Poczty Polskiej. W czasie spotkania omawiano możliwość realizacji pomysłu Pani prof. dr hab. Wandy Wojtkiewicz-Rok wydania w 2005 roku znaczka upamiętniającego 100 rocznicę śmierci Jana Mikulicza-Radeckiego. W czasie rozmowy wysunięto pomysł wydania takiego znaczka równocześnie przez pocztę niemiecką i polską na wzór wydanego w 1993 roku znaczka polsko-niemieckiego wydanego z okazji 750 rocznicy śmierci św. Jadwigi. Dodatkowo omawiano możliwość wydania "kartki pocztowej - cegiełki", dochód ze sprzedaży której powinien zasilić konto Fundacji Alzheimerowskiej oraz możliwość utworzenia punktu pocztowego w przychodni przy ulicy Borowskiej. Pan Dyrektor Piotr Dziadek jest członkiem Komitetu Honorowego Fundacji.
W dniach 17-18 lipca w Kancelarii Prezydenta RP obradował 12-osobowy Zespół Prezydencki powołany do opracowania projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym". Zespołowi przewodniczy prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, były rektor Politechniki Warszawskiej oraz były Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Zasadniczym celem spotkania były zmiany w zapisach ustawy po pierwszych konsultacjach środowiskowych przygotowanego projektu. Zespół podjął decyzję o przeprowadzeniu drugiej konsultacji ze środowiskiem akademickim do końca września br. Warto odnotować, że poprawiony projekt uwzględnia większość uwag uczelni medycznych.
W związku z zastrzeżeniami rektora naszej uczelni, członka zespołu, do definicji uniwersytetu medycznego, która aktualnie brzmi "wyrazy "uniwersytet techniczny" lub "uniwersytet medyczny" mogą być używane w nazwie lub do określenia uczelni posiadającej prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego w co najmniej sześciu dyscyplinach odpowiednio w zakresie nauk technicznych lub nauk medycznych" powołano trzyosobowy zespół, w skład którego wchodzi rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, rektor Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości oraz rektor naszej uczelni. Zespół ma przygotować do końca sierpnia nową propozycję nazwy "uniwersytetu medycznego".
18 lipca prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski, Przewodniczący Zespołu Doradców Premiera RP zaprosił do Urzędu Rady Ministrów rektorów warszawskiej Akademii Medycznej i naszej uczelni na konsultację w związku z projektami Ministra Zdrowia, zmierzającymi do poprawy sytuacji finansowej polskiej służby zdrowia. Godzinna rozmowa dotyczyła roli szpitali klinicznych w systemie polskiej służby zdrowia oraz przyczyn ich zadłużenia. Rektorzy podkreślili, że limitowanie usług w szpitalach klinicznych ogranicza dostęp do leczenia chorych w klinikach ze szpitali o niższym stopniu referencyjności, obowiązujący system nie uwzględnia kosztów leczenia tych chorych, które zawsze są wyższe. Rektorzy po raz kolejny zwrócili uwagę na konieczność wydzielenia w NFZ środków na programy innowacyjne oraz przedstawili przyczyny zadłużenia szpitali klinicznych.
21 lipca Pan Premier RP powołał na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu Pana profesora Tadeusza Szulca, byłego rektora wrocławskiej Akademii Rolniczej. Pan Minister będzie nadzorował m.in. szkolnictwo wyższe. Serdecznie gratulujemy powołania!
4 sierpnia na prośbę rektora odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim spotkanie z udziałem Pana Marszałka Henryka Gołębiewskiego, Wicemarszałka Pana Marka Moszczyńskiego, Dyrektora Szpitala im. T. Marciniaka Pana Marka Nikla. O spotkanie i o mediacje zwrócił się rektor naszej uczelni w związku z wypowiedzeniem przez Dyrektora Szpitala im. T. Marciniaka umowy o działalności Klinik Neurologii i Neurochirurgii na terenie szpitala. W czasie rozmowy ustalono, że Dyrektor wycofa wniosek o rozwiązanie umowy do czasu zakończenia pierwszego etapu budowy NAM, gdzie w pierwszej kolejności zostaną przeniesione kliniki z "bazy obcej".
26 sierpnia prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak - Prorektor ds. Dydaktyki, prof. dr hab. Adam Szeląg - Dziekan Wydziału Lekarskiego i dr hab. Kazimierz Gąsiorowski - Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego odwiedzili studentów przyjętych na I rok studiów na obozie integracyjnym w Międzyzdrojach. Organizatorem ogólnopolskiego obozu, w którym wzięło udział 300 studentów ze wszystkich uczelni medycznych, był Samorząd Studencki naszej uczelni. Nad tegorocznym obozem patronat objęła Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych. Następnego dnia przedstawiciele władz naszej uczelni odwiedzili obóz studencki w Ustroniu organizowany tradycyjnie przez Zrzeszenie Studentów Polskich.
2

1