Ranking dorobku naukowego jednostek AM


Szanowni Państwo,
Zgodnie z jesienną tradycją podsumowań ogłoszony zostaje kolejny ranking osiągnięć naukowych Katedr i Zakładów Uczelni.
Z zadowoleniem odnotować należy ogólną tendencję do wzrostu liczby punktów uzyskanych przez jednostki Uczelni. Tendencja ta rozciąga się na wszystkie Wydziały, w każdym z nich wzrosła również średnia liczba punktów przypadających na jednego pracownika naukowego. Na dwóch Wydziałach pozycję lidera utrzymali ubiegłoroczni zwycięzcy, tj. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii na Wydziale Lekarskim oraz Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym. Zmiany na czołowych pozycjach nastąpiły na pozostałych Wydziałach. Na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego przodownictwo objęła Katedra i Klinika Psychiatrii, na Wydziale Farmaceutycznym Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych i na Wydziale Zdrowia Publicznego Zakład Pielęgniarstwa Społecznego.
Wszystkim zwycięzcom składam serdeczne gratulacje, a tym którzy spadli na niższe miejsca - odzyskania pozycji. Zachodzące zmiany wskazują, że prowadzony ranking dostarcza impulsów do pozytywnej rywalizacji, a klasyfikacja ma charakter dynamiczny. Jednocześnie klasyfikacja obejmuje okres zbyt krótki, żeby rzetelnie mierzyć naukowe osiągnięcia Zespołów. Z tego względu publikujemy również czołówkę klasyfikacji na poszczególnych Wydziałach za lata 2000-2002.
Prosiłbym również o zwrócenia uwagi na tabelę klasyfikującą Katedry i Zakłady w uszeregowaniu odpowiadającym aktywności naukowej w przeliczeniu na jednego pracownika, która lepiej oddaje osiągnięcia mniejszych Zespołów.

Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Marian Klinger


PUNKTACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ JEDNOSTEK za lata 2000-2002

Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaŚrednia liczba
pracowników
Punkty na
pracownika
WYDZIAŁ LEKARSKI
1.Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii 851,05 22,33 38,11
2.Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej 713,85 17,00 41,99
3.Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 646,94 14,67 44,10
4.Katedra i Zakład Biofizyki 474,51 11,67 40,66
5.Katedra i Zakład Mikrobiologii 456,18 27,33 16,69
WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY
1.Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej 385,52 20,67 18,65
2.Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 182,16 10,67 17,07
3.Katedra i Zakład Periodontologii 146,79 4,67 31,43
4.Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej 140,32 27,00 5,20
5.Katedra i Zakład Ortodoncji 78,14 9,00 8,68
WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
1. Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii 943,52 15,67 60,21
2. Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku 856,77 15,00 57,12
3. Katedra i Klinika Psychiatrii 703,87 19,33 36,41
4. Katedra i Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej 692,98 15,00 46,20
5.Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii 624,37 17,67 35,34
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
1.Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej 329,83 9,67 34,11
2.Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych 296,38 7,67 38,64
3.Katedra i Zakład Bromatologii 224,99 6,00 37,50
4.Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej 219,76 7,67 28,65
5.Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej 199,75 9,00 22,19
WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO
1.Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego 213,56 9,67 22,08
2.Zakład Pielęgniarstwa Społecznego 115,65 4,67 24,76
3.Zakład Rehabilitacji 106,94 1,00 106,94
4.Zakład Balneologii 55,50 1,00 55,50
5.Zakład Organizacji i Zarządzania 14,40 3,67 3,92


PUNKTACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ JEDNOSTEK za 2002 rok
WYDZIAŁ LEKARSKI
Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczba
pracowników
Punkty na
pracownika
1.Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii 307,38 20 15,37
2.Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej 281,21 16 17,58
3.Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 257,94 15 17,20
4.Katedra i Zakład Biofizyki 236,25 13 18,17
5.II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej 200,71 7 28,67
6.Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego 184,85 17 10,87
7.Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich 174,40 6 29,07
8.Zakład Genetyki 168,28 7 24,04
9.Katedra i Zakład Mikrobiologii 158,94 24 6,62
10.II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia 133,91 8 16,74
11.Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej 125,88 5 25,18
12.I Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii 123,30 13 9,48
13.II Katedra i Klinika Ginekologii 122,53 10 12,25
14.I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa 121,74 17 7,16
15.Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej 120,96 9 13,44
16.Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 114,53 15 7,64
17.Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej 113,18 23 4,92
18.Katedra i Klinika Rozrodczości i Położnictwa 107,74 7 15,39
19.I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej 95,38 7 13,63
20.Klinika Neonatologii 93,00 6 15,50
21.Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof 87,40 9 9,71
22.Zakład Reumatologii 81,09 6 13,52
23.Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej 80,90 7 11,56
24.Katedra i Zakład Higieny 76,15 6 12,69
25.Katedra i Zakład Medycyny Sądowej 74,01 10 7,40
26.Katedra i Zakład Patofizjologii 67,93 16 4,25
27.Katedra i Zakład Farmakologii 65,00 12 5,42
28.Katedra Propedeutyki Pediatrii i Klinika Immunologii Wieku Rozwojowego 56,03 9 6,23
29.Katedra i Zakład Fizjologii 51,13 7 7,30
30.Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii 30,00 10 3,00
3911,75337
Średnia na Wydziale na 1 pracownika - 11,61
WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY
Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczba
pracowników
Punkty na
pracownika
1.Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej 163,00 237,09
2.Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 68,21 106,82
3.Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej 65,11 282,33
4.Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej 64,50 106,45
5.Katedra i Zakład Ortodoncji 59,84 105,98
6.Katedra i Zakład Periodontologii 57,50 69,58
478,16 87
Średnia na Wydziale na 1 pracownika - 5,50
WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczba
pracowników
Punkty na pracownika
1.Katedra i Klinika Psychiatrii 330,56 18 18,36
2.Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii 323,70 16 20,23
3.Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku 314,78 15 20,99
4.Katedra i Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej 277,91 16 17,37
5.Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej 259,65 13 19,97
6.Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii 234,43 17 13,79
7.Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 205,79 12 17,15
8.Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej 189,50 13 14,58
9.Katedra i Klinika Otolaryngologii 172,65 17 10,16
10.Katedra i Klinika Gastroenterologii 163,06 14 11,65
11.Katedra Onkologii i Klinika Ginekologii Onkologicznej 162,31 13 12,49
12.Katedra i Klinika Kardiologii 155,81 13 11,99
13.Katedra i Zakład Radiologii 138,38 16 8,65
14.Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii 129,44 10 12,94
15.Katedra i Klinika Okulistyki 127,15 15 8,47
16.Katedra i Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego 119,93 7 17,13
17.Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych 117,90 10 11,79
18.Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej 116,31 9 12,92
19.Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej 113,70 7 16,24
20.Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 112,13 9 12,46
21.Katedra i Klinika Urologii 111,40 8 13,93
22.Katedra i Klinika Chirurgii Serca 109,13 14 7,80
23.Katedra i Klinika Neurologii 83,75 17 4,93
24.Katedra i Klinika Chorób Płuc 76,38 11 6,94
25.Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego 76,13 14 5,44
26.Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej 71,25 4 17,81
27.Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego 62,78 7 8,99
28.Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki 53,50 9 5,94
29.Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów 40,11 6 6,69
30.Katedra i Klinika Neurochirurgii 25,25 7 3,61
4 474,77 357
Średnia na Wydziale na 1 pracownika - 12,53
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczba pracownikówPunkty na pracownika
1.Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych 144,00 7 20,57
2.Katedra i Zakład Bromatologii 91,90 6 15,32
3.Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej 84,00 8 10,50
4.Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej 75,06 7 10,72
5.Zakład Farmacji Aptecznej 61,30 9 6,81
6.Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej 59,19 8 7,40
7.Katedra i Zakład Farmakognozji 59,00 8 7,38
8.Katedra i Zakład Chemii Fizycznej 55,00 9 6,11
9.Zakład Technologii Postaci Leku 53,25 6 8,88
10.Katedra i Zakład Analityki Medycznej 49,57 6 8,26
11.Katedra i Zakład Toksykologii 36,63 5 7,33
12.Katedra i Zakład Chemii Organicznej 33,00 10 3,30
13.Katedra i Zakład Technologii Leków 31,00 7 4,43
14.Katedra i Zakład Chemii Analitycznej 29,40 7 4,20
15.Katedra i Zakład Chemii Leków 28,40 10 2,84
16.Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej 21,03 6 3,51
17.Ogród Roślin Leczniczych 5,30 4 1,33
917,03 123
Średnia na Wydziale na 1 pracownika - 7,46
WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO
Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczba
pracowników
Punkty na
pracownika
1.Zakład Pielęgniarstwa Społecznego 76,16 6 12,69
2.Zakład Rehabilitacji 73,31 1 73,31
3.Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego 67,66 11 6,15
4.Zakład Balneologii 45,50 1 45,50
5.Zakład Pedagogiki 9,40 2 4,70
6.Zakład Fizjoterapii 8,13 6 1,36
7.Zakład Organizacji i Zarządzania 4,00 4 1,00
8.Zakład Gerontologii - 1 -
284,16 32
Średnia na Wydziale na 1 pracownika - 8,88
Średnia w Uczelni na 1 pracownika - 10,75


PUNKTACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ JEDNOSTEK za 2002 rok
Ranking na podstawie liczby punktów przypadającej na pracownika

WYDZIAŁ LEKARSKI
Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczba
pracowników
Punkty na
pracownika
1.Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich 174,40 6 29,07
2.II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej 200,71 7 28,67
3.Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej 125,88 5 25,18
4.Zakład Genetyki 168,28 7 24,04
5.Katedra i Zakład Biofizyki 236,25 13 18,17
6.Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej 281,21 16 17,58
7.Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 257,94 15 17,20
8.II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia 133,91 8 16,74
9.Klinika Neonatologii 93,00 6 15,50
10.Katedra i Klinika Rozrodczości i Położnictwa 107,74 7 15,39
11.Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii 307,38 20 15,37
12.I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej 95,38 7 13,63
13.Zakład Reumatologii 81,09 6 13,52
14.Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej 120,96 9 13,44
15.Katedra i Zakład Higieny 76,15 6 12,69
16.II Katedra i Klinika Ginekologii 122,53 10 12,25
17.Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej 80,90 7 11,56
18.Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego 184,85 17 10,87
19.Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof 87,40 9 9,71
20.I Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii 123,30 13 9,48
21.Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii 114,53 15 7,64
22.Katedra i Zakład Medycyny Sądowej 74,01 10 7,40
23.Katedra i Zakład Fizjologii 51,13 7 7,30
24.I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa 121,74 17 7,16
25.Katedra i Zakład Mikrobiologii 158,94 24 6,62
26.Katedra Propedeutyki Pediatrii i Klinika Immunologii Wieku Rozwojowego 56,03 9 6,23
27.Katedra i Zakład Farmakologii 65,00 12 5,42
28.Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej 113,18 23 4,92
29.Katedra i Zakład Patofizjologii 67,93 16 4,25
30.Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii 30,00 10 3,00
3911,75337
Średnia na Wydziale na 1 pracownika - 11,61
WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY
Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczba
pracowników
Punkty na
pracownika
1.Katedra i Zakład Periodontologii 57,50 69,58
2.Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej 163,00 237,09
3.Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 68,21 106,82
4.Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej 64,50 106,45
5.Katedra i Zakład Ortodoncji 59,84 105,98
6.Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej 65,11 282,33
478,16 87
Średnia na Wydziale na 1 pracownika - 5,50
WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczba
pracowników
Punkty na
pracownika
1. Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku 314,78 15 20,99
2. Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii 323,70 16 20,23
3. Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej 259,65 13 19,97
4. Katedra i Klinika Psychiatrii 330,56 18 18,36
5. Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej 71,25 4 17,81
6. Katedra i Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej 277,91 16 17,37
7. Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 205,79 12 17,15
8. Katedra i Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego 119,93 7 17,13
9. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej 113,70 7 16,24
10. Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej 189,50 13 14,58
11. Katedra i Klinika Urologii 111,40 8 13,93
12. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii 234,43 17 13,79
13. Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii 129,44 10 12,94
14. Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej 116,31 9 12,92
15. Katedra Onkologii i Klinika Ginekologii Onkologicznej 162,31 13 12,49
16. Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 112,13 9 12,46
17. Katedra i Klinika Kardiologii 155,81 13 11,99
18. Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych 117,90 10 11,79
19. Katedra i Klinika Gastroenterologii 163,06 14 11,65
20. Katedra i Klinika Otolaryngologii 172,65 17 10,16
21. Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego 62,78 7 8,99
22. Katedra i Zakład Radiologii 138,38 16 8,65
23.Katedra i Klinika Okulistyki 127,15 15 8,47
24.Katedra i Klinika Chirurgii Serca 109,13 14 7,80
25.Katedra i Klinika Chorób Płuc 76,38 11 6,94
26.Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów 40,11 6 6,69
27.Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki 53,50 9 5,94
28.Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego 76,13 14 5,44
29.Katedra i Klinika Neurologii 83,75 17 4,93
30.Katedra i Klinika Neurochirurgii 25,25 7 3,61
4 474,77 357
Średnia na Wydziale na 1 pracownika - 12,53
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczba
pracowników
Punkty na
pracownika
1.Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych 144,00 7 20,57
2.Katedra i Zakład Bromatologii 91,90 6 15,32
3.Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej 75,06 7 10,72
4.Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej 84,00 8 10,50
5.Zakład Technologii Postaci Leku 53,25 6 8,88
6.Katedra i Zakład Analityki Medycznej 49,57 6 8,26
7.Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej 59,19 8 7,40
8.Katedra i Zakład Farmakognozji 59,00 8 7,38
9.Katedra i Zakład Toksykologii 36,63 5 7,33
10.Zakład Farmacji Aptecznej 61,30 9 6,81
11.Katedra i Zakład Chemii Fizycznej 55,00 9 6,11
12.Katedra i Zakład Technologii Leków 31,00 7 4,43
13.Katedra i Zakład Chemii Analitycznej 29,40 7 4,20
14.Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej 21,03 6 3,51
15.Katedra i Zakład Chemii Organicznej 33,00 10 3,30
16.Katedra i Zakład Chemii Leków 28,40 10 2,84
17.Ogród Roślin Leczniczych 5,30 4 1,33
917,03 123
Średnia na Wydziale na 1 pracownika - 7,46
WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO
Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczba
pracowników
Punkty na
pracownika
1.Zakład Rehabilitacji 73,31 1 73,31
2.Zakład Balneologii 45,50 1 45,50
3.Zakład Pielęgniarstwa Społecznego 76,16 6 12,69
4.Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego 67,66 11 6,15
5.Zakład Pedagogiki 9,40 2 4,70
6.Zakład Fizjoterapii 8,13 6 1,36
7.Zakład Organizacji i Zarządzania 4,00 4 1,00
8.Zakład Gerontologii - 1 -
284,16 32
Średnia na Wydziale na 1 pracownika - 8,88
Średnia w Uczelni na 1 pracownika - 10,75Profesor Roman Smolik
Doktorem Honoris Causa
Akademii Medycznej w LublinieW dniu 23 października 2003 r. w Sali Kongresowej Lubelskiego Towarzystwa Naukowego w Lublinie miała miejsce uroczystość nadania godności doktora honoris causa Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie prof. dr. hab. Romanowi Smolikowi, emerytowanemu Kierownikowi Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych Akademii Medycznej we Wrocławiu. W uroczystości wśród licznych gości udział wzięli: prof. dr hab. Leszek Paradowski, rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Ryszard Andrzejak, prorektor ds. klinicznych AM we Wrocławiu, uczeń i wieloletni współpracownik Pana prof. Romana Smolika. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie prof. dr. hab. dr h.c. Macieja Latalaskiego, rektora Akademii Medycznej w Lublinie. Następnie przedstawiono sylwetkę Pana prof. Romana Smolika.
Profesor Roman Smolik urodził się 16.04.1926 r. w Tarnowie. Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu rozpoczął w 1947 r. Jeszcze trakcie studiów, w listopadzie 1952 r. został zatrudniony jako zastępca asystenta w II Klinice Chorób Wewnętrznych, kierowanej przez prof. dr. hab. Antoniego Falkiewicza. Odbył staże naukowe na Oddziale Kardiologicznym pod kierunkiem prof. dr. Ives Bouvraine w Paryżu,
w Solurze i Zürichu w Szwajcarii, gdzie zapoznał się z zagadnieniami toksykologii klinicznej i hematologii. W 1968 r. uzyskał specjalizację w zakresie patologii zawodowej i toksykologii klinicznej. W 1974 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1980 r. tytuł profesora zwyczajnego. Od 1 października 1970 do 31 sierpnia 1981 r. był kierownikiem Kliniki Chorób Zawodowych Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wrocławiu. Następnie, od 1 września 1981 do 31 września 1996 r. był kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W latach 1966-1970 pełnił funkcję prodziekana
Wydziału Lekarskiego, a w latach 1970-1978 był prorektorem ds. klinicznych Akademii Medycznej
we Wrocławiu.
Dorobek naukowy prof. Romana Smolika obejmuje ponad 330 publikacji w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych z zakresu wczesnej diagnostyki, markerów biologicznych chorób oraz monitorowania biologicznego wpływu szkodliwych czynników środowiska pracy na stan zdrowia jednostek i populacji.


Prof. dr hab. Roman Smolik otrzymuje Doktorat Honoris Causa Akademii Medycznej w Lublinie

Jest współautorem 3 podręczników i 2 monografii w zakresie medycyny wewnętrznej i medycyny pracy. Profesor Smolik był promotorem 18 prac doktorskich oraz patronem 7 habilitacji. Profesor brał udział w pracach wielu komitetów naukowych, rad naukowych oraz komitetów redakcyjnych, takich jak: Komisja Medycyny Przemysłowej Wrocławskiego Oddziału PAN (sekretarz, przewodniczący 1975-1986), Komisja Nauk Medycznych PAN Oddział we Wrocławiu (przewodniczący od 1987), Komitet Podstawowych Nauk Medycznych PAN (członek 1976-1990), Komitet Ekologii Człowieka PAN (członek 1984-1990), Krajowy Zespół Specjalistyczny ds. Medycyny Przemysłowej (członek 1982-1986), Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy (z-ca przewodniczącego Zarządu Głównego 1986-1992), Royal Society of Medicine (członek od 1952), Deutsche Gesellschaft für Arbeits und Umweltmedizin (członek od 1986), International Organization of Occupational Health (członek od 1968), Rada Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi (członek 1978-1991) oraz Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu (członek 1981-1991), a także Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni (członek 1981-1986) i Centralna Komisja Kwalifikacyjna ds. Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów (członek 1978-1983). Był członkiem komitetów redakcyjnych czasopism: "Medycyna Pracy", "lnternational Journal of Occupational Medcine and Environmental Health".
Za swoją działalność naukową uzyskał cztery indywidualne nagrody naukowe Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz liczne nagrody zespołowe. Nagrodzony został również m.in. medalem "Akademia Medica Wratislaviensis Polonia" oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1991 roku został wyróżniony dyplomem "Men of Achievement", a w 1996 r. otrzymał tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.
Przypomniano również zasługi Pana profesora dla lubelskiego środowiska medycznego. Prof.
R. Smolik był inicjatorem współpracy Akademii Medycznej we Wrocławiu z lubelskim medycznym ośrodkiem naukowym, tj. Akademią Medyczną w Lublinie oraz Instytutem Medycyny Pracy i Higieny Wsi w Lublinie. Wg Jego metody i przy Jego konsultacji przeprowadzono liczne badania, których celem była ocena stanu zdrowia różnych grup ludności Lubelszczyzny. Prof. Roman Smolik był współautorem higienicznej charakterystyki stanowisk pracy na różnych stanowiskach roboczych, będącą wówczas podstawą do określenia zakresu badań profilaktycznych pracowników. Opiniował ponadto wnioski wdrożeniowe wychodzące ze środowiska lubelskiego, dotyczące zasad profilaktyki.
Laudację wygłosił prof. dr hab. Marian Wielosz, Dziekan Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie. Po akcie wręczenia dyplomu doktora honoris causa Pan prof. Smolik wygłosił wykład poświęcony kierunkom rozwoju medycyny, a w szczególności medycyny środowiskowej. Kończąc wykład Pan prof. podkreślił znaczenie wieloletnich naukowych związków między środowiskami medycznymi Wrocławia i Lublina. Stwierdził ponadto, iż przyznaną godność doktora honoris causa traktuje jako wyraz uznania również dla swoich współpracowników.
Pan profesor z okazji uroczystości otrzymał liczne listy gratulacyjne, m.in. od dr Leszka Sikorskiego, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Wspaniałą oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Akademicki Akademii Medycznej w Lublinie pod dyrekcją dr Moniki Mielko.

Prorektor ds. Klinicznych
prof. dr hab. Ryszard AndrzejakHumboldt-Universität zu Berlin
Internationale AngelegenheitenMedizinische Akademie
Piastów Śląskich
Wroclaw


"Berlin-Grants for relatives of
victims of the Nazi regime" 2004/05


The Humboldt-Universität zu Berlin offers "Berlin-Grants for relatives of victims of the Nazi regime" again for the academic year 2004/05. These grants are endowed by the "Remembrance, Responsibility and Future Foundation" (EVZ). It is a programme especially for university students from Middle and Eastern European countries, the GUS/CIS-States, Israel and the USA, whose relatives were victims of the Nazi regime. The grants scheme is also open for students who have taken an active interest in questions of National Socialism, slave labour and forced labour in their own countries.
Grantees are expected to study for two semesters at the Humboldt-Universität or one of its partner universities in Berlin: Free University Berlin, University of Technology Berlin, Berlin University of the Arts, Berlin School of Economics. In addition to the grants, a comprehensive programme of excursions, events and lectures will be offered again.
We would kindly ask you to inform about this programme in your institution. For further information please visit our Web site:
http://www2.hu-berlin.de/aia/stud_ausl/evz.htm
If you have further questions do not hesitate to contact me.
Yours sincerely,
Anett Peschel
CoordinatorERASMUS w relacjach studentów AM we WrocławiuProgram Socrates/ERASMUS realizowany w naszej Uczelni od roku akademickiego 1998/99 cieszy się coraz większym zainteresowaniem i popularnością wśród studentów wszystkich wydziałów AM we Wrocławiu. Co roku w ramach Programu Socrates/Erasmus na studia zagraniczne do Włoch, Niemiec, Francji i Hiszpanii wyjeżdża wielu naszych studentów, aby podjąć wyzwania Programu, poznać nowe kraje, obyczaje i ludzi.
Generalnie wszyscy studenci powracający ze studiów zagranicznych w ramach Programu są zadowoleni, pełni radosnych wspomnień, bogaci w nowe doświadczenia i przyjaźnie. Wracają pewniejsi siebie, bardziej samodzielni i mądrzejsi o ważne doświadczenie życiowe, jakim są studia na zagranicznym uniwersytecie. Żaden powracający student nie skarżył się nigdy na złe traktowanie czy kłopoty z zaliczeniem egzaminów za granicą. Pewne problemy pojawiają się po powrocie do rodzimych wydziałów, ale
i one nie są powodem, dla którego piękna przygoda
z ERASMUSem mogłaby być źle wspominana.
Dla poparcia tych słów załączam krótkie refleksje dwóch studentek AM, które w roku akademickim 2002/2003 studiowały we Włoszech i we Francji.
* * *

Gdy po kwalifikacjach wstępnych mój wyjazd do Włoch okazał się faktem, pierwszym moim uczuciem była radość. Wkrótce jednak zaczęły mną targać sprzeczne uczucia i niepewność. Czy sobie poradzę? Jak pozdaję te wszystkie egzaminy? Szybko przegoniłam te myśli i stwierdziłam, że taka okazja może się już nigdy nie powtórzyć. Przecież inni sobie poradzili, to czemu ja bym nie miała...? Otuchy dodawała mi myśl, że jadą ze mną inne osoby z Wrocławia.
Na miejscu okazało się, że w naszym akademiku 70% mieszkańców to Polacy. Jedynymi Włochami byli portierzy. Oczywiście był to duży minus, gdyż nie dawało to zbyt dużej możliwości do nauki języka. Z drugiej jednak strony akademik był najtańszym lokum, jakie można było znaleźć. Do tego był położony w samym centrum, a pokoje były jednoosobowe.
We wrześniu odbywał się kurs językowy. Nie oczekiwałam, że po miesiącu nauki będę już dobrze posługiwać się językiem włoskim, ale kurs dał mi bardzo solidne podstawy ku temu. Niezwykle istotne było to, żeby od samego początku starać się jak najwięcej rozmawiać po włosku. Na początku wprawdzie wychodziło to dość nieudolnie, ale z czasem było coraz lepiej.
W październiku czekała mnie ciężka próba, gdyż zaczęły się zajęcia na uniwersytecie. Nie da się ukryć, że na początku rozumiałam bardzo niewiele z tego co wykładali profesorowie, a tego właśnie obawiałam się najbardziej. Pocieszająca była myśl, że do sesji jest wciąż jeszcze dużo czasu. W szlifowaniu języka pomocne okazały się liczne przyjaźnie z obcokrajowcami, zawarte podczas kursu.
Pierwszy egzamin chciałam zdać jeszcze przed powrotem do Polski na Święta Bożego Narodzenia. Bardzo się go obawiałam, pomimo że był dość łatwy. W efekcie poszło lepiej niż myślałam, a do następnych egzaminów podchodziłam już na większym luzie. Błędem jednak jest myślenie, że wyjeżdżając "na Erasmusa" nie trzeba się uczyć. Owszem, niektórzy profesorowie traktowali nas nieco łagodniej i ze zrozumieniem, ale byli również inni bardzo surowi oraz tacy, którzy traktowali nas z niechęcią. Dużym udogodnieniem była możliwość przystępowania do egzaminu kilka razy bez żadnych konsekwencji.
Dość trudne okazało się zdobywanie materiałów do nauki, gdyż podręczniki były bardzo drogie i nie było możliwości ich wypożyczenia na dłużej. Korzystałam więc z pomocy zaprzyjaźnionych studentów włoskich.
Zdecydowanie najmilej wspominam czas spędzony w gronie przyjaciół z różnych części świata, liczne imprezy i wycieczki.
Wyjazd do Włoch z programem Socrates/Erasmus traktuję jako jedną z najwspanialszych przygód mojego życia. Jestem gotowa polecić ją każdemu, kto chce doświadczyć niezapomnianych przeżyć, poznać nowy kraj, jego kulturę i język oraz nowych, interesujących ludzi.
K. K.
* * *

...każdy, kto tylko ma taką możliwość, powinien się jej trzymać rękami i nogami i skorzystać z szansy, jaką daje Program Erasmus. Jest to coś, co zdarza się tylko raz w życiu, ale wrażenie zostawia długotrwałe, możliwe, że odbija się w całym późniejszym życiu. Uważam, że w trakcie studiów zagranicznych w ramach Erasmusa, wszystko co najlepsze mogę powiedzieć o samym Programie, a wszystko co mniej przyjemne - zarzucić macierzystej Uczelni. Pomimo pisemnie zaakceptowanego "Learning agreement" i obietnic zawartych w regulaminie tegoż Programu dotyczących warunków zaliczenia zrealizowanych przedmiotów, władze dziekańskie AM miały, jak zawsze, swoja własną interpretację, mającą na celu utrudnienie studiowania i zniechęcenie do podobnych wyjazdów.
Ogólnie rzecz ujmując - Erasmus nie jest dla ludzi lubiących bezproblemowe i spokojne życie. Podjęcie się wyzwania Erasmusa dostarcza wielu niesamowitych emocji i bardzo zróżnicowanych doznań: od zagubienia (przed wyjazdem) poprzez onieśmielenie (na początku pobytu), do radości i przyjaźni (w trakcie), kończąc na rozczarowaniu i niedowierzaniu (po powrocie), ..... ale, jak to się mówi "siedząc w domu świata nie podbijesz", więc czasem należy porzucić bezpieczne minimum i rzucić się na szerokie wody... .
Studia zagraniczne we Francji pozwoliły mi z bliska przyjrzeć się kulturze, zwyczajom i zasadom dnia powszedniego Francuzów. Uważam, że we Francji największym minusem jest niekończąca się biurokracja
i potyczki w prefekturze. Dużym utrudnieniem jest konieczność załatwiania wszystkich formalności w pierwszym tygodniu pobytu, gdyż i bez tego jest trudno.
Same studia okazały się bardzo ciekawe i bardziej "light" w porównaniu do naszych. Ucząc się tam na nowo odkryłam, dlaczego wybrałam ten, a nie inny kierunek studiów, .... bo zdaje się, że gdzieś po drodze umknęło mi to, a może po prostu zostało przygaszone stosem wiedzy, którą zdobyłam, a która jest tak oderwana od rzeczywistości, że to aż dziwi .... .
K.S.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności akademickiej w dobie jednoczącej się Europy, nasza Uczelnia podjęła starania w kierunku rozszerzenia obszaru współpracy z zagranicą w ramach programu Socrates/Erasmus, głównie przez zwiększenie liczby umów bilateralnych z uniwersytetami w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Słowacji, Litwie i innych. Nowe kierunki wyjazdów zagranicznych w ramach Programu będą możliwe dopiero w roku akademickim 2004/2005.
W związku z faktem, że Program Socrates/Erasmus jest programem dydaktycznym, dotyczy on wyjazdów zagranicznych zarówno studentów, doktorantów, jak i wszystkich nauczycieli akademickich. Wnioski na wyjazdy wraz z niezbędnymi dokumentami aplikacyjnymi należy składać w Zespole ds. Współpracy z Zagranicą AM we Wrocławiu (ul. Chałubińskiego 6a) w nieprzekraczalnym terminie do 15. marca każdego roku.
Na początku stycznia 2004 roku na stronach internetowych Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą www.zagr.am.wroc.pl zostaną umieszczone szczegółowe informacje na temat zasad i kryteriów rekrutacji/selekcji kandydatów na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Socrates/Erasmus.

Grażyna Szajerka
Zespół ds. Współpracy z ZagranicąStypendium Fundacji im. dr. E. Niedźwirskiego szansą na naukowy wyjazd zagraniczny dla młodych pracowników nauki AM we Wrocławiu


Celem Fundacji im. Dr. E. Niedźwirskiego jest współfinansowanie kosztów wyjazdu zagranicznego na konferencję/sympozjum/szkolenie, połączonego z 1-3 miesięcznym pobytem w ośrodku naukowo-badawczym za granicą.
Stypendystami Fundacji mogą być:
 • doktoranci studiów doktoranckich AM we Wrocławiu
 • pracownicy naukowo-dydaktyczni AM we Wrocławiu.
  Stypendium w wysokości do 1000 GBP (tysiąc funtów brytyjskich) wynika z kalkulacji rzeczywistych kosztów wyjazdu zagranicznego i stanowi ich współfinansowanie. O stypendium Fundacji nie można starać się powtórnie.
  Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje co miesiąc Komisja Kwalifikacyjna Akademii Medycznej we Wrocławiu na podstawie dokumentów, złożonych przez kandydata/stypendystę. Członków Komisji powołuje Prorektor ds. Nauki AM we Wrocławiu.
  Wymaganymi dokumentami, składanymi w Zespole ds. Współpracy z Zagranicą AM we Wrocławiu (ul. Chałubińskiego 6a), są:
 • podanie-wniosek o przyznanie stypendium skierowane do Prorektora ds. Nauki AM
 • C.V.
 • opinia i pisemna zgoda na wyjazd opiekuna naukowego kandydata/stypendysty
 • streszczenie zgłoszonej pracy naukowo-badawczej
 • poświadczenie przyjęcia posteru lub referatu przez zagranicznego organizatora konferencji/sympozjum
 • imienne zaproszenie/potwierdzenie z zagranicznego ośrodka, określające termin, temat i plan pobytu na szkoleniu, przy założeniu, że:
  - pobyt w ośrodku zagranicznym będzie nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 3 miesiące,
  - celowość i konieczność udziału kandydata w szkoleniu powinny być wysoce uzasadnione i niezbędne do realizacji zadań naukowo-badawczych danej jednostki AM we Wrocławiu i potwierdzone oświadczeniem jej kierownika
  - środki fundacji mogą być tylko dofinansowaniem do całkowitego kosztu pobytu kandydata/stypendysty za granicą
 • załącznik do wniosku z kalkulacją kosztów wyjazdu, potwierdzony przez opiekuna naukowego wnioskodawcy i pracownika Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą, zawierający oświadczenie kandydata/stypendysty o wydatkowaniu stypendium na zaplanowane cele
 • oświadczenie o innych źródłach finansowania wyjazdu z podaniem wysokości środków.
  Szczegółowe informacje na temat przekazywania środków pieniężnych i sposobie rozliczania się z nich można uzyskać na stronach internetowych Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą AM we Wrocławiu www.zagr.am.wroc.pl

  Grażyna Szajerka
  Zespół ds. Współpracy z Zagranicą  UCHWAŁA NR 25/02-05 Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych
  z dnia 8 października 2003 roku w sprawie
  finansowania kształcenia w systemie licencjackim


  Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych, w trosce o utrzymanie i dalszy rozwój kształcenia na poziomie licencjackim w Akademiach Medycznych przyszłych kadr służby zdrowia, zwraca się do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o dofinansowanie tego kształcenia w naszych uczelniach.
  Od trzech lat przejmujemy sukcesywnie wszystkie formy kształcenia zawodowego pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów i in. od pomaturalnych szkół zawodowych, które to kształcenie było finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Dotacje MENiS na te kierunki kształcenia wynosiły rocznie około 300 ml złotych. W chwili obecnej w uczelniach medycznych zgodnie z limitami Ministerstwa Zdrowia kształci się w Polsce ponad 10.000 studentów. Liczba ta wzrośnie w roku akademickim 2004/2005 o kolejne 3600 studentów, co daje liczbę ponad 13.000 studentów.
  Przyjęliśmy również na etaty dydaktyczne byłych nauczycieli likwidowanych szkół medycznych. Jak dotychczas dofinansowanie kierunków licencjackich przez Ministerstwo Zdrowia jest znikome i powoduje ogromne deficyty w budżetach Akademii Medycznych stwarzając realne zagrożenie uczelni - łącznie z możliwością rezygnacji z tych form kształcenia.
  Uważamy, że fundusze przeznaczane w przeszłości przez MENiS na edukację w pomaturalnych szkołach medycznych oraz baza dydaktyczna powinny być naturalnie przekazywane do akademii medycznych w celu kontynuacji kształcenia na tych niezbędnych w naszym kraju studiach zawodowych.

  Przewodniczący KRUM
  Prof. dr hab. Maciej Latalski  Bakteriofagi - dziś i w przyszłości


  W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania bakteriofagami w terapii lekoopornych zakażeń; najlepszą tego oznaką są liczne pozycje piśmiennictwa ilustrujące ten fakt:
  Lancet 2000, 356, 1418
  Lancet 2001, 357, 98
  Science 2002, 298, 728
  Biodrugs 2002, 16,7 28
  Lancet Infect Dis 2003, 3, 394
  Nature Rev Drug Disc 2003, 2, 489

  Jednocześnie ukazują się liczne prace podkreślające konieczność znalezienia alternatywy dla antybiotyków z powodu lawinowo narastającego problemu lekooporności. Bardzo spektakularnym tego przykładem jest artykuł z Nature 18 września 2003 (2003, 425, 225):
  "Drug companies snub antibiotics as pipeline threatens to run dry".
  Warto zacytować tylko pierwsze i ostatnie zdania:
  "Major drugs companies are pulling out of antibiotic development - and their timing couldn't be worse, a leading meeting on infectious disease was told this week...
  But Martin Sprinkslee, vice-president of product development with Bayer in West Haven, Connecticut admitted that the industry's pleas for special treatment may receive little sympathy: "there is a perception that the industry has made unethically high returns on sales in the past", he said."

  W tym kontekście warto wspomnieć o naszej ostatniej hipotezie sugerującej, że oprócz swego znanego działania antybakteryjnego fagi mogą wykazywać zdolność do interakcji z komórkami ssaków (1). W przypadku interakcji z komórkami układu odpornościowego może to prowadzić do różnych efektów immunomodulacyjnych (w zależności od typu faga).
  Wykazaliśmy, że np. fagi na E. coli mogą wywierać potencjalnie użyteczne klinicznie działanie immunosupresyjne ( ).
  W październiku 2003 Ministerstwo Nauki przyznało naszemu zespołowi grant zamawiany z dziedziny BIOTECHNOLOGIA: "Biotechnologia bakteriofagowa w zwalczaniu lekoopornych zakażeń bakteryjnych i potencjalne możliwości jej zastosowania w klinicznej immnosupresji i onkologii".
  Warto też zacytować Marię Dąbrowską: Dzienniki powojenne 1945-1965, Czytelnik, 1997, str. 329:
  "Doktor Czubalski uratował mi życie w roku 1942... chorowałam niebezpiecznie na ropne zapalenie miedniczek nerkowych bakterią coli. Wypadek był wyjątkowo złośliwy i po półtoramiesięcznym pobycie w klinice uniwersyteckiej (dawny Szpital Dzieciątka Jezus) lekarze tamtejsi, zresztą doskonali, zwątpili w możliwość utrzymania mnie przy życiu... Doktor Czubalski... wyleczył mnie zacząwszy od czterokrotnej transfuzji krwi, a następnie stosując bakteriofagi...".

  Prof. dr hab. A. Górski

  1 .Górski A., Dąbrowska K., Świtała-JeIeń K., Nowaczyk M. et al. Med. Immunol, 2003,2:2 www.medimmunol.com/content/2/1/1
  2. Górski A., Nowaczyk M., Weber-Dąbrowska B.
  et al. Transplant Proc 2003,35,2372  VII Studencki Obóz Naukowy koła naukowego
  działającego przy Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej  W pierwszej połowie września 2003 odbył się VII Obóz Naukowy Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej. 40. studentów pod opieką pana dr. Waldemara Gołębiowskiego prowadziło badania w czterech szkołach podstawowych i gimnazjum w Kudowie Zdroju i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim. U dzieci, których rodzicie wyrazili pisemną zgodę na badanie, przeprowadzono wywiad dotyczący stanu zdrowia, każde dziecko zostało zmierzone i zważone. Wszystkie dzieci zostały przebadane od "stóp do głów" włącznie z osłuchiwaniem serca i badaniem brzucha. Szczególną uwagę zwracaliśmy na wady postawy i wady wzroku. Przebadano ok. 1000 dzieci, po zakończeniu badań zostały sporządzone karty z zaleceniami dla poszczególnych uczniów i przedszkolaków, które przekazano nauczycielom, wychowawcom i rodzicom.
  Taki obóz to nie tylko okazja do nabycia praktyki lekarskiej, ale także czas mile spędzony na wspólnych spacerach po Parku Zdrojowym, Błędnych Skałach i połowach pstrągów w Pstrążnej. Wszyscy obozowicze wypoczęci, zadowoleni i radośni wrócili do swoich domów i nowych uczelnianych obowiązków.

  Magdalena Naleśniak  Problemy zdrowotne mieszkańców powiatu oleśnickiego


  W dniu 24 października 2003 r., w Hotelu "Perła" w Oleśnicy odbyła się Konferencja pt. "Problemy zdrowotne mieszkańców powiatu oleśnickiego - podsumowanie i kierunki działań", dokumentująca dotychczasową działalność Akademickiego Centrum Epidemiologii przy Akademii Medycznej we Wrocławiu i Starostwie Powiatu Oleśnickiego. Wśród uczestników znaleźli się zarówno przedstawiciele środowisk naukowych naszej Uczelni, jak i reprezentanci samorządu terytorialnego. Zgromadzonych gości powitał organizator i gospodarz konferencji, Starosta Powiatu Oleśnickiego, mgr inż. Zbigniew Potyrała. Następnie głos zabrał JM Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu, prof. dr hab. Leszek Paradowski - inicjator powstania Akademickiego Centrum Epidemiologii, który wyraził zadowolenie z dotychczasowej jego działalności oraz podziękował Panu Staroście za życzliwą współpracę. Prof. Paradowski zwrócił uwagę uczestników na fakt, że Centrum jest jedyną tego typu strukturą w Polsce. W pierwszej części konferencji prezentowano dotychczasowe dokonania Centrum. Referat wprowadzający pt. "Stan zdrowotny populacji oleśnickiej na tle województwa i kraju" wygłosili piszący te słowa oraz dr Dariusz Sowiński - ordynator oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Józefa Dietla w Oleśnicy. Następnie dr Tomasz Pytrus z II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia przedstawił rezultaty porównawczych badań epidemiologicznych nad zakażeniem Helicobacter pylori u dzieci zamieszkałych na terenie miasta i gminy Oleśnica oraz we Wrocławiu. Kwestii zakażeń Helicobacter pylori dotyczyły także kolejne wystąpienia - dr. Jana Cadera i dr Elżbiety Poniewierki z Katedry Gastroenterologii i Hepatologii, którzy przedstawili wyniki badań w tym zakresie populacji osób chorych z terenów miasta Oleśnicy i powiatu oleśnickiego. Następnie, w zastępstwie profesora Andrzeja Kiejny, mgr Renata Górna z Katedry i Kliniki Psychiatrii wygłosiła referat pt. "Zespoły otępienne w populacji pacjentów POZ", również dokumentujący wyniki badań przeprowadzonych na terenie powiatu oleśnickiego. Po przerwie na kawę, połączonej z dyskusją kuluarową, przyszedł czas na drugą część wystąpień, dotyczącą programów badawczych Akademickiego Centrum Epidemiologii, które w najbliższym czasie będą prowadzone na terenie powiatu oleśnickiego. Wspomniane badania będą się koncentrować głównie na kwestii uzależnień i ich konsekwencji zdrowotnych. Dr Andrzej Szuba z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych zaprezentował problem alkoholizmu w kontekście występowania nadciśnienia tętniczego, a lek. Wojciech Błoński z Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii - w odniesieniu do chorób przewodu pokarmowego. Dr Anna Luty-Frąckiewicz z Katedry i Zakładu Higieny poruszyła natomiast niezwykle istotną kwestię, mianowicie występowania uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Na zakończenie oficjalnej części, Starosta Powiatu Oleśnickiego oraz JM Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu podziękowali zarówno organizatorom, jak i uczestnikom konferencji, wyrażając jednocześnie nadzieję, że tego typu spotkania będą kontynuowane w przyszłości. Rektor Paradowski zachęcił pozostałe jednostki naukowe Akademii do włączania się w działalność Akademickiego Centrum Epidemiologii. Ze specjalnym podziękowaniem obaj panowie zwrócili się do pani prof. Krystyny Pawlas, kierownika Katedry i Zakładu Higieny, z ramienia Rektora koordynującej działalność Centrum. Na zakończenie uczestnicy wysłuchali koncertu akordeonowego w wykonaniu Sławomira Jabłońskiego, studenta Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Wszystkich zachwyciła mistrzowska i nowatorska interpretacja dzieł muzyki klasycznej, w tym "Zimy" z "Czterech Pór Roku" Antonio Vivaldiego, za pomocą tego stosunkowo mało znanego instrumentu.

  Szymon Brużewicz
  Katedra i Zakład Higieny  Spotkanie międzynarodowych ekspertów na rzecz ochrony
  przyszłości naszych dzieci przed niezdrowym środowiskiem


  polskie warsztaty "Who advocacy and information, education and communication for children's environmental health"
  Collegium Anatomicum AM, Wrocław 29-30 września 2003


  W dniach 29 i 30 września Akademia Medyczna gościła pięćdziesięciu międzynarodowych ekspertów, zaproszonych przez Regionalne Europejskie Biuro Światowej Organizacji Zdrowia. Spotkanie, organizowane we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, dotyczyło środowiska i zdrowia, i zgromadziło ekspertów europejskiego regionu WHO. Rekrutowali się oni między innymi spośród pracowników ministerstw zdrowia, ministerstw środowiska, inspekcji sanitarnych, agencji ochrony środowiska, naukowych instytutów zajmujących się zagadnieniami zdrowia środowiskowego, uczelni medycznych i instytucji pozarządowych z Europy. Konferencja była poświęcona zagadnieniom wspierania i informowania, edukacji i komunikacji w ochronie zdrowia dzieci przed zagrożeniami środowiskowymi.
  Przedmiot konferencji, wspieranie i informowanie, edukacja i komunikacja, odgrywają strategiczną rolę w ochronie zdrowia naszych dzieci przed zagrożeniami środowiskowymi. Powinny być integralną częścią programów zdrowia publicznego i zdrowia środowiskowego.
  W imieniu Jego Magnificencji Rektora AM prof. Leszka Paradowskiego gości powitał Prorektor ds. Klinicznych prof. Ryszard Andrzejak. Życzył uczestnikom skutecznej i efektywnej pracy oraz udanego pobytu w gościnnym i pięknym o tej porze roku Wrocławiu, gdzie problemy środowiskowych zagrożeń zdrowia są bliskie wszystkim z uwagi na to, że na terenie naszego województwa znajduje się kilka rejonów zaliczanych do obszarów ekologicznego zagrożenia, w tym "Czarny Trójkąt", tzn. Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, aglomeracja wrocławska czy okręgi wałbrzyski i jeleniogórski. Wyrazem zainteresowania tymi problemami jest także dorobek Akademii w zakresie badania skutków zdrowotnych stanu środowiska Dolnego Śląska u dzieci.
  W odpowiedzi dr Roberto Bertollini, dyrektor Oddziału Technicznego w regionalnym europejskim biurze WHO z siedzibą w Rzymie, podziękował Rektorowi za gościnę i wyraził swoją radość ze współpracy w organizacji warsztatów polskiego rządu, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu oraz Akademii i społeczności lokalnej. Konferencja, podkreślił dr Bertollini, jest najlepszym dowodem efektywności współpracy pomiędzy WHO i państwami rejonu europejskiego WHO na rzecz ochrony zdrowia środowiskowego dzieci.
  Akademia Medyczna ma w zakresie ochrony zdrowia dzieci przed czynnikami środowiskowymi bogatą tradycję. Z uwagi na znaczne ograniczenia czasowe konferencji spośród licznych zagadnień z bogatego dorobku Akademii dokonano wyboru i przedstawiono tylko, albo aż dwa zagadnienia, wykorzystując pewne przywileje, jakie są udziałem gospodarzy. Przedstawiono problem niedoboru jodu na Dolnym Śląsku i sposoby zapobiegania jego skutkom, program z różnymi modyfikacjami, realizowany przez Akademię od kilkudziesięciu lat. Wyniki badań w tym zakresie zostały przedstawione przez dr Teresę Żak z zespołu pani prof. Renaty Wąsik. Drugie zagadnienie dotyczyło prewencji zatruć ołowiem środowiskowym wśród dzieci z Zagłębia Miedziowego. Jest to także wieloletni program, realizowany przez pozarządową Fundację na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Legnicy przy aktywnym udziale pracowników naszej Akademii, dlatego jego wyniki przedstawiał dr Tomasz Pietraszkiewicz wspólnie z szefową Fundacji, dr Haliną Strugałą-Stawik. Współautorem prezentacji był także prof. Zbigniew Rudkowski, który jest przewodniczącym Rady Naukowej Fundacji.
  Wnioski z przedstawionych na konferencji prezentacji wskazują, że prawie 33% czynników globalnej katastrofy zdrowotnej wynika z zagrożeń środowiskowych, a 40% z nich dotyka dzieci poniżej 5 roku życia. Tam gdzie dzieci żyją, uczą się i bawią, zagrożenia środowiskowe, włączając w to zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz nich, ruch uliczny, efekty zmian klimatycznych, skażenie żywności i wody, obecność substancji szkodliwych w zabawkach, niebezpieczne budynki i promieniowanie, wywołują wiele negatywnych efektów zdrowotnych, takich jak astma, uszkodzenia ciała, zaburzenia neurorozwojowe, nowotwory czy choroby spowodowane nieodpowiednim pożywieniem lub wodą. Jak wykazują szacunki Komisji Europejskiej, co siódme dziecko w Europie choruje na astmę, która wraz z alergiami i innymi chorobami układu oddechowego stanowi jeden z głównych powodów hospitalizacji. Zagrożenia związane z przebywaniem w skażonym środowisku są drugim, po paleniu tytoniu, bodźcem do powstawania nowotworów (m.in. rak płuc). Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że u 1 spośród 500 dzieci choroba nowotworowa zostanie zdiagnozowana przed upływem 15 roku życia. Szczególnie niebezpieczne dla prawidłowego rozwoju dzieci jest narażenie na działanie takich "składników" środowiska naturalnego, jak ołów, metylortęć, polichlorowane biofenyle, które powodują poważne zaburzenia funkcji poznawczych, neurobehawioralnych i fizycznych.
  Ocena narażenia, wdrożenia systemu monitoringu i ewidencja w całej Europie zagrożeń środowiskowych to pierwsze kroki zmierzające do ich ograniczenia, a przede wszystkich zmniejszenia skutków działania tych szkodliwości. Kolejnym jest uświadomienie społeczeństwu skali narażenia i możliwości przeciwdziałania im. Niezwykle istotną rolę odgrywają tu media, organizacje społeczne, środowisko lekarskie i politycy, podejmujący decyzje kształtujące środowiskową i zdrowotną politykę państwa, włączając w to aspekty prawne. "Od państwa jest wymagana interwencja na wielu poziomach oraz trafne decyzje polityczne". - uważa dr Roberto Bertollini, Dyrektor Działu Środowiskowych Uwarunkowań Zdrowia, Europejskiego Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia. - "Rządzący muszą zrozumieć, że skutki złego stanu środowiska odczują nasze dzieci i przyszłe pokolenia. Istotne jest przekonanie decydentów do prowadzenia takiej polityki proekologicznej, która zapewni równowagę między czystym środowiskiem a korzyściami materialnymi dla firm i przedsiębiorstw, które to środowisko zatruwają w największym stopniu".
  W Polsce działania na rzecz zdrowia dzieci i ich środowiska są realizowane w ramach wspólnego programu Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Środowiska we współpracy z Ministerstwem Nauki i sektorem ekonomicznym. Koncepcja tego programu rozwija się równolegle z działaniami WHO na rzecz zdrowia w kontekście środowiska.
  Konferencja we Wrocławiu stanowiła ważny krok w przygotowaniach do IV Ministerialnej Konferencji Środowisko a Zdrowie "Przyszłość naszych dzieci", która odbędzie się w Budapeszcie w dniach 23-25 czerwca 2004 roku. Zalecenia, nakreślone w trakcie odbywających się podczas warsztatów dyskusji, staną się częścią dokumentacji konferencji na temat przyszłych strategii i utworzą specjalną część zobowiązań krajów europejskich do umieszczenia zdrowia dzieci jako najważniejszego elementu ich polityki, dla przyszłego zdrowia dorosłych obywateli i będą stanowić składową Planu Działań na Rzecz Środowiska i Zdrowia Dzieci w Europie (CEHAPE - Children's Environment and Health Action Plan in Europe) - dokument ten zostanie zatwierdzony w Budapeszcie.
  Konferencja w Budapeszcie jest europejską odpowiedzią na światową inicjatywę WHO, mającą na celu ochronę zdrowi dzieci przed ryzykiem ekspozycji na ponad 15 tysięcy syntetycznych związków chemicznych i innych różnorodnych zagrożeń środowiskowych.
  Podczas konferencji w Budapeszcie WHO udostępni wyniki badania na temat rozmiaru chorób u dzieci spowodowanych czynnikami środowiskowymi w Europie oraz korzyści zdrowotnych, jakie można osiągnąć redukując to zagrożenie.

  Krystyna Pawlas
  Katedra i Zakład Higieny AM we Wrocławiu  W dniach od 10.10.2003 do 20.10.2003 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu i Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Akademii Medycznej we Wrocławiu patronowali wystawie poświęconej Polskiemu Szpitalowi Wojskowemu w Zeithain. Dzięki uprzejmości Pana Profesora Andrzeja Steciwko wystawa znalazła miejsce w kierowanej przez Niego Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu.

  Polski Szpital Wojskowy w Zeithain


  Działania bojowe Powstania Warszawskiego ustały 2 października 1944 roku. Szef Sanitarny Komendy Głównej Armii Krajowej płk dr Leon Strehl wydał odpowiednie rozkazy organizacyjne dla szpitali, które zostały zmuszone do opuszczenia Warszawy podobnie, jak cała ludność stolicy. Część rannych i chorych została ewakuowana przez Polski Czerwony Krzyż do najbliższych szpitali w okolicy Warszawy, a do obozów jenieckich na teren Niemiec skierowano trzy transporty. Pierwszy transport - około trzystu rannych i chorych skierowano do Altengrabow koło Magdeburga. Kierownikiem transportu był mjr dr Szczepan Wacek. Drugi transport - około 250 rannych i chorych skierowano do Zeithain. Kierownikiem transportu był por. dr Stanisław Bayer. Transport został w Łodzi przejęty przez Gestapo i skierowany do obozu koncentracyjnego w Radogoszczy (pod Łodzią). Po trzech dniach usilnych starań doktora Stanisława Bayera u władz sanitarnych Wehrmachtu transport mógł odjechać do Zeithain. Trzeci transport - około 700 rannych i chorych - szczęśliwie dotarł do miejsca przeznaczenia - do Stalagu IV B - M?hlberg w Zeithain koło Drezna 11.10.1944. Kierownikiem transportu był płk dr Leon Strehl, a zastępcą ppłk dr Tadeusz Bętkowski.
  W szpitalu przebywało łącznie 1572 jeńców i internowanych (rodziny lekarskie) - 862 mężczyzn i 710 kobiet. Według Głównej Księgi Chorych w szpitalu leczono 1029 rannych i chorych (772 mężczyzn i 257 kobiet).
  W szpitalu pracowało 58 lekarzy wszystkich specjalności, 5 lekarzy stomatologów, 5 magistrów farmacji, 58 pielęgniarek dyplomowanych, 110 sanitariuszek i 10 studentów medycyny oraz 60 pracowników administracyjnych: kuchnia, pralnia, warsztaty naprawcze itp.
  Szpital miał własną salę operacyjną, pracownię Rtg, laboratorium analityczne, aptekę, warsztat techniki medycznej, krawiecki, szewski, kuchnię i pralnię. Wszystkie urządzenia przywieziono z Warszawy.
  Naczelnym chirurgiem był ppłk dr Tadeusz Bętkowski, a konsultantem ortopedą mjr dr Michał Grobelski.
  Leczenie rannych polegało na chirurgicznym opracowaniu ran: przemywaniu i stosowaniu jałowych opatrunków. Duże uznanie chirurgów zyskała metoda dra T. Bętkowskiego - przemywania ran 3% roztworem dwuwęglanu sodu. Jak się okazało roztwór ten skutecznie zmieniał niekorzystny odczyn kwaśny środowiska na zasadowy i lepsze gojenie ran. Zabiegi operacyjne były wykonywane na sali operacyjnej (której urządzenie, jak wspomniano, przywieziono z Warszawy). Jak na warunki drewnianego baraku sala operacyjna była wzorowo czysta i nie było przypadku powikłania wskutek niedostatecznej jałowości operacji.
  Ppłk dr Tadeusz Bętkowski był znakomitym operatorem tak, że wkrótce niemieccy chirurdzy z Drezna przyjeżdżali i podziwiali jego mistrzostwo.
  Gojenie ran u wyczerpanych w Powstaniu żołnierzy, a następnie głodzonych w obozie jeńców przebiegało źle. Brzegi ran nie zrastały się, nie tworzyła się ziarnina, nie zamykały przetoki.
  Szczególnie trudno goiły się rany kostne po granatach i minach.
  Paczki żywnościowe Czerwonego Krzyża, które nadeszły w połowie grudnia 1944 roku, zawierające konserwy mięsne, mleko, ryż, czekoladę, mąkę, tłuszcze sprawiły, że kondycja rannych i chorych uległa poprawie i rany zaczęły się pomyślnie goić.
  Ranni i chorzy - po wyleczeniu stawali przed komisją i otrzymywali odpowiednie orzeczenia oraz skierowania albo do pracy w okolicznych fabrykach, albo do Stalagów.
  W szpitalu urodziło się 11 zdrowych dzieci. Zmarło natomiast 46 rannych i chorych (29 rannych powstańców, 6 osób personelu, 6 żołnierzy z 1939 roku, 3 partyzantów słowackich, 1 dziecko repatriantów i jedna sanitariuszka zastrzelona przez strażnika z wieży strażniczej).
  W szpitalu działało duszpasterstwo. Kapelanem był ksiądz Albin Jakubczak, który udzielił kilku ślubów, ochrzcił narodzone dzieci i odprowadził na wieczny spoczynek wszystkich zmarłych.
  Od pierwszych dni działał chór mieszany, chór rewelersów, teatrzyk kabaretowy. Z przemyconego do obozu radia pochodziły codzienne wiadomości o sytuacji na frontach. Rzecz niesłychana.... przemycono kilka psów, ale po pewnym czasie wszystkie zostały zabrane i zapewne stracone, poza jednym, państwa Bętkowskich, który wrócił po kilku dniach i przedostał się pod drutami.
  W dwóch ucieczkach z obozu brało udział 5 ozdrowieńców. Na wyróżnienie zasługuje dwukrotna ucieczka chorej M. K. w nocy, przez druty tuż pod wieżyczką strażnika, który - jak wynikało z obserwacji uciekinierki - spał. Uciekinierkę złapano poza obozem w najbliższym miasteczku.
  Sąsiadami szpitala polskiego były: szpital radziecki - wielotysięczny i szpital włoski (partyzanci i żołnierze, którzy nie złożyli przysięgi po przewrocie marszałka Badoglio) oraz przez pewien czas oddział TBC żołnierzy polskich z 1939 roku. W dniach paniki frontowej - 21 i 22 kwietnia 1945 roku szpital polski przejął opiekę nad wymienionymi szpitalami pozbawionymi opieki lekarskiej.
  23 kwietnia szpital został uwolniony i włączony do szpitala Armii Czerwonej jako Polski Oddział "Gospitala Leontiewa". W kilku transportach do kraju wróciła większość ozdrowieńców. Dr Kazimierz Bartenbach zawiózł transportem naszej II Armii do sanatorium w Wysokiej Łące 15 chorych na gruźlicę. Ostatni transport wyruszył do kraju 10 sierpnia i został ulokowany w Toruniu jako szpital PCK. Do marca 1946 roku chorzy byli stopniowo wypisywani lub przekazywani do innych szpitali. W marcu 1946 szpital zakończył działalność.
  Polski Szpital Wojskowy w Zeithain z kilku względów zasługuje na miano wyjątkowego: 1. Doskonale zorganizowany jak na warunki szpitala wojennego zburzonej Warszawy. 2. Wszyscy pracownicy szpitala byli wzorami zaangażowania. 3. Był to jedyny szpital koedukacyjny jeniecki na terenie Niemiec. 4. Lekarzom towarzyszyły rodziny, które miały status internowanych. 5. Działało duszpasterstwo. 6. Na świat przyszło 11 zdrowych dzieci! 7. W dniach paniki frontowej, której Polacy nie ulegli - objęli opieką szpitale włoski i radziecki. 8. Na rozkaz płka dra Leona Strehla cała dokumentacja szpitala została przywieziona do kraju przez kaprala pchor. Stanisława Kowalskiego (lwankiewicza) i złożona w PCK. 9. Wspomnienia o szpitalu wydało 11 autorów, a Stanisław Iwankiewicz w różnych czasopismach lekarskich ogłosił 12 pozycji.
  I jeszcze jedno podkreślenie. Po wojnie następujący lekarze szpitala z Zeithain uzyskali stopnie i tytuły naukowe:
  Doc. Stanisław Manczarski - profesor anatomopatologii i rektor AM w Gdańsku; dr Janina Krzyżanowska - prof. interny w Gdańsku; dr Tadeusz Gerwel - doc. otolaryngologii w Poznaniu (pracował w Gdyni); dr Czesław Gerel - prof. biologii w Poznaniu; dr Tadeusz Bętkowski - doc. chirurgii w' WAM Warszawa; student Wacław Sitkowski - prof. kardiochirurgii w Warszawie; dr Florian Nowacki - prof. urologii we Wrocławiu; dr Adam Pacyński - prof. interny i higieny we Wrocławiu; doc. Witold Cybulski - prof. stomatologii w Belgii; student Antoni Aroński - prof. anestezjologii we Wrocławiu; student Stanisław Kowalski (lwankiewicz) - prof. otolaryngologii i rektor AM we Wrocławiu.
  Na Dolnym Śląsku pracowali następujący lekarze z Zeithain: dr Stanisław Bayer - chirurg i dyr. szpitala w Jaworze; dr Marian Kwiatkowski - otolaryngolog w Szpitalu im Babińskiego, ordynator; dr Jan Durko - otolaryngolog w przychodni we Wrocławiu; dr Mieczysław Zieliński - ginekolog w szpitalu w Jaworze; dr Kazimierz Dzik - chirurg w szpitalu w Bolesławcu; dr Michał Jagodowski - internista w Karpaczu; dr Kazimierz Bartenbach - w sanatorium przeciwgruźliczym w Wysokiej Łące.
  Niechaj ten artykuł będzie kolejnym hołdem dla wszystkich lekarzy, pielęgniarek, sanitariuszek, aptekarzy, pracowników administracji i personelu gospodarczego, którzy z takim zaangażowaniem i poświęceniem pracowali ochotniczo na wyznaczonych stanowiskach, zgodnie z najlepszymi zasadami etyki lekarskiej, pielęgniarskiej i patriotycznej.
  W Zeithain pozostali zmarli. Mają być ekshumowani i pochowani na cmentarzu w Elbe-Elster, gdzie w tym roku został odsłonięty pomnik poległych naszych żołnierzy z 1939 roku i Powstańców Warszawskich. W Zeithain niemieccy lekarze zorganizowali muzeum oparte w dużej mierze na materiałach dostarczonych przez autora artykułu.

  Stanisław Iwankiewicz  KALENDARIUM  16 października w sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy obchodzono uroczyście 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele wielu środowisk Wrocławia i Dolnego Śląska. Uczelnię naszą reprezentował prorektor ds. klinicznych.
  16 października w Warszawie obradowało Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Jedynym punktem obrad była dyskusja nad projektem ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym". Referentem był rektor naszej uczelni, który jest Członkiem Prezydium Rady Naukowej oraz wchodzi w skład 10-osobowego zespołu powołanego przez Prezydenta RP, który przygotował tekst projektu ustawy.
  17 października zainaugurowano nowy rok akademicki w Wyższej Medycznej Szkole Zawodowej w Opolu. Licznie przybyłych gości powitał rektor WMSZ prof. dr hab. Andrzej Steciwko. W uroczystości wzięła udział grupa pracowników naszej uczelni, która będzie stanowiła trzon kadry akademickiej. Wykład inauguracyjny pt. "Mistrz i uczeń w medycynie" wygłosił rektor naszej uczelni. Wyższa Medyczna Szkoła Zawodowa przyjęła młodzież na studia licencjackie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w dziennym i wieczorowym systemie studiów.
  21 października w Warszawie odbyło się ostatnie spotkanie zespołu, który przygotował projekt ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym". Projekt powinien trafić w najbliższych tygodniach do ustaleń międzyresortowych, a następnie do Parlamentu.
  21 października prorektor ds. klinicznych zaprosił ordynatorów oddziałów wewnętrznych z Województwa Dolnośląskiego. W czasie spotkania przedstawiono możliwości transplantologii hematologicznej we Wrocławiu. Profesorowie Alicja Chybicka, Kazimierz Kuliczkowski i Andrzej Lange przedstawili możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w swoich oddziałach.
  21 października obradowało Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Akademię Medyczną reprezentował prorektor ds. nauki.
  22 października na kolegium rektorskim zapoznano się z wynikami finansowymi w szpitalach klinicznych po 9 miesiącach tego roku. Sytuacja niestety nie poprawia się. Szpitale dławią stare długi, działalność firm handlujących długami szpitali oraz "nadwykonania", za które Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce uregulować należności.
  23 października prof. dr hab. Roman Smolik odebrał w lubelskiej Akademii Medycznej doktorat honoris causa. W uroczystości udział wzięli z naszej uczelni: rektor, prorektor ds. klinicznych oraz Pan dr med. Bogusław Beck, adiunkt Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia i Chorób Zawodowych.
  24 października w Oleśnicy podsumowano dwuletnią działalność ośrodka badań epidemiologicznych. W tym czasie były realizowane m.in. badania w ramach jednego, zakończonego grantu KBN, którego dodatkowym efektem jest zakończona praca doktorska. W czasie posiedzenia przedstawiono m.in. wyniki badań nad epidemiologią H. pylori w populacji dzieci i dorosłych wśród mieszkańców wsi powiatu oleśnickiego, miasta Oleśnicy i porównano je z wynikami badań we Wrocławiu. Klinika Psychiatrii przedstawiła wyniki badań nad częstością zespołów otępiennych. W najbliższej przyszłości będą realizowane zadania związane z wpływem alkoholu na układ krążenia, w tym na rozwój nadciśnienia tętniczego oraz wpływ alkoholu na przewód pokarmowy. Osoby zainteresowane realizacją prac epidemiologicznych powinny się skontaktować z Panią prof. dr hab. Krystyną Pawlas - kierownikiem Katedry i Zakładu Higieny, która jest koordynatorem działalności naukowej Akademickiego Centrum Epidemiologii w Oleśnicy.
  24 października komornik "zajął" sprzęt diagnostyczny w SPSK nr 1, między innymi rezonans magnetyczny, USG, wyposażenie laboratorium, mamograf. Dyrekcja szpitala złożyła wniosek do sądu o wyłączenie sprzętu z egzekucji. Związkowcy zapowiedzieli obronę własności szpitala. Wobec narastającego napięcia społecznego w szpitalach klinicznych rektor przypomniał dyrektorom szpitali klinicznych oraz kierownikom klinik, że zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym policja może wkroczyć na teren uczelni tylko za zgodą rektora.
  27 października obradował Senat AM. Senat podjął uchwałę o nadaniu godności doktora honoris causa prof. dr. hab. Maciejowi Gembickiemu, Przewodniczącemu Komisji Akredytacyjnej Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych.
  Senat podjął uchwałę o włączeniu Studium Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego do struktur Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego, zapoznał się z sytuacją w Katedrze i Klinice Kardiochirurgii, zatwierdził sprawozdania finansowe szpitali klinicznych za 2002 rok, przyjął informację na temat sportu i rekreacji w AM oraz rozpoczął dyskusję na temat afiliacji English Division w naszej uczelni.
  27 października rektor i prorektor ds. dydaktyki spotkali się z kierownictwem samorządu studenckiego oraz organizacji studenckich. W czasie spotkania dokonano przeglądu problemów do wspólnego rozwiązania przez władze uczelni oraz młodzież akademicką.
  6 listopada Minister Zdrowia Leszek Sikorki, któremu towarzyszyły Panie Wiceminister Ewa Kralkowska i Wacława Wojtala oraz przedstawiciele innych resortów spotkali się w Warszawie z rektorami uczelni medycznych. Tematem spotkania była inicjatywa ustawodawcza, która w efekcie ma doprowadzić do przekształcenia szpitali w spółki. Poglądy rektorów i kierownictwa resortu w odniesieniu do szpitali klinicznych są całkowicie sprzeczne. Rektorzy podtrzymują swoje wcześniejsze deklaracje współpracy nad nową ustawą w części dotyczącej szpitali klinicznych, które powinny pozostać szpitalami publicznymi i powinny stanowić zasadniczy instrument organizacyjny polskiej służby zdrowia, umożliwiający ministrowi zdrowia kreowanie aktywnej polityki zdrowotnej państwa. Z naszej uczelni w spotkaniu wziął udział prorektor ds. klinicznych.
  10 listopada prorektor ds. klinicznych zaprosił kierowników klinik, którym przedstawiono aktualną sytuację finansową szpitali klinicznych i ich pozycję w przypadku przyjęcia przez Sejm nowego prawa zmieniającego organizację lecznictwa szpitalnego w Polsce.
  12 listopada rektor złożył wizytę Wice-Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego Panu Piotrowi Borysowi - Członkowi Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialnemu za mienie wojewódzkie, z którym omawiał możliwość odstąpienia przez Urząd Marszałkowski działki przy ulicy Krakowskiej z przeznaczeniem na budowę centrum dydaktycznego dla Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.
  14 listopada w auli Politechniki Wrocławskiej odbyło się seminarium na temat "Wrocławskie środowisko naukowe - twórcy i uczniowie", które stanowi wstęp do obchodów w 2005 roku 60-lecia polskiego ośrodka akademickiego we Wrocławiu. Seminarium zostało połączone z wystawą upamiętniającą tworzenie polskiego szkolnictwa wyższego we Wrocławiu w 1945 roku.
  15 listopada przedstawiciele uczelni wrocławskich złożyli kwiaty na płycie pomnika naukowców polskich zamordowanych we Lwowie. W imieniu naszej uczelni kwiaty złożył prorektor ds. dydaktyki. Następnie w Katedrze Wrocławskiej ks. Henryk kardynał Gulbinowicz, Metropolita Wrocławski celebrował mszę św. w intencji rektorów uczelni wrocławskich. Homilię wygłosił JM Rektor Fakultetu Papieskiego ks. Infułat prof. dr hab. Ignacy Dec. Wieczorem w Auli Leopoldyńskiej wręczono coroczną nagrodę Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola. Tegorocznymi laureatami zostali: gen. dyw. dr Ryszard Lackner - były Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Tadeusz Szulc - Wiceminister Edukacji Narodowej i Sportu, b. rektor wrocławskiej Akademii Rolniczej.
  17 listopada rektor spotkał się we rektoracie z Panem Posłem Mieczysławem Jedoniem, z którym omawiano kolejny etap budowy NAM w 2004 roku.
  18 listopada rektor oraz Pan mgr inż. Andrzej Kochan wzięli udział w części posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, w czasie którego przedstawiono propozycje zapisów budżetowych w przyszłym roku w części "inwestycje". W czasie posiedzenia przedstawiono ocenę sejmowej komisji dotychczasowej realizacji inwestycji oraz możliwości zrealizowania w NAM zadań inwestycyjnych na kwotę 77 mln złotych zapisanych w projekcie przyszłorocznego budżetu.
  ***
  Uroczystość promocji doktorów wszystkich wydziałów oraz promocja dwóch doktorów honoris causa odbędzie się 5 marca 2004 roku w Auli Leopodyńskiej.