Rozmawiamy z Rektorem Elektem prof. dr. hab. n. med. Ryszardem Andrzejakiem

Spokój - Strategia - Sukces


Pod hasłem "Spokój, strategia, sukces" startował Pan Profesor w wyborach na rektora. Dlaczego takie hasło wybrał Pan Profesor na motto swojej kampanii?
- Podpowiedziała mi je moja żona: "Ryszard, jeśli masz dobry program, to realizując go konsekwentnie i w spokoju, musisz osiągnąć sukces".
- Na 102 elektorów 93 było za Panem Profesorem. Zdecydowaną większością głosów został Pan Profesor nowym Rektorem Wrocławskiej Akademii Medycznej.
- Z jednej strony wynik ten bardzo mnie cieszy. Mówi o tym, że ludzie obdarzają mnie ogromnym zaufaniem. Tak duże poparcie jest dla mnie zobowiązaniem do rzetelnej, solidnej i dobrej pracy. Wiem, że będę musiał sporo pracować, by sprostać oczekiwaniom całego środowiska akademickiego. Te oczekiwania są wielorakie i to w wielu dziedzinach. Mam już za sobą kilkuletni przedsmak tego, co mnie czeka. Nie będą to same sukcesy. Przez te kilka lat trudnej działalności na stanowisku Prorektora do Spraw Klinicznych wielu rzeczy, z przyczyn zewnętrznych, nie udało się zrobić.


Rektor Andrzejak podczas spotkania wyborczego

- Co konkretnie Pan Rektor ma na myśli?
- Przede wszystkim nie udało się zmniejszyć zadłużenia. O ile w większości klinik dało się zbilansować działalność operacyjną, to w działalności finansowej niestety nie udało się tego osiągnąć. Jednak pokazałem ludziom, że umiem ich słuchać. Myślę że jest to bardzo ważna cecha, dlatego w swoim krótkim expose po wybraniu prorektorów mówiłem, że chcę mieć zespół, który będzie lojalny, kreatywny i pracowity. Mówiłem, że chcę współpracować z ludźmi, którzy będą umieli słuchać głosu całego środowiska akademickiego, a więc i profesorów, i studentów. To bez wątpienia ułatwi realizację mojego programu.
- Nie każdy miał możliwość uczestniczenia w spotkaniu przedwyborczym kandydatów na rektora. Program, z którym Pan Profesor wchodzi w 3-, może 4-letnią kadencję, jest bardzo bogaty. Co z programu Pana Rektora jest najistotniejsze? Jesteśmy na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o zadłużenie, 177 milionów!
- Tak, to robi wrażenie. To mnie też przeraża. Muszę jednak powiedzieć, że na sprawę tego zadłużenia patrzę nieco inaczej. Po pierwsze, przeliczam je według stawek Mazowieckiej czy Śląskiej Kasy Chorych, jakie obowiązywały na początku. Wtedy okazuje się, że tego zadłużenia w pierwszych trzech latach reformy służby zdrowia prawie by nie było. Pojawiłoby się ono dopiero później i to w niedużym stopniu, bo w odniesieniu do nieco ponad jednej trzeciej z działających obecnie 40 klinik naszej Akademii. Według szacunków byłoby ono 10-krotnie niższe. Zadajmy też sobie pytanie, co by było, gdyby wprowadzono, o co sami zabiegaliśmy, a co zależało od polityków, proponowane przez nas stawki. Zupełnie inaczej wyglądałoby zadłużenie intensywnej terapii i reanimacji. Gdyby od razu za wartość punktu TISS przyjęto 55 złotych, to dług tej kliniki wynosiłby 12 a nie 30 milionów, to ogromna różnica. Można tu mówić o osobistej odpowiedzialności menedżerów zarządzających Kasą Chorych, a teraz i Narodowego Funduszu Zdrowia, który przyjął budżetowanie po Dolnośląskiej Kasie Chorych. Na nasze protesty, nawet gdy udowadniamy ewidentną niesprawiedliwość przy przyznawaniu środków finansowych, najczęściej słyszymy, że to budżet historyczny, postaramy się go poprawić na przyszły rok.
- Tyle że z tą historią trzeba się rozliczyć.
- No właśnie. Problem dotyczy głównie klinik chirurgicznych. Te, które się zbilansowały, to te o profilu zachowawczym. Chirurgiczne, mimo że miały na ten rok obiecane wyższe o 10% dofinansowanie, niestety w ramach kontraktu nie otrzymały go. Pamiętajmy, że ich długi powstały przede wszystkim, jak już wspomniałem, w pierwszych trzech, czterech latach reformy. Wtedy np. kolektomia była wyceniona na 5, a w Mazowieckiej Kasie Chorych na 15 tysięcy złotych. Wiadomo, że kliniki wykonują nie tylko dobrze płatne procedury, np. żylaki, ale i poważne, trudne, bardzo kosztowne zabiegi operacyjne, których inne szpitale nie chcą się podjąć. Trzeba więc mieć na uwadze, że przede wszystkim przyjęte wielkie procedury zaważyły na wyniku finansowym. Chcę zauważyć, że teraz kiedy w całym kraju obowiązują takie same stawki, to kliniki generują dług znacznie mniejszy, na poziomie 1-1,5 mln złotych miesięcznie. Niestety, pewne kliniki, np. chirurgiczne, będą nadal miały duże koszty operacyjne. Miesięczne utrzymanie bloku operacyjnego to ponad pół miliona złotych. Taka Klinika Chirurgii Dziecięcej przecież nigdy na to nie zapracuje. Koszty stałe są więc duże. Musimy sprawdzić jak jeszcze można je zredukować. Dlatego będę nadzorował szczególnie prace prorektora do spraw klinicznych. Ta dziedzina jest mi znana. Programy naprawcze, które corocznie przygotowują dyrektorzy szpitali klinicznych, są w dużej mierze realne, ale nie spowodują tego, by kliniki mogły się zbilansować w działalności operacyjnej wobec tak dużych kosztów stałych, dużych kosztów leków czy preparatów krwi i krwiopochodnych. Widać to szczególnie w Klinice Hematologii prof. Chybickiej. O ponad 1,5 miliona złotych wzrosły tam koszty leków. Tak więc pewnych oszczędności nie da się już zrobić. Dlatego konieczne jest jak najszybsze przygotowanie uczelni do absorpcji środków finansowych z Unii Europejskiej i wypromowanie jej jako lidera transferu nauki do praktycznych wdrożeń. Trzeba też poszerzać współpracę z przemysłem oraz z firmami farmaceutycznymi. Myślę też o tworzeniu konsorcjów w zakresie dużych projektów KBN czy unijnych. Źródeł finansowania należy też szukać w fundacjach działających na rzecz ochrony zdrowia.
- Czy sprawy finansowe przyćmią rektorską kadencję?
- Nie chciałbym, żeby tak było, ale niestety będą one bardzo istotne, dlatego że będą rzutowały nie tylko na bieżącą działalność, ale i na planowanie związane z działalnością kliniczną. Mam nadzieję, że kraj dojrzeje do potrzeby rozwiązań systemowych, jakie są niezbędne także w naszej akademickiej służbie zdrowia. Trzeba koniecznie ruszyć sprawę złych wycen, co już udowodniliśmy w odniesieniu do klinik chirurgicznych i intensywnej terapii.
- Za sobą i przed sobą mamy nadal restrukturyzację szpitali klinicznych.
- Nie ma większych obaw o zatrudnienie. Ruchy kadrowe będzie wymuszać jedynie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pragnę uspokoić pracowników, redukcji nie powinno być. Przeciwnie, przewidujemy zatrudnienie nowych osób. Patrząc na kliniki, które w pierwszym etapie będą się przeprowadzały do Nowej Akademii Medycznej zatrudnienie trzeba będzie zwiększyć. Na dodatnim, prawie milionowym wyniku finansowym jest neurologia, ponad 1,5 mln dochodu ma ortopedia. Na plusie jest też reumatologia i gastrologia. Prawie zbilansowana jest również urologia. Z 10 klinik, które w pierwszym etapie przejdą na Borowską, aż siedem ma wynik dodatni, a ósma się bilansuje. Tu właśnie przewiduję wzrost zatrudnienia, po to by obsłużyć kontrakt z NFZ. Średnio na klinikę, co pokazały wstępne wyliczenia, potrzeba będzie dodatkowo 2- 3 lekarzy.
- Jest Pan Profesor liderem w dość młodym gronie nowych władz rektorskich, czyżby zmiana pokoleniowa w zarządzaniu Uczelnią?
- Można tak sądzić, chociaż chcę zauważyć, że wystawiłem na kandydatów dwóch innych profesorów, nieco starszych od wybranych prorektorów. Skład prorektorów mógł być inny. Tak zadecydowali elektorzy. Myślę, że nie tylko młodość zadecydowała o ich wyborze.
- Prorektora do spraw studenckich wybrali studenci.
- W dużej mierze tak, nie ukrywam, że miałem sytuację patową. Początkowo było siedmiu kandydatów. Po weryfikacji zostało czterech. W moich dyskusjach ze studentami ta lub inna kandydatura nie znajdowała poparcia. Musiałem wskazywać na kolejne kandydatury. Takie też padały ze strony studentów. Wybór tego prorektora jest trudny, bowiem musi on spełniać nie tylko oczekiwania studentów, ale i Rektora. Nie ukrywam, że w swoim zespole chciałem mieć człowieka, którego pracowitości i kreatywności, a także lojalności byłbym pewny. Zresztą zarówno Kolegium Rektorskie, jak i władze dziekańskie powinny być zgranym zespołem. Myślę, że tak będzie.
- Czego studenci mogą oczekiwać od nowego Rektora?
- W swoim programie główny nacisk położyłem na sprawy dydaktyczne i socjalno-bytowe. Nasi studenci podnosili problem polityki stypendialnej. Dlatego chcemy ustalać stypendia razem z Samorządem Studenckim. Realne wydaje się podniesienie standardu mieszkaniowego w akademikach oraz, o co zabiegają studenci, zwiększenie bezpieczeństwa w kampusie. Chcemy oddać klub studencki w ręce Samorządu Studenckiego. Myślimy również o przekazaniu części środków finansowych z płatnej dydaktyki na pomoce naukowe oraz wspieranie imprez sportowych AZS. Postaramy się też skutecznie działać na rzecz wybudowania kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
- Niewątpliwie kadencja Pana Rektora będzie się wiązała z dużą przeprowadzką.
- Mam taką nadzieję. Moi poprzednicy, a zwłaszcza Rektor Paradowski, przyczynili się do dużego przyspieszenia tej inwestycji. Na mnie spadnie miły zaszczyt otwarcia pierwszych klinik. Sporym wysiłkiem będzie ich uruchomienie praktycznie od podstaw, jeśli chodzi o bazę lokalową.
- Jakie będą pierwsze, październikowe decyzje nowego Rektora?
- Nie ukrywam, że szykują się pewne spokojne, wyważone zmiany. Jeszcze w kwietniu z nowym prorektorem i zespołem ludzi do tego wytypowanych będziemy pracować nad zmianą pracy Przychodni przy ulicy Borowskiej. Będą postępowały prace związane z ogłoszeniem przetargu na sprzęt niezbędny do wyposażenia klinik, które znajdą się w budynku B. Z obecnym Rektorem musimy się przyjrzeć Ośrodkowi Alzheimera w Ścinawie. Brakuje tam rozwiązań organizacyjnych. Wspólnie z Instytutem Zarządzania i Samorządności będziemy pracować nad powołaniem parku technologicznego, który przygotowałby Uczelnię do wchłonięcia funduszy unijnych. Będziemy aktywnie starać się o pozyskanie środków unijnych właśnie na rzecz badań naukowych. Już powstaje plan i program powoływania laboratoriów międzyzakładowych. Duże pole do popisu, jeśli chodzi o zmiany w dydaktyce, jest na Wydziale Zdrowia Publicznego.
- Można odnieść wrażenie, że nowy Rektor będzie bardziej menedżerem niż rektorem, jakiego znamy sprzed lat.
- Myślę, że kiedy będzie potrzeba, to rzeczywiście będę menedżerem, a kiedy trzeba będzie to tradycyjnym Rektorem. Minęły czasy, kiedy Rektor jechał do ministra, by uzyskać pieniądze. Nasza ekipa na pewno będzie musiała być bardzo aktywna. Nie ukrywam, że trudno będzie dorównać tej poprzedniej. Rektor Paradowski bardzo wysoko ustawił poprzeczkę w efektywności pozyskiwania, na szczeblu centralnym, środków na dalszą budowę Nowej Akademii Medycznej. To, co mamy zagwarantowane na papierze, mówimy o 225 mln zł, teraz trzeba utrzymać i starać się o kolejne środki, przede wszystkim na budynek C, czyli na kliniki pediatryczne. To będzie ogromne wyzwanie, które stanie przed nową ekipą rektorską. Liczę tu na współpracę z wszystkimi, także z Rektorem Paradowskim oraz prorektorami Klingerem i Grzebieniakiem. Wierzę, że społeczność akademicka nie zostawi mnie samego z tym problemem.
Rozmawiał i fotografował:
Adam ZadrzywilskiProf. dr hab. Marek Ziętek
Kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii AM we Wrocławiu

Życiorys

Profesor Marek Ziętek jest pracownikiem Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Urodził się 28.03.1951 r. w Kłodzku. W latach 1969-1974 studiował na Wydziale Lekarskim Oddziale Stomatologicznym AM we Wrocławiu, gdzie uzyskał dyplom z nagrodą "Primus Inter Pares". Doktoryzował się w 1980 r. W 1991 r. habilitował się, a w 1999 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. Od 2004 r. jest profesorem zwyczajnym.
Profesor Marek Ziętek ma za sobą liczne kursy szkoleniowe oraz staże zagraniczne: Węgry (Debreczyn), Rosja (Moskwa), Niemcy (Erfurt, Drezno, Coburg, Bensheim), Holandia (Amsterdam), Lichtenstein (Schan), Austria (Wiedeń). Jest autorem 212 opracowań i prac naukowych oraz wielu rozdziałów w 5 podręcznikach medycznych. Promotor 7 ukończonych i 3 wszczętych przewodów doktorskich, opiekun 1 habilitacji, recenzent dorobku naukowego 5 profesorów, 2 doktorów habilitowanych i 18 przewodów doktorskich.
Niewątpliwym osiągnięciem organizacyjnym profesora Ziętka było utworzenie i kierowanie Zakładem Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej, przekształconego w 2000 r. w Katedrę i Zakład Periodontologii.
Profesor Ziętek w 2005 r. to członek Senatu 3. kadencji, Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatolo-gicznego 2. kadencji, Specjalista Krajowy w dziedzinie periodontologii, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, członek Komitetów Redakcyjnych 4 czasopism medycznych, członek z wyboru Międzynarodowej Akademii Pierre Faucharda, członek zarządu European Federation of Periodontology, członek European Academy of Periodontology, członek Groupement International pour la Recherche Scientifique en Stomatologie et Odontologie.
Rozmawiamy z profesorem Markiem Ziętkiem nowym Prorektorem do Spraw Nauki
Chcę mądrze kontynuować, to co jest dobre

- Jak to się stało, że Pan Profesor został wytypowany do grona kandydatów na Prorektora do Spraw Nauki? Dlaczego zdecydował się Pan wejść do grona władz rektorskich?
- Sądzę, że złożyło się na to kilka powodów. Z Panem Rektorem Andrzejakiem znamy się z okresu studiów. Od wielu lat współpracujemy na różnych polach. Był on recenzentem jednej z prac doktorskich, której ja byłem promotorem, prowadziliśmy wspólne badania. Potem, kiedy zostałem dziekanem, z Prorektorem Andrzejakiem też miałem wiele do czynienia. Na moją decyzję o kandydowaniu wpłynął również fakt, że od powstania Akademii Medycznej tylko dwóch stomatologów było prorektorami - prof. Potoczek i prof. Masztalerz. Do tej pory tak się składało, że we władzach Uczelni stomatologów brakowało. Nie ukrywam, że chęć przełamania tego zadecydowała o moim kandydowaniu. Przez wiele poprzednich kadencji rektorskich na stomatologii działo się niewiele. Właściwie nic. Dopiero Rektor Paradowski dostrzegł nasz problem. Jako stomatolodzy włączyliśmy się w rozwiązywanie tych problemów. Staramy się, by wzrastał poziom na naszym wydziale, zarówno jeśli chodzi o dydaktykę, jak i prace naukowe. Efekty już widać. Katedra, którą prowadzę, pewne osiągnięcia już ma, w związku z tym łatwiej było mi podjąć decyzję i stanąć do wyborów na stanowisko prorektora do spraw nauki.
- Można sądzić że z pewną premedytacją stanął Pan Profesor do wyborów, po to by wreszcie stomatolog zasilił grono rektorskie.
- Niewątpliwie. Wiele osób z grona elektorów obawiało się i pewnie nadal się obawia, że wystartowałem po to, aby zdobywać pieniądze na remont stomatologii, jej urządzenie. Bez wątpienia jest to jeden z moich celów, które, czego nie ukrywam, chciałbym realizować. Możliwość dostępu do organów decyzyjnych z pewnością to ułatwi. Chcę jednak zauważyć, że to dzięki Rektorowi Paradowskiemu, remont stomatologii już się kończy. Na to pieniądze są. W związku z tym, aby kontynuować prace w budynku na Krakowskiej, nie będę musiał niczego uszczuplać. Na pewno będę musiał zdobywać na zewnątrz, a nie na uczelni, pieniądze na wyposażenie naszych gabinetów. Również będę musiał zdobywać środki na wyposażenie kardiologii, kardiochirurgii czy katedr nauk podstawowych. W związku z tym mój partykularyzm będzie musiał zostać odsunięty na dalszy pan. W końcu zostałem prorektorem Uczelni, a nie Dziekanem Wydziału.
- Byli kontrkandydaci?
- Najpierw rozpatrywani przez Rektora Elekta. Potem o stanowisko Prorektora do Spraw Nauki walczyłem z profesorem Milewiczem, osobą znaną i cenioną na uczelni, także przeze mnie. To był bardzo poważny kontrkandydat. Za duży zaszczyt poczytuję sobie to, że mogłem rywalizować z profesorem Milewiczem. Jeszcze większym zaszczytem było pokonanie Pana Profesora. Wiem, że jeśli prof. Milewicz zostałby prorektorem, ja dzielnie bym mu sekundował i pomagał w jego pracy. Teraz liczę na to, że profesor Milewicz będzie pomagał mnie i całemu nowemu zespołowi pod kierunkiem profesora Andrzejaka w pracy w rektoracie.
- Podczas kampanii wyborczej Wydział Stomatologii stawiano za przykład.
- W naszej Akademickiej Poliklinice Stomatologicznej zrobiono już bardzo dużo, ale, tak jak w całej służbie zdrowia, i tu mamy do czynienia z ogromnym niedoszacowaniem usług. Dlatego z samych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia nie można się utrzymać. Szukamy więc innych źródeł finansowania. Są to przede wszystkim usługi komercyjne, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Dopiero po zakończeniu remontu budynku przy Krakowskiej, a mam nadzieję, że stanie się to w ciągu dwóch lat, w jednym miejscu będziemy mogli wreszcie świadczyć pełen zakres usług stomatologicznych i to na dużo wyższym poziomie od tego, który był oferowany jeszcze rok czy dwa lata temu. Tym samym będziemy mogli przyciągać kolejnych komercyjnych pacjentów. Podobnie jak w naszych zakładach na stomatologii może być i w innych jednostkach Akademii.
- Szykuje się konkurencja dla prywatnych gabinetów?
- Nie do końca. Akademickie zakłady i kliniki świadczą wysokospecjalistyczne usługi, których prywatne gabinety, poza jednostkowymi przypadkami, nie wykonują. Tak więc ani my dla nich, ani one dla nas nie stanowią żadnej konkurencji.
- Już niebawem Pan Profesor zasiądzie w gabinecie rektorskim. Jakie będą pierwsze decyzje?
- Uważam, że na uczelni jest wiele do zrobienia. Przede wszystkim powinna być zachowana ciągłość władzy, dlatego, tak jak przedstawiałem to na spotkaniu z Elektorami nie będzie żadnej rewolucji. Będę starał się mądrze kontynuować to, co jest dobre. Pan Rektor Klingier, jako dotychczasowy Prorektor do Spraw Nauki, bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę. Bardzo podniósł poziom tej funkcji. Będę chciał realizować te pomysły, które zostały zapoczątkowane pod koniec tej kadencji. Myślę tu głównie o Medycznym Parku Naukowo-Technologicznym. Z tym przedsięwzięciem osobiście wiążę bardzo duże nadzieje. Będę też chciał usprawnić funkcjonowanie naszych służb administracyjnych. Są już one bardzo dobrze przygotowane do pełnienia swoich funkcji, ale niestety nie są we właściwy sposób, co wiem z własnej praktyki, wykorzystywane przez pracowników nauki.
Rozmawiał: Adam ZadrzywilskiDr hab. n. med. Jerzy Rudnicki, profesor nadzw.
II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej AM we Wrocławiu

ŻYCIORYS NAUKOWY
W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, uzyskując dyplom lekarza medycyny.
Pracę zawodową rozpoczął 3.11.1978 r. w II Klinice Chirurgicznej na etacie asystenta PSK-1, a od 1.10.1981 r. na etacie asystenta Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1986 r. pracował jako adiunkt Kliniki, a od grudnia 2002 na etacie profesora nadzwyczajnego. Od 2003 r. pracuje także na etacie profesora w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.
Pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej uzyskał w 1981 r., a drugi stopień specjalizacji w 1985 r. Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymał 17.01.1986 r., na podstawie rozprawy pt. "Poziom muramidazy w moczu w obrażeniach wielomiejscowych". Stopień naukowy doktora habilitowanego, decyzją Rady Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu, otrzymał 9.06.2000 r. na podstawie pracy pt. "Ocena wartości zespoleń jelitowych w badaniach doświadczalnych".
W latach 1980 i 1981 dwukrotnie przebywał na dwumiesięcznych stażach z zakresu chirurgii ogólnej i endoskopowej w St. Maria Regionalspital w Visp (Szwajcaria). W latach 1984, 1986 i 1988 trzykrotnie przebywał na miesięcznych stażach z zakresu chirurgii odbytu i jelita grubego w Poliklinice Proktologicznej w Dreźnie. W 1991 r. uczestniczył w szkoleniu z zakresu chirurgii laparoskopowej, organizowanym w Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Poznaniu, a następnie w szkoleniu o podobnej tematyce w Klinice Chirurgii Weterynaryjnej we Wrocławiu w 1992 r. W 1994 r. w Warszawie brał udział w szkoleniu na temat zespoleń jelitowych za pomocą pierścieni biofragmentalnych Valtrac. Dalsze doświadczenia w zespoleniach jelitowych zdobywał na szkoleniu w Ischgl (Austria) w 1996 r. W latach 1998-1999 prowadził szkolenia i warsztaty chirurgiczne z zakresu zespoleń jelitowych dla lekarzy chirurgów z całej Polski oraz dla lekarzy z Europy Wschodniej.
Od 1983 do 2005 r. uczestniczył czynnie w 42 zjazdach i kongresach naukowych w Polsce i w 31 za granicą, m.in. w Acapulco, Hongkongu, Atenach, Wiedniu, Kopenhadze, Berlinie, Genewie i Lizbonie, prezentując na nich prace naukowe. W 1988 r. był pomysłodawcą i głównym organizatorem I Międzynarodowego Sympozjum Młodych Pracowników Nauki "Postępy w chirurgii". W 1991 r., będąc członkiem Komitetu Organizacyjnego, brał czynny udział w pracach związanych z organizacją 55. Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. W 1992 r. był pomysłodawcą i współorganizatorem I Dnia Chirurgicznego Polsko-Czeskiego w Nysie. Także w 1992 r. był członkiem Komitetu Organizacyjnego II Konferencji Naukowej Sekcji Chirurgii Endoskopowej TCHP we Wrocławiu.
Porobek naukowy Profesora obejmuje 98 prac naukowych ogłoszonych drukiem (11 przed doktoratem, 58 po obronie pracy doktorskiej, 29 po habilitacji), w tym 46 oryginalnych prac twórczych w czasopismach recenzowanych, 10 prac kazuistycznych w czasopismach recenzowanych, 8 rozdziałów w podręczniku chirurgii, 4 rozdziały w skryptach i 40 prac w komunikatach zjazdowych. Wśród tych prac 26 jest ogłoszonych w języku angielskim w czasopismach zagranicznych.
Od rozpoczęcia pracy w klinice prowadzi ćwiczenia i seminaria ze studentami III i IV roku Stomatologii oraz V roku Wydziału Lekarskiego.
Profesor jest współautorem dwóch podręczników oraz trzech skryptów z zakresu chirurgii dla studentów stomatologii. Pod jego opieką szkolili się lekarze stażyści na I i II stopień specjalizacji z chirurgii. Był także kierownikiem specjalizacji na I i II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. Obecnie jest promotorem czterech przewodów doktorskich (jeden ukończony). Trzykrotnie otrzymał nagrody indywidualne JM Rektora AM we Wrocławiu - w 1983 r. za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej oraz w 1990 i 2004 r. za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. W 2003 r. otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia za współautorstwo podręcznika "Zarys Chirurgii". W 1999 r. otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.
Brał udział w realizacji pięciu grantów uczelnianych, w czterech będąc kierownikiem tematu badawczego.
Profesor Rudnicki jest członkiem Rady Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego AM we Wrocławiu.
Rozmawiamy z dr. hab. Jerzym Rudnickim prof. nadzw. nowym Prorektorem do Spraw Klinicznych
Nie przeraża mnie wizja dnia dzisiejszego


- Panie Profesorze, jak to się stało, że znalazł się Pan w gronie kandydatów do władz rektorskich?
- Już od dłuższego czasu współpracowałem z Rektorem Elektem. Brałem udział w komisjach restrukturyzacji SPSK nr 1 i Akademii Medycznej, realizowaliśmy różne projekty. Znaliśmy się dosyć dobrze z tej działalności. Kiedy Profesor Andrzejak zaproponował mi prorektorstwo, zgodziłem się, dlatego że lubię działać, że lubię jak coś się dzieje. Dobrze znam się na aktualnych problemach służby zdrowia, organizacji i zarządzaniu opieką zdrowotną, na kontraktowaniu usług medycznych. To między innymi dzięki temu, że moja żona pracuje od kilku lat w Narodowym Funduszu Zdrowia - jest tam specjalistą od kontraktowania. W 2001 roku ukończyłem szkolenie dla Lokalnych Polityków Zdrowotnych, gdzie zapoznałem się z problemami restrukturyzacji służby zdrowia. Na kandydowanie do władz rektorskich wpłynęło także to, że nie jestem kierownikiem kliniki, mam więcej czasu, nie muszę się obawiać, że zaniedbam swoje podstawowe obowiązki jako kierownika kliniki. Cały swój wolny czas mogę więc poświęcić pracy na stanowisku Prorektora do Spraw Klinicznych.
- Obecnie funkcja Prorektora do Spraw Klinicznych jest chyba najtrudniejsza w całej historii naszej Akademii.
- Niestety tak. Obecnie mamy olbrzymie zadłużenie, blisko 200 mln zł. Cały czas pogłębia się deficyt. Są także trudności związane z przerwaniem budowy Nowej Akademii Medycznej i organizacją przetargu na dokończenie inwestycji. Po ukończeniu budowy czeka nas przeniesienie klinik. Jest uchwała Senatu, która precyzuje, które kliniki będą przenoszone. Jest jednak wiele protestów. Ci, którzy kiedyś nie zgadzali się na przejście na Borowską, teraz są za przeprowadzką. Wiadomo, że wszystkich klinik nie da się przenieść od razu. Część klinik z bazy obcej trzeba będzie przenieść na miejsce zwalnianych klinik. Trwają prace komisji rektorskich ustalające jak zagospodarować "starą bazę". Trzeba będzie też zlikwidować część opuszczonych kampusów. To co się da trzeba sprzedać, żeby mieć środki na wyremontowanie pozostałych obiektów starej bazy, które dalej będą funkcjonowały.
- Czeka Pana Profesora walka z komornikami, wierzycielami.
- Znaczne niedoszacowanie wartości procedur medycznych przez Kasy Chorych, a obecnie przez NFZ oraz złe zarządzanie w pierwszych latach reformy służby zdrowia spowodowało lawinowo narastające zadłużenie wszystkich szpitali, szczególnie szpitali klinicznych. Same koszty sądowe i komornicze oraz spłata odsetek to ok. 10 mln zł rocznie płacone przez każdy z naszych szpitali. Musimy negocjować z wierzycielami publiczno-prawnymi w sprawie umorzenia karnych odsetek, negocjować z ZUS-em o kilkuletnie zamrożenie spłaty zaległych opłat, bez karnych odsetek. Musimy zdobyć środki na bieżącą działalność szpitali i stopniowe spłacanie wierzycieli. Na to wszystko trzeba zdobyć pieniądze nie tylko przez zwiększenie kontraktów z NFZ, ale także poszukać alternatywnych źródeł finansowania, np. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Gospodarczego, Europejskiego Funduszu Społecznego, KBN czy skorzystać ze środków przyznanych Polsce w latach 2004-2009 z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG. To są potencjalnie duże pieniądze na budowę, na programy lecznicze i aparaturowe, na programy badawcze. Należy także przygotować oferty komercyjnych usług medycznych. Razem z dyrektorami szpitali musimy zmniejszyć wydatki. Trzeba wprowadzić w życie te wszystkie programy restrukturyzacji, które są opracowywane przez dyrektorów. Konieczny jest lobbing na rzecz Nowej Akademii Medycznej. Oprócz tych 225 mln zapisanych w ustawie, które mamy dostać w kolejnych latach, trzeba zdobyć dodatkowe pieniądze. Tu trzeba atakować władze samorządowe i ministerstwa, żeby dostać jak najwięcej pieniędzy.
- Bez wątpienia w tej kadencji najważniejsze zadanie to przeprowadzka i szukanie środków na spłacanie długów i nowe inwestycje.
- Istotnie. Najważniejszy cel tej kadencji to przeniesienie do Nowej Akademii. Musimy jak najszybciej załatwić sprawy związane z nowym przetargiem, żeby wykorzystać przyznane na ten rok 75 mln zł i kolejne pieniądze w następnych latach, aby na pewno w przyszłym roku uruchomić budynek B, a w następnych dwóch latach budynek A. Moim marzeniem jest doprowadzenie do realizacji planów budowy kolejnych budynków, gdzie będą się mieścić wszystkie kliniki pediatryczne i Akademickie Centrum Onkologii. Kolejny cel to usprawnienie działalności przychodni przy ul. Borowskiej. Powinna ona być wizytówką Nowej Akademii, tętnić życiem, przyciągać pacjentów z całego miasta i regionu. Niestety, tak nie jest. Wymaga to zdecydowanych działań organizacyjnych i marketingowych.
- Czy w normalnym świecie Prorektor do Spraw Klinicznych zajmuje się walką z komornikami, wierzycielami?
- Prorektor do Spraw Klinicznych na całym świecie, nie mając problemów z długami szpitali, może zająć się podnoszeniem jakości usług medycznych. Ma ten komfort, że dysponując określoną pulą pieniędzy, walczy tylko o to, żeby jego szpital kliniczny był bardziej znany, miał najwyższą jakość usług, odnosił sukcesy naukowe. Może tak będzie za kilka lat. Wizja dnia dzisiejszego nie przeraża mnie. Lubię walkę, lubię kiedy coś się dzieje, gdzie mogę się sprawdzić.
Rozmawiał: Adam ZadrzywiskiDr hab. n. med. Mariusz Zimmer prof.nadzw.
Kierownik Kliniki Rozrodczości i Położnictwa AM we Wrocławiu

Życiorys

Dr hab. n. med. Mariusz Zimmer prof. nadzw. - lat 47; żonaty - żona lekarz med. chorób wewn., specjalista medycyny pracy; ojciec dwóch córek w wieku szkolnym. Pochodzi z rodziny inteligenckiej z korzeniami medycznymi - jego nieżyjący ojciec był chirurgiem pracującym w Akademii Medycznej we Wrocławiu, mama jest emerytowanym nauczycielem, a brat jest chirurgiem pracującym również w Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W 1983 roku ukończył z wyróżnieniem (z czerwonym dyplomem) studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. W okresie studenckim wielokrotnie reprezentował Uczelnię w rozgrywkach koszykówki. W 1987 r. uzyskał pierwszy stopień specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii, a w 1990 r., po zdaniu egzaminu z wyróżnieniem, drugi stopień specjalizacji.
Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymał w 1992 r., na podstawie rozprawy pt.: "Badania przepływu pępowinowego, ultrasonograficzną metodą dopplerowską w ciążach powikłanych: wewnątrzmacicznym opóźnieniem wzrostu płodu (IUGR), konfliktem serologicznym w zakresie czynnika Rh, niedokrwistością ciężarnych", której promotorem był prof. dr hab. Janusz Woytoń, a w 2001 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy pt.: "Ocena gęstości unaczynienia patologicznych zmian w obrębie mięśnia macicy za pomocą własnej metodyki z wykorzystaniem ultrasonograficznego systemu power-doppler".
Od 1984 r. pracuje w Akademii Medycznej w jednym ośrodku, tj. w II Katedrze i Klinice Położnictwa, która zmieniła nazwę na Katedrę i Klinikę Rozrodczości i Położnictwa, kierowanej przez prof. Janusza Woytonia. W kwietniu 2003 r., w drodze postępowania konkursowego, został kierownikiem tejże Kliniki. W 2005 r. uzyskał stanowisko prof. nadzw. AM we Wrocławiu.
Od 2003 r. pełni funkcję Przewodniczącego Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Od 2004 r. pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. ginekologii i położnictwa dla województwa dolnośląskiego. Od 2001 r. zasiada w Ministerialnej Komisji Ekspertów ds. akredytacji ośrodków prowadzących specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Od 2001 r. jest członkiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na II stopień specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa.
Główne kierunki zainteresowań medycznych:
  • nowoczesna diagnostyka prenatalna, wewnątrzmaciczna terapia płodu;
  • postępowanie z niepłodną parą - leczenie niepłodności małżeńskiej;
  • endokrynologia ginekologiczna;
  • ultrasonografia położniczo-ginekologiczna, szcze-gólnie w zakresie badań naczyniowych przepływu i gęstości unaczynienia - twórca metody badań unaczynienia narządu rodnego i łożyska;
  • endoskopia ginekologiczna - pierwszy w Polsce wykonawca zabiegów histeroskopowych z użyciem elektrod bipolarnych;
  • uroginekologia - pierwszy w Polsce wraz z prof. J. Woytoniem wykonawca zabiegu TVT;
  • komputeryzacja działalności medycznej.
    Ostatnie osiągnięcie organizacyjne: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Sympozjum nt.: Aktualne problemy rozrodczości - 2004 r.
    Wybrane osiągnięcia naukowe:
  • autor lub współautor ponad 100 publikacji naukowych ogłoszonych w recenzowanych czasopismach naukowych.
  • aktywne uczestnictwo w ponad 50 zjazdach krajowych i zagranicznych - z czego w ostatnich 3 latach: 9th World Congress of Gynecological Endocrinology - Hong Kong; 10th International Congress European Surgical Week, Portugalia - Lizbona; XXXIV Congress of Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology, Finlandia - Helsinki.

    Rozmawiamy z dr hab. Mariuszem Zimmerem prof. nadzw. nowym Prorektorem do Spraw Dydaktyki
    Trzeba zatrzymać tych najlepszych


    - Jak to się stało, że propozycja Pana Profesora Andrzejaka trafiła do Pana, dlaczego powiedział Pan "tak"?
    - To raczej pytanie do naszego Rektora Elekta. Dlaczego mnie wybrał? Od czasu objęcia przeze mnie kierownictwa Kliniki Rozrodczości i Położnictwa Profesor Andrzejak miał okazję poznać mnie w różnych sytuacjach. Muszę jednak przyznać, że propozycja Pana Profesora była dla mnie dużym zaskoczeniem. Znalazłem się wśród kilku kandydatów i nie ukrywam, że było mi bardzo miło. Samej weryfikacji, zgodnie z procedurą, dokonali studenci. Było mi tym bardziej miło, że studenci mnie zaakceptowali i że byłem jedynym, którego oini wspólnie z Rektorem Elektem zaakceptowali.
    - Można powiedzieć, że Prorektora do Spraw Dydaktyki wybrali studenci.
    - Ja też tak to traktuję. Ruch studencki jest mi bliski i chciałbym, żeby właśnie nasi studenci czuli się dobrze w naszej Akademii Medycznej. Żeby byli dumni ze swojej Uczelni. Chciałbym stymulować ich do nauki, ale też i pomagać im w lepszym starcie zawodowym po skończeniu studiów. Uczelnia powinna być wymagająca, ale i przyjazna młodym ludziom. Trzeba również pomóc młodej kadrze w starcie życiowym. Taką rolę sobie nakreśliłem i to chciałbym realizować. To, że studenci mnie zaakceptowali, a grono elektorów dokonało wyboru przeważającą większością głosów, upoważnia mnie do myślenia, że zaproponowany przeze mnie program jest akceptowany przez te środowiska.
    - Expose Pana Profesora było oparte na wielu konkretach.
    - Istotnie, przedstawiłem w nim cele, które chciałbym realizować. Najważniejszy z nich to poprawa jakości nauczania - wprowadzenie takich standardów, aby umożliwić obiektywną weryfikację tego nauczania. Myślę tutaj o dobrym przygotowaniu naszych absolwentów do egzaminu LEP. To mój podstawowy cel. Chcę doprowadzić do tego, żeby nasza Uczelnia w rankingu, określanym na podstawie tego egzaminu, była nie w średniej krajowej, ale wyżej. W tym celu chcę zaproponować modyfikację programu nauczania ze zdecydowanie większą liczbą testów. To powinno spowodować, że nasi absolwenci będą zaznajomieni ze wszystkimi niuansami testów z przedmiotów klinicznych objętych tym egzaminem. Oprócz tego, że trzeba być dobrym lekarzem, trzeba umieć zdać ten test.
    Kolejny cel to "upraktycznianie" zajęć. Jest to problem pojawiający się od lat. Pewne działania poczyniły już obecne władze rektorskie i dziekańskie. Sam, na Wydziale Lekarskim, byłem współautorem "dzienniczka zajęć praktycznych". Tu zdecydowany nacisk trzeba położyć na stały kontakt studenta z pacjentem. Pierwszy etap upraktyczniania to choćby umiejętność rozmowy z pacjentem. Być może wprowadzimy zajęcia z komunikacji interpersonalnej. Wiem, że studenci mają z tym problemy. Spotykając się z nimi w czasie egzaminów, widzę, że często nie potrafią się wysławiać, nie potrafią rozmawiać. To powinno być jednym z elementów upraktyczniana zajęć. W tym kontekście uważam, że nasz student, nasz lekarz powinien być lekarzem humanistą. Lekarzem w pełnym tego słowa znaczeniu.
    - A co z małymi grupami, którym Pan Profesor też poświęcił dużo uwagi w swoim programie?
    - Będę dążyć do tego, żeby stworzyć jak najmniejsze grupy studenckie. W tej kwestii mój program jest w pełni kompatybilny z programem, który przedstawił Rektor Elekt. Jesteśmy zgodni co do tego, żeby zmniejszać liczebność grup. Tu jednak pojawia się problem pensum dydaktycznego, czyli pieniędzy. Myślę też o stworzeniu i wprowadzeniu systemu kontroli ćwiczeń dydaktycznych. Zaproponuję wprowadzenie ocen ankietowych, kwestionariuszy wypełnianych przez studentów. To pozwoli na ocenianie kadry dydaktycznej z każdego przedmiotu.
    - Wykłady w obecnej formie nie są zbyt atrakcyjne, o czym świadczy choćby niska na nich frekwencja.
    - Dlatego trzeba je uatrakcyjnić. Być może wprowadzimy interaktywne seminaria, naukę przez przedstawianie przypadków. Są tu duże możliwości. Koniecznie trzeba też podnieść standard prowadzenia ćwiczeń. Wiąże się to między innymi z doposażeniem sal ćwiczeń w sprzęt i programy multimedialne.
    - A co ze studenckimi kołami naukowymi?
    - Mówiąc o pracy Prorektora do Spraw Dydaktyki, pamiętam również o działaniu Studenckich Kół Naukowych, które na naszej Uczelni prężnie działają. Kontynuacja tego działania musi być utrwalona. Na pewno będę zmierzał do tego, aby Koła te dalej się rozwijały. Myślę też, że w większym stopniu trzeba uhonorować działanie najbardziej aktywnych studentów z tych kół przez pomoc w uzyskiwaniu etatów czy studiów doktoranckich. Jest pomysł, aby im ułatwić sięgnięcie po etaty akademickie. Myślimy też o wymianie z zachodnimi ośrodkami. Oczywista jest promocja programów Erasmus i Sokrates. Chcemy dążyć do tego, żeby wymiana ta była prowadzona w obie strony, aby nasza Uczelnia stała się atrakcyjna dla studentów z innych państw. Już teraz, dzięki rozpropagowaniu naszej Akademii przez obecne władze, mamy pierwsze tego zwiastuny. Do mojej kliniki niebawem przyjedzie dwóch Francuzów.
    - Studenci mają problemy w kampusie.
    - Obok problemów dydaktycznych pamiętam o sprawach socjalno-bytowych studentów i naszych absolwentów, chcę się tym zająć i pomóc braci studenckiej. Są różne sprawy związane z życiem w akademikach i bezpieczeństwem w kampusach. Jeszcze przed wyborami prowadziłem rozmowy ze studentami, aby zaznajomić się z tymi problemami. Trzeba podnieść standard w akademikach. Kluby studenckie chciałbym oddać w ręce Samorządu Studenckiego. Z racji moich zainteresowań sportowych czuję się mocno związany z naszym uczelnianym klubem sportowym. Chciałbym wesprzeć imprezy sportowe naszego AZS-u. Wiem, że już są poczynione kroki związane z budową nowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Popieram uprawianie sportu przez studentów i kadrę dydaktyczną. Popieram zdrową rywalizację sportową. Wszystkie te działania mają na celu scalenie naszych wydziałów w solidny monolit i doprowadzenie do tego, żeby studenci i absolwenci czuli się dumni ze swojej Uczelni.
    - Sporo absolwentów po ukończeniu studiów wyjeżdża za granicę. Czy myśli Pan Profesor o zatrzymaniu ich w kraju?
    - To, że absolwenci będą wyjeżdżali, jest nieuniknione. Trzeba jednak zatrzymać tych najlepszych - te perły. Jedynym sposobem jest stworzenie w Polsce konkurencyjnych warunków pracy. Pewną rolę powinien odgrywać tu oczywiście patriotyzm, ale przede wszystkim musimy stworzyć miejsca i odpowiednie warunki pracy dla młodych. To jest problem szerszy, nie tylko mój - Prorektora, ale całej służby zdrowia.
    Rozmawiał: Adam Zadrzywilski    Ranking dorobku naukowego jednostek AM


    Szanowni Państwo,
    Z przyjemnością przekazuję do druku wyniki kolejnego rankingu osiągnięć naukowych katedr i zakładów naszej Uczelni.
    Zadowolenie wynika z faktu, że rośnie liczba punktów uzyskiwanych przez wszystkie wydziały, jak również mierzalna, indywidualna aktywność nauczycieli akademickich, to jest liczba punktów przypadających na jednego pracownika. W celu zobrazowania tych tendencji przedstawiono sumarycznie liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne wydziały oraz liczbę punktów przypadającą na jednego pracownika w poprzedniej i obecnej klasyfikacji.
    W porównaniu do ubiegłego roku w rankingu zaszły pewne zmiany. Na dwóch wydziałach: Lekarskim i Lekarskim Kształcenia Podyplomowego - pozycję lidera utrzymały te same katedry. Na pozostałych, na pierwsze miejsca wspięły się inne jednostki. Zjawisko to oraz widoczny ruch i zmienność w czołówce wskazują, że klasyfikacja odgrywa pozytywną, motywującą rolę, a hierarchia osiągnięć nie jest zastygła.
    Kryteria są niezmienne od 2000 roku; tym bardziej cieszy globalny wzrost liczby uzyskiwanych punktów i z tego względu, chcąc umożliwić spojrzenie na dokonania w dłuższej perspektywie czasu, przedstawiamy czołówki na poszczególnych wydziałach w cyklu czteroletnim, tj. za lata 2000-2003.
    Gratulując zwycięzcom i życząc pozytywnej motywacji tym, którzy się znaleźli na dalszych pozycjach, ogłaszam tę klasyfikację z przekonaniem, że podobnie jak w poprzednich latach będzie przedmiotem wnikliwych analiz i dyskusji, sprzyjając rozwojowi działalności naukowej.
    Prorektor ds. Nauki
    Prof. dr hab. Marian Klinger

    ZESTAWIENIE ZBIORCZE
    2002 rok
    Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczbapracownikówPunkty napracownika
    1.WYDZIAŁ LEKARSKI3 911,75337,011,61
    2.WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY478,1687,05,50
    3.WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO4 474,77357,012,53
    4.WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY917,03123,07,46
    5.WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO284,1632,08,88
    OGÓŁEM10 065,87936,010,75
    2003 rok
    Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczbapracownikówPunkty napracownika
    1.WYDZIAŁ LEKARSKI4 570,71336,513,58
    2.WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY484,1677,06,29
    3.WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO5 716,69358,015,97
    4.WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY1 241,38124,010,01
    5.WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO552,1243,012,84
    OGÓŁEM12 565,06938,513,39


    PUNKTACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ JEDNOSTEK za 2003 rok
    WYDZIAŁ LEKARSKI

    Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczba pracownikówPunkty napracownika
    1.Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii494,142024,71
    2.Katedra i Zakład Biofizyki324,131324,93
    3.Katedra i Zakład Histologii i Embriologii303,531421,68
    4.Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej295,381717,38
    5.Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego283,801716,69
    6.Katedra i Zakład Mikrobiologii236,562111,26
    7.Katedra i Zakład Patofizjologii195,691612,23
    8.Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof152,88819,11
    9.I Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii140,791310,83
    10.Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej140,61817,58
    11.Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii131,74158,78
    12.II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia123,13815,39
    13.Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich122,41620,40
    14.Katedra i Zakład Farmakologii121,31167,58
    15.Zakład Reumatologii111,45618,58
    16.I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa107,12166,70
    17.Klinika Ginekologii II Katedry Ginekologii i Położnictwa104,07911,56
    18.I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologiczneji Endokrynologicznej98,947,513,19
    19.Katedra i Zakład Fizjologii94,94713,56
    20.Zakład Genetyki90,69712,96
    21.II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej87,00614,50
    22.Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej82,81243,45
    23.Katedra i Zakład Medycyny Sądowej78,31419,58
    24.Katedra i Zakład Higieny77,32612,89
    25.Klinika Rozrodczości i Położnictwa II Katedry Ginekologii i Położnictwa76,94325,65
    26.Zakład Technik Molekularnych75,25515,05
    27.Katedra Propedeutyki Pediatrii i Klinika Immunologii Wieku Rozwojowego74,2598,25
    28.Klinika Neonatologii74,00612,33
    29.Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii70,19107,02
    30.Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej63,25512,65
    31.Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej61,3878,77
    32.Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej58,76158,76
    33.Zakład Pedagogiki Zdrowia8,0018,00
    34.Klinika Zaburzeń Rozwojowych Płodu II Katedry Ginekologii i Położnictwa5,9441,49
    35.Katedra Pedagogiki Zakład Dydaktyki Szkoły Wyższej4,0014,00
    4570,71336,5
    Średnia na wydziale na 1 pracownika - 13,58
    WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY
    Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczbapracownikówPunkty napracownika
    1.Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej146,96217,00
    2.Katedra i Zakład Periodontologii90,31615,05
    3.Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji84,56108,46
    4.Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej54,59232,37
    5.Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej44,69104,47
    6.Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej34,2565,71
    7.Zakład Anatomii Stomatologicznej28,80128,80
    484,1677
    Średnia na wydziale na 1 pracownika - 6,29
    WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
    Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczbapracownikówPunkty napracownika
    1.Katedra i Klinika Psychiatrii434,381922,86
    2.Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej417,381429,81
    3.Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku395,581526,37
    4.Katedra i Klinika Kardiologii358,941819,94
    5.Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii358,661622,42
    6.Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii335,241522,35
    7.Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej312,951324,07
    8.Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i HematologiiDziecięcej301,631618,85
    9.Katedra i Klinika Urologii293,83836,73
    10.Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych221,50924,61
    11.Katedra i Klinika Otolaryngologii217,841712,81
    12.Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej194,601019,46
    13.Katedra i Klinika Neurologii193,311711,37
    14.Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii166,251411,88
    15.Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii165,091016,51
    16.Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej155,251411,09
    17.Katedra i Zakład Radiologii135,00177,94
    18.Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej131,65621,94
    19.Katedra i Klinika Okulistyki119,80157,99
    20.Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej114,251011,43
    21.Katedra i Klinika Chirurgii Serca108,50715,50
    22.Katedra Onkologii i Klinika Ginekologii Onkologicznej89,06136,85
    23.Katedra i Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego86,63810,83
    24.Katedra i Klinika Chorób Płuc82,44117,49
    25.Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki77,56107,76
    26.Katedra i Klinika Neurochirurgii64,3179,19
    27.Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej51,00510,20
    28.Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów47,5667,93
    29.Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego43,5494,84
    30.Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu42,9694,77
    5 716,69358
    Średnia na wydziale na 1 pracownika - 15,97
    WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
    Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczbapracownikówPunkty napracownika
    1.Katedra i Zakład Chemii Leków163,00918,11
    2.Katedra i Zakład Bromatologii133,90622,32
    3.Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych111,00715,86
    4.Katedra i Zakład Chemii Organicznej88,20108,82
    5.Katedra i Zakład Farmakognozji86,50108,65
    6.Zakład Technologii Postaci Leku83,00810,38
    7.Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej82,81711,83
    8.Katedra i Zakład Toksykologii78,13515,63
    9.Katedra i Zakład Analityki Medycznej74,75612,46
    10.Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej66,0388,25
    11.Katedra i Zakład Technologii Leków63,00512,60
    12.Zakład Farmacji Aptecznej60,40106,04
    13.Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej55,0077,86
    14.Katedra i Zakład Chemii Fizycznej39,00103,90
    15.Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej31,0665,18
    16.Katedra i Zakład Chemii Analitycznej18,0063,00
    17.Ogród Roślin Leczniczych7,6041,90
    1 241,38124
    Średnia na wydziale na 1 pracownika - 10,01
    WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO
    Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczbapracownikówPunkty napracownika
    1.Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego259,301913,65
    2.Zakład Rehabilitacji107,751107,75
    3.Zakład Nauk Podstawowych84,09242,05
    4.Zakład Pielęgniarstwa Społecznego40,4066,73
    5.Zakład Fizjoterapii25,3883,17
    6.Zakład Ratownictwa Medycznego21,8037,27
    7.Zakład Organizacji i Zarządzania9,4033,13
    8.Zakład Balneologii4,0014,00
    552,1243
    Średnia na wydziale na 1 pracownika - 12,84
    PUNKTACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ JEDNOSTEK za 2003 rok
    Ranking oparty na liczbie punktów przypadającej na pracownika
    WYDZIAŁ LEKARSKI
    Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczbapracownikówPunkty napracownika
    1.Samodzielna Pracownia Rehabilitacji Rozwojowej58,76158,76
    2.Klinika Rozrodczości i Położnictwa II Katedry Ginekologii i Położnictwa76,94325,65
    3.Katedra i Zakład Biofizyki324,131324,93
    4.Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii494,142024,71
    5.Katedra i Zakład Histologii i Embriologii303,531421,68
    6.Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich122,41620,40
    7.Katedra i Zakład Medycyny Sądowej78,31419,58
    8.Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof152,88819,11
    9.Zakład Reumatologii111,45618,58
    10.Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej140,61817,58
    11.Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej295,381717,38
    12.Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego283,801716,69
    13.II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia123,13815,39
    14.Zakład Technik Molekularnych75,25515,05
    15.II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej87,00614,50
    16.Katedra i Zakład Fizjologii94,94713,56
    17.I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologiczneji Endokrynologicznej98,947,513,19
    18.Zakład Genetyki90,69712,96
    19.Katedra i Zakład Higieny77,32612,89
    20.Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej63,25512,65
    21.Klinika Neonatologii74,00612,33
    22.Katedra i Zakład Patofizjologii195,691612,23
    23.Klinika Ginekologii II Katedry Ginekologii i Położnictwa104,07911,56
    24.Katedra i Zakład Mikrobiologii236,562111,26
    25.I Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii140,791310,83
    26.Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii131,74158,78
    27.Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej61,3878,77
    28.Katedra Propedeutyki Pediatrii i Klinika Immunologii Wieku Rozwojowego74,2598,25
    29.Zakład Pedagogiki Zdrowia8,0018,00
    30.Katedra i Zakład Farmakologii121,31167,58
    31.Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii70,19107,02
    32.I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa107,12166,70
    33.Katedra Pedagogiki Zakład Dydaktyki Szkoły Wyższej4,0014,00
    34.Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej82,81243,45
    35.Klinika Zaburzeń Rozwojowych Płodu II Katedry Ginekologii i Położnictwa5,9441,49
    4570,71336,5
    Średnia na wydziale na 1 pracownika - 13,58
    WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY
    Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczbapracownikówPunkty napracownika
    1.Zakład Anatomii Stomatologicznej28,80128,80
    2.Katedra i Zakład Periodontologii90,31615,05
    3.Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji84,56108,46
    4.Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej146,96217,00
    5.Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej34,2565,71
    6.Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej44,69104,47
    7.Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej54,59232,37
    484,1677
    Średnia na wydziale na 1 pracownika - 6,29
    WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
    Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczbapracownikówPunkty napracownika
    1.Katedra i Klinika Urologii293,83836,73
    2.Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej417,381429,81
    3.Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku395,581526,37
    4.Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych221,50924,61
    5.Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej312,951324,07
    6.Katedra i Klinika Psychiatrii434,381922,86
    7.Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii358,661622,42
    8.Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii335,241522,35
    9.Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej131,65621,94
    10.Katedra i Klinika Kardiologii358,941819,94
    11.Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej194,601019,46
    12.Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej301,631618,85
    13.Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii165,091016,51
    14.Katedra i Klinika Chirurgii Serca108,50715,50
    15.Katedra i Klinika Otolaryngologii217,841712,81
    16.Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii166,251411,88
    17.Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej114,251011,43
    18.Katedra i Klinika Neurologii193,311711,37
    19.Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej155,251411,09
    20.Katedra i Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego86,63810,83
    21.Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej51,00510,20
    22.Katedra i Klinika Neurochirurgii64,3179,19
    23.Katedra i Klinika Okulistyki119,80157,99
    24.Katedra i Zakład Radiologii135,00177,94
    25.Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów47,5667,93
    26.Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki77,56107,76
    27.Katedra i Klinika Chorób Płuc82,44117,49
    28.Katedra Onkologii i Klinika Ginekologii Onkologicznej89,06136,85
    29.Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego43,5494,84
    30.Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu42,9694,77
    5 716,69358
    Średnia na wydziale na 1 pracownika - 15,97
    WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO
    Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczbapracownikówPunkty napracownika
    1.Zakład Rehabilitacji107,751107,75
    2.Zakład Nauk Podstawowych84,09242,05
    3.Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego259,301913,65
    4.Zakład Ratownictwa Medycznego21,8037,27
    5.Zakład Pielęgniarstwa Społecznego40,4066,73
    6.Zakład Balneologii4,0014,00
    7.Zakład Fizjoterapii25,3883,17
    8.Zakład Organizacji i Zarządzania9,4033,13
    552,1243
    Średnia na wydziale na 1 pracownika - 12,84
    WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
    Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczbapracownikówPunkty napracownika
    1.Katedra i Zakład Bromatologii133,90622,32
    2.Katedra i Zakład Chemii Leków163,00918,11
    3.Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych111,00715,86
    4.Katedra i Zakład Toksykologii78,13515,63
    5.Katedra i Zakład Technologii Leków63,00512,60
    6.Katedra i Zakład Analityki Medycznej74,75612,46
    7.Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej82,81711,83
    8.Zakład Technologii Postaci Leku83,00810,38
    9.Katedra i Zakład Chemii Organicznej88,20108,82
    10.Katedra i Zakład Farmakognozji86,50108,65
    11.Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej66,0388,25
    12.Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej55,0077,86
    13.Zakład Farmacji Aptecznej60,40106,04
    14.Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej31,0665,18
    15.Katedra i Zakład Chemii Fizycznej39,00103,90
    16.Katedra i Zakład Chemii Analitycznej18,0063,00
    17.Ogród Roślin Leczniczych7,6041,90
    1 241,38124
    Średnia na wydziale na 1 pracownika - 10,01
    PUNKTACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ JEDNOSTEK za lata 2000-2003
    Lp.Jednostki organizacyjnePunktacjaLiczbapracownikówPunkty napracownika
    WYDZIAŁ LEKARSKI
    1.Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii1 345,1921,0016,01
    2.Katedra i Zakład Anatomii Patologicznej1 009,2317,0014,84
    3.Katedra i Zakład Histologii i Embriologii950,4714,5016,39
    4.Katedra i Zakład Biofizyki798,6412,0016,64
    5.Katedra i Zakład Mikrobiologii692,7425,756,73
    WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY
    1.Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej532,4820,756,42
    2.Katedra i Zakład Periodontologii237,105,0011,86
    3.Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej226,8510,505,40
    4.Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej194,9126,001,87
    5.Katedra i Zakład Ortodoncji162,709,254,40
    WYDZIAŁ LEKARSKI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
    1.Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii1 302,1815,7520,67
    2.Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku1 252,3515,0020,87
    3.Katedra i Klinika Psychiatrii1 138,2519,2514,78
    4.Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej1 023,1514,2517,95
    5.Katedra i Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej994,6115,2516,31
    WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
    1.Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych407,387,5013,58
    2.Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej384,839,0010,69
    3.Katedra i Zakład Bromatologii358,896,0014,95
    4.Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej302,577,5010,09
    5.Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej265,788,757,59
    WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO
    1.Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego - jednostka oceniana od 2003 roku259,3019,0013,65
    2.Zakład Rehabilitacji - jednostka oceniana od 2001 roku214,691,0071,56
    3.Zakład Pielęgniarstwa Społecznego156,055,007,80
    4.Zakład Nauk Podstawowych - jednostka oceniana od 2003 roku84,092,0042,05
    5.Zakład Balneologii - jednostka oceniana od 2001 roku59,501,0019,83    WYNIKI ANKIETY


    Ocena działalności dydaktyczno-organizacyjnej w Akademii Medycznej w roku akademickim 2003/2004

    Przedstawione poniżej wyniki dotyczą ubiegłego roku akademickiego (oceniany okres 1.10.2003-30.09.2004) i objęły w sumie 106 jednostek organizacyjno-dydaktycznych naszej uczelni (33 z Wydziału Lekarskiego, 32 z Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego, 17 z Wydziału Farmacji, 8 z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, 14 z Wydziału Zdrowia Publicznego i 2 jednostki międzywydziałowe).
    Podobnie jak w latach poprzednich ankieta składa się z 3 części:
    Część A - oceniająca działalność organizacyjną,
    Część B - oceniająca kształcenie przeddyplomowe,
    Część C - oceniająca kształcenie podyplomowe.
    Wyniki zostały obliczone na podstawie danych dostarczonych przez poszczególnych pracowników katedr i zakładów. Wiele danych zawartych w ankiecie wymaga obiektywnego potwierdzenia (np. kserokopie pierwszych stron publikacji dydaktycznych, zlecenia wykonania recenzji, programy, zaświadczenia itp.). Udokumentowanie ankiety budzi ogromne emocje w społeczności akademickiej - niestety, jest to "zło konieczne". Wielu naszych pracowników podaje informacje mylne, które są korygowane, wielu nie dolicza sobie należnych im punktów. Aby wyniki ankiety były w miarę rzetelne, musi ona być udokumentowana i sprawdzona.
    W tym roku ankietę opracowała mgr Katarzyna Pruszyńska, a korekty dokonała Senacka Komisja Dydaktyki i Wychowania na specjalnym posiedzeniu. Składam w tym miejscu gorące podziękowania za wkład pracy nad opracowaniem ankiety szczególnie Pani mgr K. Pruszyńskiej oraz członkom Senackiej Komisji Dydaktycznej.
    Wyniki ankiety przedstawione w Gazecie Uczelnianej dotyczą wszystkich wydziałów i obejmują kolejno nazwę jednostki organizacyjnej, liczbę pracowników, sumę punktów i średnią na jednego pracownika oraz listę osób z największą liczbą punktów w każdej jednostce.
    Osobiście uważam, że ranking obliczany jako "średnia na jedną osobę" jest najbardziej obiektywny. W tym roku - zgodnie z decyzją Senatu - przedstawiam również wyniki opracowane osobno dla pracowników samodzielnych i osobno dla pomocniczych. Takie ustawienie wyników wydaje się być bardziej sprawiedliwe, ponieważ ankieta zawiera parametry, które nie mogą dotyczyć pracowników pomocniczych (np. przynależność do Rad Wydziałów, Komisje Wydziałowe, recenzje).
    Dokładne wyniki ankiety są dostępne na stronach internetowych uczelni.
    W trakcie opracowania znajduje się regulamin przyznawania nagród rektorskich organizacyjno-dydaktycznych dla zwycięzców rankingu. Zgodnie z decyzją Kolegium Rektorskiego wyniki ankiety będą brane pod uwagę we wszystkich awansach oraz okresowych ocenach pracowników.
    Zdaję sobie sprawę, że wypełnianie ankiety jest niewątpliwie uciążliwe. Jeżeli jednak będziemy pamiętać, że taką ankietę trzeba wypełnić i przez cały rok będziemy zbierać skrupulatnie dokumenty do niej, to w efekcie okaże się, że jej wypełnienie i udokumentowanie nie jest wcale trudne.

    Szanowni Państwo!
    Prowadzenie w uczelni systemów obiektywnej oceny pracowników naukowo-dydaktycznych nie jest wymysłem władz uczelni, a wymogiem współczesności i każdej komisji akredytującej poszczególne kierunki studiów. Wyniki tej ankiety oraz ankiety studenckiej powinny generalnie pomóc nam wszystkim w podnoszeniu poziomu dydaktyki i lepszej organizacji pracy.

    Prorektor ds. Dydaktyki
    Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak

    Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
    Miejsce w rankinguKatedra/ZakładLiczba pracownikówSuma punktówŚrednia punktówna 1 os.Największa liczba punktów uzyskanych w danej jednostce
    1K Periodentologii633155137 - prof. M. Ziętek, 129 - prof. T. Konopka,36 - dr M. Radwan-Oczko
    2KiK ChirurgiiSzczękowo-Twarzowej1132730132 - dr hab. J. Wnukiewicz, 42 - dr B. Warych, 28 - dr H. Kaczkowski
    3K Stomatologii Zachowawczeji Dziecięcej3253417233 - prof. U. Kaczmarek, 30 - dr B. Pregiel,26 - dr M. Kasiak
    4K Protetyki Stomatologicznej233671681 - dr H. Panek, 62 - dr B. Bruziewicz-Mikłaszewska, 34 - dr D. Nowakowska
    5KiZ Ortopedii Szczękoweji Ortodoncji91321561 - prof. T. Matthews-Brzozowska,27 - dr B. Kawala, 27 - dr J. Szeląg
    6KiZ Chirurgii Stomatologicznej91251435 - dr A. Zawada, 21 - dr M. Dominiak,20 - dr M. Pilak
    7Z Anatomii Stomatologicznej1686868 - dr hab. W. Kurlej
    8Pracownicy podlegli Dziekanowi2111 47111 - prof. J. Prandota,47 - dr hab. E. Więckowska
    Razem93204222
    Wydział Lekarski
    MiejscewrankinguKatedra/Zakład/KlinikaLiczbapracownikówSumapunktówŚrednia punktówna 1 os.Największa liczba punktówuzyskanych w danej jednostce
    1KiK Rozrodczości i Położnictwa326087127 - dr hab. M. Zimmer, 77 - dr L. Hirnle,56 - dr T. Fuchs
    2Zakład Genetyki315953106 - prof. M. Sąsiadek, 38 - dr R. Ślęzak,15 - dr A. Stembalska
    3II KiK Chir. Ogólneji Chir. Onkologicznej840250136 - prof. Z. Grzebieniak, 88 - prof. W. Kielan,62 - prof. J. Rudnicki
    4K Pedagogiki41954979 - dr hab. A. Szerląg, 77 - mgr W. Kondratowicz, 39 - dr G. Szymańska-Pomorska
    5KiZ Immunologii Klinicznej52384895 - prof. A. Harłozińska-Szmyrka,52 - dr hab. J. Bar, 53 - dr B. Ślesak
    6KiZ Mikrobiologii1874141198 - prof. A. Przondo-Mordarska,123 - dr M. Fleischer, 65 - dr hab. G. Gościniak
    7Z Reumatologii62373999 - prof. J. Szechiński, 35 - dr M. Kowalski,33 - J. Świerkot
    8I KiK Chir. Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej83143958 - prof. J. Dawiskiba, 48 - prof. W. Bednarz,45 - dr P. Domosławski
    9KiK Anestezjologii i Intensywnej Terapii1350739160 - prof. A. Kübler, 62 - dr hab. G. Durek,39 - dr S. Mordarski
    10KiZ Medycyny Sądowej621736101 - prof. B. Świątek, 45 - dr hab. T. Dobosz,34 - dr J. Kawecki
    11I K Pediatrii1243236120 - prof. A. Boznański, 116 - prof. L. Sadowska, 64 - prof. J. Pellar
    12KiK Chorób Wewnętrznychi Alergologii186443680 - prof. M. Jutel, 60 - prof. M. Krasnowska,59 - prof. B. Panaszek, 53 - prof. J. Patkowski
    13KiZ Biologii i ParazytologiiLekarskiej72343359 - prof. S. Jankowski, 33 - dr E. Galary,32 - mgr M. Wesołowska
    14K Medycyny Ratunkowej82573276 - prof. J. Jakubaszko, 47 - lek. L. Styka,30 - lek. J. Sokołowski
    15KiZ Anatomii Prawidłowej1650532125 - prof. A. Kędzia, 73 - dr hab. B. Gworys,51 - dr K. Porwolik
    16II KiK Pediatrii, Gastrologiii Żywienia824731115 - prof. F. Iwańczak, 51 - dr hab. B. Iwańczak, 20 - dr T. Pytrus
    17K Ginekologii1030530126 - dr hab. M. Gabryś, 40 - dr A. Pietkiewicz,28 - dr J. Robaczyński
    18KiZ Higieny617729120 - dr hab. K. Pawlas, 25 - lek. S. Brużewicz,19 - dr A. Luty-Frąckiewicz
    19Z Biofizyki92442784 - prof. K. Michalak, 43 - dr hab. J. Mozrzymas, 31 - dr hab. A. Hendrich
    20Z HumanistycznychNauk Lekarskich616227103 - prof. W. Wojtkiewicz-Rok,17 - dr K. Uzarczyk, 14 - dr J. Barański
    21KiZ Anatomii Patologicznej154022774 - prof. J. Rabczyński, 79 - prof. M. Jeleń,39 - dr A. Markowska-Wojciechowska,
    22KiZ Histologii i Embriologii1437227176 - prof. M. Zabel, 28 - dr M. Podhorska--Okołów, 21 - dr U. Ciesielska
    23KiK Chorób Wewn. i Zawodowych1333426117 - prof. R. Andrzejak, 70 - dr hab. A. Skoczyńska, 38 - dr hab. J. Antonowicz-Juchniewicz
    24I KiK Ginekologii i Położnictwa143592656 - prof. A. Karmowski, 49 - dr hab. M. Gryboś, 35 - dr A. Wilczyński
    25KiZ Farmakologii1228824108 - prof. A. Szeląg, 34 - dr J. Magdalan,25 - dr M. Skrzypiec
    26K Neonatologii51122248 - dr M. Czyżewska, 33 - dr E. Terpińska,18 - dr D. Paluszyńska
    27KiZ Fizjologii143092266 - prof. L. Borodulin-Nadzieja,31 - dr T. Pietraszkiewicz, 28 - dr E. Urban
    28KiZ Chemii i Immunochemii91842083 - prof. I. Kątnik-Prastowska, 24 - mgr E. Kłonowska--Brzostek, 15 - mgr inż. M. Przybysz
    29K. Zaburzeń Rozwojowych Płodu4802037 - prof. J. Zalewski, 34 - dr J. Florjański,8 - dr J. Heimrath
    30K Prop. Pediatrii i K Immun. i Reumatologii Wieku Rozwojowego71382050 - prof. A. Jankowski, 28 - dr A. Lewandowicz--Uszyńska, 15 - dr B. Basiewicz-Worsztynowicz
    31Zakład Patofizjologii1121319118 - prof. J. Jagielski, 26 - dr W. Pilecki,18 - dr M. Sobieszczańska
    32KiZ Biochemii Lekarskiej2231714131 - prof. T. Banaś, 53 - prof. D. Kwiatkowska, 27 - dr B. Krotkiewska
    33Prof. dr hab. Anna Krefft1666 - prof. A. Krefft
    Razem315959130
    Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
    MiejscewrankinguKatedra/Zakład/KlinikaLiczbapracownikówSumapunktówŚrednia punktówna 1 os.Największa liczba punktówuzyskanych w danej jednostce
    1KiK. Urologii761287120 - dr hab. R. Zdrojowy, 115 - dr J. Dembowski, 94 - prof. J. Lorenz
    2KiZ Medycyny Rodzinnej1175168315 - prof. A. Steciwko, 104 - dr I. Pierogowicz, 85 - dr M. Bujnowska-Fedak
    3KiK Chorób Zakaźnych958965166 - prof. A. Gładysz, 97 - prof. K. Simon,85 - dr J. Gąsiorowski
    4KiZ Chirurgii Naczyniowej, Ogólneji Transplantacyjnej1367052130 - prof. W. Witkiewicz (detaszowany),111 - prof. P. Szyber, 61 - dr hab. D. Patrzałek, 60 - dr A. Pupka
    5KiK Chirurgii Klatki Piersiowej418546143 - prof. J. Kołodziej, 17 - dr M. Marciniak,15 - dr K. Gietkiewicz,
    6KiZ Medycyny Społecznej417945167 - prof. L. Waszkiewicz,8 - mgr K. Połtyn-Zaradna
    7KiK Chirurgii Plastycznej2874470 - prof. K. Kobus, 17 - dr P. Wójcicki
    8KiK Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku135564388 - prof. M. Podolak-Dawidziak, 70 - dr J. Nowicka, 55 - dr hab. M. Kuliszkiewicz-Janus
    9KiZ Radiologii1668143151 - dr E. Nienartowicz, 123 - prof. K. Moroń,79 - dr hab. M. Sąsiadek
    10Z Chirurgii Eksperyment. i Badań Biomateriałów31194080 - prof. S. Pielka, 22 - dr L. Solski,17 - dr J. Staniszewska-Kuś
    11KiK Endokrynologii i Diabetologii1246539132 - prof. A. Milewicz, 102 - prof. M. Mędraś,43 - dr hab. M. Bolanowski
    12KiK Chirurgii i Urologii Dziecięcej83053899 - prof. J. Czernik, 80 - prof. K. Sawicz-Birkowska, 31 - dr hab. M. Bagłaj
    13KiK Dermatologii i Wenerologii1453138148 - dr hab. J. Szepietowski, 121 - prof. E. Baran, 36 - dr G. Szybejko-Machaj
    14KiK Neurochirurgii72593761 - prof. W. Jarmundowicz, 59 - dr hab. L. Zub, 56 - dr B. Czapiga
    15KiK Nefrologii i MedycynyTransplantacyjnej1442330127 - prof. M. Klinger, 61 - prof. Z. Hruby (deta--szowany), 49 - dr hab. M. Boratyńska
    16KiK Psychiatrii1853730105 - prof. A. Kiejna, 101 - dr hab. J. Leszek,48 - dr hab. S. Sidorowicz
    17KiK Angiologii, NadciśnieniaTętniczego i Diabetologii720830125 - prof. R. Adamiec, 27 - dr M. Knapik-Kordecka, 20 - dr P. Alexewicz
    18KiK Okulistyki154332998 - prof. M. Niżankowska, 60 - dr M. Misiuk-Hojło, 45 - dr A. Turno-Kręcicka
    19K Chirurgii Urazoweji Chirurgii Ręki82272886 - prof. R. Rutowski, 38 - dr K. Zimmer,23 - dr K. Bogdan
    20KiK Ortopedii i TraumatologiiNarządu Ruchu925228152 - prof. A. Wall, 25 - dr J. Czapiński,22 - dr L. Morasiewicz
    21KiK EndokrynologiiWieku Rozwojowego71782548 - dr hab. A. Noczyńska , 48 - dr E. Barg,21 - dr T. Żak
    22KiK Otolaryngologii174112481 - prof. L. Pośpiech, 69 - prof. T. Kręcicki,62 - prof. M. Zalesska-Kręcicka
    23KiK Kardiologii163842467 - prof. K. Wrabec, 65 - prof. W. Mazurek,62 - prof. M. Witkowska
    24K Onkologii i K OnkologiiGinekologicznej1125523110 - prof. J. Kornafel, 26 - dr R. Matkowski,20 - lek R. Tarkowski
    25KiK Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej1329222131 - prof. A. Chybicka, 25 - dr D. Wójcik,22 - dr B. Kazanowska
    26KiK Chorób ZakaźnychWieku Dziecięcego71542250 - prof. I. Kacprzak-Bergman,35 - dr L. Szenborn, 29 - dr E. Kuchar
    27KiK Gastroenterologii112282165 - prof. L. Paradowski, 28 - dr E. Poniewierka, 20 - dr M. Rybak
    28KiK Nefrologii Pediatrycznej1122821102 - prof. D. Zwolińska, 21 - dr I. Wikiera-Magott, 19 - dr U. Berny
    29KiK Neurologii132602090 - prof. R. Podemski, 31 - dr M. Koszewicz,29 - dr S. Budrewicz
    30KiK ChirurgiiPrzewodu Pokarmowego112081939 - prof. K. Grabowski, 36 - dr hab. M. Strutyńska--Karpinska, 34 - dr hab. A. Lewandowski
    31KiK Chorób Płuc101471649 - prof. R. Jankowska, 21 - dr A. Brzecka,20 - dr P. Piesiak
    32KiK Chirurgii Serca654920 - dr hab. T. Kustrzycki, 18 - dr A. Stachurski,6 - dr M. Pelczar
    Razem3271086833
    Wydział Farmaceutyczny
    MiejscewrankinguKatedra/ZakładLiczbapracownikówSumapunktówŚrednia punktówna 1 os.Największa liczba punktówuzyskanych w danej jednostce
    1KiZ Farmakologii Klinicznej41754464 - dr hab. A. Wiela-Hojeńska, 42 - dr P. Milejski, 36 - dr P. Niewiński
    2Z Biologii i Botaniki Farmaceutycznej41573983 - prof. E. Lamer-Zarawska, 38 - dr A. Noculak--Palczewska, 21 - dr A. Matkowski
    3Ogród Roślin Leczniczych1393939 - dr A. Jezierska-Domaradzka
    4KiZ Toksykologii51793686 - prof. A. Długosz, 30 - dr hab. H. Milnerowicz, 31 - dr J. Lembas-Bogaczyk,
    5KiZ Bromatologii51452965 - dr hab. J. Biernat, 32 - dr hab. H. Grajeta,26 - dr R. Ilow
    6KiZ Farmakognozji823029104 - prof. W. Cisowski, 33 - dr Z. Sroka,25 - dr A. Kowalczyk
    7KiZ Technologii Leków51282651- dr hab. E. Wagner, 23 - dr hab. W. Nawrocka, 21 - dr H. Liszkiewicz
    8KiZ Podstaw Nauk Medycznych82042586 - dr hab. K. Gąsiorowski, 37 - dr A. Osada,28 - prof. J. Świątek-Kozłowska
    9K. Farmacji Stosowanej2249422116 - prof. J. Pluta, 79 - prof. A. Kubis,36 - dr K. Małecka
    10KiZ Analityki Medycznej71562273 - prof. M. Woźniak, 28 - dr J. Stacherzak-Pawlik, 25 - mgr W. Nahaczewska
    11KiZ Biochemii Farmaceutycznej71432074 - prof. M. Warwas, 19 - dr A. Piwowar,14 - dr J. Zuwała-Jagiełło
    12KiZ Chemii Nieorganicznej81441852 - prof. J. Josiak, 49 - prof. A. Wojakowska,22 - dr B. Fuglewicz
    13KiZ Chemii Analitycznej111591479 - prof. W. Gaweł, 17 - dr J. Sułkowska,14 - mgr T. Błaśkiewicz
    14KiZ Chemii Organicznej121711456 -doc. dr hab. Z. Rykowski, 32 - dr U. Lipnicka, 31 - dr hab. S. Ryng
    15KiZ Chemii Fizycznej101301346 - prof. E. Ratajczak, 25 - dr B. Sztuba,12 - dr K. Brudnik
    16KiZ Chemii Leków111431343 - prof. H. Śladowska, 35 - dr R. Żabska,29 - prof. W. Malinka
    17Z Praktycznej Nauki Zawodu1555 - mgr M. Paroń
    Razem129280222
    Wydział Zdrowia Publicznego
    MiejscewrankinguZakładLiczbapracownikówSumapunktówŚrednia punktówna 1 os.Największa liczba punktówuzyskanych w danej jednostce
    1Z Chorób Układu Nerwowego217889110 - mgr J. Rosińczuk - Tonderys,68 - prof. J. Mierzwa
    2Z Pielęgniarstwa Społecznego744564120 - dr K. Misiak, 110 - dr I. Taranowicz,87 - dr K. Kuchtyn
    3Z Organizacji i Zarządzania422356112 - mgr E. Kuriata, 51 - dr G. Siarkiewicz,35 - mgr A. Felińczak
    4Z Pielęgniarstwa Internistycznego733255106 - dr M. Arendarczyk, 83 - prof. K. Łoboz-Grudzień, 67 - dr A. Bartczuk
    5Z Nauk Podstawowych210854100,5 - prof. I. Choroszy-Król,7 - dr hab. M. Siewiński
    6Z Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej21065386 - dr E. Mess, 20 - mgr D. Krzyżanowski
    7Z Specjalności Zabiegowych943248106 - dr Z. Knihicicka-Mercik,88 - dr B. Wojewoda, 69 - dr M. Milan
    8Z Ratownictwa Medycznego62394089 - dr I. Chęciński, 44 - dr J. Piechocki,39 - lek. R. Jadach
    9Z Fizjoterapii62053463 - dr I. Demarczyk, 50 - mgr I. Baściuk,35 - mgr W. Laber
    10Z Pediatrii Społecznej31023493 - mgr A. Błaszczyk, 5 - mgr A. Stodolak,4 - mgr A. Król
    11Z Nauki Zawodu154973395 - mgr J. Kolasińska, 83 - mgr L. Pieronkiewicz, 80 - mgr B. Stojak
    12Z Położnictwa72133184 - mgr B. Mirska, 62 - mgr M. Szostkowska,25 - mgr T. Trebenda
    13Z Propedeutyki Pielęgniarstwa1170170170 - dr H. Wojnowska-Dawiskiba
    14Z Balneologii1333333 - prof. Z. Knapik
    Razem72328346
    Jednostki Międzywydziałowe
    MiejscewrankinguStudiumLiczbapracownikówSumapunktówŚrednia punktówna 1 os.Największa liczba punktówuzyskanych w danej jednostce
    1Studium Wychowania Fizycznegoi Sportu101861936 - mgr W. Wójcik, 26 - mgr J. Dębski,26 - mgr Z. Pawlak
    2Studium Języków Obcych182141236 - dr J. Smereka, 34 - mgr M. Zagrodnik,16 - mgr K. Orzechowska
    Razem2840014    Międzynarodowa konferencja
    "7th International Conference of Anticancer Research",
    wyspa Korfu w Grecji, 25-30 października 2004 r.    Konferencja została zorganizowana przez Prof. Johna G. Delinassiosa z International Institute of Anticancer Research (Grecja), będącego jednocześnie redaktorem znanego czasopisma "Anticancer Research". Celem konferencji była wymiana informacji oraz osiągnięć naukowych ostatnich lat w walce z nowotworami.
    Konferencja odbyła się na malowniczej wyspie Korfu (Kerkira), należącej do Wysp Jońskich, znanej również pod nazwą "wyspy rajskiej", która choć nie największa, bo ma zaledwie 594 km2 powierzchni, ale najczęściej odwiedzana z Siedmiu Wysp Jońskich. Korfu przywitała uczestników konferencji wspaniałą, prawie letnią pogodą, kwitnącą, wiecznie zieloną roślinnością oraz wspaniałą grecką gościnnością.
    Konferencja zgromadziła około 1000 uczestników z całego świata, a głównymi tematami sesji naukowych były ogólnie mówiąc biologia molekularna nowotworów oraz najnowsze odkrycia naukowe w tej dziedzinie. Podczas konferencji odbyło się 60 sesji naukowych, na których przedstawiono 600 prac naukowych.
    Członkiem Komitetu Naukowego konferencji była Pani prof. Antonina Harłozińska-Szmyrka, która przewodniczyła sesji naukowej "Invasion and Metastasis". Pani profesor wygłosiła wspaniały referat pt. "Progress in molecular mechanisms of tumor metastasis and angiogenesis", który wzbudził ogromne zainteresowanie uczestników oraz ciekawą dyskusję. Z Katedry Immunologii Klinicznej, kierowanej przez Panią prof. Antoninę Harłozińską-Szmyrkę wygłoszono łącznie 7 referatów.
    Wspaniały referat na zaproszenie wygłosiła również Pani prof. Irena Frydecka pt." Abnormalities in T-Cell co-signalling molecules in neoplastic diseases" w sesji "Immunotherapy".
    Spośród 25 prac z Polski, prezentowanych na Konferencji, 15 prac pochodziło z naszej Uczelni. Autorami prac byli Pani prof. A. Harłozińska-Szmyrka oraz jej zespół - dr Barbara Ślesak i dr Paweł Sedlaczek (Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej), Pani prof. Irena Frydecka (Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku), Pan prof. Maciej Zabel wraz z zespołem (Katedra i Zakład Histologii i Embriologii), Pani prof. Krystyna Michalak i dr hab. Andrzej Hendrich (Katedra i Zakład Biofizyki), dr hab. Marta Strutyńska-Karpińska (Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej) we współpracy z Katedrą i Zakładem Anatomii Patologicznej, kierowanej przez Pana prof. Jerzego Rabczyńskiego.
    Dzięki bardzo wysokiej pozycji, jaką zajmuje Pani prof. Antonina Harłozińska-Szmyrka w zagranicznych gremiach naukowych, jej ustawicznej pomocy i cennych radach oraz uprzejmości organizatora konferencji Pana prof. J.G. Delinassiosa, miałam okazję, jako sekretarz Redakcji, do reklamowania na konferencji czasopisma "Advances in Clinical and Experimental Medicine" wydawanego przez naszą Uczelnię. O zainteresowaniu uczestników konferencji naszym czasopismem może świadczyć fakt, że 10 ostatnich zeszytów, które zabrałam ze sobą, rozeszło się w ciągu 2 dni.

    Sekretarz Redakcji
    "Advances in Clinical and Experimental Medicine"
    dr hab. Marta Strutyńska-Karpińska


    Wyniki ankiety dotyczącej funkcjonowania studiów doktoranckich


    11 lutego 2005 r. odbyło się spotkanie ze słuchaczami wszystkich lat studiów doktoranckich, mające na celu wyłonienie istotnych problemów, dotyczących funkcjonowania studiów doktoranckich w naszej Uczelni. Na spotkaniu oraz w anonimowej ankiecie rozesłanej do wszystkich uczestników studiów doktoranckich poruszono następujące problemy:
  • Zaproponowano, by zajęcia obowiązkowe mogły się odbywać w godzinach wieczornych, w soboty lub mogły być zaliczane eksternistycznie (dotyczy słuchaczy studiów zaocznych).
  • Padła propozycja zmniejszenia liczby godzin zajęć obowiązkowych, które utrudniają słuchaczom pracę w jednostkach. Uczestnicy zebrania wyrazili pogląd, że dobrym rozwiązaniem byłoby skomasowanie wszystkich zajęć obowiązkowych (oprócz kursu komputerowego z elementami zarządzania) w I semestrze studiów.
  • Zasugerowano przemianowanie niektórych zajęć obowiązkowych na fakultatywne.
  • Postulowano zniesienie obowiązku uczestniczenia doktorantów z wykształceniem niemedycznym w zajęciach o tematyce ściśle medycznej.
  • Proponowano wprowadzenie możliwości wyboru zajęć pod kątem studiów i w związku z powyższym podział na grupy ćwiczeniowe według jednostek klinicznych i nieklinicznych.
  • Zgłoszono potrzebę znacznego rozszerzenia zajęć fakultatywnych, spośród których słuchacze mogliby wybierać zajęcia, które ich interesują.
  • Proszono o wprowadzenie możliwości zaliczenia obowiązkowego lektoratu na podstawie sprawdzianu eksternistycznego albo na podstawie certyfikatu językowego odpowiedniego stopnia. Ponadto zgłoszono wiele niespójnych, czasem sprzecznych postulatów, jak: "przeniesienie lektoratów z zajęć obowiązkowych do fakultatywnych", "wprowadzenie bardziej zróżnicowanych poziomów językowych", "zwiększenie liczby godzin lektoratów", "wprowadzenie języka angielskiego jako obowiązkowego dla wszystkich", "wprowadzenie lektoratów specjalistycznych z języka medycznego", "zwiększenie możliwości wyboru języka nauczanego na lektoratach" oraz "wprowadzenie obowiązku uczęszczania na dwa różnojęzyczne lektoraty". Padła też propozycja, by obowiązkowy lektorat obejmował dwa języki obce.
  • Odnośnie modułu pedagogicznego poruszono problem możliwości pełnego nabycia uprawnień pedagogicznych na zasadzie udziału w dodatkowych zajęciach fakultatywnych. Ponadto proszono o możliwość uczestniczenia w zajęciach modułowych nie tylko słuchaczy I roku studiów, lecz również wyższych lat oraz zainteresowanych absolwentów. Sugerowano bardziej praktyczny charakter zajęć z pedagogiki i dydaktyki.
  • Zaproponowano zmianę konwersatorium z historii medycyny z zajęć obowiązkowych na fakultatywne lub zniesienie tych zajęć, ponieważ zajęcia z historii medycyny były już w programie studiów stacjonarnych na Wydziale Lekarskim.
  • W sprawie konwersatorium z psychologii klinicznej z elementami psychiatrii podniesiono zbyt mało praktyczny charakter zajęć. Twierdzono, że zajęcia te nie uwzględniają problemów psychologicznych spotykanych w pracy klinicznej.
  • Nie zgłoszono potrzeby zmian odnośnie kursu komputerowego z elementami zarządzania poza większą liczbą godzin, w szczególności dotyczących statystyki, ponieważ są to zajęcia przydatne w pracy zawodowej.
  • W ramach nowych propozycji dydaktycznych zaproponowano zajęcia pn.: "praktyczny aspekt przygotowania wniosków o grant badawczy do instytucji krajowych i zagranicznych", "metodyka prowadzenia badań naukowych", "technika przygotowania i prowadzenia prezentacji oraz pisania publikacji naukowych", "filozofia zakończona egzaminem", "metodologia przygotowania pracy doktorskiej", "wprowadzenie do systemów jakości w laboratoriach" oraz "praktyczne zajęcia z symultanicznego interpretowania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, nagłych i stresogennych".
  • Okazało się, że występują niepokojące problemy z prowadzeniem zajęć dydaktycznych ze studentami przez uczestników studiów doktoranckich od II do IV roku; studenci SD prosili o: "zwolnienie z obowiązku dydaktycznego na II roku studiów kosztem zwiększenia pensum dydaktycznego na III i IV roku studiów", "wyraźnego określenia zakresu obowiązków dydaktycznych" oraz masowo, o "nieprzekraczalnie wyznaczonego doktorantom pensum dydaktycznego".
  • W sprawach ogólnoorganizacyjnych studenci SD proszą o: "sprawniejsze upowszechnianie informacji o źródłach finansowania projektów badawczych", "podwyższenie stypendiów", "nietraktowanie słuchaczy studiów doktoranckich w Klinikach jako personelu drugorzędnego", "wprowadzenie możliwości zawarcia umowy o pracę (nie umowy cywilno-prawnej) na dyżury w klinikach. Umowa cywiln-prawna oparta na wolontariacie nie rozwiązuje problemu, ponieważ jest to okres nieskładkowy", "rozpisanie konkursu na grupowe ubezpieczenie NW wszystkich doktorantów" oraz "powołanie samorządu słuchaczy studiów doktoranckich".
    Podsumowując wyniki powyższego sondażu, prosimy PT Promotorów oraz PT Osoby prowadzące zajęcia o spełnienie możliwych do zrealizowania postulatów.
    Ze swojej strony będziemy stopniowo wprowadzać w życie te postulaty, które leżą w naszej gestii, np. powołanie samorządu, przeprowadzenie konkursu na ubezpieczenia NW, a zwłaszcza zmiany programowe.
    dr hab. Tadeusz Dobosz
    mgr Elżbieta Załustowicz
    mgr Anna Mrozińska    60-lecie Polskiego Ośrodka Akademickiego we Wrocławiu


    Program:
    8 kwietnia 2005 r.
    Audytorium Jana Pawła II, ul. Borowska 213
    Godz. 10.00
  • Modlitwa ekumeniczna i złożenie urny z ziemią ze Wzgórz Wuleckich w NAM
  • Uroczyste otwarcie Audytorium Jana Pawła II
  • Uroczystość nadania godności doktora honoris causa prof. dr. Francis Mégraud (Bordeaux)
  • Konferencja naukowa na temat: "Problemy etyczne w badaniach eksperymentalnych na ludziach i na zwierzętach"

    Konferencja Naukowa na temat:
    "Problemy etyczne
    w badaniach eksperymentalnych
    na ludziach i na zwierzętach"

    godz. 11.30-13.15 Sesja I
    Przewodniczący:
    ks. prof. dr hab. Wiesław Dyk,
    prof. dr hab. Roman Kołacz,
    prof. dr hab. Czesław Radzikowski
    Czesław Radzikowski (Członek KKEdsDZ, MNiI): Programowanie i przeprowadzanie badań biomedycznych z użyciem zwierząt doświadczalnych
    Wiesław Dyk (Uniwersytet Szczeciński): Biomedyczne aspekty badań naukowych z udziałem zwierząt
    Roman Kołacz (Akademia Rolnicza we Wrocławiu): Lekarz weterynarii a eutanazja zwierząt - aspekty etyczne i prawne
    Marek Houszka (Akademia Rolnicza we Wrocławiu): Człowiek i zwierzę - dwoistość natury ludzkiej
    godz. 13.15-15.30 Sesja II
    Przewodniczący:
    ks. dr Marcin Hintz,
    ks. dr hab. Tadeusz Reroń,
    prof. dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok
    Janusz Czarny (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu): Główne problemy bioetyczne w świetle prawa naturalnego i sumienia
    Marcin Hintz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie): Ewangelicka bioetyka jako etyka czci dla życia
    Wacław Chomik (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu): Cierpienie z powodu bezpłodności a techniki zapłodnienia pozaustrojowego
    Wanda Wojtkiewicz-Rok (Akademia Medyczna we Wrocławiu): Ewolucja poglądów na temat sekcji zwłok
    Tadeusz Reroń (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu): Lekarz jako sługa Ewangelii życia
    godz. 15.30
    Podsumowanie dyskusji:
    prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz (Rektor AR),
    ks. prof. dr hab. Józef Pater (Rektor PWT),
    prof. dr hab. Leszek Paradowski (Rektor AM)


    Pamiętamy o lwowskich profesorach

    Urna z ziemią z miejsca kaźni w Nowej Akademii Medycznej


    4 lipca 1941 roku na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie naziści zamordowali 25 polskich profesorów lwowskich uczelni, Uniwersytetu Jana Kazimierza i Politechniki, a także członków ich rodzin. Największe straty poniósł Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza.
    Ta zbrodnia stanowiła integralną część faszystowskiej ideologii i była wyrazem hitlerowskiej polityki zmierzającej konsekwentnie do biologicznego wyniszczenia polskiego narodu. Pierwszym etapem realizacji zbrodniczych planów było unicestwienie polskiej inteligencji.
    W 1945 roku ocaleni z pogromów II wojny światowej naukowcy lwowscy oraz przybyli z innych miast polskich stanowili podstawową kadrę utworzonego wówczas Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Pierwszy wykład dla młodzieży akademickiej w nieoszklonej jeszcze sali wykładowej na temat bakteriologii wygłosił 6 września 1945 roku prof. dr hab. Ludwik Hirszfeld, światowej sławy mikrobiolog i immunolog.
    Z inicjatywy prof. dr. hab. Henryka Mierzeckiego, Kierownika Kliniki Dermatologii, zawiązano komitet społeczny, który podjął inicjatywę ufundowania pomnika upamiętniającego tragedię z 1941 roku. Pomnik stanął na placu Grunwaldzkim.
    Dnia 23 stycznia 2005 roku Marszałek Województwa Dolnośląskiego Paweł Wróblewski i Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz pobrali ziemię ze Wzgórz Wuleckich, miejsca kaźni mieszkańców Lwowa. Urna z tą ziemią 8 kwietnia 2005 r. zostanie. wmurowana w Nowej Akademii Medycznej.

    8 kwietnia w Nowej Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej zostanie uroczyście wmurowana urna z ziemią, w której zastygła krew profesorów lwowskich zamordowanych przez Gestapo w lipcu 1941 roku we Lwowie. Wśród 45 ofiar tego bestialskiego mordu był Profesor Antoni Cieszyński, kierownik Kliniki Stomatologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Z synem Profesora Cieszyńskiego - Profesorem Tomaszem Cieszyńskim, mieliśmy okazję wspomnieć wydarzenia sprzed 64 lat.
    - Zbrodnia ta zrodzona z idei dominacji narodu germańskiego była wymierzona w wybitnych polskich uczonych i wychowawców polskiej młodzieży akademickiej jako działanie zmierzające do unicestwienia intelektu Narodu Polskiego - mówi Profesor Cieszyński, dziś emerytowany profesor Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Wrocławskiej Akademii Medycznej.


    Profesor Tomasz Cieszyński wiele czasu spędza na lekturze historii Lwowa

    - Jakie były okoliczności tej zbrodni?
    - Bezpośrednio po wkroczeniu wojsk niemieckich do Lwowa, a było to w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku, specjalny oddział polowego Gestapo pod dowództwem SS-Hauptsturmführera Hansa Krügera i jego zastępcy SS-Obersturmführera Waltera Kutschmanna wraz z batalionem "Nachtigall" złożonym z Ukrainców w mundurach SS - dokonał brutalnego aresztowania grupy profesorów wyższych uczelni Lwowa. Wraz z profesorami aresztowano członków ich rodzin oraz ich przyjaciół, którzy na swoje nieszczęście byli u nich w gościnie. Nikomu nie przedstawiono nakazu aresztowania i nie ujawniono jego powodu ani celu. Jeszcze przed świtem wszyscy aresztowani zostali rozstrzelani. Egzekucji dokonali przed wschodem słońca w kotlinie Wzgórz Wuleckich Ukraińcy pod komendą oficera Gestapo Romana Szuchewycza na rozkaz Hansa Krügera. Z oddali obserwowało ją kilkunastu świadków. Niektórzy z nich rozpoznali ofiary tej okrutnej zbrodni. Świadkowie ci byli śmiertelnie przerażeni tą straszliwą zbrodnią. Długo żyli w przekonaniu, że sami zostaną zamordowani, jeżeli zaczną o niej mówić. Dopiero po zakończeniu wojny dali swoje świadectwo o wydarzeniach w kotlinie Wzgórz Wuleckich. Ja sam byłem obecny przy aresztowaniu mego Ojca prof. Antoniego Cieszyńskiego przez Waltera Kutschmanna. Na pytanie skierowane do mnie: "Wie alt sind sie?" Matka moja odpowiedziała "Er ist siebzehn Jahre alt" - to mi uratowało życie. Kilka dni później Gestapo zamordowało kolejnych profesorów: dwóch z Akademii Handlu Zagranicznego i jednego z Politechniki Lwowskiej.
    - W sumie w lipcu 1941 roku we Lwowie Gestapo zamordowało dwudziestu pięciu Profesorów-Polaków, w tym trzynastu Uniwersytetu Jana Kazimierza i jednego Profesora mianowanego przez władze sowieckie, ośmiu Politechniki Lwowskiej, dwóch Akademii Handlu Zagranicznego i jednego Akademii Weterynaryjnej we Lwowie.
    - Zauważam, że żyją jeszcze naoczni świadkowie okoliczności ludobójstwa na polskich profesorach uczelni akademickich Lwowa i osobach im najbliższych.
    - Dziś wiemy, ze plan tej zbrodni powstał przy współpracy władz niemieckich z członkami Ukraińskiej Organizacji Nacjonalistycznej.
    - Było to wiadome od początku, ale władze komunistyczne to zatajały. Na kilka miesięcy przed napaścią III Rzeszy na Związek Sowiecki Ukraińcy zbiegli do Krakowa, na rozkaz Gestapo ułożyli listę lwowskich profesorów przewidzianych do zgładzenia. Mord ten miał charakter eksterminacji rodzinnej, bowiem razem z profesorami zostały aresztowane i zamordowane ich żony oraz ich synowie i wnuki. Na początku lat 60. ubiegłego stulecia wdowa po zamordowanym profesorze Włodzimierzu Krukowskim - doktor Helena Krukowska - złożyła przed sądem w Hamburgu pozew o ukaranie sprawców tego ludobójstwa, ale dopiero po pięciu latach otrzymała decyzję prowadzącego państwowego prokuratora von Belowa, że zamknął postępowanie, bowiem, jak stwierdził "niemieccy sprawcy odpowiedzialni za rozstrzelanie Lwowskich profesorów niw żyją." Tą decyzją prokurator odsłonił zakłamane oblicze niemieckiego organu sprawiedliwości. Jak wiadomo, w tym samym czasie w więzieniu w Hamburgu przebywał główny wykonawca tej zbrodni - Hans Krüger, którego skazano na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zbrodnie popełnione na Żydach w Stanisławowie.
    - O wydarzeniach we Lwowie nie możemy zapominać.
    - To chwalebne, że władze rektorskie wrocławskiej Akademii Medycznej chcą upamiętnić śmierć naszych Nauczycieli przez wmurowanie urny z ich krwią zakrzepłą na grudkach ziemi, pobranej z miejsca kaźni, w kompleksie Nowej Akademii Medycznej przy ul. Borowskiej we Wrocławiu.
    Rozmawiał i fotografował:
    Adam Zadrzywilski


    Galeria portretów rodzinnych, po prawej dziadek Profesora - Tomasz Cieszyński, w środku ojciec - Antoni Cieszyński


    Dokładną listę zamordowanych publikujemy poniżej. Po bardziej szczegółowe informacje odsyłamy do Internetu na stronę: www.republika.pl/lwowscy_profesorowie

    Zamordowani 4 lipca 1941 r. w kotlinie Wzgórz Wuleckich i tam okresowo pogrzebani

    1. Prof. dr Antoni Cieszyński, l. 59,kier. Kl. Stomatologicznej UJK
    2. Prof. dr Władysław Dobrzaniecki, l.44,ord. Oddz. Chirurgii PSP
    3. Prof. dr Jan Grek, l. 66, profesor przy Kl. Chorób Wewnętrznych UJK
    4. Maria Grekowa, l 57, żona profesora
    5. Doc. dr Jerzy Grzędzielski, l. 40,kier. Kl. Okulistycznej UJK
    6. Prof. dr Edward Hamerski, l. 43kier. Kl. Chorób Wewnętrznych AWL
    7. Prof. dr Henryk Hilarowicz, l. 51,profesor przy Kl. Chirurgii UJK
    8. Ksiądz dr teologii Władysław Komornicki, l. 29,powinowaty żony prof. Ostrowskiego
    9. Eugeniusz Kostecki, l. 36, mąż gospodyni prof. Dobrzanieckiego
    10. Prof. dr Włodzimierz Krukowski, l. 53,kier. Kat. Pomiarów Elektrycznych PL
    11. Prof.dr Roman Longchamps de Bérier, l. 56, kier. Kat. Prawa Cywilnego UJK
    12. Bronisław Longchamps de Bérier, l. 25,absolwent PL, syn profesora
    13. Zygmunt Longchamps de Bérier, l. 23,absolwent PL, syn profesora
    14. Kazimierz Longchamps de Bérier, l. 18,absolwent liceum, syn profesora
    15. Prof. dr Antoni Łomnicki, l. 60,kier. Kat. Matematyki PL
    16. Adam Mięsowicz, l. 19, absolwent liceum, wnuk prof. Sołowija
    17. Prof. dr Witołd Nowicki, l. 63,kier. Kat. Anatomii Patologicznej UJK
    18. Dr med. Jerzy Nowicki, l. 27, st. asystent Kat. Higieny UJK, syn profesora
    19. Prof. dr Tadeusz Ostrowski, l. 60,kier. Kl. Chirurgii UJK
    20. Jadwiga Ostrowska, l. 59, żona profesora
    21. Prof. dr Stanisław Pilat, l. 60, kier. Kat. Technologii Nafty i Gazów Ziemnych PL
    22. Prof. dr Stanisław Progulski, l. 67,profesor przy Kl. Pediatrii UJK
    23. Inż. Andrzej Progulski, l. 29, syn profesora
    24. Prof. dr Roman Rencki, l. 67,kier. Kl. Chorób Wewnętrznych UJK
    25. Dr med. Stanisław Ruff, l. 69,ord. Oddz. Chirurgii Szpitala Żydowskiego, zabrany wraz z rodziną z mieszkania prof. Ostrowskiego
    26. Anna Ruffowa, l. 55, żona dr. Ruffa
    27. Inż. Adam Ruff, l. 30, syn dr.Ruffa
    28. Prof. dr Włodzimierz Sieradzki, l. 70,kier. Kat. Medycyny Sądowej UJK
    29. Prof. dr Adam Sołowij, l. 82, emerytowany ord. Oddz. Położniczo-Ginekologicznego PSP
    30. Prof. dr Włodzimierz Stożek, l. 57,kier. Kat. Matematyki PL
    31. Inż. Eustachy Stożek, l. 29,asystent PL, syn profesora
    32. Emanuel Stożek, l. 24, abs. Wydz. Chemii PL, syn profesora
    33. Dr prawa Tadeusz Tapkowski, l. 44,zabrany z mieszkania prof. Dobrzanieckiego
    34. Prof. dr Kazimierz Vetulani, l. 52,kier. Kat. Mechaniki Teoretycznej PL
    35. Prof. dr Kacper Weigel, l. 61,kier. Kat Miernictwa PL
    36. Mgr prawa. Józef Weigel, l. 33,syn profesora
    37. Prof. dr Roman Witkiewicz, l. 55,kier. Kat. Pomiarów Maszyn PL
    38. Prof. dr Tadeusz Żeleński-Boy l. 66, literat, kier. Kat. Literatury Francuskiej Uniwersytetu aresztowany w mieszkaniu prof. Greka

    Zamordowani na dziedzińcu bursy Abrahamowiczów 4 lipca 1941
    39. Katarzyna Demko, l. 34, nauczycielka języka angielskiego, zabrana z mieszkania prof. Ostrowskiego
    40. Doc. dr Stanisław Mączewski, l. 49, ord. Oddz. Położniczo-Ginekologicznego PSP
    41. Maria Reymanowa, l. 40, pielęgniarka, zabrana z mieszkania prof. Ostrowskiego
    42. Wolisch, l. 40-45, kupiec, zabrany z mieszkania prof. Sieradzkiego

    Zamordowani 12 lipca 1941
    43. Prof. dr Henryk Korowicz, l. 53,kier. Kat. Ekonomii AHZ
    44. Prof. dr Stanisław Ruziewicz, l. 51,kier. Kat. Matematyki AHZ

    Zamordowany w więzieniu 26 lipca 1941
    45. Prof. dr Kazimierz Bartel, l. 59, były 3-krotny Premier RP, kier. Kat. Geometrii Wykreślnej PL (aresztowany jako pierwszy z Profesorów w dniu 2 lipca 1941 r.)


    W ramach obchodów 60-lecia Wydziału Lekarskiego odbędzie się

    Kongres "Nadciśnienie tętnicze jako problem interdyscyplinarny"
    W tym roku swoje 60-lecie świętuje Wydział Lekarski naszej Akademii Medycznej. Przez pierwsze 5 lat z jego bogatej historii funkcjonował jako wydział lekarski Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej.
    - To dobra okazja - powiedział nam prof. dr hab. Ryszard Andrzejak - by zorganizować poważny kongres medyczny, co się nam udało. Chcemy się na nim zająć problematyką nadciśnienia tętniczego w ujęciu interdyscyplinarnym. Dzięki staraniom komitetu organizacyjnego Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola wpisało tę imprezę w obchody 60-lecia nauki polskiej. Nasz pomysł znalazł uznanie Ministra Zdrowia, który objął nad nim honorowy patronat. Do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wystąpiliśmy o wpisanie naszego kongresu na listę rekomendowanych przez te towarzystwa kongresów. Na nasz kongres, który ostatecznie nazwano - "Nadciśnienie tętnicze jako problem interdyscyplinarny", przyjedzie wielu uznanych specjalistów nie tylko w dziedzinie położnictwa, pediatrii, chorób wewnętrznych, ale także z psychiatrii, geriatrii czy genetyków. Gościć więc będziemy osoby, które zajmują się problemem nadciśnienia tętniczego w różnych jego aspektach.
    - Wygląda więc na to, że wpisana w założenia Kongresu interdyscyplinarność będzie stanowić mocny fundament, na którym wszyscy, którzy zajmują się problemami nadciśnienia tętniczego będą mogli doskonalić swoją wiedzę.
    - Tak to widzę. Dlatego chcemy na Kongresie przedstawić doświadczenia lekarskie hypertenzjologów, zajmujących się leczeniem wielu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Chodzi o to, by ich wiedzę i doświadczenie mogli w swojej pracy w leczeniu nadciśnienia tętniczego wykorzystywać nie tylko interniści, kardiolodzy czy anestezjolodzy, ale również pediatrzy, bo nadciśnienie tętnicze coraz częściej dotyka i dzieci, czy też geriatrzy. W grono uczestników Kongresu włączyliśmy także specjalistów z anatomii patologicznej. Mając na uwadze wysoką rangę naszego Kongresu postanowiliśmy jego program poszerzyć o znane autorytety i osobistości świata medycyny. Prof. Cooke z Uniwersytetu Stanforda w USA przedstawi wyjątkowo ciekawy referat - "Czy nadciśnienie tętnicze to schorzenie śródbłonka?" Z Perugii we Włoszech przyjedzie prof. Scilacci, który przedstawi referat podejmujący problematykę wskazań do całodobowego mierzenia ciśnienia tętniczego. O nowym spojrzeniu na rolę czynników genetycznych w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym będzie mówiła prof. Kawecka-Jaszcz. Do tej pory wiemy o kilkunastu zespołach warunkowanych genetycznie, które wpływają na ciśnienie naszej krwi. Ciekawie zapowiada się "okrągły stół", który będzie poświęcony nadciśnieniu tętniczemu w okresie menopauzy. Jego moderatorem będzie prof. Czarnecka i prof. Spaczyński.
    - Przeglądając informator kongresowy, rzuca się w oczy, co zrozumiałe, różnorodność specjalności oraz mnogość katedr i klinik, z których przyjadą uczestnicy Kongresu.
    - W przygotowanie Kongresu włączyły się wszystkie kliniki wewnętrzne i psychiatryczne naszej Akademii oraz kilkanaście klinik z Polski. To daje gwarancję, że ta interdyscyplinarność, o której myśleliśmy, zostanie ciekawie przedstawiona. Z jednej strony problem nadciśnienia będzie przedstawiony od strony molekularnej, dowiemy się o starzeniu się śródbłonka, które przecież nie pozostaje bez wpływu na nadciśnienie tętnicze krwi. Temu problemowi będzie poświęcona pierwsza sesja. Jeśli chodzi o leczenie farmakologiczne, czeka nas wiele interesujących sesji, na których zostanie przedstawione empiryczne podejście do leków z wyboru. Poznamy objawy uboczne i niepożądane w farmakologicznym leczeniu nadciśnienia tętniczego. Ciekawy powinien być wykład dotyczący edukacji chorych z nadciśnieniem tętniczym. Przecież wiemy, że w jego leczeniu spory procent niepowodzeń, a co za tym idzie częste przeradzanie się nadciśnienia tętniczego w nadciśnienie oporne, jest spowodowane złym kontaktem między lekarzem a pacjentem. Pacjentów przeraża branie leków często do końca życia i to dwa, trzy razy dziennie. Te psychiczne opory pacjentów można zmienić.
    - Rozumiem, że choćby z tego powodu na Kongresie pojawią się lekarze rodzinni.
    - Mają oni niebagatelny wpływ na samopoczucie swoich pacjentów. Nie tylko dlatego na Kongres zaprosiliśmy lekarzy rodzinnych. Jedna z sesji będzie poświęcona prowadzeniu pacjenta z nadciśnieniem właśnie przez lekarza rodzinnego. Wystąpi krajowy konsultant z kardiologii prof. Grzegorz Opolski, który przedstawi wybór postępowania w leczeniu nadciśnienia tętniczego w przypadku występowania i współistnienia choroby wieńcowej. Prof. Jerzy Głuszek, były Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, przedstawi problemy, które niby są znane, ale często bywają pomijane. Chodzi tu o problemy niefarmakologicznego leczenia nadciśnienia tętniczego. Często w praktyce lekarza rodzinnego z pewną dozą nieostrożności podchodzi się od razu do leczenia farmakologicznego, nie próbując zmniejszyć czynników ryzyka, które wpływają na występowanie m.in. nadciśnienia tętniczego. Mówi się tu więc o ograniczeniu palenia tytoniu czy wręcz jego rzuceniu, ograniczeniu spożycia alkoholu. To bardzo silny, nie tylko depresant, ale i czynnik wywołujący właśnie nadciśnienie. Należy wspomnieć o zmianie diety. Ta przyjazna powinna zawierać tłuszcze wielonienasycone, powinna być bogata w jarzyny, owoce, a uboga cholesterolowo i białkowo, jeśli chodzi o czerwone mięso. Taka dieta, co wykazują prace włoskie i francuskie, znakomicie wpływa na zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Warto ograniczyć też spożycie soli. Jej redukcja powoduje zmniejszenie ciśnienia skurczowego o 3-4 milimetry, a rozkurczowego o 1-2. Kolejnym czynnikiem powodującym obniżenie ciśnienia tętniczego jest ruch. Szybki spacer, lekki bieg, nawet w minimalnych ilościach, pomoże zbić ciśnienie. Połowa starszej populacji ma nadwagę. Każde zmniejszenie wagi ciała o 10 kg da kilkumilimetrowe zmniejszenie ciśnienia.
    - Będą wykłady poświęcone kobietom w ciąży, dzieciom oraz dorosłym.
    - Istotnie, także w tych grupach nadciśnienie tętnicze to duży problem. Chcemy też przedstawić odrębności leczenia nadciśnienia tętniczego u kobiet i u dzieci. W sesji dotyczącej nadciśnienia tętniczego w ciąży wystąpią specjaliści z Górnego Śląska. Będziemy mówić o ciąży u kobiety chorującej na pierwotne nadciśnienie tętnicze oraz o nadciśnieniu nerkowopochodnym w przebiegu ciąży. Problemem diagnostycznym i terapeutycznym jest nadciśnienie tętnicze indukowane ciążą, o czym będzie mówił prof. Bręborowicz. Problemami leczenia nadciśnienia tętniczego u dorosłych zajmie się prof. Grodzicki. Ja przedstawię problem nadciśnienia tętniczego opornego w różnych grupach wiekowych.
    - Będzie mowa o schorzeniach współistniejących, także zaburzeniach psychicznych.
    - Układając program Kongresu, pamiętaliśmy również o schorzeniach współistniejących, które same w sobie źle rokują. Źle regulowane ciśnienie tętnicze pogarsza np. powikłania cukrzycy i odwrotnie, źle regulowana cukrzyca często uniemożliwia właściwą kontrolę ciśnienia tętniczego. Chorzy na cukrzycę mają często tzw. oporne nadciśnienie, a więc takie, w którym wykluczono już wtórną jego przyczynę i wiemy, że jest to nadciśnienie pierwotne. Wtedy musimy stosować co najmniej trzy leki, żeby móc regulować ciśnienie. Nadciśnienie tętnicze a cukrzyca i inne zaburzenia metaboliczne będą przedstawiane m.in. przez prof. Widacką i prof. Więcka. O nadciśnieniu tętniczym a niewydolności serca będzie mówić prof. Poloński. Problemowi schorzeń współistniejących poświęcimy sporo miejsca. Bardzo ciekawe spojrzenie na problem zespołu bezdechu śródsennego jako przyczyny nadciśnienia tętniczego przedstawi prof. Narkiewicz. Ten problem dotyczy już ponad 70 procent ludzi z bezdechem. Myślę, że bardzo ciekawa będzie sesja Kongresu przedstawiająca problem nadciśnienie tętnicze a zaburzenia psychiczne. Z jednej strony zostaną przedstawione czynniki psychogenne w patogenezie nadciśnienia tętniczego a z drugiej wpływ samego nadciśnienia tętniczego na rozwój demencji, a więc otępienia w podeszłym wieku.
    - Czy Klinika Pana Profesora będzie miała swój dzień?
    - Tak. W ostatni dzień Kongresu nasi współpracownicy poprowadzą wraz ze mną sesję "Nadciśnienie tętnicze a zdolność do pracy". Mamy ponadto cztery wykłady w innych sesjach plenarnych lub tematycznych.
    Trzeba powiedzieć, że cały kongres od strony naukowej będzie stał na wysokim poziomie. Udało się nam zaprosić do udziału wielu znanych w polskiej hypertenzjologii i kardiologii naukowców i specjalistów. Ciekawie też zapowiada się samo otwarcie, które uświetni prof. Jan Miodek wykładem "Zdrowie, choroba, ból w języku polskim". Na zakończenie dodam, że jubileusz 60-lecia Wydziału Lekarskiego jest dla nas ogromnym wyzwaniem i okazją do spojrzenia wstecz. Jako władze rektorskie chcielibyśmy bardzo, by na ten jubileusz zniknął problem bazy obcej naszej uczelni. Pierwsze 5 klinik przeniesie się w tym roku do Nowej Akademii Medycznej. Sądzę, że rok obchodów 60-lecia nauki polskiej na Ziemiach Zachodnich powinien być dobrym zwiastunem dla środowiska lekarskiego. Nasze środowisko w minionych sześciu dekadach zrobiło wiele dla polskiej nauki. Jesteśmy widoczni na tle nie tylko kraju ale Europy i świata. Możemy być zadowoleni. Jesteśmy mocną częścią środowiska medycznego zajmującego się nie tylko nadciśnieniem tętniczym. Jesteśmy młodym, bo zaledwie 3-letnim, oddziałem Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, zespołem zdolnym do organizacji takiego kongresu. Dodam tylko, że Kongres "Nadciśnienie tętnicze jako problem interdyscyplinarny" będzie się odbywać w Teatrze Polskim w dniach 21-23 kwietnia. Nadmienię też, że jego uczestnicy, a może ich być nawet kilkuset, otrzymają certyfikaty oraz punkty edukacyjne. Streszczenia wszystkich prac znajdą się w druku.
    - Dziękuję za rozmowę.
    Rozmawiał: Adam Zadrzywilski    Kalendarium


    21 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Senatu. W czasie posiedzenia rektor przedstawił przewidziane ustawowo roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Senat podjął decyzję o zawarciu umowy z Instytutem Zarządzania i Samorządności w sprawie utworzenia spółki, której głównym celem będzie pozyskiwanie środków unijnych oraz kontrola nad ich wykorzystaniem; dokonał zmian w regulaminie studiów doktoranckich, przyjął uchwałę w sprawie zapobiegania narkomanii w środowisku akademickim oraz wyraził zgodę na zawarcie umowy między Zakładem Usług Pralniczych "MAX" a firmą "Polkomtel" na dzierżawę działki o powierzchni 225 m2. Senat zwrócił się z apelem do społeczności akademickiej, aby osoby, które współpracowały ze służbami specjalnymi PRL nie kandydowały na funkcje wybieralne zarówno do organów jednoosobowych, jak i do ciał kolegialnych. Senat podjął wiele decyzji awansowych.
    23 lutego Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych - prof. dr hab. Maciej Gembicki wręczył w czasie posiedzenia Rady Wydziału Farmacji akredytację na 5 lat na kierunku kształcenia "farmacja". W posiedzeniu Rady Wydziału wziął udział rektor, który następnie z Przewodniczącym KAUM omawiał rolę komisji branżowych i ich współpracę z Państwową Komisją Akredytacyjną w projekcie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.
    26 lutego na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się całodzienna konferencja na temat możliwości uruchomienia emisyjnego tomografu pozytonowego (PET). Uruchomieniem tego urządzenia zainteresowani są fizycy i chemicy Uniwersytetu, Akademia Medyczna i Akademia Rolnicza oraz wiele jednostek dolnośląskiej służby zdrowia. Wg projektodawców zasadnicza część środków powinna pochodzić z KBN, co utrudni wykorzystanie sprzętu do celów komercyjnych. Rektor powołał Pana prof. Marka Sąsiadka na funkcję pełnomocnika rektora ds. PET-u.
    28 lutego rektor przyjął prof. Jana Stępniewskiego, profesora XIII Uniwersytetu Paryskiego, z którym omawiał trudności, jakie piętrzy Uniwersytet Paryski w zawarciu umowy na magisterskie kształcenie podyplomowe na kierunku "zarządzanie jednostkami służby zdrowia". Rektor przedstawił swoje stanowisko, że jeżeli wszystkie przeszkody nie zostaną usunięte do końca maja br., to uczelnia wstrzyma nabór na studia w tym roku i rozpocznie poszukiwanie innego partnera zagranicznego do kontynuowania tych studiów w przyszłości.
    28 lutego pod przewodnictwem Pana mgr. Andrzeja Kaucza odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPSK nr 1.
    Od 1 do 3 marca odbyły się kolejne posiedzenia sejmowej Komisji Nauki, Oświaty i Wychowania poświęcone pracom na ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Komisja m.in. zaakceptowała grudniowy wniosek podkomisji specjalnej ds. tejże ustawy o powołanie w uczelniach publicznych urzędu "kanclerza" w miejsce "dyrektora administracyjnego", z dotychczasowymi uprawnieniami, zasadę nieprzedawniania wykroczeń z tytułu nieuczciwości naukowej oraz popełnionych plagiatów.
    Niemiłym incydentem było opuszczenie obrad komisji przez prof. dr. hab. Jerzego Woźnickiego oraz prof. dr. hab. Piotra Węgleńskiego (Rektor Uniwersytetu Warszawskiego) na znak protestu, że posłowie komisji usunęli z projektu ustawy rozdział o Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wyjście z komisji obu Panów Profesorów, którzy do tej pory odgrywali bardzo istotną rolę w pracach nad projektem, jest szkodą dla prac legislacyjnych nad ustawą. Zachowanie jednak obu Panów spotkało się z ostrą krytyką posłów, którzy zauważyli, że to nie KRASP, a Sejm uchwala ustawy, a projekt po wpłynięciu do Sejmu staje się jego własnością.
    2 marca odbyło się posiedzenie plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia poświęcone nauczaniu i rozwojowi kadr w dyscyplinie zdrowie publiczne.
    4 lutego Kolegium Elektorów wybrało: prof. dr. hab. Marka Ziętka na funkcję prorektora ds. nauki, prof. dr. hab. Mariusza Zimmera na funkcję prorektora ds. dydaktyki i prof. dr. hab. Jerzego Rudnickiego na funkcję prorektora ds. klinicznych. Łatwo zauważyć, że po raz drugi w historii AM średnia wieku najwyższych władz uczelni w momencie wyboru wynosi około 50 lat. To ważny atut. Gratulujemy i życzymy sukcesów.


    Pierwsze gratulacje nowi prorektorzy przyjęli od Rektora Andrzejaka

    9 i 10 marca odbyło się kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Nauki, Oświaty i Wychowania poświęcone projektowi ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 9 marca część członków Komisji przyjął Marszałek Sejmu Pan Włodzimierz Cimoszewicz. Tematem spotkania był dalszy udział KRASP w pracach nad projektem ustawy. Zarówno Pan Marszałek, jak i członkowie Komisji wyrazili wolę dokończenia prac przed drugim czytaniem do końca marca. Powtórnie ma być przedyskutowane prawo do odwołania rektora przez ministra nadzorującego szkołę wyższą oraz umieszczenie KRASP w ustawie w zmienionej wersji. W spotkaniu wzięli udział m.in. Rektor Kolegium Karkonoskiego - prof. dr hab. Tomasz Winnicki i rektor naszej uczelni.
    10 marca "Przekrój" i miesięcznik studencki "Semestr" opublikowały wyniki rankingu najlepszych 36 uczelni publicznych w Polsce. Podstawą rankingu były wyniki badań ankietowych wśród studentów. Ranking wygrała Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego przed Politechniką Śląską i Szkołą Główną Handlową. Nasza uczelnia znalazła się na 7. miejscu, najwyżej spośród wyższych szkół wrocławskich oraz najwyżej spośród uczelni medycznych w kraju.
    11 marca Rada Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego w tajnym głosowaniu stosunkiem głosów 18 : 25 odrzuciła propozycję rektora wystąpienia do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego o przekazanie pełnych uprawnień Komisji Radzie Wydziału w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego. Ustawa przewiduje możliwość przekazania takich uprawnień najlepszym radom wydziałów w Polsce. Od 1997 roku nie zdarzył się przypadek niezatwierdzenia wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego złożony przez tę Radę Wydziału. Głosując Rada WLKP nie skorzystała z możliwości, po którą sięgną z pewnością inne rady wydziałów uczelni medycznych oraz uczelni wrocławskich.
    W dniach 16-18 marca w uczelni odbyły się centralne obchody roku Jana Mikulicza-Radeckiego w uczelniach medycznych w Polsce. Nad obchodami patronat objął Pan Prezydent Rzeczypospolitej. W skład Komitetu Honorowego weszli m.in. Ministrowie Zdrowia Austrii, Niemiec i Polski, polscy Ministrowie Szkolnictwa Wyższego i Sportu, Nauki i Informatyzacji, Prezesi Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. 16 marca odbyły się posiedzenia zarządów głównych Polskiego Towarzystwa Chirurgów i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz sesje naukowe organizowane przez towarzystwa lekarskie. 17 marca o godz. 9.00 potomkowie rodziny Jana Mikulicza-Radeckiego odsłonili Jego popiersie w NAM. Autorem projektu i wykonawcą popiersia jest artysta rzeźbiarz Tomasz Rodziński. Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Pan Dr Andrzej Wojnar odznaczył Medalem Jana Mikulicza-Radeckiego 12 wybitnych lekarzy z Polski i z zagranicy. Tego samego dnia 40 członków rodziny J. Mikulicza-Radeckiego, którzy przyjechali do Wrocławia na obchody zwiedzili miasto oraz odwiedzili w Świebodzicach grób swojego przodka. W tym dniu rodziną Jana Mikulicza-Radeckiego opiekowała się Dolnośląska Izba Lekarska. Na grobie kwiaty złożyli również: prof. dr hab. Maciej Latalski - Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych, w imieniu uczelni wieniec złożył Prorektor-elekt ds. klinicznych - prof. dr hab. Jerzy Rudnicki. Kwiaty złożyły również delegacje lekarskich towarzystw naukowych. 18 marca, w ostatnim dniu obchodów, w Auli Leopoldyńskiej wręczono 3 doktoraty honoris causa, które otrzymali: prof. Meinhard Classen z Niemiec, prof. Walter Klepetko z Austrii i prof. Andrzej Nowak z Katowic. Medalami Academia Medica Wratislaviensis wyróżniono: prof. Eugeniusza Butruka (Warszawa), dr. hab. Romana Danielewicza (Ministerstwo Zdrowia), prof. Zbigniewa Gonciarza (Katowice), prof. Voshiki Hiki (Japonia), prof. Jana Miodka (Wrocław), prof. Kenji Ogawę (Japonia) i prof. Janusza Piekarczyka JM Rektora warszawskiej AM. Tego samego dnia odbyła się kolejna promocja doktorska. W różnych częściach obchodów udział wzięli m.in. Minister Zdrowia, Wojewoda Wrocławski, Marszałek Województwa, dostojnicy kościelni, rektorzy uczelni medycznych z Polski oraz rektorzy uczelni wrocławskich.
    17 marca w Sali Senatu obradowała Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych w całości poświęcona problemom dydaktycznym. W konferencji wzięli udział: Wiceminister Zdrowia Pani Dr Wacława Wojtala, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego MZ dr hab. Roman Danielewicz oraz Dyrektor Departamentu Inwestycji MZ - mgr Elżbieta Jazgarska.
    22 marca osiemdziesiątą rocznicę urodzin obchodził Pan gen. bryg. prof. dr hab. Władysław Tkaczewski, były adiunkt naszej uczelni, który po habilitacji wyjechał do Łodzi, gdzie kierował kliniką chorób wewnętrznych oraz był Komendantem-Rektorem Wojskowej Akademii Medycznej. Z okazji urodzin Senat naszej uczelni wyróżnił Jubilata medalem Academia Medica Wratislavienis Polonia.

    Uwaga


    8 kwietnia
    o godz. 10.00 w NAM odbędzie się uroczystość wmurowania urny z ziemią ze Wzgórz Wuleckich oraz uroczyste otwarcie audytorium im. Jana Pawła II, po którym nastąpi wręczenie doktoratu honoris causa wybitnemu bakteriologowi francuskiemu prof. dr hab. Francisowi Mégraud. Promotorem jest Pani Profesor Hanna Przondo-Mordarska. Bezpośrednio po uroczystościach rozpocznie się konferencja naukowa na temat bioetyki. Dla uczestników konferencji przewidziano punkty edukacyjne izb lekarskich.