Lepszy start dzięki DLM

Zadanie 3, projektu Dolnośląscy Liderzy Medycyny, podnosi jakość działań i kompetencje studentów ostatniego roku analityki medycznej poprzez staż. O jego realizacji opowiadają Aleksandra Kryla – uczestniczka i mgr farm. Katarzyna Karłowicz-Bodalska – koordynatorka zadania.
Pola Janus

 

Jak to się stało, że powstał program DLM i dlaczego analitycy medyczni zostali ujęci w osobnym zadaniu?

Katarzyna Karłowicz-Bodalska: Lekarz Łukasz Gojny - pomysłodawca i koordynator całego projektu, zaprosił mnie w 2018 roku do zespołu. Brałam udział w konstruowaniu zadania 3. i wyborze miejsc stażowych. W związku z tym, że jestem zawodowo związana z przemysłem farmaceutycznym, czyli ze stroną praktyczną, postarałam się, żeby analitycy medyczni mieli szansę zobaczyć, jakie są możliwości pracy po studiach.

Spośród jakich firm mogli wybierać studenci?

Aleksandra Kryla: Do wyboru były: PPF HASCO-LEK S.A., laboratoria w Instytucie Technologii Mikrobiologicznych w Turku i Wrocławski Park Technologiczny. Ja wybrałam ostatnią z opcji i… nie żałuję! Szczególnie, że chciałam się dowiedzieć, jak wyglądają badania naukowe prowadzone pod kątem komercyjnym i wdrażanie wyników badań na rynek. Byłam też ciekawa na czym polega praca w innych sektorach m.in. dziale rozwoju oraz przemyśle farmaceutycznym.

Otrzymałaś możliwość odbycia stażu w klastrze NUTRIBIOMED. Na czym polegała twoja praca?

AK: W trakcie dnia miałam zrealizować zadania, które Wrocławski Park Technologiczny otrzymał od zleceniodawców na różnym etapie rozwoju. To mogły być firmy potrzebujące wsparcia na etapie badawczo-rozwojowym lub na ostatnim etapie, czyli przy wyprodukowaniu gotowego produktu - kapsułki lub tabletki. W zależności od wymagań projektu, stażysta zajmował się określonymi zadaniami.

Które z zadań utkwiło ci w pamięci? Czy była jakaś praca, nad którą musiałaś spędzić więcej czasu lub wymagała dodatkowych kompetencji?

AK: Takim najciekawszym, ale również i najtrudniejszym zadaniem, okazało się wyszukanie firm, które mogłyby wykonać specjalistyczne badania. Z pozoru wydawało się to proste, jednak pracowałam nad tym dwa dni. Tutaj istotny był wybór odpowiedniego laboratorium - oczywiście akredytowanego, aby wyniki były wiarygodne. To nie mogła być przypadkowa jednostka. Dodatkowo, dla firm zlecających, liczą się ceny, terminy i logistyka - to nie są aspekty, które znajdują się w sylabusie zajęć. Wymagano ode mnie twórczego i kreatywnego podejścia do pracy, a nie tylko przestrzegania norm i procedur.
KKB: Tak jest właśnie w biznesie - jest harmonogram i termin. Każdy dział, każdy pracownik jest częścią zespołu, który musi wykonać pracę w określonym czasie. W końcu - czym innym jest prowadzenie badań w kole naukowym w swoim tempie, a czym innym - wykonywanie konkretnych zadań w ramach zlecenia. Dlatego też warto brać udział w stażach, aby zobaczyć na czym faktycznie polega taka praca.

Jakie jeszcze możliwości daje taki staż?

AK: Przede wszystkim sprawił, że poszerzyłam swoje kompetencje i ogląd na to, co jeszcze mogę robić w przyszłości jako analityk medyczny. W trakcie studiów skupialiśmy się głównie na pracy w laboratorium i rozwoju naukowym. W związku z tym, nigdy bym nie pomyślała, że może być jeszcze inna droga rozwoju. Udział w stażu otworzył mi oczy na nieskończone możliwości pracy. Dodatkowo, dzięki Dolnośląskim Liderom Medycyny, wzięłam także udział w zadaniu 2, który pozwolił mi na realizację certyfikowanych kursów i szkoleń - chociażby z dobrej praktyki wytwarzania GMP, normy jakości ISO 17025 w laboratorium badawczym i wzorcującym. Oprócz tego skorzystałam ze szkolenia teoretycznego i warsztatowego z chromatografii cieczowej HPLC i gazowej GC, które przydadzą mi się nawet w rutynowej pracy w laboratorium. To podstawowe badania wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, przy produkcji suplementów diety.
W związku z tym, ogromnie się cieszę i jestem wdzięczna za udział w projekcie. Certyfikaty, które uzyskałam i zdobyta dzięki DLM wiedza, dadzą mi lepszy start i więcej możliwości w zawodowej przyszłości.
__________
Jak podsumowuje mgr farm. Katarzyna Karłowicz-Bodalska, realizacja staży była zaplanowana na 2 lata, a w założeniach projektowych udział w nich miało wziąć 28 studentów. Ze względu na pandemię projekt przedłużono o rok. Nie odbyły się natomiast staże zagraniczne, dzięki czemu środki finansowe zostały przeznaczone dla kolejnych chętnych stażystów. Ze wsparcia ostatecznie skorzystało 41 studentów analityki medycznej. Wszyscy uczestnicy zadania 3 otrzymali potwierdzenie odbycia stażu i listy referencyjne. Zdobyte doświadczenia z pewnością będą przydatne na nowej drodze życia - pracy zawodowej.

Zakończenie projektu Dolnośląscy Liderzy Medycyny planowane jest na 30.06.2022 r. Podsumowanie pozostałych zadań pojawi się w kolejnych numerach Gazety Uczelnianej.


__________
Z artykułem będzie można również zapoznać się w najnowszym numerze Gazety Uczelnianej.