Opisy stanowisk pracy

Opis stanowiska pracy Administracja Centralna i Jednostki Ogólnouczelniane pobierz
Wydziały pobierz
Wydziały - opis stanowiska pracy inżynieryjno-technicznego pobierz
Zatrudnienie: własne źródło finansowania (m.in. granty, projekty europejskie, działalność usługowa) pobierz
Instrukcja wypełniania opisu stanowiska pracy pobierz