Zatrudnienia i awanse NNA – druki

Poniżej przedstawiamy aktualne druki dotyczące zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (NNA).
 

Administracja Centralna i Jednostki Ogólnouczelniane

 
Wniosek o nabór pobierz
Wniosek o zatrudnienie nowego pracownika pobierz
Wniosek o przedłużenie zatrudnienia pobierz
Ocena pracownika administracji centralnej po okresie próbnym pobierz
Wniosek o zawarcie umowy cywilno-prawnej pobierz

 

Wydziały

 
Wniosek o nabór pobierz
Wniosek o zatrudnienie nowego pracownika pobierz
Wniosek o przedłużenie zatrudnienia pobierz
Ocena pracownika administracji wydziałowej po okresie próbnym pobierz
Ocena pracownika inżynieryjno-technicznego
i naukowo-technicznego po okresie próbnym
pobierz

 

Zatrudnienie: własne źródło finansowania (m.in. granty, projekty europejskie, działalność usługowa)

 
Wniosek o nabór pobierz
Wniosek o zatrudnienie nowego pracownika pobierz
Wniosek o przedłużenie zatrudnienia pobierz
Ocena pracownika po okresie próbnym pobierz

 

Awanse pracowników

 
Wniosek o awans pobierz