Sekcja Kadr

Obsługa nauczycieli akademickich (pokój 2A 105.1)

mgr Paulina Citowicz
tel.: 71 784 13 23
e-mail: paulina.citowicz@umw.edu.pl

mgr Elżbieta Kurowska
tel.: 71 784 17 00
e-mail: elzbieta.kurowska@umw.edu.pl

mgr Anna Mielczarek
tel. 71 784 17 02
e-mail: a.mielczarek@umw.edu.pl

Obsługa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (Pokój 2A 106.1)

mgr Emilia Bołtromiuk
tel. 71 784 10 38
e-mail: emilia.boltromiuk@umw.edu.pl

mgr Anna Duła
tel.: 71 784 10 36
e-mail: anna.dula@umw.edu.pl

mgr inż. Magdalena Trzemżalska
tel.: 71 784 00 15
e-mail: magdalena.trzemzalska@umw.edu.pl

29.06.2020