Sekcja Naliczania Płac

Kierownik Sekcji Naliczania Płac

mgr Barbara Szacik   (pokój 2A 111.1)
tel.: 71 784 10 41
e-mail: barbara.szacik@umw.edu.pl

Ewa Falenta   (pokój 2A 113.2)
tel.: 71 784 10 45
e-mail: ewa.falenta@umw.edu.pl

Alicja Jedlińska   (pokój 2A 113.2)
tel.: 71 784 10 44
e-mail: alicja.jedlinska@umw.edu.pl

mgr Katarzyna Leśna   (pokój 2A 113.1)
tel. 71 784 10 49
e-mail: katarzyna.lesna@umw.edu.pl

mgr Małgorzata Mikucka   (pokój 2A 113.1)
tel.: 71 784 10 46
e-mail: malgorzata.mikucka@umw.edu.pl

mgr Tatiana Wiśniewska   (pokój 2A 109.1)
tel.: 71 784 10 50
e-mail: tatiana.wisniewska@umw.edu.pl

mgr Elżbieta Wójcik   (pokój 2A 110.1)
tel. 71 784 10 43
e-mail: elzbieta.wojcik@umw.edu.pl

Beata Zaporowska   (pokój 2A 110.1)
tel.: 71 784 10 42
e-mail: beata.zaporowska@umw.edu.pl