Sekcja Rozliczania Płac

lic. Katarzyna Bednarz   (pokój 2A 110.1)
tel.: 71 784 10 42
e-mail: katarzyna.bednarz@umw.edu.pl

mgr Izabela Cieślińska   (pokój 2A 109.1)
tel.: 71 784 10 48
e-mail: izabela.cieslinska@umw.edu.pl

mgr Bożena Naryńska   (pokój 2A 109.1)
tel.: 71 784 10 50
e-mail: bozena.narynska@umw.edu.pl

mgr Renata Tomkowicz   (pokój 2A 113.2)
tel.: 71 784 10 44
e-mail: renata.tomkowicz@umw.edu.pl

mgr Aneta Wrońska   (pokój 2A 109.1)
tel.: 71 784 10 48
e-mail: aneta.wronska@umw.edu.pl