Zespół ds. Analityki i Sprawozdawczości oraz Dyscypliny Pracy (Pokój 2A 107.1)

Elżbieta Kuriata
tel.: 71 784 10 35
e-mail: elzbieta.kuriata@umed.wroc.pl

lic. Marta Strzelecka
tel.: 71 784 10 39
e-mail: marta.strzelecka@umed.wroc.pl

mgr inż. Adriana Wojtczak
tel. 71 784 16 94
e-mail: adriana.wojtczak@umed.wroc.pl