FAQ koronawirusowe - ścieżki zgłoszeń, kwarantanna
(21.12.2021)

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zgłaszania zakażeń oraz obowiązku kwarantanny wewnatrzuczelnianej po kontakcie z zakażonym, zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez pracowników UMW pytania. 

WAŻNE: Uaktualnione ścieżki zgłoszeń SARS-CoV-2
(13.12.2021)

Z uwagi na wzrastającą liczbę zgłoszeń zakażeń wirusem SARS-Cov2 (często poprzedzonych zgłoszeniem kontaktu wysokiego ryzyka) wprowadzony został obowiązek wewnętrznej „uczelnianej kwarantanny" dla osób w pełni zaszczepionych.

Informacja dot. SARS - CoV-2 oraz COVID-19
(3.12.2021)

W związku z nowym, znacznie bardziej inwazyjnym wariantem wirusa COVID-19 (tzw. Omikron), oraz znacznym przyrostem liczby zachorowań w skali kraju, zespół ds. zarządzania kryzysowego przypomina, co następuje:

Jak zgłosić zakażenie? Formularze zgłoszeń online, ważne linki
(30.11.2021)

Pracownikom i studentom UMW przypominamy o obowiązku zgłoszenia przypadków zakażenia lub kontaktu z osobą zakażoną. Nie wystarczy zgłosić tego w szpitalu, pracownicy USK i UMW powinni to zrobić w obu miejscach. 

Obowiązek noszenia masek na terenie uczelni
(28.10.2021)

Wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zobowiązani są do noszenia masek na terenie uczelni i w jednostkach prowadzących dydaktykę kliniczną na potrzeby UMW.

Statystyka zakażeń na UMW - stan na 16.01.22 r.
(17.1.2022)

Tradycyjnie zespół antycovidowy przygotował tygodniowy raport prezentujący statystyki studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy są skierowani do odbycia kwarantanny lub są w izolacji.

Stan wiedzy na temat profilaktyki zakażeń SARS-CoV-2 
(22.12.2021)

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie pt: „Stan wiedzy oraz opinie na temat profilaktyki zakażeń SARS-CoV-2 wśród studentów uczelni wyższych w Polsce”. Udział w badaniu jest dobrowolny. W każdym momencie można odmówić udziału w badaniu.

Statystyka zakażeń na UMW - stan na 09.01.2022 r.
(22.12.2021)

Tradycyjnie zespół antycovidowy przygotował tygodniowy raport prezentujący statystyki studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy są skierowani do odbycia kwarantanny lub są w izolacji.

Statystyka zakażeń na UMW - stan na 02.01.2022 r.
(22.12.2021)

Tradycyjnie zespół antycovidowy przygotował tygodniowy raport prezentujący statystyki studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy są skierowani do odbycia kwarantanny lub są w izolacji.

Statystyka zakażeń na UMW - stan na 26.12.2021
(22.12.2021)

Tradycyjnie zespół antycovidowy przygotował tygodniowy raport prezentujący statystyki studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy są skierowani do odbycia kwarantanny lub są w izolacji.