Poniższa procedura jest nadal aktualna z następującymi zastrzeżeniami: OZDROWIEŃCY (z zakażeniem potwierdzonym testem PCR) nie mają kwarantanny po kontakcie z zakażonym. Podobnie osoby SZCZEPIONE nie mają kwarantanny po kontakcie z zakażonym (o ile kontakt miał miejsce PO MINIMUM 7 DNIACH OD PRZYJĘCIA DRUGIEJ DAWKI).

Takie osoby nadal powinny zgłaszać kontakt za pomocą formularzy w linkach poniżej, bo sytuacja epidemiczna Uczelni wymaga stałego monitorowania. Treść formularzy zgłoszeniowych jest dostosowywana do nowej sytuacji.

Ścieżka 1 - potwierdzone testem rozpoznanie zakażenie wirusem - link do formularza

Ścieżka 2 - osoby z kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem - link do formularza

Ścieżka 3 - osoby z objawami mogącymi wskazywać na zakażenie - link do formularza

PYTANIA: kierować można pod adres covid@umed.wroc.pl

Poniżej znajduje się lista koordynatorów z poszczególnych wydziałów:

Wydział Nauk o Zdrowiu – (pracownicy i studenci) dr Katarzyna Lomper (email: katarzyna.lomper@umed.wroc.pl)
Wydział Farmaceutyczny – (pracownicy i studenci) dr hab. Iwona Bil-Lula (email: iwona.bil-lula@umed.wroc.pl)
Wydział Lekarsko – Stomatologiczny – (pracownicy i studenci) dr Amadeusz Kuźniarski (email: amadeusz.kuzniarski@umed.wroc.pl)
Wydział Lekarski - dr Agnieszka Siennicka (email: agnieszka.siennicka@umed.wroc.pl)
Wydział Lekarski English Division + Erasmus (studia w języku angielskim) (studenci wszystkich kierunków) mgr Alicja Basiak-Rasała
(email: alicja.basiak-rasala@umed.wroc.pl)
Pracownicy Administracyjni Uniwersytetu Medycznego - dr Katarzyna Lomper (email: katarzyna.lomper@umed.wroc.pl)

Podstawowe zalecenia

Cała procedura do pobrania (jak wyżej)
Procedura z podziałem na ścieżki (jak poniżej)
Załącznik nr 1 - karta kontaktu
Link do formularza do zgłaszania przypadków w ścieżce 3
 

Ścieżka 1 do pobrania
 

Ścieżka 2 do pobrania

 

Ścieżka 3 do pobrania

Karta kontaktu

Procedura kierowania studentów na praktyki zawodowe

 

Procedura przeprowadzenia egzaminów dyplomowych na wydziałach - dla egzaminu teoretycznego (plik do pobrania) i dla egzaminu praktycznego  (plik do pobrania). Do procedur przygotowano także oświadczenie studenta (plik do pobrania).

Prowadzenie badań naukowych podczas epidemii SARS-CoV-2 - najnowsze wytyczne
Plik do pobrania

Postępowanie w przypadku zagrożenia epidemiologicznego KORONAWIRUSEM - dla studentów i pracowników wszystkich jednostek UM we Wrocławiu opracowane przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego powołany w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2
Plik do pobrania

Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Plik do pobrania

Zasady postępowania dla pracowników, studentów, doktorantów UMW - osoba zakażona, bezpośredni kontakt z osobą zakażoną, kontakt z osobą, która miała kontakt z osobą zakażoną

Plik do pobrania

Zalecenia GIS dotyczące wymogów jakie powinny zostać spełnione dla maksymalnego bezpieczeństwa studentów, pracowników i pacjentów
uczestniczących w zajęciach laboratoryjnych i klinicznych

Plik do pobrania

Porady dla pacjentów i osób zajmujących się chorymi na raka w trakcie pandemii
Plik do pobrania

Zalecenia, dotyczące prowadzenia fizjoterapii pacjentów dorosłych ze zdiagnozowanym COVID-19
Główny plik do pobrania
Zał. 2
Zał. 4

Objawy i zalecenia ogólne/Symptoms and general guidelines

Prawidłowa dezynfekcja rąk 

Zasady kwarantanny 

Informacje dla seniorów