Zaktualizowana procedura postępowania w przypadku kontaktu
(11.2.2022)

W nawiązaniu do zmian wynikających z wprowadzenia nowego rozporządzenia MZ z dnia 10.02.2022 (Dz.U. 2022 poz. 354), procedury uczelniane zostały zaktualizowane. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Statystyka zakażeń na UMW - stan na 9.02.22 r.
(10.2.2022)

Z uwagi na szybki wzrost zakażeń, zespół antycovidowy będzie teraz częściej przekazywał raporty prezentujące statystyki studentów i pracowników UMW, którzy są skierowani do odbycia kwarantanny lub są w izolacji.

Procedura reaktywacji terminów egzaminów
(8.2.2022)

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi przywrócenia/reaktywacji terminu egzaminu lub zaliczenia przedmiotu w UMW w sesji zimowej 2021/2022, przedstawimy przebieg procedury, która obowiązuje na uczelni.

Statystyka zakażeń na UMW - stan na 6.02.22 r.
(7.2.2022)

Z uwagi na szybki wzrost zakażeń, zespół antycovidowy będzie teraz częściej przekazywał raporty prezentujące statystyki studentów i pracowników UMW, którzy są skierowani do odbycia kwarantanny lub są w izolacji.

Egzaminy i zalecenia w sprawie sesji zimowej 2022
(4.2.2022)

Po spotkaniu ze studentami i ponownym przeanalizowaniu sytuacji władze Uczelni przyjęły ostateczne stanowisko w sprawie egzaminów i zaliczeń przedmiotów w UMW w sesji zimowej 2021/2022. Prosimy o zapoznanie się z pismem.

Wytyczne oraz oświadczenia do pobrania - sesja zimowa 2022
(4.2.2022)

Szanowni Państwo, w poniższym poście znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje oraz oświadczenia niezbędne w realizacji sesji zimowej 2022.  

Statystyka zakażeń na UMW - stan na 2.02.22 r.
(3.2.2022)

Z uwagi na szybki wzrost zakażeń, zespół antycovidowy będzie teraz częściej przekazywał raporty prezentujące statystyki studentów i pracowników UMW, którzy są skierowani do odbycia kwarantanny lub są w izolacji.

Wolontariat - zaliczenie efektów uczenia się 2021/2022
(1.2.2022)

W związku ze zmianą rozporządzenia MEiN wolontariat umożliwia w roku akademickim 2021/2022 zaliczenie efektów uczenia się na większości kierunków. Zaktualizowane procedury i dokumenty dostępne są na stronie wolontariatu studenckiego.

Statystyka zakażeń na UMW - stan na 30.01.22 r.
(31.1.2022)

Z uwagi na szybki wzrost zakażeń, zespół antycovidowy będzie teraz częściej przekazywał raporty prezentujące statystyki studentów i pracowników UMW, którzy są skierowani do odbycia kwarantanny lub są w izolacji.

Statystyka zakażeń na UMW - stan na 28.01.22 r.
(28.1.2022)

Z uwagi na szybki wzrost zakażeń, zespół antycovidowy będzie teraz częściej przekazywał raporty prezentujące statystyki studentów i pracowników UMW, którzy są skierowani do odbycia kwarantanny lub są w izolacji.