Dział Nadzoru Inwestycji i Remontów

ul. K. Marcinkowskiego 2-6
50-368 Wrocław
 


 
Dyrektor ds. Inwestycji
mgr inż. Radosław Biały
 
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji
mgr Czesław Olczyk
 
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji
mgr inż. Katarzyna Popowicz
27.08.2021