Dział Nadzoru Właścicielskiego i Założycielskiego

Wybrzeże L. Pasteura 2
50-367 Wrocław

p.o. Kierownika
mgr Agnieszka Salamon
tel.: 71 784 17 57

 

21.02.2018