Biobank - Certyfikaty i wyróżnienia

Certyfikat ISO 9001:2015

Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu posiada certyfikat ISO 9001:2015 (FS 708094) w zakresie:

Biobankowanie do celów naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych.

Biobank działający w Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału (PPTABiGMB) opracował strukturę Systemu Zapewnienia i Zarządzania Jakością (SZiZJ) oraz związane z nim procedury, obejmujące m.in. zarządzanie: dokumentacją, projektami, gospodarką materiałowo-odczynnikową, aparaturą naukową, niezgodnościami oraz ryzykiem. Wdrożenie SZiZJ umożliwiło zarządzanie procesami według najwyższych standardów, przyczyniając się do zagwarantowania, także jednostkom funkcjonującym w obrębie Uczelni, wysokiej jakości biobankowanego materiału biologicznego i prowadzonych na nim badań naukowych.

Nie byłoby to możliwe bez ciężkiej pracy zgranego zespołu na co dzień pracującego w jednostce, realizującej wspólnie z konsorcjum BBMRI.pl projekt „Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC” Zadanie 3 „Wyznaczenie standardów biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych; wcielenie wspólnych rozwiązań”. Dzięki aktywności zespołu Biobank UMW, jako pierwsza jednostka w Polsce, posiada system certyfikowany w zakresie biobankowania. Certyfikat został nadany przez najstarszą i najbardziej doświadczoną na świecie organizację normalizacyjną BSI, z okresem ważności 02.04.2019 do 01.04.2025.

Podczas audytu certyfikującego nie stwierdzono żadnych niezgodności, doceniono natomiast  zaangażowanie, entuzjazm i kompetencje pracowników, nowoczesną infrastrukturę i opieranie się na najlepszych praktykach branży przy planowaniu procesów.

Nagroda Specjalna w konkursie LUMEN

W ramach 3. edycji konkursu LUMEN - Leaders in University Management, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wyróżniony został Nagrodą Specjalną. Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nominowany był w kategorii Zarządzanie, za projekt: "Utworzenie pionierskiego w Polsce Zintegrowanego Biobanku, posiadającego jako pierwszy w kraju certyfikat jakości potwierdzający działanie w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 w zakresie Biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych". Kategoria ta dedykowana była projektom wdrażającym innowacje i efektywne metody zarządzania w obszarze kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni.