Centrum Kształcenia Podyplomowego - Szkolenie praktyczne ED/ ED practical training

Szkolenie praktyczne ED/ ED practical training

...

Szkolenie praktyczne ED najprawdopodobniej rozpocznie pod koniec pierwszego kwartału 2023 roku.
Osoby zainteresowane uprzejmie proszę o zgłoszenia na adres stazeED-ckp@umw.edu.pl
Wszelkie informacje będą na bieżąco dostępne na stronie 
https://www.umw.edu.pl/pl/centrum-ksztalcenia-podyplomowego/szkolenie-p…

ED Practical Training,
ED practical training is likely to start at the end of the first quarter of 2023.
For those interested, kindly apply to stazeED-ckp@umw.edu.pl
All information will be available on an ongoing basis at 
https://www.umw.edu.pl/pl/centrum-ksztalcenia-podyplomowego/szkolenie-p…