POWER - Centrum Zarządzania Projektami

Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER)

Celem Programu jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich w następujących obszarach: osoby młode na rynku pracy, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, współpraca ponadnarodowa, mobilność ponadnarodowa czy ochrona zdrowia.

Więcej informacji o programie:  www.power.gov.pl/

Projekty realizowane w ramach POWER:

1. "Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu".

2. "Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu".

3. "ProHum - Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska - planowanie badań eksperymentalnych, tworzenie i optymalizacja zwierzęcych modeli doświadczalnych z umiejętnościami transferowania ich do badań klinicznych w medycynie człowieka".

4. "Dolnośląscy Liderzy Medycyny: wdrożenie zintegrowanego programu p[odnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu".

5. "Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy".

6. "Akademia Badań Klinicznych - rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej".

7. "Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - likwidujemy bariery w umysłach, sercach i architekturze".