Sylabusy i programy studiów

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Sylabusy i programy studiów

Sylabusy na rok akademicki 2022/2023

https://sylabusy.umw.edu.pl/pl

Programy studiów

https://bip.umw.edu.pl/artykuly/198/programy-studiow

Uchwała nr 2417 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie opracowywania programów studiów, studiów podyplomowych oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich.
Wzór sylabusa od 2022 roku