Współpraca - Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Współpraca

Zespół Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej UMED Wrocław współpracuje na stałe z klinikami neonatologicznymi, ginekologiczno-położniczymi oraz intensywnej terapii dzieci szpitala USK oraz z następującymi zewnętrznymi Konsultantami i Klinikami:

- Cincinnati Fetal Center, CCHMC, Cincinnati, Ohio, USA - Prof. Jose L. Peiro

- Klinika Chirurgii dziecięcej, Urologii i Traumatologii WSZ w Kielcach

- Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, PUM w Poznaniu - Prof. Jarosław Szydłowski

 

Zespół Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej UMED Wrocław współpracuje z następującymi organizacjami:

Stowarzyszenie dla Rozwoju Chirurgii Dziecięcej

- Stowarzyszenie Rodziców dzieci po zarośnięciu przełyku

 

Nasi lekarze są członkami następujących organizacji:

Polskie Towarzystwo Chirurgii Dziecięcej

- IPEG (International Pediatric Endosurgery Group) - Prof.Dariusz Patkowski

- ESPES (European Society of Paediatric Endoscopic Surgeons)