Katedra Biochemii Farmaceutycznej

Kierownik Katedry

dr hab. inż. Marta Kepinska, prof. UMW
tel.: 71 784 01 71
e-mail: marta.kepinska@umw.edu.pl

Sekretariat

mgr Justyna Dworaczek-Plasun
tel.: 71 784 01 77, faks: 71 784 01 72
e-mail: justyna.dworaczek-plasun@umw.edu.pl

Struktura jednostki

            - Zakład Biochemii Farmaceutycznej

            - Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych

Zakład Biochemii Farmaceutycznej

Kierownik

prof. dr hab. Jakub Gburek
tel.: 71 784 05 31
e-mail: jakub.gburek@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Krzysztof Gołąb – koordynator dydaktyczny
tel.: 71 784 05 30
e-mail: krzysztof.golab@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Bogusława Konopska
tel.: 71 784 03 04
e-mail: boguslawa.konopska@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Ewa Grzebyk
tel.: 71 784 03 03
e-mail: ewa.grzebyk@umw.edu.pl

Adiunkt

dr inż. Joanna Górka-Dynysiewicz
tel.: 71 784 04 68
e-mail: joanna.gorka-dynysiewicz@umw.edu.pl

Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych

Kierownik

dr hab. inż. Marta Kepinska, prof. uczelni
tel.: 71 784 01 71
e-mail: marta.kepinska@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Milena Ściskalska
tel.: 71 784 01 73
e-mail: milena.sciskalska@umw.edu.pl

Asystent

mgr inż. Natalia Zaręba
tel.: 71 784 01 73
e-mail.: natalia.zareba@umw.edu.pl

Doktorant

mgr Magdalena Król
tel.: 71 784 01 74
e-mail: mag.krol@student.umw.edu.pl

Doktorant

mgr Dominika Kunachowicz
tel.: 71 784 01 74
e-mail: dominika.kunachowicz@student.umw.edu.pl
 

Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny

dr inż. Monika Ołdakowska
tel.: 71 784 03 03
e-mail: monika.oldakowska@umw.edu.pl

Specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Agata Roge
tel.: 71 784 03 02
e-mail: agata.roge@umw.edu.pl

Samodzielny technik

Ewa Gostkowska-Alejziak
e-mail: ewa.gostkowska-alejziak@umw.edu.pl
tel.: 71 784 01 76

Samodzielny technik

Małgorzata Mostowy
e-mail: malgorzata.mostowy@umw.edu.pl
tel.: 71 784 03 02

Samodzielny technik

Małgorzata Nadkierniczna
e-mail: malgorzata.nadkierniczna@umw.edu.pl
tel.: 71 784 03 02

Farmacja II rok (semestr zimowy 2022/2023) - Biochemia

Ćwiczenia (stacjonarne) - sala ćwiczeń Katedry Biochemii Farmaceutycznej:
Poniedziałek ( 1245 –1545):     Gr. CL 1-4
Wtorek ( 800 – 1100):              Gr. CL 5-8
Wtorek (1200 – 1500):             Gr. CL 9-12
Piątek (800 – 1100):                  Gr. CL 13-14

Wykład (online)
Czwartek 30 godz. (2 godz. x 15 tyg.) – 1630-1800 on-line (6.10.22-26.01.23)
Piatek 10 godz. (2 godz. x 5 tyg.) – 1630-1800 on-line (18.11.22-16.12.22)

Obowiązuje skrypt zatytułowany "Laboratorium z biochemii dla studentów farmacji" red. Jakub Gburek.

Na ćwiczenia należy przynieść rękawice jednorazowe, fartuchy, obuwie zmienne i zeszyt do notatek.

 

Analityka Medyczna II rok (semestr zimowy 2022/2023) - Biochemia

Ćwiczenia (stacjonarne) - sala ćwiczeń Katedry Biochemii Farmaceutycznej:
Środa (945 – 1200):                  Gr. CL 1-4

Seminarium (stacjonarne)
środa (800 – 930)  (A2/8.2/005 s. sem. Katedra Biochemii Farmaceutycznej)
 

Wykład (online)
Wtorek  30 godz.  (2 godz. x 15 tyg.) – 1600-1730 – on-line (4.10.22-24.01.23)

Obowiązuje skrypt zatytułowany "Biochemii laboratoryjna. Podręcznik dla studentów analityki medycznej" red. Agnieszka Piwowar.

Na ćwiczenia należy przynieść rękawice jednorazowe, fartuchy, obuwie zmienne i zeszyt do notatek.

 

Analityka Medyczna IV rok (semestr zimowy 2022/2023) - Biochemia kliniczna

Ćwiczenia (stacjonarne) -  sala ćwiczeń Katedry Biochemii Farmaceutycznej:
Czwartek  (800 – 1100):            Gr. CL 1 -4

Wykład (online)
Czwartek 1700-1830 , on line (06.10.22 – 08.12.22)
Czwartek 1500-1630 , on line (15.12.22)
Czwartek 1500-1630 , on line (22.12.22)
Czwartek 1230-1400 , on line (12.01.23)
Czwartek 1230-1400 , on line (19.01.23)
Czwartek 1230-1400 , on line (26.01.23)

Obowiązuje skrypt zatytułowany "Biochemia kliniczna : podręcznik do ćwiczeń dla studentów Oddziału Analityki Medycznej" red. Jolanta Zuwała-Jagiełło.

Na ćwiczenia należy przynieść rękawice jednorazowe, fartuchy, obuwie zmienne i zeszyt do notatek.

Przy Zakładzie Biomedycznych Analiz Środowiskowych działa Studenckie Koło Naukowe (SKN nr 85), w ramach którego studenci wykonują prace badawcze, uczestniczą w konferencjach oraz publikują prace w czasopismach krajowych i zagranicznych.
Strona internetowa SKN: www.skn-zbas.umed.wroc.pl.
 
SKN w rankingu, przeprowadzonym przez Studenckie Towarzystwo Naukowe, wszystkich kół naukowych działających przy Uniwersytecie Medycznym im Piastów Śląskich zajęło:
V miejsce - rok akademicki 2011/2012
I miejsce - rok akademicki 2013/2014
II miejsce - rok akademicki 2014/2015
IX miejsce - rok akademicki 2016/2017
 
Studenci SKN, którzy uzyskali stypendium Ministra Zdrowia:
2015 rok - Jakub Szyller
2016 rok - Karolina Dydak (przewodnicząca koła)