Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel.: 71 733 22 00
faks: 71 733 22 09
e-mail: ang.nt.diab@umw.edu.pl

Kierownik Katedry i Kliniki

prof dr hab. n. med. Andrzej Szuba 
e-mail: andrzej.szuba@umw.edu.pl
tel.: 71 733 22 00

Sekretariat

Małgorzata Szkoda
e-mail: malgorzata.szkoda@umw.edu.pl
tel.: 71 733 22 00

Profesorowie

prof. zw. dr hab. n. med. Rajmund Adamiec
e-mail: rajmund.adamiec@umw.edu.pl
tel.: 71 733 22 80 

Adiunkci

dr Dorota Bednarska-Chabowska
e-mail: dorota.bednarska-chabowska@umw.edu.pl
tel.: 71 733 22 60 

dr  Angelika Chachaj
e-mail: angelika.chachaj@umw.edu.pl
tel.: 71 733 22 30

dr Katarzyna Drożdż
e-mail: katarzyna.drozdz@umw.edu.pl
tel.: 71 733 22 40 

dr Maciej Rabczyński
e-mail: maciej.rabczynski@umw.edu.pl
tel.: 71 733 22 10

Asystenci

lek. Jędrzej Fischer
e-mail: jedrzej.fischer@umw.edu.pl
tel.: 71 733 22 30

 

Doktoranci

lek. Jacek Łazeczko
e-mail: jacek.lazeczko@student.umw.edu.pl
tel.: 71 733 22 10

Lekarze kliniczni (USK)

dr Andrzej Dołyk
tel.: 71 733 22 40

dr Joanna Kluz
tel.: 71 733 22 60

dr Małgorzata Janków
tel.: 71 733 22 90

lek. Edwin Kuźnik
tel.: 71 733 22 34

lek. Jarosław Nowak
tel.: 71 733 22 40

lek. Adriana Pietrzkiewicz
tel.: 71 733 22 90

Rezydenci

lek. Karolina Brożyńska
tel.: 71 733 22 40

lek. Mateusz Dobrzycki
tel.: 71 733 22 30

lek. Edyta Jokiel
tel.: 71 733 22 90

lek. Magda Kabaj
tel.: 71 733 22 34

lek. Paweł Linde
tel.: 71 733 22 40

lek. Paweł Lubieniecki
tel.: 71 733 22 34

lek. Anna Nielipińska
tel.: 71 733 22 40

lek. Agnieszka Święcicka-Klama
tel.: 71 733 22 34

Pracownicy naukowo- i inżynieryjno-techniczni

mgr Urszula Jakobsche-Policht
e-mail: urszula.jakobsche-policht@umw.edu.pl
tel.: 71 733 22 95

Sekretariat medyczny (USK)

Elżbieta Rybicka
tel.: 71 733 22 50

 1. Miażdżyca naczyń – diagnostyka, czynniki ryzyka, leczenie zachowawcze i zabiegowe
 2. Niedokrwienie krytyczne kończyn dolnych (CLTI)
 3. Procedury endowaskularne w przewlekłym niedokrwieniu obwodowym
 4. Żylna choroba zakrzepowo zatorowa – leczenie zachowawcze i zabiegowe
 5. Trombofilia – aspekty kliniczne  i zasady diagnostyki
 6. Leczenie ciężkich zespołów pozakrzepowych
 7. Przewlekłe owrzodzenia kończyn – diagnostyka, leczenie zachowawcze i zabiegowe
 8. Choroby zapalne naczyń
 9. Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (choroba Buergera)
 10. Diagnostyka przyczyn i leczenie przewlekłych obrzęków
 11. Obrzęki limfatyczne – diagnostyka przyczyn, postępowanie zachowawcze i zabiegowe
 12. Diagnostyka i leczenie innych chorób naczyń limfatycznych
 13. Rzadkie choroby naczyń i schorzenia powodujące zaburzenia funkcji naczyń – diagnostyka i leczenie
 14. Cukrzyca – patogeneza, diagnostyka  i optymalizacja programów terapii cukrzycy w różnych typach choroby
 15. Makro- i mikroangiopatia cukrzycowa – zasady zapobiegania i leczenia zespołu stopy cukrzycowej

Adiunkci dydaktyczni


dr  Angelika Chachaj
e-mail: angelika.chachaj@umw.edu.pl
tel.: 71 733 22 30
dr Katarzyna Drożdż
e-mail: katarzyna.drozdz@umw.edu.pl
tel.: 71 733 22 40