Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami

Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami

wyb. Ludwika Pasteura 4, 50-367 Wrocław
tel.: 71 784 25 45, 71 784 25 46
faks: 71 327 09 57

 
Kierownik Katedry i Kliniki

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. med. Marek Bolanowski
tel.: 71 784 25 45
e-mail: marek.bolanowski@umw.edu.pl

Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami - pracownicy

Sekretariat
Elżbieta Szubart
tel.: 71 784 25 46
e-mail: elzbieta.szubart@umw.edu.pl

Profesorowie
prof. dr hab. n. med. Jacek Daroszewski
tel.: 71 784 25 61
e-mail: jacek.daroszewski@umw.edu.pl

Adiunkci
dr hab. n. med. Anna Bohdanowicz-Pawlak
tel.: 71 784 27 40
e-mail: anna.bohdanowicz-pawlak@umw.edu.pl

dr hab. n. med. Diana Jędrzejuk
tel.: 71 784 25 64 / 25 65
e-mail: diana.jedrzejuk@umw.edu.pl

dr n. med. Anna Brona 
tel.: 71 784 25 59 
e-mail: anna.brona@umw.edu.pl

dr n. med. Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska
tel.: 71 784 25 54
e-mail: aleksandra.jawiarczyk-przybylowska@umw.edu.pl

dr n. med. Marcin Kałużny
tel.: 71 784 24 32
e-mail: marcin.kaluzny@umw.edu.pl

dr n. med. Joanna Syrycka 
tel.: 71 784 25 65
e-mail: joanna.syrycka@umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny
dr n. med. Justyna Kuliczkowska-Płaksej
tel.: 71 784 25 54
e-mail: justyna.kuliczkowska-plaksej@umw.edu.pl

Starszy wykładowca
dr hab. n. med. Jadwiga Szymczak
tel.: 71 784 25 49
e-mail: jadwiga.szymczak@umw.edu.pl

Asystenci
dr n. med. Jowita Halupczok-Żyła
tel.: 71 784 25 59 
e-mail: jowita.halupczok-zyla@umw.edu.pl

dr n. med. Barbara Stachowska 
tel.: 71 784 25 59 
e-mail: barbara.stachowska@umw.edu.pl

dr n. med. Katarzyna Zawadzka
tel.: 71 784 24 32
e-mail: katarzyna.zawadzka@umw.edu.pl

dr n. med. Aleksandra Zdrojowy-Wełna
tel.: 71 784 25 59
e-mail: aleksandra.zdrojowy-welna@umw.edu.pl

lek. med. Łukasz Gojny
tel.: tel. 71 784 25 54
e-mail: lukasz.gojny@umw.edu.pl
 
Studia doktoranckie
lek. med. Łukasz Gojny
tel.: 71 784 25 54
e-mail: lukasz.gojny@student.umw.edu.pl

lek. med. Katarzyna Paczkowska
tel.: 71 784 24 32
e-mail: katarzyna.paczkowska@student.umw.edu.pl

lek.med. Małgorzata Rolla
tel.: 71 784 27 41
e-mail: malgorzata.rolla@student.umw.edu.pl

Pracownicy naukowo-techniczni
dr n.med. inż. Katarzyna Kolačkov
tel.: 71 784 25 58, 71 784 25 62
e-mail: katarzyna.kolackov@umw.edu.pl

 dr n. med. Agnieszka Zembska
tel.: 71 784 25 58, 71 784 25 62
e-mail: agnieszka.zembska@umw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni
dr n. med. Natalia Słoka
tel.: 71 784 25 58, 71 784 25 62
e-mail: natalia.sloka@umw.edu.pl

mgr Marcin Landwójtowicz
tel.: 71 784 25 68
e-mail: marcin.landwojtowicz@umw.edu.pl
 
lic. Ewelina Majdak
tel.: 71 784 25 66
e-mail: ewelina.majdak@umw.edu.pl

Pracownie działające przy Katedrze i Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami

Pracownia Densytometryczna
dr hab. n. med. Diana Jędrzejuk
dr n. med. Joanna Syrycka
mgr Marcin Landwójtowicz
lic. Ewelina Majdak 

Pracownia Endokrynologii Molekularnej
dr n. med. Katarzyna Kolačkov
dr n. med. Natalia Słoka
dr n. med. Agnieszka Zembska

Pracownia Medycyny Nuklearnej
dr hab. n. med. Diana Jędrzejuk
dr n. med. Joanna Syrycka
mgr Marcin Landwójtowicz

Pracownia Testów Hormonalnych
dr n. med. inż. Katarzyna Kolačkov
dr n. med. Natalia Słoka
dr n. med. Agnieszka Zembska

Data aktualizacji: 29.04.2022

Nauka