Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego

ul. Chałubińskiego 2a
50-368 Wrocław
tel. 71 7703117
fax 71 3280682
kep@usk.wroc.pl


STRONA ARCHIWALNA

p.o. Kierownika Kliniki

dr n. med. Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska
tel. 71 784 24 97
e-mail: agnieszka.zubkiewicz-kucharska@umw.edu.pl

Profesor

prof. dr hab. n.med. Anna Noczyńska
tel. 71 770 31 16
email: anna.noczynska@umw.edu.pl

Adiunkci

dr n. med. Aleksander Basiak – adiunkt dydaktyczny
tel. 71 770 31 19
e-mail: aleksander.basiak@umw.edu.pl
dr n. med. Joanna Chrzanowska
tel. 71 770 31 18
e-mail: joanna.chrzanowska@umw.edu.pl
dr n. med. Beata Wikiera
tel. 71 770 31 19
e-mail: beata.wikiera@umw.edu.pl
dr n. med. Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska – adiunkt dydaktyczny (ED)
tel. 71 784 24 97
e-mail: agnieszka.zubkiewicz-kucharska@umw.edu.pl

Asystenci

dr n. med. Monika Seifert
tel. 71 770 31 21
e-mail: monika.seifert@umw.edu.pl

dr n.med. Magdalena Makowiecka-Wołek
tel. 71 770 31 21
e-mail: magdalena.makowiecka-wolek@umw.edu.pl

Wykładowcy

dr n. med. Julita Nocoń-Bohusz
tel. 71 770 31 19
e-mail: julita.nocon-bohusz@umw.edu.pl
dr n. med. Teresa Żak
tel. 71 770 31 20
e-mail: teresa.zak@umw.edu.pl

Lekarze USK

dr n. med. Jolanta Bieniasz
tel. 71 770 31 18
lek. Karolina Galant
tel. 71 770 31 19
dr n. med. Eugenia Kik
tel. 71 770 31 20
dr n. med. Bożena Kotschy
tel. 71 770 31 19
dr n. med. Barbara Salmonowicz
tel. 71 770 31 21
lek. Jagoda Skarul
tel. 71 770 31 18
lek. Karolina Szel-Bernach
tel. 71 770 31 21

Rezydenci

dr n.med. Karolina Kuls
tel. 71 770 31 21
lek. Aneta Lazaruk
tel. 71 770 31 20
lek. Natalia Libner (urlop macierzyński)
tel. 71 770 31 18
lek. Maria Luboińska (urlop macierzyński)
tel. 71 770 31 20
lek. Joanna Ociepa
tel. 71 770 31 21

Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego powstała w 1989 roku, jako druga tego typu klinika w Polsce. Pierwszym jej kierownikiem została prof. Renata Wąsikowa, natomiast od 2002 roku Katedrą i Kliniką Endokrynologii i Diabetologii kierowała prof. Anna Noczyńska. Nadal nasza klinika jest jedyną tego typu placówką na Dolnym Śląsku.

Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego zajmuje się diagnostyką i  leczeniem chorób endokrynologicznych, cukrzycy i chorób metabolicznych u dzieci oraz badaniami naukowymi dotyczącymi występowania, etiologii i metod leczniczych zaburzeń endokrynnych i cukrzycy w populacji wieku rozwojowego. Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego jest pionierem leczenia cukrzycy typu 1 przy pomocy osobistej pompy insulinowej.

Współpracujemy z Klinikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także Uniwersytetami Medycznymi w Białymstoku, Łodzi, Gdańsku i Śląskim Uniwersytetem Medycznym.

Bierzemy udział w programie SWEET, który jest inicjatywą ISPAD - International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes - realizowaną  od 2008r, przy wsparciu unijnego Programu Zdrowia Publicznego. Celem SWEET jest poprawa procesu diagnostyki, leczenia oraz kontroli cukrzycy typu 1 i 2 u dzieci i młodzieży, poprzez tworzenie referencyjnych centrów diabetologicznych.

Prof. Renata Wąsikowa pełniła funkcję koordynatora krajowego w wieloośrodkowym badaniu naukowym TRIGR (Trial to Reduce IDDM at Genetically at Risk), którego celem była ocena możliwości redukcji ryzyka cukrzycy typu 1 u dzieci obciążonych genetycznie. Badania prowadzono w Polsce od 2002 do 2020 roku.

Prof. Anna Noczyńska jest członkiem zespołu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego opracowującego standardy w diabetologii. Dr n. med. Beata Wikiera jest członkiem Zarządu Głównego i pełni funkcję skarbnika Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, a dr n.med. Agnieszka Zubkiewicz - Kucharska jest skarbnikiem Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej współpracuje z Towarzystwem Wspierania Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą i corocznie bierze udział w organizacji obozu dla dzieci z cukrzycą.

Główne kierunki badań naukowych:

 • Cukrzyca typu 1 – epidemiologia, patogeneza, patogeneza powikłań przewlekłych, wykorzystanie nowych technologii w leczeniu cukrzycy typu 1.
 • Cukrzyca typu 2 i zespół metaboliczny u młodzieży – patogeneza, profilaktyka, leczenie.
 • Ocena skuteczności leczenia hormonem wzrostu dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki mózgowej, ocena występowania zaburzeń metabolicznych i wpływ terapii na te zaburzenia.
 • Kompleksowe leczenie , diagnostyka oraz ocena rozwoju i dojrzewania dzieci z zespołem Pradera Willego.
 • Ocena stanu metabolicznego oraz rozwoju dzieci z niską masą urodzeniową oraz z wrodzoną niedoczynnością tarczycy.
 • Diagnostyka, leczenie oraz długoletnia obserwacja dzieci z zaburzeniami dojrzewania płciowego.
 • Kompleksowe leczenie , diagnostyka oraz ocena rozwoju i dojrzewania dzieci z zespołem Turnera.
 • Badania molekularne u dzieci z wrodzonym przerostem kory nadnerczy.

W Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego  prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów III, V i VI roku Wydziału Lekarskiego (także English Division) w zakresie pediatrii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Przy Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego działa Studenckie Koło Naukowe.

Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy z zakresu pediatrii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej, a także prowadzi staże podyplomowe i specjalizacyjne oraz specjalizacje z pediatrii, endokrynologii, diabetologii dla lekarzy.

Endokrynologia
 • zaburzenia wzrastania, w tym u diagnostyka i leczenie dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki oraz dzieci urodzonych z niską masą ciała w stosunku do wieku ciążowego ( SGA) i/lub z cechami wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrastania (IUGR)
 • przedwczesne i opóźnione dojrzewanie płciowe, zaburzenia rozwoju płci
 • zaburzenia miesiączkowania, zespół policystycznych jajników
 • moczówka prosta
 • hiperkortyzolemia, w tym choroba i zespół Cushinga
 • wrodzony przerost nadnerczy i inne choroby nadnerczy
 • zaburzenia gospodarki wapniowo- fosforanowej
 • zespoły genetyczne: zespół Turnera, zespół Pradera- Williego
 • otyłość
Diabetologia
 • cukrzyca typu 1
 • cukrzyca typu 2
 • cukrzyca wtórna
 • cukrzyca uwarunkowana genetycznie, w tym cukrzyca związana z mukowiscydozą
 • stan przedcukrzycowy
 • dyslipidemia
 • zespół metaboliczny
 • hipoglikemia
 • choroby współistniejące z cukrzycą

W Klinice prowadzimy 7 programów terapeutycznych, finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia/ Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczących dzieci z cukrzycą typu 1 (leczenie osobistą pompą insulinową), z somatotropinową niedoczynnością przysadki mózgowej (SNP), z zespołem Turnera, Pradera-Willego, wewnątrzmacicznym niedoborem masy ciała i wzrostu (SGA/IUGR), z niedoborem insulinowego czynnika wzrostu, a także program terapii analogami LH-FSH u dzieci z przedwczesnym dojrzewaniem płciowym.

Istotną częścią działalności Kliniki jest edukacja diabetologiczna, realizowana zarówno w ramach hospitalizacji, jak i w poradni przyklinicznej. W Klinice działa zespół edukatorek diabetologicznych, dietetyk kliniczny oraz psycholog.