Katedra i Klinika Geriatrii

Kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii
prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 66
50-369 Wrocław
e-mail: wl-31@umw.edu.pl

Pracownicy

Kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii
prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

Sekretariat Katedry i Kliniki Geriatrii
Magdalena Ciechanowicz 
tel. 71 784 24 28
fax: 71 327 09 15   

e-mail: magdalena.ciechanowicz@umw.edu.pl

Adiunkt dydaktyczny
dr n. med. Karolina Lindner-Pawłowicz
e-mail: karolina.lindner@umw.edu.pl

Starszy wykładowca
dr n. med. Wioletta Szczepaniak

Asystent
dr n. med. Joanna Żórawska

Asystent
lek. Małgorzata Szymala-Pędzik

Rezydent USK Oddziału Geriatrycznego
lek. Łukasz Noculak


Rezydent USK Oddziału Geriatrycznego
lek. Maria Rataj

Katedra i Klinika Geriatrii – nauka

Badania naukowe w Katedry Geriatrii koncentrują się na fizjologicznych i patologicznych zjawiskach procesu starzenia się oraz wielkich problemach geriatrycznych, w tym otępieniu (m.in. chorobie Alzheimera), majaczeniu i depresji, a także różnorodnych aspektach „zespołu kruchości”, cukrzycy, osteoporozy i choroby sercowo-naczyniowej, a także polipragmazji, wiodącej do jatrogennego zespołu geriatrycznego.

Aktualnie realizowany jest projekt statutowy – numer SIMPLE: SUBZ.A310.22.013, pt.: „Wpływ wielochorobowości, w tym COVID-19, na dobrostan psychofizyczny osób w podeszłym wieku”.

Publikacje w czasopismach naukowych / Katedra i Klinika Geriatrii (WLEK) za lata 2021 – 2022
Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor

Lp Opis bibliograficzny                                                 

Analgesic efficacy of sufentanil in dressings after surgical treatment of burn wounds. [AUT.] GRZEGORZ KOWALSKI, MARCIN ZAWADZKI, [AUT. KORESP.] WOJCIECH LEPPERT, [AUT.] PAWEŁ SZPOT, MARTA SICZEK, KRZYSZTOF SŁOWIŃSKI, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, AGATA GAWŁOWSKA, KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS. Burns 2021 Vol.47 no.4 s.880-887, tab., bibliogr. 32 poz., summ. DOI: 10.1016/j.burns.2020.10.006.
Rok 2021; IF 2,744; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna                        

Association between the desire for breast augmentation and instagram engagement: a cross-sectional survey among young Polish women. [AUT.] TOMASZ SKRZYPCZAK, KLAUDIA BŁACHNIO, TOMASZ GÓRNICKI, JUSTYNA KMIEĆ, AGNIESZKA CIĄDER, MAŁGORZATA BIERNIKIEWICZ, MARZENA MAJCHROWSKA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, MAŁGORZATA SZYMALA-PĘDZIK, [AUT. KORESP.] DARIUSZ KAŁKA. Int.J.Environ.Res.Public Health 2021 Vol.18 no.19 art.10317 [13 s.], tab., bibliogr. 36 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph181910317
Rok 2021; IF 3,390; PK 140,00; Typ KBN praca  oryginalna                    

Disturbances in the intraventricular conduction system in teenagers with type 1 diabetes. A pilot study. [AUT. KORESP.] AGNIESZKA ZUBKIEWICZ-KUCHARSKA, [AUT.] ANNA NOCZYŃSKA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, MAŁGORZATA PORĘBA, JOANNA CHRZANOWSKA, RAFAŁ PORĘBA, MONIKA SEIFERT, ANNA JANOCHA, KRYSTYNA LASZKI-SZCZĄCHOR. J.Diabetes Complicat. 2021 Vol.35 no.11 art.108043 [9 s.], ryc., tab., bibliogr. 32 poz., summ. DOI: 10.1016/j.jdiacomp.2021.108043
Rok 2021; IF 2,852; PK 100,00; Typ KBN  praca oryginalna

Drugs dosing in geriatric patients depending on kidney function estimated by MDRD and Cockroft-Gault formulas. [AUT.] MAŁGORZATA SZYMALA-PĘDZIK, [AUT. KORESP.] JOANNA ŻÓRAWSKA, [AUT.] JACEK CIACH. Clin.Interv.Aging 2021 Vol.16 s.2057-2067, ryc., tab., bibliogr. 39 poz., summ. DOI: 10.2147/CIA.S313196
Rok 2021; IF 4,458; PK 100,00 ; Typ KBN praca oryginalna

Erectile dysfunction in men burdened with the familial occurrence of coronary artery disease. [AUT. KORESP.] DARIUSZ KAŁKA, [AUT.] JANA GEBALA, MAŁGORZATA BIERNIKIEWICZ, ANETA MROZEK-SZETELA, KRYSTYNA ROŻEK-PIECHURA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, EWA SZUSTER, MARZENA MAJCHROWSKA, ANNA MIĘTKA, AGNIESZKA RUSIECKA. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.18 art.4046 [9 s.], tab., bibliogr. 28 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10184046
Rok 2021; IF 4,242; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna

Long-term survival of older patients hospitalized for COVID-19. Do clinical characteristics upon admission matter?. [AUT.] MICHAŁ CHOJNICKI, AGNIESZKA NEUMANN-PODCZASKA, [AUT. KORESP.] MIKOŁAJ SEOSTIANIN, [AUT.] ZOFIA TOMCZAK, HAMZA TARIQ, JERZY CHUDEK, SŁAWOMIR TOBIS, IWONA MOZER-LISEWSKA, ALEKSANDRA SUWALSKA, ANDRZEJ TYKARSKI, PIOTR MERKS, SYLWIA KROPIŃSKA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, FRANK ROMANELLI, KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS. Int.J.Environ.Res.Public Health 2021 Vol.18 no.20 art.10671 [16 s.], ryc., tab., bibliogr. 45 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph182010671
Rok 2021;  IF 3,390; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna  

Rapid determination of sufentanil in human plasma by UHPLC-QqQ-MS-MS. [AUT.] MARCIN ZAWADZKI, GRZEGORZ KOWALSKI, AGNIESZKA CHŁOPAŚ-KONOWAŁEK, [AUT. KORESP.] MARTA SICZEK, [AUT.] MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, WOJCIECH LEPPERT, KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS, PAWEŁ SZPOT. J.Anal.Toxicol. 2021 Vol.45 no.6 s.605-611, ryc., tab., bibliogr. 48 poz., summ. DOI: 10.1093/jat/bkaa123
Rok 2021; IF 3,367;  PK 70,00;  Typ KBN praca oryginalna


Safety of bronchodilator reversibility test in elderly subjects: a prospective study. [AUT. KORESP.] ANNA DOR-WOJNAROWSKA, [AUT.] ANNA PARUŻYŃSKA, ALEKSANDRA KULCZAK, MARTA MAJEWSKA-PULSAKOWSKA, MAŁGORZATA SZYMALA-PĘDZIK, ZBIGNIEW MACHAJ, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, MAŁGORZATA PORĘBA. Adv.Dermatol.Allergol. 2021 Vol.38 no.2 s.256-261, ryc., tab., bibliogr. 21 poz., summ. DOI: 10.5114/ada.2020.92515
Rok 2021; IF 1,837;  PK 70,00; Typ KBN praca oryginalna                                               

Selected clinical parameters and changes in cardiac morphology and function assessed by magnetic resonance imaging in patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis without clinically apparent heart disease. [AUT.] WOJCIECH TAŃSKI, [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] ANGELIKA CHACHAJ, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, RAFAŁ PORĘBA, ANDRZEJ SZUBA. Clin.Rheumatol. 2021 Vol.40 no.11 s.4701-4711, tab., bibliogr. 34 poz., summ. DOI: 10.1007/s10067-021-05777-6
Rok 2021;  IF 2,980;  PK 70,00; Typ KBN praca oryginalna 


The assessment of fear of COVID-19 among the elderly population: a cross-sectional study. [AUT. KORESP.] SIDDARTH AGRAWAL, [AUT.] MATEUSZ DRÓŻDŻ, SEBASTIAN MAKUCH, ALICJA PIETRASZEK, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, GRZEGORZ MAZUR. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.23 art.5537 [15 s.], ryc., tab., bibliogr. 41 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10235537
Rok 2021; IF 4,242; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna 

The impact of the COVID-19 emergency on life activities and delivery of healthcare services in the elderly population. [AUT. KORESP.] SIDDARTH AGRAWAL, [AUT.] SEBASTIAN MAKUCH, MATEUSZ DRÓŻDŻ, BARTŁOMIEJ STRZELEC, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, GRZEGORZ MAZUR. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.18 art.4089 [20 s.], ryc., tab., bibliogr. 59 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10184089
Rok 2021; IF 4,242; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna  

COVID-19 vaccination acceptance among healthcare workers and general population at the very beginning of the national vaccination program in Poland: a cross-sectional, exploratory study. [AUT. KORESP.] KAROLINA LINDNER-PAWŁOWICZ, [AUT.] AGNIESZKA MYDLIKOWSKA-ŚMIGÓRSKA, KAMILA ŁAMPIKA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA. Vaccines 2022 Vol.10 no.1 art.66 [18 s.], ryc., tab., bibliogr. 54 poz., summ. DOI: 10.3390/vaccines10010066
Rok 2022; IF 4,422; PK 140,00;  Typ KBN praca oryginalna 


Depressive and sexual disorders during the first and second wave of the COVID-19 pandemic among young Polish women. [AUT.] EWA SZUSTER, PAULINA KOSTRZEWSKA, ANNA PAWLIKOWSKA, AMANDA MANDERA, MAŁGORZATA BIERNIKIEWICZ, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, KRYSTYNA ROŻEK-PIECHURA, GRAZYNA JARZABEK-BIELECKA, AGNIESZKA RUSIECKA, [AUT. KORESP.] DARIUSZ KAŁKA. Int.J.Environ.Res.Public Health 2022 Vol.19 no.3 art.1887 [12 s.], ryc., tab., bibliogr. 36 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph19031887
Rok 2022; IF 3,390; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna 

Identification of barriers limiting the use of preventive vaccinations against influenza among the elderly population: a cross-sectional analysis. [AUT. KORESP.] ALICJA PIETRASZEK, [AUT.] MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, SEBASTIAN MAKUCH, MATEUSZ DRÓŻDŻ, GRZEGORZ MAZUR, SIDDARTH AGRAWAL. Vaccines 2022 Vol.10 no.5 art.651 [16 s.], ryc., tab., bibliogr. 52 poz., summ. DOI: 10.3390/vaccines10050651
Rok 2022; IF 4,422; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna 

Polypharmacy in Polish older adult population - a cross-sectional study: results of the PolSenior project. [AUT.] AGNIESZKA NEUMANN-PODCZASKA, SŁAWOMIR TOBIS, DEMETRA ANTIMISIARIS, MAŁGORZATA MOSSAKOWSKA, MONIKA PUZIANOWSKA-KUZNICKA, JERZY CHUDEK, ŁUKASZ WIERUCKI, PIOTR MERKS, BARBARA WIZNER, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, ZOFIA I. NIEMIR, BEATA KACZMAREK, KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS. Int.J.Environ.Res.Public Health 2022 Vol.19 no.3 art.1030 [13 s.], ryc., tab., bibliogr. 42 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph19031030
Rok 2022; IF 3,390; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna


Sarcopenia identification during comprehensive geriatric assessment. [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF PACHOŁEK, [AUT.] MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA. Int.J.Environ.Res.Public Health 2022 Vol.19 no.1 art.32 [10 s.], ryc., tab., bibliogr. 40 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph19010032
Rok 2022; IF 3,390; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna           


Usefulness of the C2HEST score in predicting the clinical outcomes of COVID-19 in diabetic and non-diabetic cohorts. [AUT.] DAMIAN GAJECKI, [AUT. KORESP.] ADRIAN DOROSZKO, [AUT.] MAŁGORZATA TROCHA, KATARZYNA GINIEWICZ, KRZYSZTOF KUJAWA, MAREK SKARUPSKI, JAKUB GAWRYŚ, TOMASZ MATYS, EWA SZAHIDEWICZ-KRUPSKA, PIOTR ROLA, BARBARA STACHOWSKA, JOWITA HALUPCZOK-ŻYŁA, BARBARA ADAMIK, KRZYSZTOF KALISZEWSKI, KATARZYNA KILIŚ-PSTRUSIŃSKA, KRZYSZTOF LETACHOWICZ, AGNIESZKA MATERA-WITKIEWICZ, MICHAŁ POMORSKI, MARCIN PROTASIEWICZ, MARCIN MADZIARSKI, KLAUDIA KONIKOWSKA, AGATA REMIORZ, MAJA ORŁOWSKA, KRZYSZTOF PROC, MAŁGORZATA SZYMALA-PĘDZIK, JOANNA ŻÓRAWSKA, KAROLINA LINDNER, JANUSZ SOKOŁOWSKI, EWA A. JANKOWSKA, KATARZYNA MADZIARSKA. J.Clin.Med. 2022 Vol.11 no.3 art.873 [29 s.], ryc., tab., bibliogr. 28 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm11030873
Rok 2022; IF 4,242; PK 140; Typ KBN praca oryginalna                                          

Klinika Geriatrii – dydaktyka

W Katedrze i Klinice Geriatrii realizowany jest przedmiot Geriatria dla studentów V roku kierunku lekarskiego, polskojęzycznych i anglojęzycznych, w wymiarze rocznym 40 godzin (10 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń klinicznych).

Adiunkt dydaktyczny
dr n. med. Karolina Lindner-Pawłowicz
e-mail: karolina.lindner@umw.edu.pl
tel.: 71 784 21 67

Sekretariat Katedry i Kliniki
Magdalena Ciechanowicz  
tel. 71 784 24 28 (sekretariat); fax: 71 327 09 15    
e-mail: magdalena.ciechanowicz@umw.edu.pl

Termin i miejsce konsultacji:
Konsultacje od godz. 12:00 do 13:00
ul. M. Curie-Skłodowskiej 66, 50-369 Wrocław
p. II, pok. 203

pon.: prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska
wt.: dr Karolina Lindner-Pawłowicz
śr.: dr Joanna Żórawska
czw.: dr Wioletta Szczepaniak
pt.: lek. Małgorzata Szymala-Pędzik
 

Zdjęcie w sali szpitalnej. Dwie lekarki ubierają studenta w strój medyczny. Dwie studentki się przyglądają.

Zdjęcie w sali szpitalnej. Lekarka ubieraja studenta w strój medyczny. Czterech studentów się przygląda.

Student ubrany w strój medyczny na stoi na śroku sali. Wokło patrzy w jego kierunku czterech lekarzy i jedna studentka. W tyle po prawej stronie rozmawia lekarz i lekarka.

 

Zdjecie zrobione w sali szpitalnej. Na środku zdjęcia stoi student ubrany w strój medyczny. Po lewej stronie studenta ubranego w strój medyczny stoi lekarz i podpiera go ręką. W oddali stoi na skraju zdjęcia student i studentka.

Zdjęcie zrobione w sali szpitalnej. Po lewej stronie student ubrany w strój medyczny lekko ugięty, próbuje usiąść na krześle podrzymuje go lekarz z prawej strony. Za nmi stoją dwie kobiety. Po prawej stronie na skraju zdjęcia przyglądaj się student i studentka.

Nauka

Na zdjęciu znajduje się 10 osób w dwóch rzędach. W pierwszym rzędzie od lewej sekeretarka, dr Zbigniew Machaj, prof. Małgorzata Sobieszczańska - Kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii, dr Joanna Żórawska, dr Wioletta Szczepaniak. W drugim rzędzie od lewej - adiunkt dydaktyczny dr Karolina Lindner, Marta Drzewiecka - sekretarka medyczna, lek. Małgorzata Szymala-Pędzik, Włodzimierz Wierzejski - rehabilitant, lek. Łukasz Noculak - rezydent. Zdjęcie znajduje sie w tle zieleni, w tyle na środku jest pomnik - Millennium Polanie, Byliśmy Jesteśmy Będziemy.
Zespół Katedry i Kliniki Geriatrii (18.05.2022 r.)

Badania naukowe w Katedry Geriatrii koncentrują się na fizjologicznych i patologicznych zjawiskach procesu starzenia się oraz wielkich problemach geriatrycznych, w tym otępieniu (m.in. chorobie Alzheimera), majaczeniu i depresji, a także  sarkopenii i zespole kruchości (frailty syndrome) oraz chorobach cywilizacyjnych wieku podeszłego: cukrzycy, osteoporozy i choroby sercowo-naczyniowej, a także polipragmazji, wiodącej do jatrogennego zespołu geriatrycznego.  Aktualnie realizowany jest projekt statutowy – numer SIMPLE: SUBZ.A310.22.013, pt.: „Wpływ wielochorobowości, w tym COVID-19, na dobrostan psychofizyczny osób w podeszłym wieku”.

Działalność Kliniczna

Kliniczny oddział geriatryczny jest ośrodkiem najwyższej referencyjności świadczącym usługi lecznicze osobom w wieku geriatrycznym ( 65 lat oraz ≥ 60 lat z wielochorobowością) w trybie przyjęć planowych z regionu Dolnego Śląska. Pacjenci w trakcie hospitalizacji poddawani są szeroko zakrojonej diagnostyce, włączając wielospecjalistyczne konsultacje lekarskie oraz panel badań, w tym obrazowych. Ponadto przeprowadzana jest wieloetapowa procedura Całościowej Oceny Geriatrycznej (COG) obejmująca testy i kwestionariusze dostarczające  danych skriningowych, dotyczących sprawności funkcjonalnej pacjentów,  zaburzeń kognitywnych (różne formy otępienia), depresji i majaczenia  oraz  ryzyka niedożywienia i upadków, jak również wykrywania sarkopenii i zespołu kruchości oraz  osteoporozy. 

      U pacjentów przeprowadzany jest także ocena statusu socjoekonomicznego, włączając w uzasadnionych przypadkach organizowanie transferu do zakładów opieki długoterminowej, oraz   weryfikacja zażywanych leków i suplementów pod kątem polipragmazji (nieuzasadnionego leczenia wieloma lekami lub szkodliwego łączenia preparatów).

     
Według danych z najnowszej kontroli NIK objęcie pacjenta w weku senioralnym holistyczną opieki geriatryczną  pozwala optymalizować problemy zdrowotne osób starszych, umożliwiając im bardziej komfortowe i samodzielne funkcjonowanie przez dłuższy czas, poprzez: zmniejszenie ryzyka śmierci (o 22% po roku od interwencji szpitalnej); zmniejszenie ryzyka re-hospitalizacji (o 12%); zwiększenie prawdopodobieństwa dalszego  życia we własnym domu (o 47%) oraz zwiększenie szansy na poprawę stanu funkcjonalnego (o 72%).

Monografie o charakterze naukowym i edukacyjnym
1.  Jak bezpiecznie stosować leki w wieku senioralnym. [red.] Małgorzata Sobieszczańska, Wrocław 2021, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 169 s.

2. Aktualne wyzwania współczesnej geriatrii. [red.] Małgorzata Sobieszczańska, Iwona Pirogowicz. Wrocław 2021, Uniwersytet Medyczny Wrocławiu, 355 s.

3. Współczesna geriatria - choroby otępienne.  [red.] Iwona Pirogowicz, Małgorzata Sobieszczańska. Wrocław 2019, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 230 s.

4. Fizjoterapia w geriatrii – Podstawy i nowe trendy. [red.] Anna Skrzek, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Warszawa 2019, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 247 s.

5. Geriatria. [red.] Klaus Hager, Olaf Krause, [red.] Małgorzata Sobieszczańska. Wrocław 2018, Edra Urban & Patrner, 193 s.

Publikacje w czasopismach naukowych / Katedra i Klinika Geriatrii (WLEK) za lata 2021 – 2022
Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor

Lp Opis bibliograficzny                                                 

Analgesic efficacy of sufentanil in dressings after surgical treatment of burn wounds. [AUT.] GRZEGORZ KOWALSKI, MARCIN ZAWADZKI, [AUT. KORESP.] WOJCIECH LEPPERT, [AUT.] PAWEŁ SZPOT, MARTA SICZEK, KRZYSZTOF SŁOWIŃSKI, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, AGATA GAWŁOWSKA, KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS. Burns 2021 Vol.47 no.4 s.880-887, tab., bibliogr. 32 poz., summ. DOI: 10.1016/j.burns.2020.10.006.
Rok 2021; IF 2,744; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna                        

Association between the desire for breast augmentation and instagram engagement: a cross-sectional survey among young Polish women. [AUT.] TOMASZ SKRZYPCZAK, KLAUDIA BŁACHNIO, TOMASZ GÓRNICKI, JUSTYNA KMIEĆ, AGNIESZKA CIĄDER, MAŁGORZATA BIERNIKIEWICZ, MARZENA MAJCHROWSKA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, MAŁGORZATA SZYMALA-PĘDZIK, [AUT. KORESP.] DARIUSZ KAŁKA. Int.J.Environ.Res.Public Health 2021 Vol.18 no.19 art.10317 [13 s.], tab., bibliogr. 36 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph181910317
Rok 2021; IF 3,390; PK 140,00; Typ KBN praca  oryginalna                    

Disturbances in the intraventricular conduction system in teenagers with type 1 diabetes. A pilot study. [AUT. KORESP.] AGNIESZKA ZUBKIEWICZ-KUCHARSKA, [AUT.] ANNA NOCZYŃSKA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, MAŁGORZATA PORĘBA, JOANNA CHRZANOWSKA, RAFAŁ PORĘBA, MONIKA SEIFERT, ANNA JANOCHA, KRYSTYNA LASZKI-SZCZĄCHOR. J.Diabetes Complicat. 2021 Vol.35 no.11 art.108043 [9 s.], ryc., tab., bibliogr. 32 poz., summ. DOI: 10.1016/j.jdiacomp.2021.108043
Rok 2021; IF 2,852; PK 100,00; Typ KBN  praca oryginalna

Drugs dosing in geriatric patients depending on kidney function estimated by MDRD and Cockroft-Gault formulas. [AUT.] MAŁGORZATA SZYMALA-PĘDZIK, [AUT. KORESP.] JOANNA ŻÓRAWSKA, [AUT.] JACEK CIACH. Clin.Interv.Aging 2021 Vol.16 s.2057-2067, ryc., tab., bibliogr. 39 poz., summ. DOI: 10.2147/CIA.S313196
Rok 2021; IF 4,458; PK 100,00 ; Typ KBN praca oryginalna

Erectile dysfunction in men burdened with the familial occurrence of coronary artery disease. [AUT. KORESP.] DARIUSZ KAŁKA, [AUT.] JANA GEBALA, MAŁGORZATA BIERNIKIEWICZ, ANETA MROZEK-SZETELA, KRYSTYNA ROŻEK-PIECHURA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, EWA SZUSTER, MARZENA MAJCHROWSKA, ANNA MIĘTKA, AGNIESZKA RUSIECKA. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.18 art.4046 [9 s.], tab., bibliogr. 28 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10184046
Rok 2021; IF 4,242; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna

Long-term survival of older patients hospitalized for COVID-19. Do clinical characteristics upon admission matter?. [AUT.] MICHAŁ CHOJNICKI, AGNIESZKA NEUMANN-PODCZASKA, [AUT. KORESP.] MIKOŁAJ SEOSTIANIN, [AUT.] ZOFIA TOMCZAK, HAMZA TARIQ, JERZY CHUDEK, SŁAWOMIR TOBIS, IWONA MOZER-LISEWSKA, ALEKSANDRA SUWALSKA, ANDRZEJ TYKARSKI, PIOTR MERKS, SYLWIA KROPIŃSKA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, FRANK ROMANELLI, KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS. Int.J.Environ.Res.Public Health 2021 Vol.18 no.20 art.10671 [16 s.], ryc., tab., bibliogr. 45 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph182010671
Rok 2021;  IF 3,390; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna  

Rapid determination of sufentanil in human plasma by UHPLC-QqQ-MS-MS. [AUT.] MARCIN ZAWADZKI, GRZEGORZ KOWALSKI, AGNIESZKA CHŁOPAŚ-KONOWAŁEK, [AUT. KORESP.] MARTA SICZEK, [AUT.] MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, WOJCIECH LEPPERT, KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS, PAWEŁ SZPOT. J.Anal.Toxicol. 2021 Vol.45 no.6 s.605-611, ryc., tab., bibliogr. 48 poz., summ. DOI: 10.1093/jat/bkaa123
Rok 2021; IF 3,367;  PK 70,00;  Typ KBN praca oryginalna


Safety of bronchodilator reversibility test in elderly subjects: a prospective study. [AUT. KORESP.] ANNA DOR-WOJNAROWSKA, [AUT.] ANNA PARUŻYŃSKA, ALEKSANDRA KULCZAK, MARTA MAJEWSKA-PULSAKOWSKA, MAŁGORZATA SZYMALA-PĘDZIK, ZBIGNIEW MACHAJ, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, MAŁGORZATA PORĘBA. Adv.Dermatol.Allergol. 2021 Vol.38 no.2 s.256-261, ryc., tab., bibliogr. 21 poz., summ. DOI: 10.5114/ada.2020.92515
Rok 2021; IF 1,837;  PK 70,00; Typ KBN praca oryginalna                                               

Selected clinical parameters and changes in cardiac morphology and function assessed by magnetic resonance imaging in patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis without clinically apparent heart disease. [AUT.] WOJCIECH TAŃSKI, [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] ANGELIKA CHACHAJ, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, RAFAŁ PORĘBA, ANDRZEJ SZUBA. Clin.Rheumatol. 2021 Vol.40 no.11 s.4701-4711, tab., bibliogr. 34 poz., summ. DOI: 10.1007/s10067-021-05777-6
Rok 2021;  IF 2,980;  PK 70,00; Typ KBN praca oryginalna 


The assessment of fear of COVID-19 among the elderly population: a cross-sectional study. [AUT. KORESP.] SIDDARTH AGRAWAL, [AUT.] MATEUSZ DRÓŻDŻ, SEBASTIAN MAKUCH, ALICJA PIETRASZEK, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, GRZEGORZ MAZUR. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.23 art.5537 [15 s.], ryc., tab., bibliogr. 41 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10235537
Rok 2021; IF 4,242; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna 

The impact of the COVID-19 emergency on life activities and delivery of healthcare services in the elderly population. [AUT. KORESP.] SIDDARTH AGRAWAL, [AUT.] SEBASTIAN MAKUCH, MATEUSZ DRÓŻDŻ, BARTŁOMIEJ STRZELEC, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, GRZEGORZ MAZUR. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.18 art.4089 [20 s.], ryc., tab., bibliogr. 59 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10184089
Rok 2021; IF 4,242; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna  

COVID-19 vaccination acceptance among healthcare workers and general population at the very beginning of the national vaccination program in Poland: a cross-sectional, exploratory study. [AUT. KORESP.] KAROLINA LINDNER-PAWŁOWICZ, [AUT.] AGNIESZKA MYDLIKOWSKA-ŚMIGÓRSKA, KAMILA ŁAMPIKA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA. Vaccines 2022 Vol.10 no.1 art.66 [18 s.], ryc., tab., bibliogr. 54 poz., summ. DOI: 10.3390/vaccines10010066
Rok 2022; IF 4,422; PK 140,00;  Typ KBN praca oryginalna 


Depressive and sexual disorders during the first and second wave of the COVID-19 pandemic among young Polish women. [AUT.] EWA SZUSTER, PAULINA KOSTRZEWSKA, ANNA PAWLIKOWSKA, AMANDA MANDERA, MAŁGORZATA BIERNIKIEWICZ, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, KRYSTYNA ROŻEK-PIECHURA, GRAZYNA JARZABEK-BIELECKA, AGNIESZKA RUSIECKA, [AUT. KORESP.] DARIUSZ KAŁKA. Int.J.Environ.Res.Public Health 2022 Vol.19 no.3 art.1887 [12 s.], ryc., tab., bibliogr. 36 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph19031887
Rok 2022; IF 3,390; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna 

Identification of barriers limiting the use of preventive vaccinations against influenza among the elderly population: a cross-sectional analysis. [AUT. KORESP.] ALICJA PIETRASZEK, [AUT.] MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, SEBASTIAN MAKUCH, MATEUSZ DRÓŻDŻ, GRZEGORZ MAZUR, SIDDARTH AGRAWAL. Vaccines 2022 Vol.10 no.5 art.651 [16 s.], ryc., tab., bibliogr. 52 poz., summ. DOI: 10.3390/vaccines10050651
Rok 2022; IF 4,422; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna 

Polypharmacy in Polish older adult population - a cross-sectional study: results of the PolSenior project. [AUT.] AGNIESZKA NEUMANN-PODCZASKA, SŁAWOMIR TOBIS, DEMETRA ANTIMISIARIS, MAŁGORZATA MOSSAKOWSKA, MONIKA PUZIANOWSKA-KUZNICKA, JERZY CHUDEK, ŁUKASZ WIERUCKI, PIOTR MERKS, BARBARA WIZNER, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, ZOFIA I. NIEMIR, BEATA KACZMAREK, KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS. Int.J.Environ.Res.Public Health 2022 Vol.19 no.3 art.1030 [13 s.], ryc., tab., bibliogr. 42 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph19031030
Rok 2022; IF 3,390; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna


Sarcopenia identification during comprehensive geriatric assessment. [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF PACHOŁEK, [AUT.] MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA. Int.J.Environ.Res.Public Health 2022 Vol.19 no.1 art.32 [10 s.], ryc., tab., bibliogr. 40 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph19010032
Rok 2022; IF 3,390; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna           


Usefulness of the C2HEST score in predicting the clinical outcomes of COVID-19 in diabetic and non-diabetic cohorts. [AUT.] DAMIAN GAJECKI, [AUT. KORESP.] ADRIAN DOROSZKO, [AUT.] MAŁGORZATA TROCHA, KATARZYNA GINIEWICZ, KRZYSZTOF KUJAWA, MAREK SKARUPSKI, JAKUB GAWRYŚ, TOMASZ MATYS, EWA SZAHIDEWICZ-KRUPSKA, PIOTR ROLA, BARBARA STACHOWSKA, JOWITA HALUPCZOK-ŻYŁA, BARBARA ADAMIK, KRZYSZTOF KALISZEWSKI, KATARZYNA KILIŚ-PSTRUSIŃSKA, KRZYSZTOF LETACHOWICZ, AGNIESZKA MATERA-WITKIEWICZ, MICHAŁ POMORSKI, MARCIN PROTASIEWICZ, MARCIN MADZIARSKI, KLAUDIA KONIKOWSKA, AGATA REMIORZ, MAJA ORŁOWSKA, KRZYSZTOF PROC, MAŁGORZATA SZYMALA-PĘDZIK, JOANNA ŻÓRAWSKA, KAROLINA LINDNER, JANUSZ SOKOŁOWSKI, EWA A. JANKOWSKA, KATARZYNA MADZIARSKA. J.Clin.Med. 2022 Vol.11 no.3 art.873 [29 s.], ryc., tab., bibliogr. 28 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm11030873
Rok 2022; IF 4,242; PK 140; Typ KBN praca oryginalna                                                    
Całość razem: IF 61,000; PK 2090,00                   

Aktywność w mediach

Polskie Radio Wrocław
2022-05-04
„Wieczór z Dolnego Śląska: Opieka geriatryczna”
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/119435/Wieczor-z-Dolnego-Slaska-Opieka-geriatryczna

Polskie Radio Wrocław
2022-05-05
„NIK: Geriatria – priorytetowa, ale tylko na papierze”
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/119444/NIK-Geriatria-priorytetowa-ale-tylko-na-papierze

TVP 3 Wrocław
Szlachetne zdrowie 2021-11-08
Początek 06:00/12:59
„Wydolność umysłu”
https://wroclaw.tvp.pl/56823301/08112021

TVP 3 Wrocław
Szlachetne zdrowie 2021-03-08
„Wysiłek fizyczny i dieta osób starszych”
Początek 09:10/25:00
https://wroclaw.tvp.pl/52681687/08032021

TVP 3 Wrocław
Szlachetne zdrowie 2021-02-22
„Zespół kruchości”
https://wroclaw.tvp.pl/52440439/22022021

Telewizja ECHO24
2021-02-18
„Pacjent w stanie krytycznym. Polska geriatria”
https://echo24.tv/pacjent-w-stanie-krytycznym-polska-geriatria-9860/

Studenckie Koła Naukowe

SKN Geriatrii i Gerontologii
Opiekun: prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska
Przewodniczący: stud. Rozalia Piwko
Siedziba: Katedra i Klinika Geriatrii

SKN Kardioseksuologii
Opiekun: lek. med. Małgorzata Szymala-Pędzik
Przewodniczący: stud. Krystian Nagi
Siedziba: Katedra i Klinika Geriatrii

Polskie Radio Wrocław
2022-05-04
„Wieczór z Dolnego Śląska: Opieka geriatryczna”
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/119435/Wieczor-z-Dolnego-Slaska-Opieka-geriatryczna

Polskie Radio Wrocław
2022-05-05
„NIK: Geriatria – priorytetowa, ale tylko na papierze”
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/119444/NIK-Geriatria-priorytetowa-ale-tylko-na-papierze

TVP 3 Wrocław
Szlachetne zdrowie 2021-11-08

Początek 06:00/12:59
„Wydolność umysłu”
https://wroclaw.tvp.pl/56823301/08112021

TVP 3 Wrocław
Szlachetne zdrowie 2021-03-08
„Wysiłek fizyczny i dieta osób starszych”
Początek 09:10/25:00
https://wroclaw.tvp.pl/52681687/08032021

TVP 3 Wrocław
Szlachetne zdrowie 2021-02-22
„Zespół kruchości”
https://wroclaw.tvp.pl/52440439/22022021

Telewizja ECHO24
2021-02-18
„Pacjent w stanie krytycznym. Polska geriatria”
https://echo24.tv/pacjent-w-stanie-krytycznym-polska-geriatria-9860/