Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

wyb. Ludwika Pasteura 4, 50-367 Wrocław
tel.: 71 784 17 64, 71 784 25 76 faks: 71 327 09 63
e-mail: WK-14@umw.edu.pl
 
Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. Tomasz Wróbel
e-mail: tomasz.wrobel@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

strona w trakcie opracowywania.

Planowane konferencje:

Habilitacje:

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Medyczne nr 638/X/2022 z dnia 27.10.2022 r. dr Monika Biernat otrzymała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki medyczne powiększając grono pracowników samodzielnych naszej Kliniki.
Serdecznie gratulujemy!

Doktoraty:

Uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Medyczne nr 538/VI/2022 z dnia 23.06.2022 r. dr Magdalena Olszewska-Szopa otrzymała stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie nauki medyczne.
Serdecznie gratulujemy!

Nagrody rektora:

Dnia 21.06.2022 ogłoszono wyniki konkursu „Dydaktyka w cieniu pandemii”, w którym to dydaktycy odebrali nagrody przyznane przez studentów.  Docenieni nauczyciele akademiccy zostali wyróżnieni za zaangażowanie i pasję, którą wykazali się podczas prowadzonych zdalnie zajęć. Jedną z finalistek konkursu została dr Marta Sobas.

Sekretariat

mgr Małgorzata Mazurek
samodzielny referent
tel. 71 784 17 64
faks: 71 327 09 63
e-mail: malgorzata.mazurek@umw.edu.pl

mgr Justyna Górska (USK)
st. sekretarka medyczna
tel.: 71 784 25 76
faks: 71 327 09 63

Profesorowie

GRUPA BADAWCZO-DYDAKTYCZNA:

prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak
tel.: 71 784 25 78
e-mail: maria.podolak-dawidziak@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
tel.: 71 784 25 96
e-mail: lidia.usnarska-zubkiewicz@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
tel.: 71 784 26 03, 71 784 25 77
e-mail: dariusz.wolowiec@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

prof. dr hab. Anna Czyż
tel. 71/ 784 25 79
e-mail: a.czyz@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Adiunkci

GRUPA DYDAKTYCZNA:

dr hab. Donata Urbaniak-Kujda
tel.: 71 784 25 80
e-mail: donata.urbaniak-kujda@umw.edu.pl

 

GRUPA BADAWCZO-DYDAKTYCZNA:

dr hab. n. med. Justyna Rybka prof. UMW
tel.: 71 784 27 54
e-mail: justyna.rybka@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

dr hab. n. med. Monika Biernat
tel. 71 784 25 80
e-mail: monika.biernat@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

dr hab. n. med. Marta Sobas
tel. 71 784 27 55
e-mail: marta.sobas@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

dr hab n. med. Elżbieta Kalicińska
e-mail: elzbieta.kalicinska@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

dr n. med. Stanisław Potoczek
tel.: 71 784 25 04
e-mail: stanislaw.potoczek@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Asystenci

GRUPA BADAWCZO-DYDAKTYCZNA:

dr n. med. Agnieszka Szeremet
tel. 71 784 22 77
e-mail: agnieszka.szeremet@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

dr n. med. Magdalena Olszewska-Szopa
tel. 71 784 24 36
e-mail: magdalena.olszewska-szopa@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

dr n. med. Maciej Majcherek
tel. 71 784 22 77
e-mail: maciej.majcherek@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

 

dr n. med. Aleksandra Bogucka-Fedorczuk
tel. 71 784 26 10

e-mail: aleksandra.bogucka-fedorczuk@umw.edu.pl

Polska Platforma Medyczna

Lekarze – starsi asystenci (USK)

dr n. med. Monika Biedroń
tel. 71 784 25 99

lek. med. Ewa Mędraś
tel. 71 784 25 80

dr n. med. Ewa Frączak
tel. 71 784 25 99

lek. Angela Jendzierowska
tel. 71 784 24 34

lek. Magdalena Laszkowska-Lewko (USK)

tel. 71 784 26 10

Rezydenci:

tel. do dyżurki rezydentów: 71 784 24 34

lek. Agnieszka Ożańska (USK)

lek. Bartłomiej Kuszczak (USK)

lek. Anna Kolasińska (USK)

lek. Magdalena Karasek (USK)

lek. Olga Chyrko (USK)

lek. Maciej Tomasiewicz (USK)

tel. do dyżurki rezydentów: 71 784 25 25:

dr n. med. Michał Bator (USK)

lek. Paulina Sobczak (USK)

lek. Krzysztof Przeorski (USK)

tel. 71 784 22 77

Studia doktoranckie

lek. Bartłomiej Kuszczak

lek. Magdalena Karasek (USK)

lek. Maciej Tomasiewicz

lek. Kacper Bułdyś

mgr Aleksandra Mroczkowska-Bękarciak

tel. 71 784 26 07

Specjalistyczne Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej i Transplantacyjnej Kierownik

dr n. med. Iwona Prajs
tel.: 71 784 25 97, 784 25 98
e-mail: iwona.prajs@umw.edu.pl

Bank Komórek Krwiotwórczych

dr n. med. Iwona Prajs
tel.: 71 784 25 97, 784 25 98
e-mail: iwona.prajs@umw.edu.pl

mgr Paulina Boćko (USK)

mgr Kinga Chmielewska(USK)
mgr Aneta Grzech (USK)

tel. 71 784 26 32

Pracownia Biologii Molekularnej

tel.: 71 784 26 07

mgr inż. Bożena Jaźwiec
e-mail: bozena.jazwiec@umw.edu.pl

mgr Krystyna Fajfer (USK)

mgr Joanna Wójtowicz (USK)

mgr Aleksandra Mroczkowska-Bękarciak

mgr Jagoda Rewus (USK)

mgr Sylwia Szymanowska (USK)

Pracownia Cytochemii i Cytomorfologii

mgr Natalia Gerkowska-Pyzik (USK)

mgr Kamila Drobnikowska (USK)

tel.: 71 784 25 93

Pracownia Cytometrii Przepływowej

dr n. med. Donata Szymczak
e-mail: donata.szymczak@umw.edu.pl

mgr Aneta Filipek(USK)

mgr Aleksandra Kiraga (USK)

mgr Natalia Nogaj (USK)

tel.: 71 784 26 06

Pracownia Cytogenetyki

tel.: 71 784 25 95

mgr Marta Zacharczuk (USK)

mgr Katarzyna Całka (USK)

mgr Hanna Bułło (USK)

mgr Magdalena Burczyk (USK)

mgr Magdalena Zając (USK)

mgr Olga Krautwurst (USK)

mgr Marzena Bańcarz (USK)

Poradnia Przykliniczna Hematologiczna Kierownik:

dr n. med. Ewa Frączak
tel.: 71 784 25 99

 Projekty badawcze (ostatnie 3 lata)

ROK

Nazwa projektu

Tytuł projektu

Kierownik zadania

2024

W ramach działalności statutowej: SUBZ.C140.24.082

Rola zaburzeń immunologicznych i genetycznych w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego

Prof. dr hab. Tomasz Wróbel

2023

W ramach działalności statutowej: SUB.C140.23.045

Wpływ mechanizmów immunologicznych oraz molekularnych na patogenezę i przebieg chorób rozrostowych układu krwiotwórczego i chłonnego

Prof. dr hab. Tomasz Wróbel

2022

W ramach działalności statutowej: SUBZ.C140.22.052

Biologiczne i kliniczne czynniki ryzyka wpływające na przebieg leczenia nowotworów limfo- i mieloproliferacyjnych

Prof. dr hab. Tomasz Wróbel

  W ramach Projektu konkursowego: SUBK.C140.22.063 Ocena wartości prognostycznej zaburzeń immunofenotypowych wykrywanych metodą cytometrii przepływowej i zaburzeń molekularnych oznaczonych metodą NGS u chorych na zespoły mielodysplastyczne leczonych azacytydyną Dr n. med. Maciej Majcherek
       

 

W ramach współpracy z organizacją HARMONY

Long-term follow up of intensively treated AML patients in the HARMONY Big Data Platform

Dr n. med. Marta Sobas

 Współpraca naukowa

Hematologia to prężnie rozwijający się dział medycyny obejmujący zarówno część kliniczną (hematologia i onkohematologia) jak i laboratoryjną (cytologia, cytometria przepływowa, badania genetyczne). W związku z ciągłym rozwojem terapii, zwłaszcza w onkohematologii, badania kliniczne odgrywają szczególną rolę w hematologii. 

Podczas zajęć nasi studenci nauczą się rozpoznawać nowotwory hematologiczne, zapoznają się z tematyką transplantologii macierzystych komórek hematopoetycznych, terapią CAR-T, zgłębią tajniki zaburzeń krzepnięcia oraz immunologii. Dodatkowo wprowadzimy studentów w tematykę badań klinicznych oraz tajniki nowoczesnej diagnostyki molekularnej.

W naszej katedrze prowadzimy zajęcia dla studentów Wydziału Lekarskiego V roku i VI roku roku. Zajęcia te są podzielone na część teoretyczną (wykłady, seminaria) oraz praktyczną (zajęcia w centrum symulacji medycznej i w klinice na salach chorych lub w poradni). Ponadto zachęcamy studentów do udziału w dyżurach medycznych – w tym celu prosimy o kontakt mailowy z adiunktem dydaktycznym (marta.sobas@umw.edu.pl). Szczególną uwagę przykładamy do przygotowania naszych studentów do egzaminu LEK.

Mając na względzie wysoki poziom nauczania studentów, stale prowadzimy prace nad modernizacją dydaktyki. Dlatego też zajęcia z hematologii prowadzone nie tylko na salach chorych, ale również w Centrum Symulacji Medycznej (włączając przygotowanie do egzaminu OSCE). Dodatkowo, ze względu na bezpieczeństwo naszych pacjentów oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, wprowadziliśmy zajęcia w  z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego (tablety, gogle AR RealWear NAVIGATOR 500). Sprzęt ten umożliwia nam zajęcia w równoległej rzeczywistości w prawdziwymi pacjentami izolowanymi w związku z zaburzeniami odporności.  Pracujemy też nad materiałami multimedialnymi dla naszych studentów (będą one zamieszczone na platformie Teams).

 • Informacja dla studentów

Adiunkt dydaktyczny: dr hab. n. med. Marta Sobas

Kontakt: dyżurka lekarska nad Oddziałem Transplantacji Szpiku
tel. 71/ 784 27 55

e-mail: marta.sobas@umw.edu.pl

 • Regulamin wewnętrzny Jednostki: załączniki znajdują się na dole strony
 • Prowadzone przedmioty: Choroby wewnętrzne - hematologia, Transplantologia kliniczna, Praktyczne nauczanie kliniczne - Choroby wewnętrzne (6) - przedmiot fakultatywny do wyboru

 

 

 • Godziny konsultacyjne nauczycieli akademickich dla studentów: 
  załącznik znajduje się w na dole strony

 

 

 

Zalecane podręczniki:

 • Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2023. Choroby układu krwiotwórczego red. Andrzej Hellmann
 • Wprowadzenie do hematologii pod redakcją T. Wróbel, M. Podolak-Dawidziak, M. Sobas (możliwość zakupu on-line)

  Sprzedaż książki:

  Zamówienia mailowe (możliwość wysyłki): zamowienia@umw.edu.pl
  Stacjonarnie: część administracyjna Centrum Naukowej Informacji Medycznej,
  ul. Marcinkowskiego 2–6, parter, p. 0A 111.1
  Płatność w siedzibie tylko gotówką!

  Więcej informacji znajduje się na stronie:

  https://wydawnictwo.umw.edu.pl/pl/publikacje/

 

 • Tematyka zajęć z przedmiotu Choroby Wewnętrzne - hematologia dla studentów VI roku:

SEMESTR ZIMOWY

 • Seminaria (4h)

1.  Niedokrwistość. Leukopenia, niedokrwistość, małopłytkowość, zespół mielodysplastyczny

2. Ostra białaczka szpikowa. Nowotwory mieloproliferacyjne przewlekłe.

3. Podział limfoproliferacji. Chłoniak Hodgkina.

6. Chłoniaki nieziarnicze nieagresywne, CLL.

 • Ćwiczenia kliniczne (21 godzin, 5 dni)
   

ZAJĘCIA nr 1 (4h): Zajęcia w CSM. Morfologia krwi obwodowej. 
Transfuzjologia. Biopsja szpiku. Gorączka neutropeniczna.
ZAJĘCIA nr 2 (4h): Zespół mielodysplastyczny/ostra białaczka szpikowa (Sale chorych)
ZAJĘCIA nr 3 (4h): Nowotwory mieloproliferacyjne przewlekłe (Sale chorych)
ZAJĘCIA nr 4 (4h): Podział limfoproliferacji (ziarnicze/nieziarnicze) CLL. Chłoniak Hodgkina (Sale chorych)
ZAJĘCIA nr 5 (5h): Sale chorych. Zaliczenie zajęć przez asystenta prowadzącego zajęcia (odpowiedź ustna).

 

SEMESTR LETNI

 • Seminaria (3 hrs)

ZAJĘCIA nr 1 (1h): Ostra białaczka limfoblastyczna. Chłoniaki nieziarnicze agresywne.

ZAJĘCIA nr 2 (1h): Szpiczak mnogi, inne dyskrazje plazmocytarne.

ZAJĘCIA nr 3 (1h): Hemofilia/trombofilia.

 

 • Ćwiczenia kliniczne(17h)

ZAJĘCIA nr 1 (4h): Sale chorych. Stany nagłe. Ostra białaczka limfoblastyczna. Chłoniaki nieziarnicze agresywne.

ZAJĘCIA nr 2 (4h): Szpiczak mnogi, inne dyskrazje plazmocytarne (Sale chorych)

ZAJĘCIA nr 3 (4h): Hemofilia/trombofilia (Sale chorych)

ZAJĘCIA nr 4 (5h): Zajęcia w CSM. Zaliczenie zajęć przez asystenta prowadzącego zajęcia (odpowiedź ustna).

 • Tematyka zajęć z przedmiotu Transplantologia kliniczna  dla studentów V roku:

SEMESTR ZIMOWY

 

Wprowadzenie do zajęć: rodzaje przeszczepów komórek hematopoetycznych macierzystych krwiotwórczych, dobór dawcy pod względem zgodności w układzie HLA, wskazania do przeszczepienia auto i allogenicznego
w chorobach hematologicznych, powikłania po przeszczepieniu allogenicznym.

Część praktyczna: Organizacja pracy Oddziału Przeszczepowego – wirtualna wizyta po oddziale. Wywiad
z chorym na oddziale przeszczepowym z wykorzystaniem połączenia on-line (tablety, gogle do VR). Wywiad
z chorym konsultowanym w poradni transplantologicznej. Wywiad z chorym/dawcą komórek macierzystych w pracowni aferezy. Udział studentów w kwalifikacjach przeszczepowych. 

 • Internal medicine – hematology (VI year)

WINTER SEMESTER

Seminars (4hrs)

CLASS No.1 (1hrs). CSM. Complete Blood Count. Transfusiology. Bone marrow biopsy. Neutropenic fever.

CLASS No.2 (1hrs).  Myelodysplastic syndrome, acute myeloid leukemia.

CLASS No.3 (1hrs). Chronic Myeloproliferative Neoplasms.

CLASS No.4 (1hrs). Indolent Non-Hodgkin's lymphomas, CLL.

Practical  classes (21 hrs, 5 days)

CLASS No.1 (4hrs): CSM. Complete Blood Count. Transfusiology. Bone marrow biopsy. Neutropenic fever. 

CLASS No.2 (4hrs): Myelodysplastic syndrome, acute myeloid leukemia.

CLASS No.3 (4hrs): Chronic Myeloproliferative Neoplasms.

CLASS No.4 (4hrs): Classification of lymphoproliferative disorders, Hodgkin lymphoma, CLL

CLASS No.5 (5hrs). Final evaluation by teaching assistant (oral).

 

SUMMER TERM

Seminars (3 hrs)

CLASS No1 (1hrs). Acute lymphoblastic leukemia. Aggresive non-Hodgkin lymphomas.

CLASS No2 (1hrs). Multiple myeloma, plasma cell dyscrasias.

CLASS No3 (1hrs). Hemophilia, thrombophilia.

Practical  classes (17 hrs, 4 days)

CLASS No.1 (4hrs): CSM. Emergency in hematology. Acute lymphoblastic leukemia. Aggresive non-Hodgkin lymphomas.

CLASS No.2 (4hrs): Multiple myeloma, plasma cell dyscrasias.

CLASS No.3 (4hrs): Hemophilia, thrombophilia.

CLASS No.4 (5hrs): Final evaluation by teaching assistant (oral).

Grade:

Criteria for courses ending with a grade

Very Good (5.0)

Presence at all classes. Knowledge of issues related to etiopathogenesis, symptomatology, treatment and prevention of internal diseases is estimated at at least 92%. The student interprets medical examinations, makes a diagnosis, performs differential diagnosis, and proposes treatment above all well. Average mark from individual modules 4.76-5.00

Good Above (4.5)

Presence at all classes. Knowledge of issues related to etiopathogenesis, symptomatology, treatment and prevention of internal diseases is estimated at at least 84%. The student interprets medical examinations, makes a diagnosis, performs differential diagnosis, and proposes treatment above all well. Average mark from individual modules 4.26-4.75

Good (4.0)

Attendance at all classes, Knowledge of issues related to etiopathogenesis, symptomatology, treatment and prevention of internal diseases, is estimated at at least 76%. The student interprets medical tests, makes a diagnosis, performs differential diagnosis, proposes good treatment. Average mark from individual modules 3.76-4.25.

Satisfactory Plus (3.5)

Presence at all classes. Knowledge of issues related to etiopathogenesis, symptomatology, treatment and prevention of internal diseases is estimated at at least 68%. The student interprets medical tests, makes a diagnosis, performs differential diagnosis, and proposes treatment quite well. Average mark from individual modules 3.5-3.75.

Satisfactory (3.0)

Presence at all classes. Knowledge of issues related to etiopathogenesis, symptomatology, treatment and prevention of internal diseases is estimated at 60%. The student interprets medical examinations, makes a diagnosis, performs a differential diagnosis, and proposes adequate treatment. Average grade from individual modules 3.0-3.49.

Literature:

1.      Williams Manual of Hematology, 14th Edition. Marshall A. Lichtman. McGraw-Hill Medical. ISBN-13: 978-1496347428.

2.      Hoffbrand's Essential Haematology, 8th Edition. A. Victor HoffbrandDavid P. Steensma. Wiley-Blackwell 2019. ISBN: 978-1-119-49590-1.

3.      https://www.amboss.com/int

Syllabuses:

https://sylabusy.umw.edu.pl/en

Timetable:

https://wu.umw.edu.pl/wu/start?locale=en

Exam Timetables:

https://www.umw.edu.pl/pl/zarzadzanie-jakoscia-w-obszarze-ksztalcenia/kalendarz-egzaminow

 

 

Consultation hours of academic teachers for WL and WL ED students in the academic year 2023/2024