Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

wyb. Ludwika Pasteura 4, 50-367 Wrocław
tel.: 71 784 17 64, 71 784 25 76 faks: 71 327 09 63
e-mail: WK-14@umw.edu.pl
 
Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. Tomasz Wróbel
e-mail: tomasz.wrobel@umw.edu.pl

Sekretariat

mgr Małgorzata Mazurek
samodzielny referent
tel. 71 784 17 64
faks: 71 327 09 63
e-mail: malgorzata.mazurek@umw.edu.pl

mgr Justyna Górska (USK)
st. sekretarka medyczna
tel.: 71 784 25 76
faks: 71 327 09 63

Profesorowie

prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak
tel.: 71 784 25 78
e-mail: maria.podolak-dawidziak@umw.edu.pl

prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
tel.: 71 784 25 96
e-mail: lidia.usnarska-zubkiewicz@umw.edu.pl

prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
tel.: 71 784 26 03, 71 784 25 77
e-mail: dariusz.wolowiec@umw.edu.pl

prof. dr hab. Anna Czyż
tel. 71/ 784 25 79
e-mail: a.czyz@umw.edu.pl

Adiunkci

dr hab. Donata Urbaniak-Kujda
tel.: 71 784 25 80
e-mail: donata.urbaniak-kujda@umw.edu.pl

dr n. med. Stanisław Potoczek
tel.: 71 784 25 04
e-mail: stanislaw.potoczek@umw.edu.pl

dr hab. n. med. Justyna Rybka
tel.: 71 784 27 54
e-mail: justyna.rybka@umw.edu.pl

dr n. med. Monika Biernat
tel. 71 784 25 80
e-mail: monika.biernat@umw.edu.pl

dr n. med. Marta Sobas
tel. 71 784 27 55
e-mail: marta.sobas@umw.edu.pl

dr n. med. Elżbieta Kalicińska
e-mail: elzbieta.kalicinska@umw.edu.pl

Asystenci

dr n. med. Agnieszka Szeremet
tel. 71 784 22 77
e-mail: agnieszka.szeremet@umw.edu.pl

dr n. med. Magdalena Olszewska-Szopa
tel. 71 784 24 36
e-mail: magdalena.olszewska-szopa@umw.edu.pl

dr n. med. Maciej Majcherek
tel. 71 784 22 77
e-mail: maciej.majcherek@umw.edu.pl

Lekarze – starsi asystenci (USK)

dr n. med. Monika Biedroń
tel. 71 784 25 99

lek. med. Ewa Mędraś
tel. 71 784 25 80

dr n. med. Ewa Frączak
tel. 71 784 25 99

lek. Angela Jendzierowska
tel. 71 784 24 34

lek. Aleksandra Bogucka-Fedorczuk
tel. 71 784 26 10

Rezydenci:

tel. do dyżurki rezydentów: 71 784 24 34

lek. Magdalena Laszkowska-Lewko (USK)

lek. Katarzyna Wicherska-Pawłowska (USK)

lek. Agnieszka Ożańska (USK)

lek. Bartłomiej Kuszczak (USK)

lek. Anna Kolasińska (USK)

tel. do dyżurki rezydentów: 71 784 25 25:

lek. Michał Bator (USK)

lek. Paulina Sobczak (USK)

Studia doktoranckie

lek. Michał Bator

lek. Bartłomiej Kuszczak

mgr piel. Paula Jabłonowska
tel. 71 784 26 27

mgr Aleksandra Mroczkowska

tel. 71 784 26 07

Specjalistyczne Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej i Transplantacyjnej Kierownik

dr n. med. Iwona Prajs
tel.: 71 784 25 97, 784 25 98
e-mail: iwona.prajs@umw.edu.pl

Bank Komórek Krwiotwórczych

dr n. med. Iwona Prajs
tel.: 71 784 25 97, 784 25 98
e-mail: iwona.prajs@umw.edu.pl

mgr Paulina Boćko (USK)

mgr Kinga Chmielewska(USK)
mgr Aneta Grzech (USK)

tel. 71 784 26 32

Pracownia Biologii Molekularnej

tel.: 71 784 26 07

mgr inż. Bożena Jaźwiec
e-mail: bozena.jazwiec@umw.edu.pl

mgr Krystyna Fajfer (USK)

mgr Joanna Wójtowicz (USK)

mgr Aleksandra Mroczkowska

mgr Jagoda Rewus (USK)

mgr Sylwia Szymanowska (USK)

Pracownia Cytochemii i Cytomorfologii

mgr Natalia Gerkowska-Pyzik (USK)

mgr Kamila Drobnikowska (USK)

tel.: 71 784 25 93

Pracownia Cytometrii Przepływowej

dr n. med. Donata Szymczak
e-mail: donata.szymczak@umw.edu.pl

mgr Aneta Milanowska (USK)

mgr Aleksandra Kiraga (USK)

mgr Katarzyna Guzik (USK)

tel.: 71 784 26 06

Pracownia Cytogenetyki

tel.: 71 784 25 95

mgr Marta Zacharczuk (USK)

mgr Katarzyna Całka (USK)

mgr Hanna Bułło (USK)

mgr Magdalena Burczyk (USK)

mgr Aleksandra Pawłowska (USK)

mgr Olga Krautwurst (USK)

mgr Marzena Bańcarz (USK)

Poradnia Przykliniczna Hematologiczna Kierownik:

prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
tel.: 71 784 26 03