Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki

ul. Borowska 211
50-556 Wrocław
joanna.wnuczynska@umw.edu.pl
71 784 02 07
faks: 71 784 02 06

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Halina Grajeta
71 784 02 05
halina.grajeta@umw.edu.pl  

Samodzielny referent

mgr inż. Joanna Wnuczyńska
71 784 02 07
faks 71 784 02 06
joanna.wnuczynska@umw.edu.pl

Adiunkt

dr hab. Anna Prescha
71 784 02 04
anna.prescha@umw.edu.pl

Adiunkt

dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska
71 784 02 49
katarzyna.zablocka-slowinska@umw.edu.pl

 

Adiunkt

dr Joanna Pieczyńska
71 784 02 14
joanna.pieczynska@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Magdalena Grajzer
71 784 02 08
magdalena.grajzer@umw.edu.pl

Asystent, adiunkt dydaktyczny

mgr Mateusz Witkowski
71 784 01 56
mateusz.witkowski@umw.edu.pl

Asystent

mgr Katarzyna Skórska-Bober
71 784 02 49
katarzyna.skorska-bober@umw.edu.pl

Specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr Joanna Kaliszczyk
71 784 02 15
joanna.kaliszczyk@umw.edu.pl

Specjalista inżynieryjno-techniczny

mgr inż. Renata Polańska
71 784 02 15
renata.polanska@umw.edu.pl

W trakcie przygotowania

Kierunek Farmacja
Bromatologia – IV rok

Kierunek Dietetyka
Chemia żywności – I rok
Historia żywienia – I rok
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej - II rok
Nutrigenomika –II rok
Metodologia badań żywieniowych/Metodologia badań naukowych ze statystyką – II rok
Analiza i ocena jakości żywności – III rok
Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności – III rok
Technologia żywności i potraw – III rok
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego – III rok
Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna – I rok, drugiego stopnia
Metodologia badań żywieniowych/naukowych – I rok, drugiego stopnia
Interakcje żywienie-geny – I rok, drugiego stopnia
Żywność Funkcjonalna – I rok, drugiego stopnia
Epidemiologia żywienia – II rok, drugiego stopnia
Jakość żywności – II rok, drugiego stopnia
Żywność funkcjonalna i GMO – II rok, drugiego stopnia
Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe – II rok, drugiego stopnia

Uwaga! Plany, regulaminy, programy zajęć oraz materiały do ćwiczeń i wzory sprawozdań znajdują się w sekcji Pliki do pobrania.


Bromatologia

Ćwiczenia z przedmiotu Bromatologia odbywać się będą na sali ćwiczeniowej Katedry i Zakładu Bromatologii i Dietetyki:

  • dla grupy CL1-4 we wtorki w godz. 12.00-15.00
  • dla grupy B w poniedziałki w godz. 09.00-12.00
  • dla grupy CL9-13 w środy w godz. 8.30-11.30

UWAGA !!! Ćwiczenia rozpoczynają się:

  • dla grupy CL1-4- 4.10.2022
  • dla grupy CL5-8 - 3.10.2022
  • dla grupy CL9-13 - 5.10.2022

Na pierwszą pracownię z oceny sposobów żywienia proszę zapisać swój jadłospis zawierający wszystkie spożyte w ciągu trzech dni (w tym jednego dnia weekendowego) produkty spożywcze z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju napojów i  ilości dodanego cukru/miodu, sposobu obróbki termicznej, zawartości tłuszczu – w przypadku produktów mlecznych, rodzaju stosowanego tłuszczu do smarowania pieczywa (może być nazwa handlowa), gatunku zwierząt rzeźnych, rodzaju pieczywa i produktów zbożowych. Wszystkie porcje produktów proszę zanotować w miarach domowych (łyżka, łyżeczka, talerz, kubek, szklanka, sztuka) lub po zważeniu – w gramach.


Erasmus students

Attention! Exercise Reports templates can be found in the 'Pliki do pobrania' section.
After first classes, please contact with Mateusz Witkowski, MS to get Your timetable and materials which will be needed for the laboratory on the assessment of nutrition

Bromatology

Classes in the Bromatology subject will take place in the laboratory of the  Department of Dietetics and Bromatology:

for groups CL1-4 on Tuesdays from 12.00 PM-3 PM
for groups CL5-8 on Mondays from 9.00 AM-12.00 PM
for groups CL9-13 on Wednesdays from 8.30 AM-11.30 AM


ATTENTION !!!

The exercises start:

for groups CL1-4 - 04.10.2022
for groups CL5-8 - 03.10.2022
for groups CL9-13 - 05.10.2022
For the first laboratory on the assessment of nutrition, please write down your menu containing all food consumed within three days (including one weekend day), including all types of beverages and the amount of added sugar/honey, thermal processing, fat content (%) - in the case of dairy products , type of spread fat used (trade name may be), type of animal for slaughter (meat products), type of bread and cereal products. All product portions should be recorded in home measures (spoon, teaspoon, plate, mug, glass, piece) or after weighing - in grams.

Żywność funkcjonalna i GMO
Metodologia badań żywieniowych
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Demografia
Ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe
Higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności
Nutrigenomika
Metodologia badań żywieniowych
Chemia żywności
Ewolucja żywienia