Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej

ul. Borowska 211a
50-556 Wrocław
tel.  71 784 03 30
e-mail: wf-8@umw.edu.pl lub monika.liebenthal@umw.edu.pl

Kierownik
Sekretariat

mgr Monika Liebenthal
tel. 71 784 03 30, fax. 71 784 03 36
e-mail: monika.liebenthal@umw.edu.pl

Adiunkt

dr hab. Żaneta Czyżnikowska
tel. 71 784 03 34
e-mail: zaneta.czyznikowska@umed.wroc.pl
 
dr hab. Joanna Burger (z d. Gałęzowska) (urlop macierzyński)
tel.71 784 06 15
e-mail: joanna.burger@umed.wroc.pl

 

dr Stanisława Plińska
tel. 71 784 03 37
e-mail: stanislawa.plinska@umed.wroc.pl
 
dr Anna Janicka-Kłos
tel. 71 784 03 37
e-mail: anna.janicka-klos@umed.wroc.pl
 
dr Edward Krzyżak
tel. 71 784 03 33
e-mail: edward.krzyzak@umed.wroc.pl
 
dr inż. Aleksandra Marciniak
tel.  71 784 03 35
e-mail: aleksandra.marciniak@umed.wroc.pl

dr Aleksandra Kotynia
tel. 71 784 03 35
e-mail: aleksandra.kotynia@umed.wroc.pl

Technicy

mgr Joanna Kaczmarczyk
tel. 71 784 06 11
e-mail: joanna.kaczmarczyk@umw.edu.pl

 • Badania spektroskopowe i potencjometryczne układów bionieorganicznych
 • Określenie sposobu wiązania jonów metali przez związki aktywne biologicznie (np. pochodne aminokwasów, peptydów, kwasów nukleinowych), będące nowymi obiecującymi czynnikami chelatowymi
 • Badanie wpływu modyfikacji strukturalnych na oddziaływanie związków wykazujących aktywność biologiczną z jonami metali
 • Właściwości koordynacyjne peptydów zawierających w swym łańcuchu dwa lub więcej ugrupowań histydynowych oraz badanie analogów cyklicznych tych peptydów
 • Badanie oddziaływania histydynowych analogów oligopeptydów wykazujących aktywność biologiczna
 • Charakterystyka oddziaływań jonów metali z peptydami o budowie cyklicznej
 • Wpływ jonów metali na biochemię nukleotydów
 • Równowagi fazowe w układach skondensowanych. Konstrukcja diagramów fazowych i opis termodynamiczny.
 • Badania polimorfizmu leków
 • Chemia Ogólna i Nieorganiczna I rok - Farmacji i Analityki Medycznej
 • Podstawy Obliczeń Chemicznych I rok - Analityka Medyczna
 • Chemia Ogólna i Nieorganiczna - I rok Dietetyki
 • Zastosowanie Obliczeń Chemicznych w Farmacji - I rok Farmacji
 • Chemia Bionieorganiczna (fakultet) - I rok Famacji
 • Współczesne Metody Projektowania Leków (fakultet) - III rok Farmacji