Zakład Biochemii Farmaceutycznej

ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784 01 77, faks: 71 784 01 72
e-mail: WF-2.1@umw.edu.pl

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Jakub Gburek
tel.: 71 784 05 31
e-mail: jakub.gburek@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Krzysztof Gołąb – koordynator dydaktyczny
tel.: 71 784 05 30
e-mail: krzysztof.golab@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Bogusława Konopska
tel.: 71 784 03 04
e-mail: boguslawa.konopska@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Ewa Grzebyk
tel.: 71 784 03 03
e-mail: ewa.grzebyk@umw.edu.pl

Adiunkt

dr inż. Joanna Górka-Dynysiewicz
tel.: 71 784 04 68
e-mail: joanna.gorka-dynysiewicz@umw.edu.pl

Sekretariat

mgr Justyna Dworaczek-Plasun
tel.: 71 784 01 77, faks: 71 784 01 72
e-mail: justyna.dworaczek-plasun@umw.edu.pl

Zakład Biochemii Farmaceutycznej - główne tematy badań

  1. Izolacja i charakterystyka receptora hemoglobiny z hepatocytów.
  2. Glikacja cystatyny białka jaja kurzego (owocystatyny) i badanie jej właściwości,
    w tym zmian konformacyjnych i hamowania leguminazy.
  3. Wpływ antybiotyków aminoglikozydowych na wiązanie kurzej cystatyny
     w kanalikach nerkowych.
  4. Badanie procesów glikacji i stresu oksydacyjnego w cukrzycy typu 2.
  5. Ocena właściwości antyglikooksydacyjnych leków w badaniach in vitro.
  6. Poszukiwanie testów biochemicznych użytecznych w diagnostyce i monitorowaniu terapii przewlekłych chorób wątroby.