Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych

ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
tel.: 71 784 01 77, faks: 71 784 01 72
e-mail: WF-2.2@umw.edu.pl


 

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Marta Kepinska, prof. UMW
tel.: 71 784 01 71
e-mail: marta.kepinska@umw.edu.pl

Profesor emerytowany

prof. dr hab. Halina Milnerowicz
e-mail: halina.milnerowicz@umw.edu.pl

Adiunkt

dr Milena Ściskalska
tel.: 71 784 01 73
e-mail: milena.sciskalska@umw.edu.pl

Asystent

mgr inż. Natalia Zaręba
tel.: 71 784 01 73
e-mail.: natalia.zareba@umw.edu.pl

Doktorant

mgr Magdalena Król
tel.: 71 784 01 80
e-mail: mag.krol@student.umw.edu.pl

Doktorant

mgr inż. Karolina Cierluk
tel.: 71 784 01 80
e-mail: karolina.cierluk@student.umw.edu.pl

Doktorant

mgr Dominika Kunachowicz
tel.: 71 784 01 80
e-mail:
dominika.kunachowicz@student.umw.edu.pl

Sekretariat

mgr Justyna Dworaczek-Plasun
tel.: 71 784 01 77, faks: 71 784 01 72
e-mail: justyna.dworaczek-plasun@umw.edu.pl

Główne kierunki badawcze 

  1. Fulereny jako nanonośniki leków przeciwnowotworowych - badania in vitro
  2. Badania nad metalotioneiną: rola antyoksydacyjna i detoksykacyjna, oddziaływanie z innymi białkami transportującymi metale istotne dla homeostazy organizmu, ekspresja izoform metalotioneiny w chorobach trzustki.
  3. Znaczenie wybranych polimorfizmów genów syntaz tlenku azotu (NOS) oraz genu kodującego enzym konwertujący angiotensynę (ACE) w ocenie ryzyka wystąpienia cukrzycowej choroby nerek.
  4. Wpływ dymu tytoniowego na zaburzenie funkcji trzustki u osób zdrowych i pacjentów z chorobami tego narządu.
  5. Status pro/antyoksydacyjny we krwi ludzi narażonych na ksenobiotyki środowiskowe.
  6. Ocena skutków palenia papierosów na wydolność fizyczną zdrowych osób.

 

Lata 2021-2022

1. Association Of Genetic Variants In IL6 Gene (Rs1800795) With The Concentration Of Inflammatory Markers (IL-6, Hs-CRP) And Superoxide Dismutase In The Blood Of Patients With Acute Pancreatitis - Preliminary Findings, Monika Ołdakowska, Milena Ściskalska, Marta Kepinska, Grzegorz Marek, Halina Milnerowicz. Genes 2022 Vol.13 No.2 Art.290

2. Association Of Genetic Variants In The GPX1 And GPX4 Genes With The Activities Of Glutathione-Dependent Enzymes, Their Interaction With Smoking And The Risk Of Acute Pancreatitis. Milena Ściskalska, Halina Milnerowicz. Biomed.Pharmacother. 2022 Vol.146 Art.112591

3. Effect Of Biosynthesized Silver Nanoparticles On Bacterial Biofilm Changes In S. Aureus And E. Coli. Bozena Hosnedlova, Daniil Kabanov, Marta Kepinska, Vedha Hari B Narayanan, Arli Aditya Parikesit, Carlos Fernandez, Geir Bjorklund, Hoai Viet Nguyen, Awais Farid, Jiri Sochor, Agnes Pholosi, Mojmir Baron, Milan Jakubek, René Kizek. Nanomaterials 2022 Vol.12 No.13 Art.2183

4. LAG-3 As A Potent Target For Novel Anticancer Therapies Of A Wide Range Of Tumors. Natalia Sauer, Wojciech Szlasa, Laura Jonderko, Małgorzata Oślizło, Dominika Kunachowicz, Julita Kulbacka, Katarzyna Karłowicz-Bodalska. Int.J.Mol.Sci. 2022 Vol.23 No.17 Art.9958

5. Structural Changes In Selected Human Proteins Induced By Exposure To Quantum Dots, Their Biological Relevance And Possible Biomedical Applications. Dominika Kunachowicz, Milena Ściskalska, Milan Jakubek, René Kizek, Marta Kepinska. Nanoimpact 2022 Vol.26 Art.100405

6. The Application Of Nanoparticles In Diagnosis And Treatment Of Kidney Diseases. Patrycja Paluszkiewicz, Adrian Martuszewski, Natalia Zaręba, Kamila Wala, Mirosław Banasik, Marta Kepinska. Int.J.Mol.Sci. 2022 Vol.23 No.1 Art.131

7. The Changes In Stress Coping, Alcohol Use, Cigarette Smoking And Physical Activity During COVID-19 Related Lockdown In Medical Students In Poland. Aureliusz Kosendiak, Magdalena Król, Milena Ściskalska, Marta Kepinska. Int.J.Environ.Res.Public Health 2022 Vol.19 No.1 Art.302         

8. The Impact Of Fullerenes As Doxorubicin Nano-Transporters On Metallothionein And Superoxide Dismutase Status In MCF-10A Cells. Natalia Zaręba, Klaudia Więcławik, René Kizek, Bozena Hosnedlovamarta Kepinska. Pharmaceutics 2022 Vol.14 No.1 Art.102

9.  Activity of CdTe quantum-dot-tagged superoxide dismutase and its analysis in capillary electrophoresis. NATALIA ZARĘBA, ŁUKASZ LEWANDOWSKI, DOMINIKA KUNACHOWICZ, RENÉ KIZEK, MARTA KEPINSKA. Int.J.Mol.Sci. 2021 Vol.22 no.11 art.6156

10.  Activity of glutathione S-transferase and its π isoenzyme in the context of single nucleotide polymorphism in the GSTP1 gene (rs1695) and tobacco smoke exposure in the patients with acute pancreatitis and healthy subjects. MILENA ŚCISKALSKA, HALINA MILNEROWICZ. Biomed.Pharmacother. 2021 Vol.140 art.111589

11.  Concentration/activity of superoxide dismutase isozymes and the pro-/antioxidative status, in context of type 2 diabetes and selected single nucleotide polymorphisms (genes: INS, SOD1, SOD2, SOD3) - preliminary findings. ŁUKASZ LEWANDOWSKI, IWONA URBANOWICZ, MARTA KEPINSKA, HALINA MILNEROWICZ. Biomed.Pharmacother. 2021 Vol.137 art.       

12. Donor-derived cell-free DNA in kidney transplantation as a potential rejection biomarker: a systematic literature review. Adrian Martuszewski, Patrycja Paluszkiewicz, Magdalena Król, Mirosław Banasik, Marta Kepinska. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 No.2 Art.193

13. Human nitric oxide synthase - its functions, polymorphisms, and inhibitors in the context of inflammation, diabetes and cardiovascular diseases. Magdalena Król, Marta Kepinska. Int.J.Mol.Sci. 2021 Vol.22 No.1 Art.56

14.  Importance of genetic polymorphisms in MT1 and MT2 genes in metals homeostasis and their relationship with the risk of acute pancreatitis occurrence in smokers - preliminary findings. Milena Ściskalska, Monika Ołdakowska, Halina Milnerowicz. Int.J.Mol.Sci. 2021 Vol.22 no.11 art.5725

15. The impact of early pregnancy and exposure to tobacco smoke on blood antioxidant status and copper, zinc, cadmium concentration - a pilot study. Anna Bizoń, Halina Milnerowicz, Katarzyna Kowalska-Piastun, Ewa Milnerowicz-Nabzdyk. Antioxidants 2021 Vol.10 No.3 Art.493

16. The summarized assessment of endothelin A receptors expression in renal transplant compartments associated with antibody-mediated rejection. Mirosław Banasik, Magdalena Kuriata-Kordek, Piotr Donizy, Katarzyna Nowańska, Krzysztof Wiśnicki, Krzysztof Letachowicz, Sławomir Zmonarski, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Tomasz Dawiskiba, Dariusz Janczak, Agnieszka Hałoń, Marta Kepinska, Bartosz Uchmanowicz, Justyna Zachciał, Andrzej Tukiendorf, Magdalena Krajewska. Diagnostics 2021 Vol.11 No.12 Art.2366

17.  Theranostic approach for the protein corona of polysaccharide nanoparticles. Sylvie Skalickova, Pavel Horky, Veronika Mlejnkova, Jiri Skladanka, Bozena Hosnedlova, Branislav Ruttkay-Nedecky, Carlos Fernandez, René Kizek. Chem.Rec. 2021 Vol.2

 

Granty NCN

2020-2021 - MINIATURA 3
MINI. D170.20.006 

Wpływ fulerenów na stężenie metalotioneiny i dysmutazy ponadtlenkowej oraz jej aktywność w komórkach MCF10A traktowanych doksorubicyną
kierownik dr hab. inż. Marta Kepinska, prof. Uczelni

2013-2016 - GR-799 NCN/2013
Wpływ narażenia na ksenobiotyki dymu tytoniowego na profil białkowy i transport żelaza we krwi kobiet ciężarnych
kierownik: mgr Marta Wrześniak

Granty dla młodych naukowców prowadzone w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości


2019-2021 – RID.Z501.19.013
Selected polymorphisms of genes coding insulin and isozymes of superoxide dismutase, in people suffering from obesity and/or type 2 diabetes

kierownik Prof. dr hab. Halina Milnerowicz, doktorant: Łukasz Lewandowski

Granty dla młodych naukowców

2017-2018 – STM.D170.17.006
Wpływ palenia papierosów na równowagę pro/antyoksydacyjną u osób zdrowych i pacjentów z ostrym stanem zapalnym trzustki
Kierownik : prof. dr hab. Halina Milnerowicz (praca doktorska dr Mileny Ściskalskiej w ramach studiów doktoranckich)  

2014-2016 - 178/ Pbmn
Wpływ wiązania metali na proces polimeryzacji metalotioneiny badany przy użyciu elektroforezy kapilarnej
kierownik: dr Marta  Kepinska

2013-2015-129 /Pbmn
Badanie wpływu czynników środowiskowych na ekspresje izoform metalotioneiny we krwi
kierownik: dr Anna Bizoń

Projekty konkursowe w ramach subwencji

2022

SUBK.D022.22.026 

Wpływ fulerenów jako nośników doksorubicyny na ekspresję izoform metalotioneiny w nierakowej linii komórkowej piersi (MCF-10A) oraz w linii komórkowej raka sutka (MCF-7)

kierownik dr hab.. inż. Marta Kepinska, prof. Uczelni

SKN przy Zakładzie Biomedycznych Analiz Środowiskowych 

Link do grupy na facebooku: https://www.facebook.com/groups/toksykologia.umed.wroc

Opiekunowie:
dr hab. Marta Kepinska, prof. UMW

mgr inż. Natalia Zaręba

Przewodniczący:
Piotr Jędrzejewski

piotr.jedrzejewski@student.umw.edu.pl

Z-ca przewodniczącego:
Julia Kurzynoga

julia.kurzynoga@student.umw.edu.pl

Sekretarz
Marta Ligocka
marta.ligocka@student.umw.edu.pl

Charakterystyka koła naukowego:
Działalność Koła niesie za sobą poszerzenie wiedzy z zakresu nanomedycyny - szczególnie w oparciu o nanocząstki srebra, fulereny i kropki kwantowe, szeroko pojętej toksykologii w tym nanotoksykologii, biologii molekularnej oraz wpływu zagrożeń środowiskowych na organizm ludzki. Dzięki zaangażowaniu Członków Koła w badania naukowe oraz w uczestnictwo w konferencjach naukowych, łączymy umiejętności praktyczne z wiedzą teoretyczną u studentów wszystkich Wydziałów naszej Uczelni.

Tematyka badawcza:
- Fulereny jako nanonośniki leków przeciwnowotworowych – badania in vitro;
- Izolacja egzosomów z surowicy krwi ludzkiej i badanie ich składu białkowego;
- Rola polimorfizmów wybranych genów w ocenie ryzyka wystąpienia cukrzycowej choroby nerek;
- Sprzęganie kropek kwantowych z białkami i badanie ich cytotoksyczności – badania in vitro;
- Uszkodzenie śródbłonka naczyniowego a nasilenie stanu zapalnego u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki - badania in vivo oraz in vitro.

Ostatnio realizowane projekty badawcze:
FAST (II EDYCJA)
Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna – znaczenie polimorfizmu syntazy tlenku azotu 3 – rs799983 w ocenie ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2 –cel projektu obejmuje jakościowe i ilościowe zbadanie izoenzymu syntazy tlenku azotu (NOS3) oraz sprawdzenie czy wybrane zmiany w genach kodujących izoformę syntazy tlenku azotu mają wpływ na parametry takie jak stężenie glukozy i insuliny.
Projekt polega na przeprowadzeniu analizy występowania polimorfizmu w genie NOS3 u osób ze zdiagnozowana cukrzycą typu 2 i/lub otyłością poprzez pomiary stężenia NOS3 i ocenę jednego z polimorfizmów genu kodującego NOS3 - rs799983, który związany jest z cukrzycą typu 2 oraz otyłością.

FAST (IV EDYCJA)
Synteza i cytotoksyczność kompleksów fulerenów z doksorubicyną jako nowoczesnej formy leku do celowanej terapii raka piersi –projekt obejmuje ocenę cytotoksyczności fulerenów (C60) oraz ich kompleksów z doksorubicyną (DOX) na komórki raka piersi MCF7 oporne na doksorubicynę w porównaniu do zdrowych komórek gruczołów piersiowych MCF10a. Członkowie koła samodzielnie syntezują kompleksy fulerenów z doksorubicyną, mierzą ich wielkość oraz potencjał zeta, odpowiadający ładunkowi powierzchniowemu nanocząstek, prowadzą hodowle komórkowe oraz test cytotoksyczności, pokazujący wpływ zsyntezowanych kompleksów o potencjale terapeutycznym na modele in vitro.
Celem projektu jest wykazanie skuteczności działania kompleksów fulerenów z doksorubicyną wobec komórek raka piersi MCF7 opornych na doksorubicynę oraz brak toksyczności wobec zdrowych komórek gruczołów piersiowych MCF10a.