Zakład Dietetyki

Zakład Dietetyki
Wydział Farmaceutyczny
ul. Borowska 211
50-556 Wrocław

p.o. kierownika

Adiunkt
dr Dorota Różańska
tel. 71 784 01 12
dorota.rozanska@umw.edu.pl

Profesor Uczelni

dr hab. Bożena Regulska-Ilow
tel. 71 784 01 13
bozena.regulska-ilow@umw.edu.pl

Asystent

mgr Paulina Cedro
tel. 71 784 01 05
paulina.cedro@umw.edu.pl

Asystent

mgr Katarzyna Gołąbek
tel. 71 784 02 64
katarzyna.golabek@umw.edu.pl

Asystent

mgr Małgorzata Jeziorek
tel. 71 784 01 11
malgorzata.jeziorek@umw.edu.pl

Asystent

mgr Klaudia Konikowska
tel. 71 784 01 05
klaudia.konikowska@umw.edu.pl

Asystent

mgr Paulina Łoboś
tel. 71 784 01 05
paulina.lobos@umw.edu.pl
adiunkt dydaktyczny

Asystent

mgr Anna Przeliorz
tel. 71 784 02 64
anna.przeliorz@umw.edu.pl

 1. Katarzyna Zatońska, Alicja Basiak-Rasała, Katarzyna Połtyn-Zaradna, Dorota Różańska, Maciej Karczewski, Maria Wołyniec, Andrzej Szuba. Characteristic of FINDRISC score and association with diabetes development in 6-year follow-up in PURE Poland cohort study. Vasc.Health Risk Manag. 2021;17:631-639. (pkt. PK 100)
 2. Paulina Łoboś, Bożena Regulska-Ilow. Link between methyl nutrients and the DNA methylation process in the course of selected diseases in adults. Rocz.PZH 2021;72(2):123-136. (pkt. PK 20)
 3. B. Bhavadharini, M. Dehghan, A. Mente, S. Rangarajan, P. Sheridan, V. Mohan, R. Iqbal, R. Gupta, S. Lear, E. Wentzel-Viljoen, A. Avezum, P. Lopez-Jaramillo, P. Mony, R. Prasad Varma, R. Kumar, J. Chifamba, K. F. Alhabib, N. Mohammadifard, A. Oguz, F. Lanas, D. Różańska, K. Bengtsson Bostrom, K. Yusoff, L. P. Tsolkile, A. Dans, A. Yusufali, A. Orlandini, P. Poirier, R. Khatib, B. Hu, L. Wei, L. Yin, A. Deeraili, K. Yeates, R. Yusuf, N. Ismail, D. Mozaffarian, K. Teo, S. S. Anand, S. Yusuf. Association of dairy consumption with metabolic syndrome, hypertension and diabetes in 147 812 individuals from 21 countries. BMJ Open Diab.Res.Care 2020;8, doi: 10.1136/bmjdrc-2019-000826. (pkt. IF 3,388; PK 100)
 4. Katarzyna Zatońska, Alicja Basiak-Rasała, Dorota Różańska, Maciej Karczewski, Maria Wołyniec, Andrzej Szuba, Katarzyna Połtyn-Zaradna. Changes in diabetes prevalence and corresponding risk factors - findings from 3- and 6-year follow-up of PURE Poland cohort study. BMC Public Health 2020;20, doi: 10.1186/s12889-020-08970-5. (pkt. IF 3,295; PK 100)
 5. Dorota Różańska, Anna Czekajło, Katarzyna Zatońska, Andrzej Szuba, Bożena Regulska-Ilow. Association between dietary glycaemic load and selected demographic, socio-economic and lifestyle factors in a group of adult Poles in Lower Silesia - Results of the PURE Poland Study. Ann.Agric.Environ.Med. 2020; 27(1):49-55. (pkt. IF 1,447; PK 70)
 6. Maciej Haberka, Grzegorz Machnik, Adam Kowalówka, Małgorzata Biedroń, Estera Skudrzyk, Bożena Regulska-Ilow, Grzegorz Gajos, Robert Manka, Marek Deja, Bogusław Okopień, Zbigniew Gąsior. Epicardial, paracardial, and perivascular fat quantity, gene expressions, and serum cytokines in patients with coronary artery disease and diabetes. Pol.Arch.Med.Wewn. 2019;129(11):738-746. (pkt. IF 3,007; PK 100)
 7. Dorota Różańska, Anna Waśkiewicz, Bożena Regulska-Ilow, Magdalena Kwaśniewska, Andrzej Pająk, Urszula Stepaniak, Krystyna Kozakiewicz, Andrzej Tykarski, Tomasz Roman Zdrojewski, Wojciech Drygas. Relationship between the dietary glycemic load of the adult Polish population and socio-demographic and lifestyle factors - results of the WOBASZ II study. Adv.Clin.Exp.Med. 2019;28(7):891-897. (pkt. IF 1,514; PK 40)
 8. Anna Czekajło, Dorota Różańska, Katarzyna Zatońska, Andrzej Szuba, Bożena Regulska-Ilow. Association between dietary patterns and metabolic syndrome in the selected population of Polish adults - results of the PURE Poland Study. Eur.J.Public Health 2019;29(2):335-340. (pkt. IF 2,391; PK 100)
 9. Anna Czekajło-Kozłowska, Dorota Różańska, Katarzyna Zatońska, Andrzej Szuba, Bożena Regulska-Ilow. Association between egg consumption and elevated fasting glucose prevalence in relation to dietary patterns in selected group of Polish adults. Nutr.J. 2019;18(90), doi: 10.1186/s12937-019-0516-5. (pkt. IF 3,359; PK 140)
 10. Katarzyna D. Gołąbek, Bożena Regulska-Ilow. Dietary support in insulin resistance: An overview of current scientific reports. Adv.Clin.Exp.Med. 2019;28(11):1577-1585. (pkt. IF 1,514; PK 40)
 11. Małgorzata Jeziorek, Magdalena Frej-Mądrzak, Irena Choroszy-Król. The influence of diet on gastrointestinal Candida spp. colonization and the susceptibility of Candida spp. to antifungal drugs. Rocz.PZH 2019;70(2):195-200. (pkt. PK 20)
 12. Anna Przeliorz-Pyszczek, Katarzyna Gołąbek, Bożena Regulska-Ilow. Evaluation of the relationship of the climbing level of sport climbers with selected anthropometric indicators and diet composition. Cent.Eur.J.Sport Sci.Med. 2019;28(4):15-25. (pkt. PK 40)
 13. M. Dehghan, A. Mente, S. Rangarajan, P. Sheridan, V. Mohan, R. Iqbal, R. Gupta, S. Lear, E. Wentzel-Viljoen, A. Avezum, P. Lopez-Jaramillo, P. Mony, R. Prasad Varma, R. Kumar, J. Chifamba, K. F. Alhabib, N. Mohammadifard, A. Oguz, F. Lanas, D. Różańska, K. Bengtsson Bostrom, K. Yusoff, L. P. Tsolkile, A. Dans, A. Yusufali, A. Orlandini, P. Poirier, R. Khatib, B. Hu, L. Wei, L. Yin, A. Deeraili, K. Yeates, R. Yusuf, N. Ismail, D. Mozaffarian, K. Teo, S. S. Anand, S. Yusuf. Association of dairy intake with cardiovascular disease and mortality in 21 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study. Lancet 2018;392:2288-2297. (pkt. IF 59,102; PK 50)
 14. Anna Czekajło, Dorota Różańska, Katarzyna Zatońska, Andrzej Szuba, Bożena Regulska-Ilow. Association between dietary patterns and cardiovascular risk factors in a selected population of Lower Silesia (PURE Study Poland). Ann.Agric.Environ.Med. 2018;25(4):635-641. (pkt. IF 1,030; PK 30)
 15. Marta Wleklik, Izabella Uchmanowicz, Beata Jankowska-Polańska, C. Andreae, Bożena Regulska-Ilow. The role of nutritional status in elderly patients with heart failure. J.Nutr.Health Aging 2018;22(5):581-588. (pkt. IF 2,660; PK 30)
 16. Anna Przeliorz-Pyszczek. The impact of advertising on formation of the eating habits of children and adolescents. The role of media in the development of obesity. Miscellanea Anthropol.Sociol. 2018;19(2):133-143. (pkt. PK 10)
 17. Renata Mozrzymas, Klaudia Konikowska, Bożena Regulska-Ilow. Energy exchangers with LCT as a precision method for diet control in LCHADD. Adv.Clin.Exp.Med. 2017;26(3):515-525. (pkt. IF 1,262; PK 15)
 18. Klaudia Konikowska, Bożena Regulska-Ilow. Rola diety w stwardnieniu rozsianym (The role of diet in multiple sclerosis). Post.Hig.Med.Dośw. 2014;68:325-333. (pkt. IF 0,573; PK 15)
 19. M. Dehghan, Rafał Ilow, Katarzyna Zatońska, Andrzej Szuba, X. Zhang, A. Mente, Bożena Regulska-Ilow. Development, reproducibility and validity of the food frequency questionnaire in the Poland arm of the Prospective Urban and Rural Epidemiological (PURE) study. J.Hum.Nutr.Diet. 2012;25(3):225-232. (pkt. IF 1,972; PK 20)
 20. Rafał Ilow, Bożena Regulska-Ilow, Dorota Różańska, Alicja Kowalisko, Jadwiga Biernat. Prevalence of metabolic syndrome among 40- and 50-year-old inhabitants of Wroclaw, Poland. Ann.Agric.Environ.Med. 2012;19(3):551-556. (pkt. IF 3,060; PK 25)

Działalność dydaktyczna:

Od roku 2021/2022

Dietetyka I stopień, 1 rok:

 • Żywienie człowieka 1

Dietetyka I stopień, 2 rok:

 • Żywienie człowieka 2
 • Podstawy dietetyki 1 i 2
 • Dietetyka pediatryczna
 • Dietoterapia bloków metabolicznych

Dietetyka I stopień, 3 rok:

 • Podstawy dietetyki 3
 • Edukacja żywieniowa z elementami epidemiologii
 • Technologia żywienia
 • Towaroznawstwo i przechowalnictwo
 • Regionalne zwyczaje żywieniowe/ Diety alternatywne 1 i 2
 • Ćwiczenia specjalistyczne/ Metody badań naukowych

Dietetyka II stopień, 1 rok

 • Dietoprofilaktyka i leczenie chorób niezakaźnych i żywieniowo-zależnych 1 i 2
 • Edukacja/ poradnictwo żywieniowe
 • Żywienie kliniczne/ żywienie w wybranych chorobach
 • Ćwiczenia specjalistyczne

Dietetyka II stopień, 2 rok

 • Żywienie sportowców/ żywienie osób aktywnych fizycznie
 • Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących/ żywienie małych dzieci
 • Przechowalnictwo żywności/ towaroznawstwo
 • Produkcja potraw

Położnictwo I stopień, 2 rok

 • Dietetyka

Do roku 2020/2021

Dietetyka – Fizjoterapia II rok II stopnia stacjonarne
Dieta-integralna forma terapii - Fizjoterapia III rok I stopnia stacjonarne
Podstawy Żywienia Człowieka/Edukacja Żywieniowa – Ratownictwo Medyczne II rok I stopnia stacjonarne
Dietetyka - II rok pielęgniarstwo stacjonarne
Dietetyka - II rok pielęgniarstwo pomostowe
Dietetyka - I rok położnictwo pomostowe niestacjonarne
Dietetyka - I rok położnictwo stacjonarne
Podstawy żywienia człowieka - II rok zdrowie publiczne stacjonarne
Żywienie człowieka - I rok dietetyka
Żywienie człowieka, dietetyka - II rok dietetyka
Dietetyka – III rok dietetyka
Żywienie człowieka – Zdrowie Publiczne II stopnia studia niestacjonarne I rok
Żywienie człowieka – Zdrowie publiczne II stopnia studia niestacjonarne BLOK zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia II rok
Żywienie człowieka – Zdrowie Publiczne II stopnia studia stacjonarne I rok
Żywienie człowieka i dietetyka – Zdrowie Publiczne II stopnia BLOK Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia oraz Edukacja i promocja zdrowia II rok
Dietetyka – I rok Pielęgniarstwo I stopnia niestacjonarne
Dietetyka – II rok pielęgniarstwo I stopnia niestacjonarne
Przedmiot fakultatywny: Suplementy diety i ich znaczenie dla zdrowia człowieka IV rok Farmacji