Wydział Farmaceutyczny - Kierunek Dietetyka - Informacje dla studentów ostatniego roku

Terminy obron

Terminy obron dla studentów kierunku Dietetyka w roku akademickim 2023/24:

I stopień - obrona prac licencjackich
od 08.07.2024 r. do 11.07.2024 r.

II stopień - obrona prac magisterskich
od 15.07.2024 r. do 19.07.2024 r.

Studenci II roku II stopnia 2023/24

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje studentów II-go roku DIETETYKI II stopnia, że przy składaniu pracy licencjackiej należy złożyć w Dziekanacie dokument wymienione w ogłoszeniu

Regulamin dyplomowania 2023/2024 .
Harmonogram obron w roku akademickim 2023/2024 .

Studenci III roku I stopnia 2023/24

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje studentów III-go roku DIETETYKI I stopnia, że przy składaniu pracy licencjackiej należy złożyć w Dziekanacie dokument wymienione w ogłoszeniu.

Regulamin dyplomowania 2023/2024 .
Harmonogram obron w roku akademickim 2023/2024 .

Terminy obron

Terminy obron dla studentów kierunku Dietetyka w roku akademickim 2022/23:

I stopień - obrona prac licencjackich
od 10.07.2023 do 14.07.2023 r.

II stopień - obrona prac magisterskich
od 3.07.2023 do 7.07.2023 r.

Studenci II roku II stopnia 2022/23

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje studentów II-go roku DIETETYKI II stopnia, że przed planowaną obroną pracy magisterskiej należy złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

 • 2 egzemplarze pracy magisterskiej
  ostatnią stronę prac powinno stanowić oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy podpisane przez studenta - Regulamin Dyplomowania zał. 7 (proszę o prawidłowe skreślenie odpowiedniego tekstu w treści oświadczenia),
  - jeden egzemplarz w twardej oprawie - praca zostanie zwrócona w dniu obrony
  - jeden egzemplarz archiwalny (Regulamin Dyplomowania) z opisaną i włożoną do wklejonej na wewnętrznej stronie okładki (po ostatniej stronie pracy) koperty z wersją elektroniczną pracy archiwalnej na CD/DVD; jeżeli koperta jest nieprzeźroczysta należy ją opisać tak samo jak płytę.

  Płyta CD/DVD powinna być opisana według wzoru:
  - Imię i nazwisko autora: ...........................................
  - Praca magisterska - 2023
  - Tytuł pracy: .............................................................
  - forma cyfrowa musi odpowiadać wersji archiwalnej pracy: nośnik optyczny CD/DVD, format pliku - ODT (Open Office Document), DOC, DOCX (Microsoft Office Word) lub PDF (wyłącznie w wersji edytowalnej)
   
 • podpisany przez promotora protokół oceny oryginalności pracy (zat. nr 3 Regulaminu Dyplomowania)
 • ocenę promotora (zał. nr 4A lub 4B w zależności od rodzaju pracy zgodnie z Regulaminem Dyplomowania)
 • podanie do Dziekana o wydanie dyplomu z adresem korespondencyjnym, który będzie aktualny za pół roku (wzór na stronie internetowej Wydziału)
 • oświadczenie dot. rozliczenia się ze zobowiązań (wzór na stronie internetowej Wydziału)
 • zaświadczenia o uczestnictwie w Studenckich Kołach Naukowych (jeżeli dotyczy)
 • osoby, które chcą otrzymać dodatkowo dyplom w języku obcym muszą złożyć podanie (wzór na stronie internetowej Wydziału)
 • kartę obiegową (do pobrania: Wirtualna Uczelnia > Dane studenta > Statusy karta obiegowa musi być podpisana zgodnie z występującymi zobowiązaniami)
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów
Studenci III roku I stopnia 2022/23

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje studentów III-go roku DIETETYKI że przed planowaną obroną pracy licencjackiej należy złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

 • 2 egzemplarze pracy licencjackiej
  ostatnią stronę prac powinno stanowić oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy podpisane przez studenta - Regulamin Dyplomowania zał. 7 (proszę o prawidłowe skreślenie odpowiedniego tekstu w treści oświadczenia),
  • jeden egzemplarz w twardej oprawie  (zgodnie z regulaminem Dyplomowania) - praca zostanie zwrócona w dniu obrony
  • jeden egzemplarz archiwalny
   (Regulamin Dyplomowania).
   • z opisaną i włożoną do wklejonej na wewnętrznej stronie okładki (po ostatniej stronie pracy) koperty z wersją elektroniczną pracy archiwalnej na CD/DVD. Jeżeli koperta jest nieprzeźroczysta należy ją opisać tak samo jak płytę.
   • płyta CD/DVD powinna być opisana według wzoru:
    • Imię i nazwisko autora: ................
    • Praca magisterska - 2023
    • Tytuł pracy: ..................................
  • forma cyfrowa musi odpowiadać wersji archiwalnej pracy:
   nośnik optyczny CD/DVD, format pliku - ODT (Open Office Document), DOC, DOCX (Microsoft Office Word) lub PDF (wyłącznie w wersji edytowalnej)
 • podpisany przez promotora protokół oceny oryginalności pracy (zał. nr 3 Regulaminu Dyplomowania)
 • ocenę promotora (zał. nr 4A lub 4B Regulaminu Dyplomowania)
 • podanie do Dziekana o wydanie dyplomu licencjackiego z adresem korespondencyjnym, który będzie aktualny za pół roku (wzór na stronie internetowej Wydziału)
 • oświadczenie dot. rozliczenia się ze zobowiązań (wzór na stronie internetowej Wydziału)
 • zaświadczenia o uczestnictwie w Studenckich Kołach Naukowych (jeżeli dotyczy)
 • osoby, które chcą otrzymać dodatkowo dyplom w języku obcym muszą złożyć podanie (wzór na stronie internetowej Wydziału)
 • kartę obiegową (do pobrania: Wirtualna Uczelnia > Dane studenta > Statusy)
  karta obiegowa musi być podpisana zgodnie z występującymi zobowiązaniami
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów

Warunkiem przystąpienia do obrony jest posiadanie zaliczenia wszystkich obowiązujących przedmiotów w systemie Wirtualnej Uczelni.