Wydział Farmaceutyczny - BHP

BHP

W związku z koniecznością ukończenia szkolenia z zakresu BHP i uzyskania zaliczenia Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej informuje, że każdy nowo przyjęty student powinien zapoznać się z treścią skryptu, a następnie zgłosić się do Inspektoratu BHP w celu odbycia egzaminu sprawdzającego. Nowo przyjęci studenci przyjmowani będą w Inspektoracie BHP i P.Poż. przy ul. Pasteura 1 pokój 1, od dnia 03.09.2019 do dnia 31.10.2019 roku w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10:00 do 14:00.

Zgłoszenia w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla pracowników dokonuje kierownik jednostki, a w przypadku studentów - prowadzący zajęcia lub opiekun roku do Inspektoratu BHP i PPOŻ, ul. L. Pasteura 1, email: rb@umed.wroc.pl .

Osoby do kontaktu:
Główny Specjalista BHP i P.Poż
mgr Magdalena Golczyk
tel.: 71 784 11 40
e-mail: magdalena.golczyk@umw.edu.pl

Starszy Specjalista BHP i P.Poż
mgr Łukasz Małecki
tel.: 71 784 11 40
e-mail: lukasz.malecki@umw.edu.pl